Zapobieganie problemom w magazynie spowodowanym letnimi upałami

Wysokie temperatury zewnętrzne powodują wiele problemów w magazynie. Szkodom można jednak zapobiegać, monitorując temperaturę i wilgotność oraz podejmując odpowiednie działania zaradcze.

Wysokie temperatury w lecie mogą prowadzić do wielu poważnych problemów w magazynie; można im jednak zapobiegać. Zarówno wysokie temperatury, jak i wilgotność mogą zniszczyć przechowywane towary, takie jak żywność i leki, zaszkodzić zdrowiu pracowników magazynu i znacznie podnieść rachunki za energię elektryczną. 

Uszkodzone lub nawet zniszczone towary prowadzą z kolei do dalszych problemów. Jeśli towar zostanie dostarczony, spadek satysfakcji klienta staje się w pełni uzasadniony. Towary uszkodzone mogą jednak również powodować problemy z dostawą, jeśli zbyt późno zorientujemy się, że nie nadają się do użytku.  

Kontrola temperatury i wilgotności w hali magazynowej

Istnieje wiele sposobów wpływania na temperaturę i wilgotność w magazynie, zwłaszcza podczas letnich upałów. W prostych magazynach, w zależności od przechowywanych towarów, można po prostu zainstalować drzwi z moskitierą w celu zapewnienia lepszej wentylacji. Inne rozwiązania obejmują zastosowanie większych przemysłowych wentylatorów sufitowych lub nawet klimatyzatorów. Ponadto hala magazynowa powinna być także dobrze izolowana. 

W chłodniach i klimatyzowanych magazynach łatwo psującej się żywności (1) i leków (2) bezwzględnie konieczne jest ścisłe monitorowanie warunków klimatycznych, tj. temperatury i wilgotności. Nawet w halach magazynowych wyposażonych w nowoczesną technologię klimatyzacji, temperatury w poszczególnych strefach mogą się różnić o kilka stopni. Wysoka temperatura i wysoka wilgotność lub wahania parametrów mogą powodować psucie się żywności i zmianę struktury chemicznej leków. W rezultacie może dojść do utraty skuteczności farmaceutyków, a toksyczne produkty uboczne mogą nawet zaszkodzić pacjentom. Wartości graniczne parametrów zależą w dużym stopniu od poszczególnych produktów. W celu kontroli należy zintegrować elementy monitorujące (technika pomiarowa) i sterujące. Do pomiaru, monitorowania i dokumentowania wpływów środowiskowych, takich jak temperatura i wilgotność, można na przykład używać rejestratorów danych (z czujnikami i pamięcią) producenta Tec4Med. SmartHub działa jako brama dla beaconów (rejestratorów danych z czujnikami), które automatycznie zbierają dane i przesyłają je do oprogramowania w chmurze. Uzyskane dane można wyświetlić w przeglądarce lub w aplikacji. Rejestratory danych z pamięcią i czujnikami mogą być montowane w różnych miejscach w magazynie lub na skrzyniach, paletach, kontenerach czy ciężarówkach. SmartHub może być również wykorzystywany w celu zapewnienia wysyłki towarów wrażliwych na temperaturę zgodnie z wymogami GDP lub HACCP. Dzięki temu można łatwo wyświetlać temperaturę i monitorować ważne parametry w dowolnym miejscu. 

 

Tworzenie przyjemnej atmosfery pracy dla pracowników

Ergonomiczne miejsca pracy są nie tylko pożądane, lecz także wymagane na podstawie niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy (ArbSchG) oraz rozporządzenia w sprawie miejsc pracy (ArbStättV) (4). Upał w miejscu pracy może mieć poważny wpływ na samopoczucie pracowników, a nawet prowadzić do udaru cieplnego. Zgodnie z niemiecką ustawą ArbSchG pracodawca musi zaprojektować miejsca pracy i warunki w środowisku pracy w taki sposób, aby zapobiegać wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz zwiększyć bezpieczeństwo pracy. Ponadto jest on zobowiązany do organizowania pracy czy też przebiegu pracy w sposób humanitarny (§§ 2, 3 niemieckiej ustawy ArbSchG). W rozporządzeniu w sprawie miejsc pracy (ArbStättV), które zostało całkowicie zmienione w 2016 r., ergonomia jest obecnie wymieniona również dosłownie. Pracodawca musi wdrożyć środki zgodnie z rozporządzeniem ArbStättV § 3 ust. 1, a przy projektowaniu miejsca pracy, oprócz nowoczesnych rozwiązań technicznych, higieny i medycyny pracy, musi wziąć pod uwagę wymagania ergonomii. 

Poproś o ten dokument teraz

Planowanie Magazynu

Lista kontrolna: Na co zwrócić uwagę w magazynie w pełni lata?

Nasza lista kontrolna „Na co zwrócić uwagę w magazynie w pełni lata?” zawiera ważne działania zapobiegawcze.

Zapasowe generatory i system chłodzenia

System chłodzenia powinien być oczywiście często sprawdzany i konserwowany. Również w tym przypadku zdecydowanie zaleca się monitorowanie parametrów roboczych, jak również wskaźników temperatury i systemu alarmowy w przypadku odchyleń. Aby zapobiec przerwom w dostawie prądu, magazyn musi mieć zapasowe generatory, aby towary nie uległy uszkodzeniu. Urządzenia chłodzące, takie jak zamrażarki przemysłowe, powinny być umieszczone z dala od słabo izolowanych obszarów budynku. 

Oszczędzanie energii elektrycznej w chłodniach i klimatyzowanych magazynach

Klimatyzacja magazynów i agregaty chłodnicze w chłodniach, zwłaszcza w okresie letnim, wymagają dużych ilości energii elektrycznej. Istnieją jednak sposoby na zmniejszenie zużycia energii. Przy budowie chłodni należy pomyśleć o śluzach uszczelniających do dostaw towarów. Ponadto należy unikać częstego otwierania drzwi i bram. Oczywiście budynek magazynowy musi być dookoła izolowany, aby do chłodzonego lub klimatyzowanego magazynu przedostawało się mniej ciepła. Dach hali magazynowej może się latem bardzo nagrzewać, dlatego zaleca się wykonywanie dachów w jasnych kolorach lub odbijających światło. Instalacja tryskaczowa lub zielone dachy (5) mogą również pomóc w obniżeniu temperatury na dachu. Efekt ten można również wzmocnić dzięki drzewom cieniującym w pobliżu magazynu. Systemy magazynowania ciepła z fotowoltaiką mogą zmniejszyć szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w chłodniach nawet o 90 procent, co pozwala znacznie oszczędzić energię elektryczną. Według PV Magazine technologia ta umożliwia „magazynowanie energii generowanej przez fotowoltaikę i wykorzystywanie jej w chłodniach, aby dłużej korzystać z energii i zmniejszyć jej koszty” (6).  

Stosowanie osuszaczy powietrza

Aby obniżyć temperaturę w miejscach pracy pracowników, dobrze jest połączyć stosowanie klimatyzatorów z osuszaczami powietrza. Zwiększa to efektywność kosztową klimatyzacji. Obniżenie wilgotności może znacznie obniżyć odczuwalną temperaturę. 

Kontrola stanów magazynowych

Należy zdecydowanie zmniejszyć istniejące nadwyżki magazynowanych towarów. Im mniej zasobów, które mają być chłodzone, tym lepiej. Należy jednak oczywiście utrzymywać odpowiedni poziom stanów magazynowych, aby zachować zdolność do realizacji dostaw. W klimatyzowanych magazynach powinny być przechowywane tylko te produkty, które są w stanie wytrzymać rzeczywiste warunki klimatyczne panujące w hali latem. Do monitorowania temperatury odpowiednie są również etykiety termiczne (etykiety ze wskaźnikiem temperatury). W określonej temperaturze granicznej etykiety te zmieniają kolor. Z drugiej strony należy stosować etykiety, które są odporne na wyższe temperatury panujące w magazynach. W tym celu często stosuje się etykiety termotransferowe z powłoką polipropylenową, poliestrową lub poliamidową. Innym rozwiązaniem są powlekane powierzchniowo etykiety do druku termicznego. 

Do przechowywania należy używać pojemników odpornych na działanie temperatury, np. wykonanych z tworzywa sztucznego. BITO oferuje szeroką gamę odpowiednich pojemników z tworzyw sztucznych, które nadają się również do transportu. 

Poproś o ten dokument teraz

Planowanie Magazynu

Lista kontrolna: Na co zwrócić uwagę w magazynie w pełni lata?

Nasza lista kontrolna „Na co zwrócić uwagę w magazynie w pełni lata?” zawiera ważne działania zapobiegawcze.

Literatura:

1 BITO Fachwissen, So lagern Sie Lebensmittel richtig: Hygienische Nahrungsmittel- und Kühllager (Wiedza specjalistyczna BITO, Odpowiednie składowanie artykułów spożywczych: magazyn żywności i chłodnia), Link 

2 BITO Fachartikel, Aufbau und Besonderheiten von Pharmalagern (Artykuł specjalistyczny BITO, Struktura i cechy szczególne magazynów farmaceutycznych), Link 

3 Tec4Med, Temperaturüberwachung des Warenlagers als Service (Monitorowanie temperatury w magazynie jako usługa), Link 

4 BITO Fachwissen, Ergonomie und Arbeitssicherheit im Lager (Wiedza specjalistyczna BITO, Ergonomia i bezpieczeństwo pracy w magazynie), Link 

5 Dachbegrünung die natürliche Klimaanlage für Ihr Gebäude, Fornatec GmbH (Zielone dachy – naturalny klimatyzator dla Twojego budynku, Fornatec GmbH), Link 

6 Energiemanagement und Wärmespeicher zum Kühlen mit Solarstrom vorgestellt, PV Magazin (Zarządzanie energią i akumulator ciepła do chłodzenia z wykorzystaniem energii słonecznej, PV Magazine), Link 

Te tematy mogą Cię również zainteresować

BITO Newsletter