Zrównoważony rozwój

Zrównoważona produkcja

 • Wysokiej jakości, przyjazny dla środowiska dobór surowców i materiałów pomocniczych
 • Energooszczędne maszyny
 • Procesy produkcyjne oszczędzające zasoby

Nasza jakość jest zrównoważona - podobnie jak nasze procesy

Także przy produkcji naszych produktów troszczymy się o oszczędność energii, a tym samym emisję CO₂. BITO od lat inwestuje w energooszczędną modernizację naszej technologii energetycznej i zakładowej. Dzięki temu oszczędzamy energię i zmniejszamy emisję CO₂.

Technika regałowa produkowana jest w głównym zakładzie w Meisenheim przy użyciu najnowocześniejszych, energooszczędnych maszyn. Wysoki stopień automatyzacji w profilowaniu, produkcji regałów oraz w najnowszych systemach krawędziowania, wykrawania i gięcia umożliwia nam na przykład produkcję z dokładnością wymiarową i niezmiennie wysoką jakością. Pracujemy z wykorzystaniem innowacyjnych technik wykrawania i formowania.

Zakład produkcyjny pojemników z tworzyw sztucznych w Lauterecken jest jednym z najnowocześniejszych w branży i w 2018 roku został rozbudowany o kolejną halę produkcyjną. Tutaj nasze pojemniki są produkowane na wysokowydajnych, najnowocześniejszych i energooszczędnych wtryskarkach najnowszej generacji. Ponadto w dużym centrum obróbki końcowej dostosowujemy pojemniki do specyficznych wymagań klienta.

Oszczędzające zasoby, efektywne podejście energetycznie.

Przy wyborze surowców i materiałów pomocniczych BITO-Technika Magazynowa zwraca uwagę na przyjazne dla środowiska surowce i nieszkodliwe dla zdrowia metody obróbki. Produkcja prowadzona jest z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i z myślą o oszczędnym gospodarowaniu zasobami i energią, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne przy jednoczesnej oszczędności surowców. Stawiamy przy tym na współpracę z producentami i dostawcami, którzy sami zwracają uwagę na przestrzeganie norm ekologicznych. Dodatkowo kładziemy nacisk na możliwie krótkie drogi transportowe.

Jednak kwestie oszczędzania energii i surowców znajdują swoją kontynuację nie tylko w produkcji i w zakładach produkcyjnych czy związanych z nimi warsztatach, ale także w biurze, ponieważ budynki i produkty również pozostawiają ślad CO₂. Dzięki nowoczesnej technice, solidnej konstrukcji budynku i koncepcji zrównoważonego wykorzystania energii, BITO udaje się utrzymać niski poziom emisji CO₂ również w tym obszarze.

W 2019 roku otwarto nowy, dodatkowy zakład produkcyjny w Polsce, aby lepiej obsłużyć rosnący popyt na rynku Europy Wschodniej, odciążyć nasze lokalne zakłady produkcyjne i skrócić długie trasy transportowe.

Jak to wygląda w szczegółach?

Prąd

  • Dzięki zmianie dostawcy energii elektrycznej na innego, o znacznie wyższym udziale energii odnawialnych w portfelu dostaw energii elektrycznej, można by zmniejszyć emisję CO2 o 40% w 2020 r. w porównaniu z 2018 r., przy zachowaniu tego samego zużycia. Zasadniczo samo przejście na zieloną energię elektryczną pozwala zaoszczędzić około 2 800 t CO2.
  • W 2006 roku oddaliśmy do użytku pierwszą instalację fotowoltaiczną na potrzeby własnego zasilania w energię elektryczną. W ostatnim czasie wdrożone zostały dwie kolejne instalacje PV, dzięki czemu obecnie wytwarzamy ponad 1 mln kWh/a "zielonej" energii elektrycznej.
  • Całkowite przestawienie fabryk na oprawy LED od 2013 roku pozwoliło na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na oświetlenie o 60 %, co daje oszczędności rzędu 700 000 kWh/a.
  • Najnowsze wtryskarki dla naszego zakładu w Lauterecken są wyposażone w napędy typu echo-drive. Dzięki temu jednostkowe zużycie energii na kilogram tworzywa sztucznego jest niższe o 12-20 %: 20 % dla maszyn 1 500 t i 12 % dla maszyny 2 700 t.
  • W planach jest inwestycja w nową lakiernię proszkową, która pozwoli na zmniejszenie zużycia energii w tym procesie o ok. 40%.

Woda

  • Zamknięte obiegi wody i uzupełniające zastosowanie systemów Free-cooling zamiast wież chłodniczych zmniejszają nasze zużycie wody o 60 %.
  • Wszystkie pompy w naszych systemach zimnej wody dla infrastruktury wtryskowej lub pomp w naszych obiegach grzewczych zostały zmodernizowane, aby również tutaj uzyskać oszczędności energii.

Emisje

  • Zwracamy uwagę na wolne od spalin procesy produkcyjne przy formowaniu metalu na zimno i formowaniu wtryskowym tworzyw sztucznych.
  • Zoptymalizowano (energochłonne) wytwarzanie sprężonego powietrza. Automatyczne wyłączanie sprężarek zmniejsza zużycie energii, a tym samym emisję CO2 o 10%.

"Zdolność do zmian oznacza ciągłe kwestionowanie tego, co aktualnie robisz oraz posiadanie odwagi i zapału do ciągłego doskonalenia. Jest to klucz do naszego sukcesu w dostosowywaniu się do różnych wymagań branży projektowania i opracowywania rozwiązań.”

Dominik Freyland-MahlingDyrektor Zarządzający Produkcją BITO-Technika Magazynowa

Znajdź swojego indywidualnego partnera do kontaktu.

Z przyjemnością skontaktujemy się z Państwem pod nr. tel.
22 666 22 20

BITO Newsletter