• Transport i usługi logistyczne

    Dotrzeć na czas do klienta – z optymalną intralogistyką.

Przewiń

Wymagania

Trudno nam jest wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez globalnych usług logistycznych. Jednak za każdą punktualną dostawą stoi złożona sieć różnorodnych środków transportu, magazynów, centrów dystrybucji i komisjonowania. Do wykonywanych miliony razy przesunięć magazynowych potrzebne są systemy magazynowe, które sprawnie działają, a równocześnie pozwalają na utrzymanie kosztów procesowych na niskim poziomie. Równocześnie istotne jest zachowanie koniecznej elastyczności, aby móc wzrastać z klientem końcowym i jego zmiennymi potrzebami. Dostosowana intralogistyka staje się centralnym aspektem węzłów logistycznych coraz bardziej zintegrowanych poprzez transport pojazdami ciężarowymi, morski, kolejowy i lotniczy.

Trendy

    • Twarda konkurencja wymaga ciągłej optymalizacji procesów logistycznych.
    • Przejrzystość kosztów w łańcuchu dostaw będzie miała coraz większe znaczenie dla klienta.
    • Systemy produkcji, w których klient jest zdany na dostawy just in time, wymagają najwyższej terminowości.
    • Podłączenie do sieci cyfrowej i integracja usług dodatkowych stają się coraz bardziej pożądane, np. elektroniczne śledzenie przesyłek.

BITO Newsletter