01

Prosty i bezpieczny dostęp do regałów!

Folia opakowaniowa palety spada przypadkowo i wisi w przenośnikach rolkowych systemu paletowych regałów przepływowych, przepływ palet jest zablokowany – wszystko zostaje zatrzymane. Lub: Rolka wewnątrz przenośnika rolkowego jest uszkodzona i należy ją wymienić. System paletowych regałów przepływowych jest zanieczyszczony i konieczne jest wyczyszczenie kanału przepływowego. Należy wykonać regularne prace konserwacyjne, np. przy rolkach hamulcowych i nośnych. Wszystkie scenariusze, które mogą zdarzyć się w paletowym regale przepływowym i podczas których pracownicy muszą wejść do regału lub kanałów, aby wykonać konieczne prace na miejscu. Ale jak wejść w miarę możliwości bez ryzyka i bezpiecznie do paletowego regału przepływowego lub do kanałów przepływowych? W jaki sposób pracownik uzyska bezpieczny dostęp do systemu paletowych regałów przepływowych? Rozwiązanie: Za pomocą zestawu PDS Access-Kit firmy BITO-Lagertechnik!

Jeden PDS Access-Kit – trzy rozwiązania!

„PDS Access-Kit” umożliwia bezpieczny dostęp do regału w celu analizy błędów i usunięcia usterek, wykonania niezbędnych napraw i prac konserwacyjnych (np. przy FlowStop, rolkach hamulcowych i nośnych, lejku itp.) oraz wyczyszczenia systemu paletowych regałów przepływowych. Pracownik jest zabezpieczony przy wsporniku regału za pomocą zaczepu easyHOOK i karabinka twistlock oraz urządzenia samohamownego i uprzęży. Po włożeniu deski startowej i pasowanej można wkładać deski łączące do sąsiedniego lub danego kanału, aż zostanie osiągnięte problematyczne miejsce.

W przypadku usterek w regale należy ułożyć deski startowe i pasowane, aby łatwo dotrzeć do palety powodującej zakłócenie przez sąsiedni kanał – który jest wyłożony deskami łączącymi umożliwiającymi łatwiejsze wchodzenie. Urządzenie blokujące do palet zabezpiecza paletę powodującą zakłócenie, dzięki czemu nie trafi ona nagle na rolki i nie będzie stanowić zagrożenia da pracownika. Pracownik optymalnie zabezpieczony za pomocą zaczepu easyHOOK i karabinka twistlock oraz urządzenia samohamownego i uprzęży może bezpiecznie i szybko usunąć usterkę w kanale regału przepływowego.

Ponadto w prosty i bezpieczny sposób można wykonać także prace naprawcze, takie jak wymiana uszkodzonych rolek nośnych lub hamulcowych w kanale regału. Po opróżnieniu kanału regału przepływowego zabezpieczony monter wchodzi za pośrednictwem kosza konserwacyjnego bezpośrednio do wyłożonego deskami kanału regału przepływowego.

Zestaw naprawczy PDS Access-Kit znacząco ułatwia także czyszczenie oraz usuwanie kurzu, brudu, cieczy i innych zanieczyszczeń lub ciał obcych, jak np. folia opakowaniowa. Również w tym przypadku monter wchodzi bezpośrednio do wyłożonego deskami kanału regału przepływowego. Ma to ogromne znacznie dla jakości towaru, atmosfery w pracy, a także przyszłych audytów.

Krok po kroku – to takie proste!

Podjedź do odpowiedniego kanału regałowego za pomocą pomostu roboczego (kosz konserwacyjny lub nożycowa platforma podnoszona). Zabezpiecz się: Załóż uprząż. Zawieś zaczep easyHOOK na wsporniku regału paletowego i zawieś karabinek twistlock. Następnie, po otwarciu drzwi pomostu roboczego, połóż deskę startową do kanału przepływowego regału paletowego, do którego chcesz wejść. Podczas usuwania usterek nigdy nie wchodź bezpośrednio do kanału. Odchyl chorągiewkę separatora FlowStop na bok i zabezpiecz ją przy użyciu urządzenia zaciskowego. Następnie połóż deskę pasowaną przy desce startowej do żółtego ogranicznika separatora. Połóż taką liczbę desek łączących przy desce pasowanej, by uzyskać dostęp do miejsca pracy. Podczas chodzenia przez kanał zawsze zabezpieczaj się przy najbliższym wsporniku za pomocą haka easyHOOK i karabinka twistlock.

02

Jest idealnym wyborem, jeżeli...

  • musisz usuwać usterki spowodowane zablokowanymi paletami lub ogólne usterki w obrębie kanału w systemie paletowych regałów przepływowych;
  • chcesz wykonać prace naprawcze i konserwacyjne w obrębie kanału;
  • planujesz prace polegające na czyszczeniu w obrębie kanału, np. czyszczenie rolek.

Chcesz się sam przekonać o bezpieczeństwie metody i prostej obsłudze zestawu PDS Access-KIT? Skontaktuj się z nami, uzyskaj więcej informacji i umów się na spotkanie:

+48 22 666 22 20

03

Korzyści

  • Łatwa i bezpieczna analiza błędów oraz usuwanie usterek w przepływowym systemie palet.
  • Antypoślizgowe deski do wchodzenia umożliwiają bezpieczne i bezproblemowe wykonanie prac na segmentach przenośników rolkowych.
  • Ochrona kanału regałowego, przenośników rolkowych i palet.
  • Zabezpieczenie przed wypadkami w regale przepływowym dla pracowników, monterów i operatorów regałów.
  • Jednorazowa inwestycja
04

PDS Access-KIT i akcesoria

Z PDS Access-KIT zawsze bezpiecznie!

 • Zawartość zestawu startowego

  • 5 × BITO easyHOOK
  • 5 × karabinek twistlock
  • 1 × ciężkie urządzenie blokujące
  • 1 × lekkie urządzenie blokujące
  • 1 × urządzenie zaciskowe FlowStop
  • 1 × urządzenie samohamowne
  • 1 × uprząż
  • Deski BITO umożliwiające wejście na przenośniki rolkowe:
   • 1 × deska startowa
   • 1 × deska pasowana
   • 4 × deska łącząca

  Zawartość zestawu dodatkowego

  • 1 × BITO easyHOOK
  • 1 × karabinek twistlock
  • 1 × deska łącząca

  Opcjonalne akcesoria/usługi

  • Kask
  • Lampka czołowa
  • Szkolenie z zakresu ratowania w razie upadków z wysokości
  • Coroczna kontrola wyposażenia

Przykładowy rachunek regału przepływowego o długości 8 m

Do wchodzenia na przenośniki rolkowe potrzebne są trzy różne deski (1 × deska startowa, 1 × deska pasowana i – w zależności od głębokości kanału – odpowiednia liczba desek łączących). W przypadku instalacji regałowej, w której wzdłuż magazynowanych jest np. dziesięć europalet, potrzebnych jest – oprócz deski startowej i pasowanej – dziewięć desek łączących. Odpowiada to zatem zestawowi startowemu plus cztery zestawy dodatkowe.

05

Wskazówki dotyczące corocznej kontroli wyposażenia

Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem (PSAgA) muszą być sprawdzane zgodnie z normą EN 365 (por. zasada DGUV 112-198 / 112-199 co najmniej co dwanaście miesięcy przez „kompetentną osobę” (por. DGUV 312-906), aby zagwarantować bezpieczeństwo użytkownika. PSAgA obejmuje: BITO-easyHOOK (DIN EN 795), karabinek twistlock (DIN EN 362), uprząż (DIN EN 361), urządzenie samohamowne (DIN EN 360), kask (DIN EN 397). „Kompetentna” jest osoba, która potrafi ocenić stan zapewniający bezpieczeństwo pracy i prawidłowe zastosowanie PSAgA. Wymagania te spełniają osoby, które odbyły kurs dotyczący zasady DGUV 312-906, a następnie zdały egzamin (por. DGUV 112-198). Odpowiednie szkolenie trwa 2 dni i jest oferowane przez różnych usługodawców. Obowiązuje to z ograniczeniami w przypadku wyposażenia kompleksowego, jak np. urządzenie samohamowne: Ponieważ wiedza na temat bezpieczeństwa jest wymagana do demontażu, montażu i oceny wyposażenia, producent musi upoważnić jedną osobę do przetestowania urządzenia samohamownego. Wszystkie niewymienione komponenty (np. deski do wchodzenia, urządzenie zaciskowe dla FlowStop itp.) zestawu Access Kit nie podlegają corocznej kontroli, ponieważ nie są częścią wyposażenia ochrony osobistej chroniącego przed upadkiem z wysokości!
Jeśli nie masz czasu lub kompetentnego personelu do corocznej kontroli wyposażenia Access Kit, chętnie zrobimy to za Ciebie. Nasz partner w dziedzinie bezpieczeństwa, firma A.J.P., szybko i profesjonalnie sprawdzi Twoje środki ochrony indywidualnej!

Porady i zamówienia pod adresem:

Ingenieurgesellschaft AJP GmbH
Haus Uhlenkotten 6a
48159 Münster

info@a-j-p.de

+49 (251) 26 52 910

+49 (251) 68 65 332

Czy udało nam się Państwa przekonać?

Będzie nam miło otrzymać zapytanie od Państwa pod nr tel.:
22 666 22 20

BITO Newsletter