• E-commerce i handel

  Nowoczesna wielokanałowa dystrybucja wymaga elastycznej intralogistyki, która będzie wzrastać z Państwa potrzebami.

Przewiń

Informacje z branży

Handel online przeżywa okres gwałtownego rozwoju – na przykład w Niemczech udział zakupów online od lat wyraźnie wzrasta. Tylko w roku 2015 obroty handlu elektronicznego wyniosły ok. 40 miliardów euro; w roku 2016 osiągnęły już 44 miliardy euro. (Źródło: Statista). Ten gwałtowny rozwój w handlu online utrzyma się przede wszystkim w zakresie mody i akcesoriów, consumer electronics/elektro i w branży medialnej. Dotyczy on również wielu innych branż. Temat e-commerce jest aktualny jak nigdy wcześniej. Roczny wzrost sięga 10% i więcej, co dowodzi, jak ogromny potencjał tkwi w segmencie sprzedaży internetowej – i to nie tylko w Europie. Jako że tendencja wzrostowa w zakresie e-commerce będzie utrzymywała się również w przyszłości, a w tej chwili trudno jest prognozować dla przedsiębiorstw rozwój poszczególnych branż, wielu sprzedawców internetowych i centrów dystrybucji musi na nowo ukształtować swoje wyposażenie logistyczne i stale je dopasowywać.

Wymagania

Wzrost zamówień w Internecie, jak również wahania, na które jest narażony handel elektroniczny, stawiają przed przedsiębiorstwami wiele wyzwań. W zakresie logistyki muszą one sprostać wysokim prędkościom i coraz krótszemu czasowi dostawy. Czasami muszą radzić sobie z wyraźnie większą ilością zamówień, a innym razem z bardzo małą, w zależności od dnia tygodnia. Dni, w których przeprowadzana jest akcja specjalna, na przykład „Black Friday”, przynoszą w handlu online szczególnie wysokie natężenie zamówień i dostaw. W takich okresach, jak Boże Narodzenie, ich wydajność w określonym czasie musi znacznie wzrosnąć. W przypadku niektórych produktów akceptowalna jest dostawa w okresie kilku dni; w wielu przypadku powinny to być tylko 24 godziny. Niektórzy sprzedawcy wysyłkowi w aglomeracjach oferują już dostawę w ciągu dnia. Dla sprzedawców wysyłkowych oznacza to, że muszą oni szczególnie elastycznie, prosto i szybko kształtować swoje procesy logistyczne, aby móc reagować na krótkoterminowe zamówienia. Ponadto sprzedaży online towarzyszy duża liczba zwrotów. Z tego względu przedsiębiorstwa e-commerce muszą implementować skuteczny system zarządzania zwrotami. Czy to w obszarze Omnichannel czy Multichannel, klasyczne przechowywanie i dystrybucję łączy się z warunkami magazynowania i dystrybucji typowymi dla handlu online. W sukcesie powyższych modeli biznesowych ważną rolę odgrywa przede wszystkim dalszy rozwój innowacji i wydajnych systemów magazynowych i regałowych dla e-commerce. Z jednej strony oferują one ręczne instalacje, takie jak systemy regałów półkowych i regałów wielopoziomowych, które oferują dla rosnącego handlu online niezbędną elastyczność w zakresie magazynowania i na które istnieje duże zapotrzebowanie. Z drugiej zaś strony, wśród doświadczonych użytkowników e-commerce określonych rzędów wielkości można zaobserwować wyraźną tendencję do automatyzacji. Rozwiązania magazynowe i w zakresie dystrybucji muszą w dzisiejszych czasach uwzględniać wymogi e-commerce. Handel online różni się od tradycyjnej logistyki między innymi zwiększoną często szybkością rotacji i koniecznością zautomatyzowanego opracowywania części zwrotów. Przedsiębiorstwa logistyczne muszą sprostać tym wyzwaniom. Muszą to zrobić przede wszystkim po to, aby podołać gwałtownemu rozwojowi sprzedaży internetowej. Rynek jest różnorodny i określany sezonowymi wahaniami oraz trendami. Dal logistyki oznacza to, że towar, który klient dziś zamawia, musi być dostępny w magazynie i możliwie szybko do niego dostarczony. Systemy dystrybucji BITO służą optymalizacji logistyki zamówień i zwrotów, zwiększając konkurencyjność sprzedawcy online. Potrafią one sprostać obecnym wymaganiom odnośnie elastyczności, tempa i maksymalnej dokładności w e-commerce. Dzięki nim logistycy są w stanie optymalnie kierować przepływem towarów i opracowywać zwroty tak, aby odesłany towar niezwłocznie pojawił się w systemie.

Trendy

  • Klienci nie myślą już w kategoriach kanałów dystrybucji. Ciągła dostępność i wysoki poziom obsługi są oczekiwane zarówno online, jak i w oddziale.
  • Duża przejrzystość rynku ciągle wymaga nowych rekordowych wyników w logistyce i wysyłkach.
  • Tam, gdzie wcześniej dostarczano handlowcom całe palety towarów, dzisiaj wysyła się pojedyncze paczki bezpośrednio do klienta końcowego. Struktura magazynowa musi być odpowiednio zbudowana i dopasowana.
  • Różnorodność artykułów znacznie się zwiększa i nawet towary wrażliwe muszą zostać dostarczone w najlepszej jakości, np. świeże produkty spożywcze.
  • Handlowcy online muszą umieć reagować nie tylko na gwałtownie zmieniające się obciążenie, ale również na sezonowe wahania. To oznacza, że podczas składowania i komisjonowania potrzebna jest największa możliwa elastyczność.
  • Czysto zautomatyzowane magazynowanie i komisjonowanie jest uzasadnione w obszarze pracy z dużą liczbą sztuk artykułów tego samego rodzaju. Trudno tutaj reagować na wahania sezonowe lub stale zmieniające się rozmiary i liczbę artykułów.
  • Przemyślane i w najwyższym stopniu wydajne opracowywanie zwrotów jest w wielu segmentach czynnikiem krytycznym dla sukcesu i może decydować o rentowności przedsiębiorstwa.
  • Przedsiębiorstwo e-commerce potrzebuje partnerów, którzy będą mu towarzyszyć od magazynu garażowego do dużego centrum logistycznego. Wysoka skalowalność przyczynia się w znacznej mierze do zrównoważonego wzrostu.

Istotne punkty dla nowoczesnych systemów BITO dla e-commerce są następujące:

 • Istnieją specjalne systemy przeznaczone dla logistyki wielokanałowej (Multi-Channel). Zamówienia i zwroty można opracowywać z poziomu wielu kanałów.
 • Systemy BITO umożliwiają wydajne zarządzanie małym i średnim spektrum artykułów, które są typowe dla sprzedaży wysyłkowej online.
 • Dla obszarów z pojedynczymi artykułami stosuje się systemy wyróżniające się minimalnym wskaźnikiem błędu. W e-commerce należy w miarę możliwości unikać błędów w komisjonowaniu, gdyż prowadzą one do utraty klientów.
 • Handel online wymaga największej elastyczności. Systemy BITO pozwalają przedsiębiorstwom e-commerce na elastyczność, dzięki czemu mogą one szybko reagować na zmianę liczby artykułów, zakresu i struktury zamówienia
 • Systemy BITO mają budowę modułową. Dzięki temu nadają się do szybko rosnących nowych firm i przedsiębiorstw e-commerce.

BITO Newsletter