• Sprzedaż hurtowa napojów

  Właściwy system magazynowania dla sprzedaży hurtowej napojów i logistyki napojów

Przewiń

Informacje branżowe

Według Fundacji Hansa Böcklera przemysł napojów jest trzecim co do wielkości sektorem przemysłu spożywczego, odpowiadającym za około osiem procent sprzedaży. W jego skład wchodzi około 800 browarów (z ponad 1400 zakładami piwowarskimi) i ponad 300 producentów napojów bezalkoholowych i wód. Handel hurtowy napojami działa jako dystrybutor napojów w handlu detalicznym (detaliczny handel spożywczy i gastronomia). Rynek napojów w Niemczech jest bardzo zróżnicowany i podzielony na wiele lokalnych i regionalnych podrynków. Handel detaliczny jest dominującym kanałem sprzedaży napojów. Na przykład udział sprzedaży detalicznej piwa wzrósł w ostatnich latach do około 80 procent. Według Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels e. V. (Federalnego Stowarzyszenia Niemieckiego Handlu Hurtowego Napojami) w 2017 roku istniały 3563 firmy zajmujące się handlem hurtowym napojów, których roczny obrót wyniósł prawie 22 miliardy euro. W idealnym przypadku butelki zwrotne zwracane są do sprzedawców detalicznych, a następnie trafiają do producenta za pośrednictwem handlu hurtowego napojami. Tam butelki są sprawdzane, czyszczone i uzupełniane. Jednak liczba jednorazowych butelek PET używanych do napojów bezalkoholowych stale rośnie.

Rosnąca automatyzacja i przemysł 4.0 nie kończy się również na przemyśle napojów. Ponadto od kilku lat zmienia się konsumpcja napojów. Podczas, gdy konsumpcja piwa od lat maleje (obecnie ok. 106 litrów na mieszkańca rocznie), w ostatnim czasie znacznie wzrosła konsumpcja wody (ok. 149 litrów na mieszkańca rocznie). Rynek napojów podlega wielkiej presji cen i kosztów, która jest generowana przez zmieniającą się konsumpcję i silną pozycję spożywczego handlu detalicznego (dyskontów). Rynek piwa, podobnie jak rynek napojów bezalkoholowych, jest podzielony na wiele lokalnych lub regionalnych podrynków. W najbliższych latach nie przewiduje się kompleksowej konsolidacji, co może doprowadzić do gwałtownego spadku liczby konkurentów. Innym zjawiskiem obserwowanym w ostatnich latach jest przejmowanie firm produkujących napoje przez spożywczy handel detaliczny. Klasycznym tego przykładem jest grupa Schwarz (Lidl, Kaufland), która w 2008 roku przejęła spółkę MEG zajmującą się produkcją wód mineralnych. Handel internetowy za pośrednictwem dyskontów może w przyszłości stanowić rosnący kanał sprzedaży napojów. Jednakże zakres produktów oferowanych w Internecie jest zazwyczaj ograniczony, a dostawy odbywają się jedynie w obrębie dużych miast i aglomeracji ze względu na wysokie koszty logistyczne. Branża ta charakteryzuje się silnymi sezonowymi wahaniami wielkości sprzedaży.

Trendy w sprzedaży hurtowej napojów

  • Trwający rozwój demograficzny i społeczno-kulturowy prowadzi do dalszych zmian w konsumpcji napojów. Spadek konsumpcji piwa i soków. Nasycenie rynku napojami bezalkoholowymi. Stały wzrost zapotrzebowania na wody mineralne
  • Ciągłe zmniejszanie się liczby producentów napojów (wzrost poprzez konsolidację). Ogólne tempo wzrostu eksportu jest zbyt niskie, aby zrekompensować spadek konsumpcji krajowej w perspektywie długoterminowej
  • Utrzymujący się silny wpływ na kształtowanie się cen ze względu na dużą siłę rynkową spożywczego handlu detalicznego / dyskontów
  • System umożliwiający zwrot butelek wielokrotnego użytku po napojach znajduje się pod coraz większym presją w związku z rozwojem nieekologicznych butelek jednorazowego użytku
  • Nowe kanały dystrybucji napojów (handel internetowy, wirtualne półki spożywczego handlu detalicznego)
  • Wdrażanie przemysłu 4.0, digitalizacja postępuje
  • Duży potencjał do optymalizacji poprzez automatyzację i nową technikę magazynową

Wymagania

Logistyka napojów charakteryzuje się silnymi zmianami. Wielkość sprzedaży może wahać się nawet do 40 procent w zależności od sezonu. W okresie letnim ludzie piją znacznie więcej napojów. Ponadto często zdarzają się bardzo krótkie odstępy czasowe między kolejnymi dostawami wynoszące od 24 do 36 godzin. Wymaga to bardzo elastycznego i wydajnego systemu przechowywania. W większości przypadków plany rozmieszczenia są przygotowywane w oparciu o bieżącą wydajność układania i komisjonowania, dane z poprzedniego roku, dni świąteczne i weekendy oraz prognozę pogody, a szczyty zamówień są łagodzone z wyprzedzeniem. Wszystko zależy od sprawnego funkcjonowania łańcucha dostaw. Szczególnie w transporcie napojów istnieje ogromny potencjał do optymalizacji. Magazyny do przechowywania napojów mogą być zautomatyzowane, na przykład za pomocą systemów zarządzania i kontroli magazynu. Można również wprowadzić oddzielne obszary komisjonowania (np. stosując technologię pick-by-voice) lub magazyny i miejsca konsolidacji. Palety z napojami są często układane w magazynach blokowych. Dzięki regałom paletowym przepływowym (PDR) można jednak nie tylko oddzielać towary przychodzące i wychodzące, ale również zyskać przestrzeń na palety i znacznie zwiększyć prędkość przepływu. Przy odbiorze towaru skrzynki z napojami dostarczane są ciężarówką na europaletach, przejmowane przez wózek widłowy i składowane wzdłużnie w jednym z kanałów po stronie załadunku regału. Kanały są nachylone od strony odbioru towaru w kierunku miejsca komisjonowania. Na przenośnikach rolkowych pojedyncza paleta przesuwa się do kanału i jest tam amortyzowana wraz z innymi nośnikami ładunku. Rolki hamujące zapewniają, że palety biegną na siebie w sposób kontrolowany. W większości przypadków produkty szybkozbywalne takie jak różnego rodzaju wody mineralne są przechowywane w paletowych regałach przepływowych Ze względu na rozdzielenie towarów przychodzących i wychodzących, nie występują zakłócenia w procesie operacyjnym. Realizacja zamówień przychodzących i wychodzących przebiega sprawnie, a kierowcy wózków widłowych nie wchodzą sobie w drogę.

BITO Newsletter