• Opieka zdrowotna

  Elastyczna, szybka i niezawodna logistyka dla sektora opieki zdrowotnej.

Przewiń

Informacje branżowe

Branża systemu opieki zdrowotnej obejmuje wszystkie obiekty, które utrzymują, wspierają i przywracają zdrowie ludności i zapobiegają chorobom. Oprócz szpitali i obiektów rehabilitacyjnych, branża ta obejmuje opiekę medyczną w gabinetach rodzinnych i specjalistycznych, przemysł farmaceutyczny, technologię medyczną, turystykę zdrowotną, wellness, branżę fitness i oczywiście dostawców usług logistycznych. Branża opieki zdrowotnej od około dwóch dziesięcioleci przechodzi przełom. Poza aspektami technologicznymi i polityczno-zdrowotnymi kluczową rolę odgrywają również przemiany kulturowe, socjodemograficzne i ekonomiczne. Zdrowie znaczy dzisiaj o wiele więcej niż leczenie chorób. Jest to pewien trend życia i wartości. Ze względu na możliwości informacyjne w Internecie, pacjent lub klient ma coraz więcej możliwości wyboru i korzystania z nich. W związku z tym tematy takie jak orientacja na klienta, przejrzystość i wygoda stają się coraz ważniejsze w branży opieki zdrowotnej. Digitalizacja przyczynia się również do przekształcania systemu opieki zdrowotnej. Nowe technologie, takie jak zaawansowana analityka, duże ilości danych, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, prowadzą do powstania nowych usług i możliwości. Obejmuje to również interfejsy mózg-komputer (łączniki pomiędzy ludźmi i technologią medyczną), sieciowe sale operacyjne, roboty pomocnicze, obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym, aplikacje "zdrowotne” i wiele innych. Wraz z wejściem do sektora opieki zdrowotnej internetowych gigantów, takich jak Amazon, Alibaba, Apple, Samsung i Tencent, granice między branżami coraz bardziej się zacierają. Dostawcy usług i producenci w sektorze opieki zdrowotnej muszą dostosować swoje modele biznesowe na całym świecie, ponieważ w UE i Chinach stworzono nowe przepisy dotyczące wyrobów medycznych, a Brexit i reforma podatkowa w USA mają duży wpływ na tę branżę.

W 2017 roku przemysł farmaceutyczny w Niemczech wyprodukował produkty farmaceutyczne o wartości 30,6 mld euro. Według statystyki struktury kosztów Federalnego Urzędu Statystycznego zarejestrowanych było 580 firm farmaceutycznych. Ponadto 61 firm biotechnologicznych zajmuje się rozwojem leków. W Niemczech dopuszczono około 60.000 leków. 2000 z nich to leki wymagające chłodzenia, a około 250 to leki wymagające procedury łańcucha chłodniczego. Wymagają one odpowiedniego postępowania podczas magazynowania i transportu. Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD, ang. Good Distribution Practice) zapewnia kontrolę łańcucha dystrybucji i ochronę przed podrabianymi lekami. Ma to na celu utrzymanie jakości i nieuszkodzenie lekarstw. Leki wymagające chłodzenia, takie jak insuliny, mogą nagrzewać się przez krótki czas do temperatury powyżej +8°C, natomiast leki wymagające procedury łańcucha chłodniczego (np. blokery TNF dla pacjentów z problemami reumatycznymi) muszą być przechowywane przez cały czas w zalecanym zakresie temperatur od +2°C do +8°C. Jednakże, obie grupy leków nie mogą być nigdy transportowane lub przechowywane w temperaturze poniżej 0° C. W temperaturach poniżej zera substancje mogą zamarzać. Zamrożenie lub zbyt wysoka temperatura może zmienić strukturę leków i pasków testowych, co może prowadzić do nieprzewidzianych nietolerancji i skutków ubocznych, ale także do całkowitej utraty skuteczności leku. Dlatego przemysł farmaceutyczny w szczególności potrzebuje niezawodnej i szybkiej logistyki i intralogistyki.

Trendy

  • Handel elektroniczny i apteki online cieszą się coraz większą popularnością. Zamówienia on-line z wysyłką pod wskazany adres oraz z odbiorem w punkcie aptecznym wymagają niezwykle szybkiej logistyki.
  • Zacieranie się granic branżowych z powodu pojawienia się w sektorze opieki zdrowotnej internetowych gigantów, takich jak Amazon, Alibaba, Apple, Samsung i Tencent.
  • Higieniczne przechowywania, przestrzeganie łańcuchów chłodniczych, czystość i porządek w magazynie są niezwykle ważne. Wymagane są specjalne pojemniki chłodzące. Wózki jezdniowe i technika magazynowania muszą być odporne na zimno.
  • Należy zagwarantować ochronę przed nieuprawnionym dostępem do towaru, np. poprzez wytrzymałe pojemniki z plombą i kodem kreskowym.
  • Digitalizacja prowadzi do powstania nowych technologii i usług (aplikacje zdrowotne, trackery itp.)
  • Starzejące się społeczeństwo przyczynia się do powstawania nowych usług i produktów
  • Dobrze eksponowane oznaczenia do identyfikacji towarów pomagają uniknąć pomyłek.
  • Automatyzacja i digitalizacja rozwijają się szybko również w sektorze opieki zdrowotnej

Wymagania logistyczne

Aby również branża farmaceutyczna i zdrowotna mogła w przyszłości sprostać wysokim wymaganiom, przedsiębiorstwa produkcyjne przywiązują coraz większą wagę do inteligentnych rozwiązań logistycznych, np. w obszarach magazynowania, dostaw, komisjonowania zamówień i drobnicy. Optymalna kontrola dostępu do stanów magazynowych lub stałe przechowywanie leków w warunkach chłodniczych to równie ważne kwestie. Jak prawie wszędzie, magazyny stają się coraz bardziej zautomatyzowane w celu zwiększenia szybkości i przepustowości oraz zmniejszenia wskaźnika błędów. W branży medycznej absolutna precyzja jest niezbędna.

Na przykład jednym z zadań hurtowni farmaceutycznej jest zaopatrywanie aptek w produkty producentów farmaceutycznych. Odpowiedni dział logistyki hurtowni musi zagwarantować codziennie szybką dostawę. Wymaga to również dużych powierzchni magazynowych. Oczywiście również producenci farmaceutyczni potrzebują bardzo dużych magazynów. W przypadku magazynów farmaceutycznych obowiązują szczególne zasady. Na przykład, wymagania dotyczące grup produktów, które mają być przechowywane, są bardzo wysokie w odniesieniu do temperatury, warunków przechowywania, wymogów czystości lub w odniesieniu do niemieckiej ustawy o środkach odurzających w przemyśle farmaceutycznym i te wymagania muszą być przestrzegane przez cały czas. Dla substancji o różnych klasach niebezpieczeństwa, stopniach toksyczności i innych właściwościach, ze względu na zakazy składowania, dla każdego zakresu temperatur należy utworzyć dodatkowe strefy do przechowywania i strefy przeciwpożarowe. Może to zwielokrotniać ilość powierzchni magazynowych, powodując zmiany w budynkach, logistyce i procesach produkcyjnych.

Ważne jest również posiadanie oddzielnych stacji przeładunkowych (pomostów przeładunkowych), aby nie przerywać łańcucha chłodniczego dla leków wymagających chłodzenia. Należy też pomyśleć o tzw. komorach klimatyzacyjnych - w których ogrzewa się zbyt zimne towary lub schładza zbyt ciepłe. Magazyny wysokiego składowania muszą być wyposażone w specjalne systemy klimatyzacji i wentylacji w celu utrzymania temperatury. Problematyczne jest również stosowanie wózków jezdniowych w "strefach bardzo głębokiego mrożenia". Należy wziąć pod uwagę ciągłą regenerację w ciepłych obszarach.

BITO oferuje zestaw termoizolacyjny do pojemnika wielokrotnego użytku MB do bezpiecznego transportu leków i szczepionek. Zestaw gwarantuje temperaturę od dwóch do ośmiu stopni przez co najmniej dwanaście godzin. Zapewnia to wkładka wykonana z pianki Neopor, która umożliwia uzyskanie wysokich wartości izolacyjnych oraz trzy elementy chłodzące typu Icecatch Solid Isolated. Są one wyposażone w zintegrowaną, hydrofobową warstwę izolacyjną.

Ponadto BITO oferuje statyczne i dynamiczne systemy regałowe, systemy regałowe jedno- i wielopoziomowe, pojemniki magazynowe, transportowe i do komisjonowania przeznaczone specjalnie dla branży medycznej.

Referencje

Czy udało nam się Państwa przekonać?

Będzie nam miło otrzymać zapytanie od Państwa pod nr tel.:
22 666 22 20

BITO Newsletter