Przewiń
01

Jest idealnym wyborem, jeżeli...

  • potrzebują Państwo jednolitego składowania wielu palet z takimi samymi produktami;
  • chcą Państwo przejrzyście zorganizować procesy logistyczne;
  • chcą Państwo optymalnie wykorzystać halę magazynową;
  • chcą Państwo zapewnić stałe zaopatrzenie w towar i dostępność do niego.

Więcej niż jeden punkt dotyczy Państwa?

W takim razie zachęcamy do zapoznania się z dalszymi informacjami lub do kontaktu z nami pod numerem:
22 666 22 20

02

System regałów paletowych przepływowych BITO PROflow

Dzięki wyborowi odpowiedniego systemu magazynowania, Państwa przedsiębiorstwo może oszczędzić dużo czasu i kosztów. Perfekcyjnie dopasowane do siebie procesy logistyczne mogą znacznie przyczynić się do sukcesu Państwa przedsiębiorstwa.

Z regałami paletowymi przepływowymi BITO PROflow możliwe jest bardzo zwarte i przejrzyste magazynowanie towarów. Skraca to czas realizacji procesów, a procesy intralogistyczne można dokładniej zaplanować. Pozwala też uniknąć przestojów, produkcyjność magazynu wzrasta, a Państwa koszty magazynowania maleją.

W systemie regałów paletowych przepływowych nie są konieczne ścieżki obsługowe wewnątrz bloku regałowego, co w porównaniu do regału paletowego pozwala na oszczędność 60 procent powierzchni magazynowej.

Ponadto w regale paletowym przepływowym, w odróżnieniu do magazynu blokowego, zapewniony jest bezpośredni dostęp do wszystkich składowanych artykułów. Gwarantuje to dużą elastyczność i redukuje czas potrzebny do komisjonowania towarów.

BITO PROflow działa zgodnie z dwiema zasadami:

Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip, Zeichnung 02
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 01
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 02
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 03
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 04
Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip, Zeichnung 02
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 01
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 02
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 03
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 04

Zasada FiFo

W przypadku składowania zgodnie z zasadą FIFO (first in – first out) towar, który został zmagazynowany jako pierwszy, zostaje odebrany jako pierwszy. Pojedyncze kanały jednego bloku regałowego napełniane są po stronie załadunku palet. Odbiór odbywa się po przeciwległej stronie. Separator na stronie odbiorczej zapewnia odbiór palety przez wózek bez spiętrzenia. Zapobiega to uszkodzeniu towaru.

Zasada LIFO

W przypadku zasady LIFO (last in – first out) artykuły, które zostały zmagazynowane jako ostatnie, pierwsze opuszczają magazyn. Zarówno załadunek, jak i odbiór towarów mają miejsce po tej samej stronie regału. Wózek widłowy wsuwa palety do kanału regału przepływowego przeciwnie do spadku. Z tego powodu ten rodzaj regału nazywa się regałem typu push-back.

04

Bezpieczny dostęp do regałów – PDS Access-Kit

 • Zestaw PDS Access-Kit umożliwia analizę błędów i bezpieczny dostęp do regałów w przypadku usterki w kanale przepływowym czy też wykonania prac czyszczących, naprawczych i konserwacyjnych, np. przy rolkach nośnych hamulcowych i nośnych.

  Zawartość zestawu startowego: 5 × BITO easyHOOK, 5 × karabinek twistlock, 1 × ciężkie urządzenie blokujące do palet, 1 × lekkie urządzenie blokujące, 1 × urządzenie zaciskowe do FlowStop, 1 × urządzenie samohamowne, 1 × uprząż, 1 × deska startowa, 1 × deska pasowana, 4 × deska łącząca. Ponadto dostępny jest zestaw dodatkowy zawierający 1 × BITO easyHOOK, 1 × karabinek twistlock i 1 × deskę łączącą.

  Zestaw PDS Access-Kit oferuje rozwiązanie do trzech istotnych przypadków zastosowania:

  • Usunięcie usterek spowodowanych zablokowanymi paletami lub ogólnych usterek w obrębie kanału w systemie PDS. Dostęp następuje po zabezpieczeniu montera lub pracownika oraz włożeniu desek umożliwiających wejście za pośrednictwem kanału sąsiedniego.
  • Prace naprawcze i konserwacyjne w obrębie kanału, bezpośrednie wejście do danego kanału.
  • Prace polegające na czyszczeniu wewnątrz kanału (np. czyszczeniu rolek), bezpośrednie wejście do danego kanału.
05

Państwa korzyści

Korzyści ogólne

  • Duża elastyczność i niskie nakłady czasu

  » Przy zastosowaniu BITO PROflow, w odróżnieniu od składowania blokowego, wszystkie przechowywane artykuły znajdują się na przodzie regału i są dostępne bezpośrednio. Dla większej elastyczności i mniejszych nakładów czasu podczas komisjonowania.

  • Magazynowanie zgodnie z zasadą FIFO

  » Wcześniej zmagazynowany, wcześniej odebrany: Zasada FIFO ułatwia nadzór nad datami przydatności do spożycia, numerów serii i produkcji. Ponadto, dzięki rozdzieleniu strony załadunku i odbioru operatorzy nie przeszkadzają sobie nawzajem w pracy. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa pracy w magazynie i obsługi regałów.

  • Brak zbędnych ścieżek roboczych

  » Kompaktowe magazynowanie i brak zbędnych ścieżek roboczych prowadzi do oszczędności do 60% powierzchni magazynowej. Istniejącą powierzchnię magazynową można wykorzystać efektywniej.
  Wewnątrzzakładowe drogi transportu znacznie się skracają – czasy przemieszczenia można zredukować o 40 procent. Dzięki temu czas realizacji Państwa zamówień jest znacznie krótszy, a przepływ odpowiednio zwiększa.

Oszczędność kosztów z PROflow

Współczynnik obrotu silnie wpływa na koszty magazynowania. Rysunek pokazuje: Z naszym systemem PROflow możecie Państwo efektywnie oszczędzić koszty już od dziewięciu rotacji w roku. W przypadku 20 rotacji magazynu posiadającego 600 miejsc paletowych oszczędności leżą na poziomie około 7000 euro rocznie. W przypadku rotacji wynoszącej 50 palet można zaoszczędzić około 25 000 euro. Powyższe obliczenia uwzględniają koszty pomieszczeń magazynowych, urządzeń regałowych, wózków i obsługi regałów.

Zakładamy, że dzięki BITO PROflow, w porównaniu do regału paletowego, można uzyskać do 20 procent oszczędności pojemności. W opcji zoptymalizowanej osiągną Państwo nawet 50–60 procent pojemności pomieszczenia.

Bezpośredni dostęp

W porównaniu do tradycyjnych urządzeń regałowych przesuwne regały paletowe odznaczają się wyjątkowo kompaktowym i przejrzystym składowaniem. Wszystkie artykuły umieszczone są z przodu regału, co zapewnia bezpośredni dostęp do nich. Każdy artykuł przesuwa się automatycznie. Dzięki wystarczającej rezerwie zagwarantowana jest stała dostępność towarów. Rysunek pokazuje dwa rodzaje magazynów przeznaczonych do przygotowania 36 różnych artykułów.

Oszczędność powierzchni magazynowej

Kompaktowe magazynowanie i brak zbędnych ścieżek roboczych prowadzi do oszczędności do 60% powierzchni magazynowej. Ścisłe rozdzielenie ścieżek obsługowych regałów zapobiega wzajemnym zakłóceniom podczas przebiegu pracy i zwiększa rotację magazynu dzięki wzrostowi wydajności komisjonowania. Krótkie czasy przemieszczania zwiększają wydajność – szczególnie przy przygotowywaniu transportów.

Oszczędność powierzchni magazynowej

O ile czasy przepływu informacji oraz pobierania w przypadku tradycyjnych regałów paletowych i przepływowych regałów paletowych BITO pozostają na tym samym poziomie, to czas przejścia ścieżek roboczych znacznie się różni. Dzięki skróceniu czasów przemieszczania przez zastosowanie BITO PROflow znacznie redukuje się czas pracy przy równoczesnym zwiększeniu wydajności rotacji magazynu.

06

Elementy konstrukcyjne i opcje

Separator BITO FlowStop

 • W porównaniu do tradycyjnych blokad, separator BITO Flow-Stop do ochrony przed uszkodzeniami przez wózki znajduje się poza obszarem akcji pojazdu transportowego. Znacznie obniża to koszty napraw w magazynie.

  Ponadto blokada zapewnia zawsze poprawną pozycję palety i bezproblemowy odbiór towarów przez wózek, bez spiętrzenia.

  Obsługa systemu regałów jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa, odpada powtarzanie ruchów w celu pobrania całej palety.

Podnoszona bieżnia rolkowa

Palettendurchlaufregal PROflow mit hochklappbarer Rollenbahn
Palettendurchlaufregal PROflow mit hochklappbarer Rollenbahn
 • Tory rolkowe systemu regałów przelotowych można wysoko podnieść. Ułatwia to i usprawnia czyszczenie posadzki pod regałem. Jest to szczególnie ważne w przypadku zakładów przetwórstwa żywności i przemysłu farmaceutycznego, w których higiena i czystość mają największy priorytet.

System modułowy

Palettendurchlaufregal PROflow im Baukastensystem, Zeichnung
Palettendurchlaufregal PROflow im Baukastensystem, Zeichnung
 • System modułowy BITO oferuje różnorodne możliwości projektowania Państwa regałów przepływowych. Wysoki stopień standaryzowania umożliwia zmienne rozwiązania magazynowania i gwarantuje, że Państwa system zostanie dostarczony i zamontowany w możliwie krótkim czasie. Zyskujecie Państwo duży stopień elastyczności i szybkie uruchomienie nowego rozwiązania magazynowego.

BITO Newsletter