Przewiń
01

Jest idealnym wyborem, jeżeli...

  • Chcą Państwo stale zaopatrywać stanowiska kompletacji w towary zgodnie z zasadą „towar do człowieka” i stale muszą Państwo sięgać po ten sam artykuł z asortymentu.
  • Chcą Państwo osiągać wysoką wydajność komisjonowania dla dużej ilości małych artykułów.
  • Chcą Państwo optymalnie wykorzystać pomieszczenie magazynowe na względnie małej powierzchni podstawowej poprzez system wysokiego składowania.
  • Chcą Państwo zarządzać asortymentem za pomocą nowoczesnego oprogramowania .

Więcej niż jeden punkt dotyczy Państwa?

W takim razie zachęcamy do zapoznania się z dalszymi informacjami lub do kontaktu z nami pod numerem:
22 666 22 20

02

System

Nowoczesne centra logistyczne, które nieustannie mają do czynienia z dużą ilością zamówień wymagają systemów magazynowania, które zapewniają stałą dostępność wszystkich artykułów.

Automatyczne magazyny na drobne części umożliwiają kompaktowe składowanie i w pełni automatyczne przygotowywanie towarów, tak że uzyskuje się wysoką wydajność komisjonowania dużej ilości małych artykułów. Artykuły transportowane są do osoby kompletującej automatycznie za pomocą techniki transportowej oraz zgodnie z zasadą „towar do człowieka”.

W zależności od obrotu magazynowego i rodzaju jednostki załadunkowej istnieje system magazynowania jedno-, dwu- i wielomiejscowego, który jest dostępny w wersji składowania o pojedynczej, podwójnej lub wielokrotnej głębokości. Magazynowanie i wyprowadzanie towarów z magazynu odbywa się za pomocą urządzeń do obsługi regałów.

Dzięki systemowi wysokiego składowania magazyn na drobne części wymaga względnie małej powierzchni podstawowej. Nowoczesne urządzenia do obsługi regałów poruszają się po niezwykle wąskich przejściach, co dodatkowo dobrze wpływa na użytkowanie udostępnionej powierzchni magazynowej.

 Automatyczny magazyn na drobne części z reguły składa się z systemu regałów z jedną lub z kilkoma alejkami, jednego urządzenia do sterowania regałami i techniką transportu, pojemników do przechowywania drobnych części i systemu transportu towaru oraz oprogramowania do sterowania, zapewniającego kompleksową organizację procesu oraz wygodny dostęp do poszczególnych artykułów .

BITO optymalnie dopasowuje automatyczny magazyn na drobne części do Państwa warunków przestrzennych,  ciężaru Państwa ładunków, koncepcji komisjonowania i współczynnika obrotu. W celu zapewnienia największego bezpieczeństwa regały BITO są produkowane przy zachowaniu najmniejszych tolerancji produkcyjnych i montażowych. 

 • Automatisches Kleinteilelager AKL mit Einplatzstellsystem, Zeichnung

  System jednomiejscowy

  Magazynowanie jednomiejscowe jest najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem. W przypadku tego systemu na każdej półce regału składowany jest jeden pojemnik, tacka lub pudełko na belce poprzecznej (o pojedynczej lub podwójnej głębokości).

 • Automatisches Kleinteilelager AKL mit Mehrplatzstellsystem, Zeichnung

  System wielomiejscowy

  W tym systemie składowane są pojemniki lub kartonaże na półkach regału o pojedynczej lub podwójnej głębokości. Systemy wielomiejscowe są często stosowane do jednostek magazynowych o średniej masie własnej.

 • Direktkommissionierung aus dem Automatischen Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  bezpośrednie komisjonowanie

  W automatycznych magazynach na drobne części zamawianie materiału odbywa się na dolnych poziomach przepływowych. Znajdująca się powyżej strefa buforowa zapewnia stałe zaopatrzenie stacji komisjonowania. W zależności od ciężaru i konstrukcji towarów lub rodzaju jednostki ładunkowej system można zorganizować jako system jedno- lub wielomiejscowy.

 • Automatisches Kleinteilelager AKL als hochdynamisches System, Zeichnung

  Rozwiązania typu shuttle

  W nowoczesnych magazynach do komisjonowania, dystrybucji lub konsolidacji zamówień coraz częściej stosuje się systemy typu shuttle. Za pomocą tego rozwiniętego technologicznie i bardzo dynamicznego rozwiązania możliwe jest wielokrotne zwiększenie przepływu towarów. Przepływ można odpowiednio zwiększyć, stosując kilka elementów systemu shuttle.

03

Państwa korzyści

Korzyści ogólne

  • Zasada „towar do człowieka”

  »Towar przenoszony jest do stanowisk kompletacji w jednostkach ładunkowych za pomocą urządzeń i przenośników transportowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownik nie traci czasu na dojście, podnoszenie i zbieranie towarów, co maksymalnie skraca czasy dostępu.

  • Inwentaryzacja bieżąca

  »W przypadku połączenia automatycznego magazynu na drobne części z systemem zarządzania magazynem zapewniona jest stała inwentaryzacja towarów.

  • Zamknięty system

  »Obszar składowania i komisjonowania jest kompletnie przebudowany pod względem automatyzacji. Takie rozwiązanie zapobiega dostępowi osób nieupoważnionych do towarów.

  • Wszystko z jednej ręki

  »Projektujemy i produkujemy nie tylko systemy regałowe, ale też pojemniki do systemów automatycznych. Dzięki temu możemy dokładnie dopasować do siebie wszystkie komponenty, które są niezbędne w magazynie na drobne części.

Wysoka wydajność

Flächeneinsparung mit Automatischem Kleinteilelager AKL im Vergleich zum Fachbodenregal 02
Flächeneinsparung mit Automatischem Kleinteilelager AKL im Vergleich zum Fachbodenregal 02
  • Oszczędność powierzchni

  »Zapotrzebowanie na powierzchnię w przypadku automatycznego magazynu na części drobne, przy tej samej ilości miejsc do układania pojemników w stosy, jest znacznie mniejsze w porównaniu do dwupoziomowego systemu regałów półkowych .

  »Ze względu na przejrzystość nasz przykład został oparty na znormalizowanym pojemniku o wymiarach 600 mm x 400 mm x 220 mm. Pojemność magazynu z regałami półkowymi i automatycznego magazynu na drobne części wynosi ok. 3700 pojemników.

  »Jednak w odróżnieniu od dwupoziomowego systemu regałów półkowych, w automatycznym magazynie na drobne części stosuje się podwójną głębokość składowania pojemników.

  »Dzięki kompaktowej konstrukcji potrzeba mniej przejść, a wysokość pomieszczenia jest w pełni wykorzystywana, tak, że w przypadku automatycznych systemów regałowych oszczędność powierzchni wynosi do 20 procent.

  • Skrócenie czasów przemieszczania

  » Obszar komisjonowania automatycznego magazynu na drobne części jest rozwiązany szczególnie ergonomicznie, co zapewnia znacznie lepszą przejrzystość asortymentu. Przynosi to istotne korzyści podczas informowania i sięgania po produkty, umożliwia redukcję ścieżek roboczych i czasu przemieszczenia w porównaniu do dwupoziomowych regałów półkowych ręcznej obsługi.

04

Elementy konstrukcyjne i opcje

 • Detailansicht der Stützen für Automatisches Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Ramy

  System zapewnia wysokość ram do 25 m. Ramy są połączone za pomocą nitów. W zależności od obciążenia są stosowane słupy o szerokościach 50 mm, 60 mm lub 80 mm. W ten sposób można maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię podstawową i odpowiednio zwiększyć pojemność składowania.

 • Detailansicht der Tiefenauflage für Automatisches Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Belki poprzeczne

  Standardowa szerokość kątowników podporowych do pojemników lub tacek wynosi 70 mm. Możliwe jest przestawianie wysokości zamocowania kątów co 6,25 mm. Kątowniki standardowo wyposażone są w zabezpieczenie przed przesuwem. Grubość materiału dopasowujemy odpowiednio do spodziewanego obciążenia. W przypadku podwójnie głębokiego lub obustronnego składowania towarów oferujemy belki poprzeczne z ogranicznikiem środkowym umożliwiającym bezpieczne odstawienie ładunków lub bez niego .

 • Detailansicht der Aussteifungen für Automatisches Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Stężenia

  W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności automatycznego magazynu na części drobne konstrukcja regału musi być wyposażona w wystarczającą liczbę łączników poziomych i pionowych. W tym celu używa się płaskowników i profili cynkowanych.

 • Detailansicht der Auslagerbahnen für Automatisches Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Bieżnie wyładowcze

  W celu optymalizacji dróg transportu w różnych miejscach regału często instaluje się bieżnie wyładowcze, szczególnie wtedy, gdy automatyczny magazyn na części drobne służy do bezpośredniego komisjonowania z korytarzy. W tych przypadkach kątowniki podporowe są dodatkowo wyposażone w listwy krążkowe o długości zależnej od potrzeb.

Czy udało nam się Państwa przekonać?

Będzie nam miło otrzymać zapytanie od Państwa pod nr tel.:
22 666 22 20

BITO Newsletter