Jak rozpoznać, czy system regałowy ma dobrą jakość?

O jakości regału przemysłowego decyduje wiele aspektów. Obejmują one proces produkcyjny, doświadczenie w produkcji, materiał i wykończenie powierzchni, jak również certyfikowane zarządzanie jakością.

Jako przedsiębiorca przy zakupie regałów przemysłowych na pewno powinieneś zwrócić uwagę na wysoką jakość pożądanych produktów, jednak nie zawsze łatwo jest ocenić, co stanowi „prawdziwą” jakość. Termin „jakość” jest często niejednoznaczny. Zasadniczo służy on jednak do oceny jakości wszystkich właściwości obiektu, systemu lub procesu. O jakości regału przemysłowego lub systemu regałów decyduje nie tylko wybór wysokiej jakości materiału. Co więcej, wiele czynników wpływa zarówno na jakość regałów przemysłowych, jak i na rolę samego producenta w procesie produkcji. Obejmują one proces produkcji i doświadczenie producenta, obróbkę i wykończenie powierzchni regałów, zarządzanie jakością (certyfikacja), możliwość rozbudowy systemu regałów, profesjonalny montaż regałów oraz możliwe testy regałów. 

Wysokiej jakości materiały

Zastosowanie materiałów pierwszej klasy jest szczególnie ważne przy produkcji wysokiej jakości regałów przemysłowych, takich jak regały magazynowe, regały paletowe i półkowe, regały o dużej wytrzymałości, regały wspornikowe itp. Do produkcji regałów przemysłowych zazwyczaj wykorzystuje się stal. Regały te są synonimicznie określane jako regały stalowe lub metalowe (1). Podczas gdy metale takie jak żelazo występują naturalnie, stal jest wytworzonym przez człowieka stopem żelaza i węgla (stanowiącego do 2 procent składu) oraz innych pierwiastków. Zawartość węgla i innych pierwiastków stopowych pozwala uzyskać w stali określone właściwości mechaniczne (na przykład stal nierdzewna jest bardzo odporna na korozję). Normy EN 10027-1 i 10027-2 określają oznaczenia typów stali wykorzystywanych na terenie Europy. Przykładem rodzajów stali w zależności od składu są stale: niestopowe, mikrostopowe, niskostopowe i wysokostopowe oraz w zależności od przeznaczenia stale do konstrukcji stalowych lub budowy maszyn. BITO wybiera oczywiście tylko stal najwyższej jakości do produkcji swoich systemów regałowych, regałów magazynowych i regałów przemysłowych spełniających ekstremalne wymagania. To właśnie tu rozpoczyna się zarządzanie jakością przez BITO (jako eksperta w dziedzinie technik magazynowania) zgodnie normą DIN ISO 9001. 

Obróbka i wykończenie powierzchni

Produkcja regałów przemysłowych lub systemów regałów do przechowywania zaczyna się od stalowej taśmy. Zwoje taśmy stalowej umieszczane są na bębnach obrotowych i odwijane. Bębny tokarskie są wyposażone w urządzenia do zgrzewania końcówek taśm, co zapewnia ciągłość pracy. W maszynie prostującej usuwane są nierówności i naprężenia w stalowej taśmie w celu optymalizacji późniejszej obróbki. Wyprostowana taśma stalowa jest następnie podawana do automatycznej wykrawarki, którą można włączyć osobno lub podłączyć do maszyny profilującej. To tutaj produkowane są półki, profile, podpory i poprzeczki do regałów przemysłowych. Wsporniki i belki poprzeczne dla systemów regałowych są cięte na odpowiednią długość za pomocą pił latających. Następnie elementy regałów są czyszczone i malowane proszkowo w kolorach RAL (łącznie z utwardzaniem) lub cynkowane ogniowo zgodnie z normą DIN EN 10142 w celu zapewnienia ochrony przed uderzeniami i korozją oraz zapewniania wysokiej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne. W procesie cynkowania ogniowego elementy półek są zanurzane w gorącym, ciekłym cynku, a elementy ocynkowane można później rozpoznać po błyszczącej srebrno-szarej i lekko matowej powierzchni. 

Wyprofilowane słupy są montowane w gotowy stelaż, do którego później wkładane są półki, kraty itp. W zasadzie wszystkie regały przemysłowe BITO, regały magazynowe, systemy regałów i regały o dużej wytrzymałości nie mają ostrych krawędzi. Nie trzeba dodawać, że jakość jest stale monitorowana i optymalizowana w całym procesie produkcji przemysłowej. Zapewnienie jakości i zarządzanie jakością odbywa się zgodnie z normą DIN EN ISO 9000. 

Poproś o ten dokument teraz

Podstawowa wiedza logistyczna

Broszurze: Jak mogę określić jakość półki lub systemu regałowego?”

Poradnik „Jak rozpoznać, czy regał jest dobrej jakości?” ma służyć Państwu jako realna pomoc w wyborze.

Możliwość rozbudowy systemów regałowych

Regały przemysłowe i półki do składowania towarów można rozbudowywać za pomocą systemów śrubowych lub wtykowych. Istnieje również szeroki wybór akcesoriów do systemów regałowych. Regały przemysłowe i półki w systemie wtykowym można szybko i łatwo zmontować, wsuwając je w siebie. Oferują one również dużą elastyczność projektową. Natomiast korzystające z systemu śrubowego regały metalowe, regały przemysłowe, regały o dużej wytrzymałości i regały półkowe są montowane poprzez skręcanie poszczególnych elementów regałów. 

Zasadniczo w przypadku stosowanych w przemyśle systemów regałowych można zastosować wiele różnych opcji projektowych. Na przykład systemy wielopoziomowe (MGA) oferują duże wykorzystanie przestrzeni, a zwłaszcza wysokości magazynu. MGA oferują powierzchniom magazynowym wiele korzyści. Towar może być składowany na różnych poziomach w zależności od rotacji. MGA można łatwo rozbudować i dostosować do wielu różnych typów przedmiotów i wzrostu obciążenia roboczego (2). Te systemy regałowe mogą być również rozbudowane o schody, poręcze, zsypy spiralne, windy itp. 

Z wysokiej jakości regałami BITO otrzymują Państwo wsparcie ekspertów w dziedzinie techniki magazynowej od planowania i projektowania aż do montażu i kontroli regałów. 

Profesjonalny montaż

W zakresie budowy i montażu regałów magazynowych oraz systemów regałowych w przemyśle obowiązuje wiele różnych przepisów. Montaż regałów i kontrole przeprowadzane są zgodnie z normą DIN EN 15635 oraz standardami dotyczącymi zapobiegania wypadkom zawartymi w regulacji DGUV 108-007 (dawniej BGR 234) i informacji DGUV 208-043 (dawniej BGI/GUV-I 5166). Eksperci techniki magazynowej BITO są niezwykle świadomi, jak ważne jest bezpieczeństwo pracy z regałami magazynowymi, dlatego też stosowane są wszelkie pomiary i testy, aby chronić klienta przed ewentualnymi szkodami i wynikającymi z nich wysokimi kosztami. 

Kryteria wysokiej jakości montażu systemów regałowych 

Aby osiągnąć wysoką jakość montażu, eksperci BITO zwykle przestrzegają następujących wymagań, kryteriów i instrukcji przy montażu regałów metalowych, regałów magazynowych, regałów półkowych, regałów przemysłowych, regałów do dużych obciążeń itp.: 

  • Skrupulatne postępowanie zgodnie z odpowiednimi normami DIN, przepisami montażowymi i zasadami DGUV 

  • Zapewnienie jakości i zarządzanie jakością wykonanych prac: ewentualne przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla zespołów montażowych (teoretycznych i praktycznych), tworzenie sprawozdań i raportów dotyczących prac montażowych oraz potencjalnych źródeł błędów w celu ułatwienia przyszłych prac montażowych i zapewnienia jakości. Uzyskane informacje są dystrybuowane wewnątrz firmy i wysyłane do wszystkich zespołów montażowych (również w filiach międzynarodowych). Zapewniony jest stały przepływ informacji. 

  • Kontrola końcowa zgodnie z DIN EN 15635 i § 10 BetrSichV wykonywana jest przez eksperta. Zgodnie z przepisami po przeprowadzeniu profesjonalnej kontroli magazynu umieszcza się naklejki kontrolne wskazujące, kiedy magazyn został skontrolowany. Kontrola montażu jest przeprowadzana przez naszych nadzorców na miejscu. Dopiero wtedy następuje odbiór poszczególnych magazynów. 

Oferta przeprowadzanie testów

Zgodnie z § 10 rozporządzenia o bezpieczeństwie i higienie pracy w przemyśle (BetrSichV) regały przemysłowe muszą być regularnie kontrolowane przez wykwalifikowane osoby. Kontrole służą przede wszystkim zapobieganiu wypadkom w magazynie i zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom. W procesie tym wszelkie uszkodzenia powinny być zarejestrowane, zmierzone i udokumentowane. Podstawą kontroli jest również norma europejska DIN EN 15635 (wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy), informacja DGUV 208-043 oraz TRBS 1203 (przepisy techniczne dotyczące bezpieczeństwa pracy) (3). 

Kontrole regałów muszą być przeprowadzane przynajmniej co 12 miesięcy przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę spełniającą wszystkie wymagania zgodnie z TRBS 1203. Regały przemysłowe są na terenie magazynu narażone na uszkodzenia, zwłaszcza jeśli znajdują się w pobliżu ciągów komunikacyjnych. Często występującymi uszkodzeniami są uszkodzenia kolizyjne w dolnym obszarze słupków i poprzeczek. Takie uszkodzenia mogą doprowadzić nawet do zawalenia się systemu regałów w magazynie. Regularne kontrole regałów powinny wykryć i wyeliminować takie uszkodzenia. Kontrola regałów powinna być przeprowadzona przez przeszkolonego inspektora, który zgodnie z § 14 BetrSichV ma prawo do samodzielnego przeprowadzania kontroli i w związku z tym zna odpowiednie ustawy i rozporządzenia, przepisy firm ubezpieczeniowych pracodawcy, jak również odpowiednie normy i standardy. 

Doświadczenie i certyfikaty

W firmie BITO, która jest ekspertem w dziecinie technik magazynowania, nie tylko wszystkie regały przemysłowe posiadają atesty DIN i TÜV, ale również cały system zarządzania jakością został certyfikowany zgodnie z DIN EN ISO 9001. Norma ta zapewnia stałą wysoką jakość produktów i usług, a tym samym określa podstawy skutecznego i indywidualnego zarządzania jakością. Zrównoważony rozwój i neutralność klimatyczna firmy zostały potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland, który jest regularnie kontrolowany. 

BITO posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie techniki magazynowej i systemów regałowych, które pod każdym względem procentuje dla Państwa jako klientów. 

Poproś o ten dokument teraz

Podstawowa wiedza logistyczna

Broszurze: Jak mogę określić jakość półki lub systemu regałowego?”

Poradnik „Jak rozpoznać, czy regał jest dobrej jakości?” ma służyć Państwu jako realna pomoc w wyborze.

Literatura:

1 Doświadczenie BITO, od regałów żelaznych do stalowych, Link 

2 Technika magazynowa BITO, Systemy wielopiętrowe, Dużo powierzchni magazynowej na małej przestrzeni, Link 

3 Inspekcja regałów, link 

 

Te tematy mogą Cię również zainteresować

BITO Newsletter