Zrównoważony rozwój

Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem z pełnego przekonania

  • Przedsiębiorstwo Neutralne Klimatycznie
  • Zrównoważone produkty i rozwiązania
  • Odpowiedzialność za pracowników i społeczeństwo

Wielka szansa dla wszystkich

Idea zrównoważonego rozwoju zawsze była konsekwentnie realizowana w BITO. Dla nas działanie w sposób ekonomicznie, ekologicznie i społecznie odpowiedzialny to nie tylko obowiązek. Widzimy w tym wielką szansę dla nas wszystkich. Rzetelne gospodarowanie i praca, jak również uczciwa, otwarta interakcja na poziomie oczu, praca przy podłożu i utrzymywanie prostych procesów i struktur to ważny wkład.

Jednakże, gdy BITO starało się o certyfikat neutralności klimatycznej, nie czyniono tego tylko z perspektywy zewnętrznej, ale także z perspektywy wewnętrznej. Bo ważne jest, by identyfikowali się z nią także pracownicy.

Winfried Schmuck, Dyrektor Zarządzający BITO-Technika Magazynowa

Przeformułowanie poglądów i działanie

Dla BITO-Technika Magazynowa zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem to proces, który rozpoczyna się od przeformułowania poglądów we wszystkich obszarach. Dzięki innowacyjnym technologiom i procesom, zrównoważone zarządzanie może być realizowane w całym łańcuchu dostaw i wartości. Odpowiedzialny dobór surowców, przetwarzanie przyjazne dla zasobów i środowiska, stosowanie trwałych materiałów i wydajna logistyka, która angażuje również klientów, to dla nas warunki wstępne.

Raz po raz okazywało się, że konsekwentne nastawienie na bardziej zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo nie stoi w sprzeczności z siłą innowacji i wydajnością, wyważonym stosunkiem ceny do jakości oraz uczciwym postępowaniem z dostawcami i klientami.

Certyfikat TÜV Rheinland "Przedsiębiorstwo neutralne klimatycznie”

Mamy wysokie zasady w odniesieniu do ochrony środowiska i zrównoważonej ochrony zasobów, które również chcemy nadal rozwijać. Dla nas certyfikacja jako firmy neutralnej klimatycznie jest tego konsekwencją.

Od września 2021 roku BITO-Technika Magazynowa może ubiegać się o certyfikat TÜV Rheinland "Przedsiębiorstwo Neutralne Klimatycznie". Certyfikat potwierdza, że BITO, jako posiadacz certyfikatu, skompensowało swoją skontrolowaną emisję CO2 z działaniami podejmowanymi w zakresie ochrony klimatu. Certyfikat opiera się na wyliczeniu korporacyjnego śladu węglowego. Jesteśmy więc oficjalnie neutralni klimatycznie według zakresu (1+2), wykorzystując energię elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł. Aby zneutralizować emisje z zakresu 3, współpracujemy z dostawcą projektów ochrony klimatu, takich jak GOLDSTANDARD lub myclimate.

Prowadzenie firmy oznacza dziś znacznie więcej niż osiąganie zysków. Zasoby Ziemi są dziś wykorzystywane bardziej niż kiedykolwiek, choć wiele surowców jest dostępnych tylko w ograniczonych ilościach. Skutki zmian klimatu dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki już dawno stały się niemożliwe do zignorowania.

Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem oznacza nie tylko działanie w harmonii z otoczeniem, ale także z ludźmi, którzy pracują dla BITO i z nim współpracują - aby przejąć społeczną odpowiedzialność za lepszą przyszłość.

Winfried SchmuckDyrektor Zarządzający BITO-Technika Magazynowa

Certyfikaty

Wszystkie placówki BITO są niezależnie monitorowane i certyfikowane. Dzięki temu BITO może zagwarantować wysokie standardy procesowe w zakresie jakości, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.

Znajdź swojego indywidualnego partnera do kontaktu.

Z przyjemnością skontaktujemy się z Państwem pod nr. tel.
22 666 22 20

BITO Newsletter