Przewiń
01

Jest idealnym wyborem, jeżeli...

  • chcą Państwo maksymalnie wykorzystać miejsce składowania, a przy tym zapewnić dostęp do wszystkich pojedynczych opakowań;
  • musicie Państwo składować szeroki asortyment – szczególnie polecany system w przypadku rozmiaru partii 1;
  • chcą Państwo składować zmienny asortyment albo wyrównać wahania sezonowe.

Więcej niż jeden punkt dotyczy Państwa?

W takim razie zachęcamy do zapoznania się z dalszymi informacjami lub do kontaktu z nami pod numerem:
22 666 22 20

02

BITO PROmobile – przesuwny regał paletowy

PROmobile

Przesuwny regał paletowy BITO PROmobile wyposażony jest w koła jezdne. Każdy regał bloku magazynu palet montowany jest na ruchomym wózku poruszanym elektrycznie. Wózki poruszają się po szynach wpuszczonych w posadzkę.

System jest wygodnie sterowany za pomocą urządzenia radiowego lub bezpośrednio z poziomu elementów obsługowych umieszczonych na systemie; możliwa jest też integracja i sterowanie z wykorzystaniem istniejącego oprogramowania do zarządzania magazynem.

Zastosowanie systemu przesuwnych regałów paletowych umożliwia redukcję zapotrzebowania na drogą powierzchnię magazynową. Dzięki opcji przesuwania rzędów regałów do odbioru towarów otwierany jest tylko jeden korytarz służący jako ścieżka robocza, reszta powierzchni może być optymalnie wykorzystana pod rzędy regałów. Każdą część regału paletowego można przesunąć tak, aby umożliwić dostęp składowanych na nich palet. Zamiast głównego korytarza dla wózków wysokiego podnoszenia, w razie potrzeby można otworzyć równocześnie wiele wąskich korytarzy dla komisjonowania.

System przesuwnych regałów paletowych można zintegrować z konstrukcją nowej hali albo wykorzystać w istniejącym pomieszczeniu.

PROmobile synchro

Przesuwny regał paletowy BITO PROmobile synchro różni się od BITO PROmobile funkcją synchronizacji. System zapewnia całkowicie równoległe przemieszczanie się rzędów regałów względem siebie podczas całego przebiegu regałów paletowych, niezależnie od masy ładunków na poszczególnych poziomach regałów i od tego, czy regał jest równomiernie obciążony. Prowadzenie nie następuje mechanicznie, jak to ma miejsce przy wykorzystaniu tradycyjnej metody, tylko elektrycznie, tak że drogi zawsze przebiegają równolegle do siebie. System ten pozwala na dokładne zaplanowanie szerokości przejść i ich optymalny podział.

04

Zalety i korzyści

Korzyści ogólne

 • Größere Raumgewinnung mit verfahrbarer Palettenregalanlage PROmobile im Vergleich zur konventionellen Palettenregalanlage, Zeichnung
  • Więcej przestrzeni

  » Największa pojemność składowania przy optymalnym wykorzystaniu powierzchni i przestrzeni dzięki zastosowaniu przesuwnych regałów paletowych: Podczas planowania budowy hali można albo zaprojektować mniejsze pomieszczenia magazynów, co pozwoli na znaczną redukcję kosztów, albo stworzyć większą powierzchnię do wykorzystania na inne cele.

 • Kapazitätserhöhung mit verfahrbarer Palettenregalanlage PROmobile im Vergleich zur konventionellen Palettenregalanlage, Zeichnung
  • Zwiększenie pojemności

  » Istniejący (statyczny) system regałowy można zamienić w system przesuwny, tym samym znacznie zwiększając pojemność składowania.

Ogólne korzyści PROmobile synchro

  • Stale niskie koszty eksploatacji

  » Synchronizacja obniża stopień zużycia kół i szyn. Przedłuża to żywotność urządzenia i obniża koszty napraw.

  • Nierównomierne obciążenie jest wyraźnie dozwolone!

  » Synchronizacja BITO PROmobile zapewnia równoległy bieg wózków i urządzenia również w przypadku niesymetrycznego obciążenia. Towar można rozmieścić na regale, aby jego miejsce idealnie pasowało do przebiegu pracy, bez uwzględnienia rodzaju i wagi artykułów.

  • Zoptymalizowane ścieżki robocze

  » Z BITO PROmobile synchro możliwe jest optymalne składowanie towarów zgodnie z przebiegiem procesu – towary szybko rotujące przy wejściu, towary kategorii C na końcu wózka. W ten sposób zaoszczędzicie Państwo koszty związane z magazynowaniem i przenoszeniem.

05

Funkcje przesuwnych regałów BITO

 • Samoregulujące się odstępy wózka:

  W przypadku tradycyjnych systemów odstępy wózka zwiększają się i zmniejszają w zależności od składowanych towarów. W ten sposób powstają luki, a nawet dochodzi do wypadków wskutek zbyt ścisłego najazdu jednego rzędu regałów do drugiego. Pracownicy muszą ręcznie regulować odstępy. Z tego powodu standardowo zintegrowaliśmy w naszych wózkach przesuwnych urządzenia do samoregulacji odstępów. Użytkownik tylko raz ustawia dystans ma terminalu sterującym. Jest on później utrzymywany niezależnie od obciążenia wózka. Pozwala to oszczędzić czas i zmniejsza ryzyko uszkodzenia urządzenia.

 • Selkäreppupaikat

  Miejsca plecakowe:

  Miejsca plecakowe to miejsca regałowe, które montowane są na początku i na końcu wózka. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstaje dodatkowe miejsce składowania nad drogami ewakuacyjnymi lub ścieżką wózka widłowego. Umożliwia to jeszcze lepsze wykorzystanie przestrzeni Państwa hali magazynowej.

 • Detailansicht des abgesetzten Bedientableaus für verfahrbare Palettenregalanlage PROmobile

  Zdejmowany panel sterowania:

  Panel obsługowy regałów przesuwnych znajduje się w szafie rozdzielczej. Za pomocą zdejmowanego panelu sterowania możecie Państwo dowolnie umieścić dodatkowy panel obsługowy, na przykład w pobliżu miejsca komisjonowania. Pozwoli to skrócić drogę do panelu i znacznie oszczędzić czas.

 • Detailansicht der Steckdose am Verfahrwagen für verfahrbare Palettenregalanlage PROmobile

  Gniazdka elektryczne w wózkach:

  Po prostu sprytnie. Gniazdka umieszczone w wózku znacznie ułatwiają wykonywanie niezbędnych prac związanych z regularnym czyszczeniem. Nie trzeba już szukać gniazdek!

Czy udało nam się Państwa przekonać?

Będzie nam miło otrzymać zapytanie od Państwa pod nr tel.:
22 666 22 20

BITO Newsletter