Kalkulacja efektywności ekonomicznej zwrotnych pojemników z tworzyw sztucznych

W porównaniu z pojemnikami kartonowymi, koszt plastikowych pojemników wielokrotnego użytku zwraca się stosunkowo szybko, między innymi dzięki niskiej cenie zakupu i długiemu okresowi użytkowania. Wskazuje na to porównanie kosztów i kalkulacja amortyzacji.

Przed wprowadzeniem pojemników wielokrotnego użytku ważne jest przeprowadzenie analizy efektywności ekonomicznej. W większości przypadków pojemniki wielokrotnego użytku mają zastąpić jednorazowe pojemniki lub kartony. Aby określić, na ile ekonomiczne będą pojemniki wielorazowe w stosunku do kartonowych pudełek, można przeprowadzić analizę rentowności (1) lub kalkulację rentowności (2). Jednym z najważniejszych aspektów jest wyliczenie, po jakim czasie zwróci się inwestycja w pojemniki wielokrotnego użytku. 

Czym dokładnie jest analiza lub kalkulacja rentowności?

Ogólnie rzecz biorąc, za pomocą analizy rentowności określa się opłacalność projektu lub produktu. Aby projekt lub produkt był opłacalny, musi spełniać trzy warunki. Przede wszystkim powinien nieść ze sobą wartość dodaną lub być potrzebny. Musi być do tego prosty, praktyczny i ekonomicznie opłacalny (1). To, czy inwestycja w dany projekt lub produkt jest opłacalna, określa się za pomocą kalkulacji zwrotu z inwestycji, innych wyliczeń inwestycyjnych lub porównania kosztów. Należy oczywiście dokładnie określić, w jaki sposób ma przebiegać ocena produktu lub projektu. 

Rentowność można najprościej wyliczyć (2) dzieląc przychody przez wydatki. Zwrot może być również określany jako wynik, a wysiłek jako nakłady. Na przykład lepszą efektywność ekonomiczną można osiągnąć również poprzez zmniejszenie nakładów przy zachowaniu tych samych wyników. W wyliczeniach efektywności ekonomicznej stosowane są metody statyczne i dynamiczne. Procedury statyczne to na przykład porównanie kosztów czy kalkulacja amortyzacji. Procedury dynamiczne to wartość bieżąca netto czy kalkulacja annuit. W kalkulacji porównania kosztów lub porównania zysków bierze się pod uwagę koszty, które zostałyby poniesione przy różnych inwestycjach. Celem jest określenie, która inwestycja wiąże się z najniższymi kosztami. Przy porównywaniu zysków oblicza się oczekiwane zyski z inwestycji w różnego rodzaju rozwiązania. Kalkulacja amortyzacji polega na obliczeniu, ile czasu upłynie do osiągnięcia progu rentowności i zwrotu inwestycji. 

Wyliczanie rentowności projektów i produktów firmy ma kluczowe znaczenie dla jej przetrwania i konkurencyjności. Powinno to być więc podstawowe narzędzie dla każdej firmy. 

Procedura obliczania efektywności ekonomicznej zwrotnych pojemników z tworzyw sztucznych

W poniższym przykładzie plastikowe pojemniki wielokrotnego użytku są porównywane z jednorazowymi pudełkami kartonowymi za pomocą kalkulacji amortyzacji oraz porównania kosztów. 

Firma stoi przed decyzją, czy do transportu swoich produktów z punktu A do punktu B używać plastikowych pojemników zwrotnych czy jednorazowych kartonów. Decyzja musi zostać podjęta z góry. Do przeprowadzenia porównania kosztów lub kalkulacji amortyzacji potrzebna jest znajomość pewnych podstawowych danych. 

Podstawowe dane:

  Pudełka kartonowe Pudełka wielorazowe z pokrywą
Koszty transportu / paleta 50 Eu 50 Eu
Koszty transportu / pusta paleta 50 Eu 50 Eu
Liczba wypełnionych pojemników, które mogą być transportowane na jednej palecie 16 24
Liczba pustych pojemników, które mogą być transportowane na jednej palecie (złożone lub zagnieżdżone) 350 68
Koszty transportu / wypełnione pudełko 50 Eu/16= 3,13 Eu 50 Eu/24= 2,08 Eu
Dni robocze w roku 220 220
Czas trwania cyklu transportowego / 28
Możliwe cykle transportowe dla jednego pudełka 1 200
Cena pojemnika 0,66 Eu 16 Eu
Koszty na jeden cykl 0,66 Eu 16 Eu/200= 0,08 Eu
Koszty odzyskania pudełka 0 Eu 0,74 Eu
Liczba wysyłek na dzień 500 500
Liczba wysyłek w ciągu roku 500 x 220 (dni) = 110000 11000
Poproś o ten dokument teraz

Optymalizacja logistyki

Lisat kontrolna: Istotne czynniki w kalkulacji rentowności pojemników wielokrotnego użytku

Sprawdź, jakie czynniki należy uwzględnić w kalkulacji dzięki naszej checkliście „Kalkulacja efektywności ekonomicznej pojemników wielokrotnego użytku”

Widać tu wyraźnie zalety pudełek wielorazowych. Plastikowe pojemniki wielokrotnego użytku są droższe w zakupie, ale można je wykorzystać w 200 cyklach transportowych (podczas gdy kartonowe tylko raz). Przy cenie zakupu 16 euro i 200 cyklach transportowych, do których można wykorzystać pojemnik wielorazowy, koszt na jeden cykl to tylko 0,08 euro. Przy jednorazowym kartonie w jednym cyklu ponoszony jest cały koszt zakupu, czyli 0,66 EUR. Poza tym pojemniki wielokrotnego użytku są oczywiście bardziej trwałe i przyjazne dla środowiska niż pudełka kartonowe. 

Plastikowe pojemniki zwrotne są bardziej stabilne i można je układać w stosy (z pokrywami), więc na jednej palecie można przewieźć więcej wypełnionych pojemników (24 pojemniki plastikowe, 16 pudełek kartonowych). Dlatego też koszty transportu jednego pojemnika wielokrotnego użytku są niższe (2,08 EUR w porównaniu z 3,13 EUR dla pudełek kartonowych). Jednorazowe kartony nie muszą oczywiście być zwracane. Tutaj koszty ponoszone są tylko dla pojemników wielokrotnego użytku, w wysokości 0,74 EUR na pojemnik. 

Pozostałe koszty:

  Pudełka kartonowe Pudełka wielorazowe z pokrywą
Ile pudełek trzeba nabyć 110000 rocznie 14000 jednorazowo
Koszty inwestycji w ciągu 5 lat 110000 x 5 x 0,66 Eu= 363000 Eu 14000 x 16 Eu= 224000 Eu
Utrata pojemników w wyniku kradzieży itp. 0 5 % czyli 700 sztuk 700 x 16 Eu= 11200 Eu
Uszkodzenia w transporcie 5000 Eu 1000 Eu
Magazynowanie    
Liczba zajętych miejsc paletowych podczas magazynowania 31 7
Koszt jednego miejsca paletowego 30 Eu 30 Eu
Liczba palet z wypełnionymi pudełkami na dzień 31,3 20,8
Zaopatrzenie    
Koszty zamówienia pudełek / rok 5 x 150 Eu= 750 Eu 1 x 150 Eu= 150 Eu (uzupełnianie braków spowodowanych utratą pudełek)
Koszty/przychody związane z utylizacją lub recyklingiem 0,01 Eu koszt za jeden karton -0,10 Eu (przychód za jedno pudełko)
Koszty uszczelniania 0 Eu 8800 Eu
Koszty składania / rok 110000 wysyłek x 0,25 Eu= 27500 Eu 0 Eu

Jeśli chodzi o koszty inwestycji w ciągu 5 lat, plastikowe pudełka wielokrotnego użytku również są tańsze: 224 000 euro w porównaniu z 363 000 euro w przypadku pudełek kartonowych. Jednak około pięć procent pudełek wielokrotnego użytku zostaje utraconych, np. w wyniku kradzieży, konieczność uzupełnienia zapasów wiąże się z dodatkowymi kosztami w wysokości 11 200 euro. Pudełka kartonowe łatwo jest uszkodzić, co powoduje koszty w wysokości 5 000 euro, związane z uszkodzeniami w transporcie. W przypadku pudełek wielokrotnego użytku jest to tylko 1000 EUR. Ponadto należy uwzględnić kilka innych elementów, takich jak wydatki na zajęte miejsca paletowe, koszty zamówienia pudełek, koszty składania pudełek kartonowych i szczelnego zamykania pudełek wielokrotnego użytku, a także koszty utylizacji odpadów po pojemnikach jednorazowych lub wpływy z recyklingu pudełek wielokrotnego użytku. 

Kiedy opłaca się używać pudełek wielokrotnego użytku?

Wszystkie koszty roczne są ostatecznie uwzględniane w kalkulacji opłacalności (zwrotu z inwestycji). Kalkulacja ta pokazuje roczne oszczędności wynikające z wprowadzenia pojemników wielokrotnego użytku do transportu towarów, co pozwala następnie obliczyć okres zwrotu. Wyraźnie widać, że plastikowe pudełka wielorazowe z pokrywami (możliwe do ustawiania w stosy) są bardziej efektywne ekonomicznie. 

Kalkulacja amortyzacji:

Koszty na jeden cykl Pudełka kartonowe Pudełka wielorazowe z pokrywą
Koszty przepakowania (jeśli nie ma Pick & Pack) 0,063 Eu 0 Eu
Koszty pudełka 0,66 Eu 0,08 Eu
Uszczelki / materiały opakowaniowe 0,05 Eu 0,04 Eu
Koszty procesu składania 0,25 Eu 0 Eu
Koszty transportu do klienta 3,13 Eu 2,08 Eu
Koszty transportu przy odzyskiwaniu pudełka 0 Eu 0,74 Eu
Utrata pojemników 0 Eu 0,004 Eu
Uszkodzenia w transporcie 0,045 Eu 0,009 Eu
Koszty zaopatrzenia 0,007 Eu 0,001 Eu
Koszty utylizacji 0,010 Eu 0 Eu (tutaj jest nawet przychód, ale nie został on uwzględniony w fakturze)
Koszty zabezpieczenia ładunku na palecie / pojemnik 0,125 Eu 0,021Eu
Koszty magazynowania 0,009 Eu 0,002 Eu
     
Koszty na jeden cykl 4,343 Eu 2,976 Eu
     
Koszty rocznie 110000 wysyłek x 4,343 Eu= 477730 Eu 220 dni/28 dni x 14000 pudełek x 2,976 Eu= 327360 Eu
Oszczędności rocznie   150370 Eu
Okres zwrotu z inwestycji   224000 Eu (koszty inwestycji) / 150370 Eu (oszczędności rocznie) = 1,49 roku około 1,5 roku

Po obliczeniu kosztów na jeden cykl dla pojemnika jednorazowego oraz dla pudełka wielokrotnego użytku można określić koszty roczne. Przy 220 dniach roboczych i czasie trwania cyklu 28 dni, pudełko z tworzywa sztucznego tworzy około 7,86 cykli na rok roboczy. Przy 14000 pudełek i kosztach cyklu wynoszących 2 976 EUR powstają koszty w wysokości 327360 EUR rocznie. Jeśli odjąć te koszty od rocznych kosztów pudełek jednorazowych (477730 EUR), dzięki zastosowaniu pudełek wielokrotnego użytku otrzymujemy roczną oszczędność w wysokości 150370 EUR. Dzieląc koszty inwestycji (nakłady) przez oszczędności w skali roku (wynik) otrzymujemy okres zwrotu wynoszący około 1,5 roku. 

Poproś o ten dokument teraz

Optymalizacja logistyki

Lisat kontrolna: Istotne czynniki w kalkulacji rentowności pojemników wielokrotnego użytku

Sprawdź, jakie czynniki należy uwzględnić w kalkulacji dzięki naszej checkliście „Kalkulacja efektywności ekonomicznej pojemników wielokrotnego użytku”

Literatura:

1 Wolter Daniel, What is a Profitability Analysis? [Czym jest analiza rentowności?], wrzesień 2021, HubSpot, Inc., Link 

2 Economic efficiency calculation [Kalkulacja efektywności ekonomicznej], IPH - Institut für Integrierte Produktion Hannover, IPH gGmbH, Link 

Te tematy mogą Cię również zainteresować

BITO Newsletter