• Logistyka produkcji

  Innowacyjne i wydajne rozwiązania dla logistyki produkcyjnej i intralogistyki

Przewiń

Informacje branżowe

Głównym zadaniem logistyki produkcji jest zapewnienie optymalnego i płynnego przepływu materiałów z magazynu surowców poprzez procesy produkcyjne do magazynu wyrobów gotowych. Logistyka produkcji łączy zatem logistykę zaopatrzenia z logistyką dystrybucji. Ponieważ logistyka produkcji jest częścią każdej firmy produkcyjnej, nie można tu mówić o branży. Logistyka produkcji obejmuje planowanie, kontrolę i realizację transportu i magazynowania surowców, materiałów pomocniczych, materiałów eksploatacyjnych, zakupionych części, części zamiennych, półproduktów i wyrobów gotowych oraz związane z tym działania wspomagające w ramach systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa. Terminy "logistyka produkcyjna i "intralogistyka" są czasami używane naprzemiennie

Logistyka produkcji i przemysł 4.0

Logistyka produkcji przechodzi poważne zmiany ze względu na wyzwania związane z automatyzacją, cyfryzacją i przemysłem 4.0. Asortyment produktów firm staje się coraz bardziej zindywidualizowany, aż do wielkości partii 1, a cykle życia produktów są coraz krótsze. W inteligentnej fabryce stosowane są już nowe techniki produkcji, takie jak szybkie prototypowanie lub dodatkowa produkcja laserów. Produkcja sieciowa sprawia, że wymagania intralogistyczne stają się coraz bardziej złożone. Aby móc bezbłędnie planować i kontrolować wszystkie te procesy, firmy polegają na zarządzaniu łańcuchem dostaw. Ponieważ łańcuchy wartości i dostaw coraz częściej przekształcają się w złożone sieci, wyzwaniom związanym z planowaniem i kontrolą można sprostać jedynie poprzez cyfryzację.

Po automatyzacji i cyfryzacji systemów, są one obecnie połączone w sieć i wymieniają dane poprzez przemysł 4.0. Zindywidualizowana produkcja indywidualna w dobie przemysłu 4.0 wpływa zarówno na logistykę produkcji jak i dystrybucji. Podczas produkcji należy dostarczyć specjalne materiały i części na zamówienie w systemie Just-In-Time (JIT), co czyni procesy intralogistyczne i przetwarzanie danych znacznie bardziej złożonymi. Jak już wspomniano, prawie żadne artykuły przy produkcji jednostkowej nie są przechowywane w magazynach.

Powstaje jednak wiele indywidualnych transakcji, w wyniku których wiele różnych części musi być dostarczonych do poszczególnych maszyn produkcyjnych w określonym czasie. Technologia magazynowania i transportu materiałów musi być odpowiednio elastyczna i zautomatyzowana. Dostawa za pomocą wózków jezdniowych jest w tym przypadku raczej nieodpowiednia. Optymalne zasilanie maszyny można osiągnąć dzięki dobrze skalowalnym systemom wózków magazynowych w połączeniu z systemami transportowymi bez operatora. W zindywidualizowanej produkcji masowej elementy muszą być wyraźnie oznakowane wzdłuż całego łańcucha wartości dodanej i identyfikowalne, na przykład za pomocą etykiet RFID na przedmiotach obrabianych. W całym łańcuchu dostaw poszczególne stacje, w tym logistyka, muszą wymieniać dane w czasie rzeczywistym. Zapotrzebowanie na komponenty w produkcji może się bardzo szybko zmieniać przy wielkości partii 1, a logistyka musi na to natychmiast zareagować. W tym celu systemy muszą komunikować się ze sobą, a dane są wymieniane za pośrednictwem "Internetu rzeczy".

Wielu klientów oczekuje, że będą wybierać spośród szerokiej gamy wariantów produktów dostarczanych w tej samej cenie i w tym samym czasie dostawy. Odpowiedzią na to wyzwanie jest Agile Manufacturing (zwinne wywarzanie) (zwinne komórki produkcyjne), co pozwala na produkcję komponentów i wariantów o dowolnej wielkości partii, aż do wielkości partii 1.

Zautomatyzowane systemy

W celu zautomatyzowania przepływu materiałów, wiele systemów w intralogistyce zostało już zautomatyzowanych. Przykładami systemów są zautomatyzowane systemy regałowe (obsługiwane za pomocą układnic lub techniki shuttle) oraz systemy przenośnikowe, roboty współpracujące (koboty), rzeczywistość rozszerzona (okulary smart), systemy namierzania, aplikacje w chmurze, systemy IT, zautomatyzowane przemysłowe wózki jezdniowe oraz systemy transportowe bez operatora. W badaniu przeprowadzonym przez DHL 63 procent uczestników wymieniło robotykę, a następnie autonomiczne pojazdy (40 procent) jako najważniejsze technologie fizyczne.
Jeśli zastanowić się dogłębnie nad na przemysłem 4.0 oznacza on całkowite cyfrowe przenikanie łańcuchów wartości i ostatecznie ich autonomizację.

Trendy

  • Przemysł 4.0 pociąga za sobą cyfryzację, rozbudowaną automatyzację i tworzenie sieci pomiędzy maszynami i zakładami.
  • Inteligentna fabryka jest zdominowana przez nowe techniki produkcji, takie jak szybkie prototypowanie lub dodatkowe produkowanie laserów.
  • Klienci coraz bardziej pragną zindywidualizowanej produkcji masowej do wielkości partii 1. Odpowiedzią są "zwinne komórki produkcyjne".
  • Cykle życia produktów stają się coraz krótsze.
  • Zindywidualizowana produkcja masowa owocuje bardzo złożoną intralogistyką lub logistyką produkcji, która jest zdigitalizowana, zautomatyzowana i połączona w sieć.
  • Główne technologie fizyczne to robotyka i autonomiczne pojazdy lub systemy transportowe bez operatora.
  • Przemysł 4.0 przekształca ostatecznie cały łańcuch wartości i prowadzi do pełnej cyfryzacji i automatyzacji procesów

Logistyka produkcji

Jak już wspomniano, intralogistyka lub logistyka produkcji stają się coraz bardziej złożone ze względu na nowe inteligentne technologie produkcji. Między innymi roboty i systemy transportowe bez operatora (FTS) określają między innymi procesy logistyczne i codzienną rutynę produkcyjną. Wszystkie procesy w całym łańcuchu dostaw lub transportu są ze sobą połączone w sieć. Ponadto na ważne pytania, takie jak optymalizacja procesów, można odpowiedzieć za pomocą algorytmów wykorzystujących analizę BIG Data. Wiele procesów, a także autentyczność produktów jest zabezpieczona przez technologię Blockchain.

Systemy transportowe bez operatora są coraz częściej wykorzystywane do łączenia ze sobą poszczególnych obszarów produkcji, montażu lub komisjonowania oraz do automatyzacji przepływu materiałów. Dzięki LEO Locative, BITO oferuje szczególnie innowacyjny i niedrogi system, który nie wymaga dostępu do Wifi ani komputera. Pojazd LEO jest prowadzony za pomocą optycznego toru i znaczników kodowych umieszczonych na podłodze.

LEO instaluje się samoczynnie i jest natychmiast gotowy do użycia (plug and play). Optyczny system śledzenia można szybko dostosować do nowych wymagań Do sterowania różnymi stacjami LEO możliwe jest również wykorzystanie tabletu do przekazywania informacji o punktach docelowych LEO postępuje po prostu zgodnie z instrukcjami zakodowanymi na znacznikach podłogowych, aby wiedzieć gdzie się zatrzymać i gdzie znajduje się miejsce docelowe. System składający się z LEO Locative i stacji LEO pozwala zaoszczędzić wiele kilometrów tras przejazdu, które w przeciwnym razie musiałyby być pokonane przez pracowników, poprawiając tym samym ergonomię pracy. Jest on również elastyczny i skalowalny, co pozwala doskonale dostosować się do wymagań w zakresie przepływu materiałów.

Ponadto BITO oferuje zautomatyzowane systemy regałowe i kompletacji zamówień oraz rozwiązania w zakresie pojemników a także pomaga we wszystkich kwestiach automatyzacji w logistyce produkcyjnej i intralogistyce.

Referencje

Czy udało nam się Państwa przekonać?

Będzie nam miło otrzymać zapytanie od Państwa pod nr tel.:
22 666 22 20

BITO Newsletter