Checklist voor magazijninrichting

Alles in één oogopslag: Een goede, professionele en efficiënte opslag wordt weerspiegeld in vele richtlijnen en kwaliteitsfactoren.

Overzichtelijke, professionele en efficiënte opslag

Magazijninrichting wordt bepaald door verschillende factoren. In de eerste plaats hangt de werking van de opslagsystemen af van de aard van de op te slagen goederen. Vloeibare, vaste en warmte-, koude- of vochtgevoelige materialen stellen bijvoorbeeld verschillende eisen aan magazijnrekken of magazijnbakken.

Zware ladingen of gevaarlijke stoffen stellen ook andere eisen aan de opslagmiddelen dan goederen voor de postordersector en e-commerce. De opslagsystemen moet daarom niet alleen van hoge kwaliteit, veilig en functioneel zijn, maar moet ook worden aangepast aan de opgeslagen goederen.

Een gestructureerde magazijninrichting moet ook aan logistieke eisen voldoen, want alleen zo kan worden vastgesteld welke opgeslagen goederen in welke hoeveelheden beschikbaar zijn en waar ze zijn opgeslagen in het magazijn. Dit zorgt ervoor dat de goederen op de juiste, professionele en efficiënte wijze worden opgeslagen in magazijnstellingen en andere en dat de bedrijfsterreinen op een verstandige manier worden gebruikt. Bovendien is de grootte van de op te slagen goederen even belangrijk als de beschikbare magazijnruimte.

Elke magazijninrichting wordt daarom voorafgegaan door een zorgvuldige en gedetailleerde planning. Deskundig advies kan helpen om de opslagsystemen aan te passen aan de betreffende eisen.

Naast de standaard commerciële maten leveren gespecialiseerde bedrijven ook op maat gemaakte magazijnoplossingen. Zij adviseren over de keuze van magazijnrekken, magazijnbakken, orderverzamelsystemen zoals doorrolstellingen voor stukgoederen of doorrolstellingen voor pallets en distributiebakken.

Magazijninrichting is afhankelijk van verschillende factoren. Deze zijn:

  • De aard van de goederen en wijze verpakking.
  • De frequentie van orderpicken van goederen.
  • Aantal opslagruimtes beschikbaar en grootte ervan?
  • Rangschikking goederen, welke moeten eerst worden verstuurd?
  • Vereisten software van het goederenbeheersysteem?

Vragen die vooraf moeten worden opgehelderd:

De aard van de goederen en wijze verpakking?

Goederen kunnen niet naar willekeur worden opgeslagen. Eerst moet worden nagegaan welke magazijnbakken en magazijnstellingen nodig zijn voor de desbetreffende op te slagen goederen.

Het is niet alleen de grootte of de hoeveelheid dat belangrijk is. Zo moeten bijvoorbeeld gevaarlijke goederen, waaronder batterijen, detergenten en bepaalde verven, worden opgeslagen in voorgeschreven stellingsystemen, vatenstellingen of magazijnbakken die geregistreerd staan onder omverpakking voor gevaarlijke goederen.

  • Zijn de goederen gemakkelijk bederfbaar?
  • Wat is het gewicht? Met verpakking?
  • Hoe groot/handig is zijn de goederen?
  • Zijn de producten vast of vloeibaar?
  • Zijn de goederen gevoelig voor warmte, koude of vocht?
  • Bestaat de opgeslagen goederen uit een mengsel?
  • Zijn de stoffen snel ontvlambaar?
  • Is het een gevaarlijk goed?
  • Zijn de goederen gemakkelijk te stapelen of zijn ze volumineus?
 • Bij magazijninrichting is een goed doordachte opstelling van de goederen onontbeerlijk om een vlot orderverzamelsysteem te bekomen. Goederen met een snelle omloopsnelheid moeten zo worden opgeslagen dat makkelijk aan orderpicking kan worden gedaan.

  Als het er op aankomt, zit de truc vaak in een detail. Als bijvoorbeeld groene shirts naast groene blouses worden bewaard, kan er snel verwarring ontstaan. Op bepaalde goederen zijn ook wettelijke bepalingen van toepassing.

  Gevaarlijke goederen moeten bijvoorbeeld zodanig worden gepositioneerd dat ze voldoen aan de voorschriften voor brandbeveiliging en blusmiddelen. Zo zijn er tal van internationale regels en voorschriften voor gevaarlijke goederen die in acht moeten worden genomen.

  • Worden er soortgelijke en dus gemakkelijk te verwarren producten opgeslagen?
  • Worden artikelen gepositioneerd op basis van hun omloopsnelheid?
  • Voldoet de opslag van gevaarlijke goederen aan de wettelijke eisen?
  • Zijn de gevaarlijke goederen veilig gepositioneerd?
 • Magazijnbakken moeten niet alleen worden aangepast aan de op te slagen goederen, maar ook aan de logistieke eisen. Zo is het bijvoorbeeld aangewezen om gemakkelijk onderling te verwarren goederen op te slaan in distributiebakken met verschillende kleur.

  Ook transparante magazijnbakken kunnen de werkprocessen vereenvoudigen door de inhoud ervan in beeld te brengen. Als er automatische transportbanden worden voorzien bij de magazijninrichting, moet erop worden gelet dat de distributiebakken hiervoor een geschikte bodem hebben.

  • Is de kleur van de magazijnkrat afgestemd op de magazijnlogistiek?
  • Hebben de magazijnbakken een orderverzamelklep en staan ze visuele inspectie toe?
  • Kunnen of moeten de magazijnbakken worden gestapeld?
  • Zijn er distributiebakken met palletvoeten en wielen nodig?
  • Kunnen de magazijnkratten gemakkelijk met een vorkheftruck worden vervoerd?
 • Soms vereist logistiek de exploitatie van meerdere opslagruimtes met het juiste orderverzamelsysteem. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om een palletstelling met buffer te creëren of een retourmagazijn voor goederen die niet meer worden verkocht of gecontroleerd moeten worden.

  Met name bij e-commerce vereist het hoge aantal retourzendingen een aangepaste magazijnoplossing om de retourpakjes opnieuw te stockeren in de magazijnrekken.

  • Is er een ontvangstmagazijn nodig waar inkomende goederen kunnen worden geïnspecteerd?
  • Is een overslagmagazijn of buffer palletstelling nodig voor defecte of onverkoopbare goederen?
  • Is een magazijnoplossing voor goederenretour vereist?
 • Magazijninrichting wordt ook bepaald door de staat van het gebouw. Opslag in een magazijn is niet zomaar wat opslag van pallets voorzien, maar vereist precisiewerk.

  Met een grondige planning kan de bestaande ruimte effectief worden gebruikt, ook in de hoogte via een meerverdiepssysteem.

  Bovendien kan vooraf worden vastgesteld of de opslagruimten voldoen aan de wettelijke eisen en voorschriften.

  Niet alleen de magazijnruimte is belangrijk, maar ook, afhankelijk van de regio, de seismische effecten op de bouwplanning. De statische toestand van de stellingsystemen wordt gemeten en in rekening gebracht, afhankelijk van de aardbevingszones.

  • Is de vloer waterpas? Correct geëgaliseerd en met de juiste markeringen?
  • Zijn er brandbeveiligingslocaties beschikbaar?
  • Is de verlichting voldoende maar verblindingsvrij?
  • Voldoen de deuren en poorten aan de voorschriften?
  • Zijn de opslagruimtes droog?
  • Zijn er snelle en vrije vluchtwegen?
  • Zijn de transportroutes voldoende uitgestippeld?
 • Goederen moeten aan de hand van bepaalde criteria worden beoordeeld. Zo kunnen veelgevraagde goederen zo worden gepositioneerd dat er snel aan orderpicking kan worden gedaan.

  Veel logistieke bedrijven benoemen hun artikelen met de indeling ABC.

  Groep A zijn "fast moving items" (items die vaak worden opgevraagd, bijv. levensmiddelen). Hun plaats in de magazijnrekken moet snel bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld doorrolstellingen voor stukgoederen zijn ideaal.

  Groep B zijn goederen met een gemiddelde opvraging. Ze worden centraal geplaatst.

  Groep C zijn items die lang bewaard worden en veelal extra voorraad. Ze worden zelden opgevraagd en daarom achterin opgeslagen.

  • Welke goederen zijn bijzonder winstgevend?
  • Zijn de goederen seizoensgebonden producten?
  • Welke goederen hebben een groot of klein verkoopvolume?

Deze ABC-indeling is echter niet overal geschikt. In de postordersector bijvoorbeeld, of in de voedingsdistributiecentra worden alle goederen snel afgehandeld en worden deze magazijnoplossingen volledig volgens categorie A ingericht.

 • Goederenbeheersysteem

  Logistieke processen kunnen worden geoptimaliseerd met een “merchandise management systeem”. Met deze systemen worden goederenstromen in het lopende distributieproces in kaart gebracht, zodat uitval en orderpicking snel, veilig en efficiënt kunnen worden afgehandeld.

  Omloopsnelheid van artikelen kunnen gemeten worden, opslaglocaties kunnen worden beoordeeld en er kunnen ideale routes voor picklijsten worden gemaakt.

  Werkhulpmiddelen

  Zelfs een goed geplande magazijninrichting kan alleen efficiënt worden gebruikt als de logistieke processen door middel van hulpmiddelen worden geoptimaliseerd.

  Barcodescanners kunnen zo het foutpercentage minimaliseren en duidelijke orderverzamellijsten kunnen de distributieroutes verkorten en het orderverzamelen vereenvoudigen.

  Belettering en etikettering op distributiebakken zijn niet alleen een verademing voor nieuwe medewerkers, maar ook voor ervaren personeel.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in deze onderwerpen:

BITO Newsletter