Przewiń
01

Jest idealnym wyborem, jeżeli...

  • chcą Państwo optymalnie wykorzystać pomieszczenie, oszczędzić powierzchnię magazynową oraz sterować systemem komputerowo;
  • potrzebujecie Państwo większego magazynu buforowego i rezerwowego;
  • chcą Państwo uzyskać stałą dostępność towarów;
  • utrzymać jak najniższą ilość błędów podczas magazynowania i komisjonowania;
  • zależy Państwu na krótkim czasie realizacji.

Więcej niż jeden punkt dotyczy Państwa?

W takim razie zachęcamy do zapoznania się z dalszymi informacjami lub do kontaktu z nami pod numerem:
22 666 22 20

02

System

Zautomatyzowane magazyny paletowe to z reguły systemy w pełni samoczynne, jednak są one również dostępne jako rozwiązanie częściowo automatyczne. Systemy te zazwyczaj znajdują zastosowanie jako magazyny buforowe lub rezerwowe.

Zastosowanie zautomatyzowanego systemu prowadzi do oszczędności czasu przebiegu procesów logistycznych przedsiębiorstwa. Oszczędność czasu dzięki zastosowaniu zautomatyzowanego systemu w porównaniu z wariantem obsługi ręcznej widoczna jest w szczególności w przypadku regałów przepływowych do ładunków drobnicowych, regałów przelotowych na palety i regałów paletowych. Dzięki temu zautomatyzowane rozwiązania stanowią realną alternatywę dla rozwiązań manualnych.

W przypadku zautomatyzowanego sytemu magazynowego czas realizacji jest znacznie krótszy, ilość błędów podczas magazynowania i komisjonowania ulega wyraźnej redukcji, towar jest stale dostępny, a zapotrzebowanie na powierzchnię i pomieszczenia magazynowe jest znacznie mniejsze. Bieżąca inwentaryzacja odbywa się dzięki wspomaganym komputerowo systemom.

Zautomatyzowany magazyn paletowy jako system zamknięty ma również taką zaletę, że uniemożliwia dostęp osób nieupoważnionych do towaru.

Podczas projektowania naszego zautomatyzowanego magazynu paletowego współpracujemy wyłącznie ze znanymi producentami urządzeń do obsługi regałów.

03

Korzyści

  • Krótszy czas realizacji

  » Częstotliwość obrotu i wydajność komisjonowania w zautomatyzowanym systemie magazynowym jest znacznie wyższa niż w przypadku manualnego systemu, dzięki czemu można zrealizować odpowiednio więcej zamówień.

  • Mała ilość błędów

  » W zautomatyzowanym magazynie paletowym cały proces logistyczny sterowany jest komputerowo. Prowadzi to do redukcji ilości błędów podczas składowania i komisjonowania.

  • Stała dostępność towarów

  » Regały zautomatyzowanego magazynu są stale napełniane z wykorzystaniem wsparcia komputerowego. Zapewnia to stałą dostępność wszystkich towarów.

  • oszczędność przestrzeni i powierzchni

  » Przy tej samej ilości składowania, system zautomatyzowany wymaga znacznie mniej powierzchni magazynowej niż system obsługi manualnej. Zyskujecie Państwo przestrzeń i powierzchnię albo oszczędzacie drogą powierzchnię magazynową.

04

Zautomatyzowany system regałów paletowych

  • Komisjonowanie całych palet i palet niepełnych bez przerywania przebiegu pracy.

  » W zautomatyzowanym systemie regałów paletowych palety składowane są za pomocą wózków przesuwnych (patrz szkic) albo urządzeń do sterowania regałami. Strona komisjonowania jest automatycznie zasilana przez wózki przesuwne. Dla osoby komisjonującej zawsze dostępna jest druga paleta jako rezerwa. Zaraz po jej przesunięciu do stanowiska komisjonowania następuje napełnianie zwolnionego stanowiska rezerwowego.

  W celu zwiększenia pojemności magazynowej i wykorzystania pełnej wysokości pomieszczenia, nad kanałami można dodatkowo umieścić statyczne miejsca magazynowe obsługiwane za pomocą wózków przesuwnych. Ewentualnie można też wyposażyć system w dodatkowe kanały przelotowe na palety, aby umożliwić składowanie palet jedna za drugą.

  » Po stronie odbioru można komisjonować niepełne palety albo odbierać całe palety za pomocą ręcznego wózka widłowego lub wózka podnośnikowego.

  » Na potrzeby odbioru palet za pomocą ręcznego wózka widłowego lub wózka podnośnikowego segment bieżni rolkowych po stronie odbioru podzielony jest na trzy części. Powstała przestrzeń pomiędzy szynami bieżni rolkowych wyposażona jest w blachy wjezdne, umożliwiające bezproblemowy wjazd urządzenia obsługowego.

Czy udało nam się Państwa przekonać?

Będzie nam miło otrzymać zapytanie od Państwa pod nr tel.:
22 666 22 20

BITO Newsletter