Botsbescherming voor magazijnstellingen, waarom deze zo belangrijk is en je hier niet op mag besparen!

Het voorkomen van ongelukken en schade heeft de hoogste prioriteit in een opslagmagazijn. Bepaalde maatregelen ter bescherming van magazijnstellingen en stellingstaanders zijn „wettelijk verplicht“. Extra beveiliging is aan te bevelen.

Magazijnen zijn vaak erg druk. Industriële trucks en magazijnmedewerkers verplaatsen zich in de stellinggangen voor de op- en overslag, het orderverzamelen, de montage en het onderhoud, enz. Ongelukken van aanzienlijke omvang kunnen hier gemakkelijk voorkomen. Vooral zware industriële trucks kunnen zelfs grote stellingen tijdens het rammen doen bezwijken. Dit leidt vaak niet alleen tot grote materiële schade, maar ook tot ernstig persoonlijk letsel. De eigenaar van het bedrijf en de exploitant van het magazijn moeten hier een risicobeoordeling opstellen. Uiteraard zijn verzekeringsmaatschappijen ook geïnteresseerd in het voorkomen van schade. Daarom zijn er enkele normen en voorschriften voor stellingbescherming en ongevallenpreventie.

Voorbereiding van een risicobeoordeling

Volgens de Arbowet (veiligheid op het werk), moet de eigenaar van het bedrijf of de werkgever de gevaren beoordelen die zich voordoen „voordat“ hij de arbeidsmiddelen gebruikt. De wet specificeert echter niet in detail hoe een risicobeoordeling moet worden uitgevoerd. Alleen de principes worden genoemd. Volgens paragraaf 2, 3°van de verordening inzake arbeidsveiligheid moeten uit de beoordeling noodzakelijke en passende beschermingsmaatregelen worden afgeleid. Het hele proces moet ook worden gedocumenteerd. Ook de regeling van de Werkgeversverzekeringsmaatschappij voor veiligheid en gezondheid op het werk BGR A1 "Preventieprincipes" en de ArbSchG (wet op de arbeidsveiligheid en -gezondheid) schrijven de uitvoering van een risicobeoordeling voor.

Regels en normen voor beveiliging van magazijnstellignen en hun rambeveiliging

DGUV-voorschrift 108-007 "Opslagfaciliteiten en opslagapparatuur" paragraaf 4.2.5 bevat het volgende voorschrift met betrekking tot de bescherming tegen botsingen (rambeveiliging) en de bescherming van magazijnstellingen: 

Stellingen die met niet-geleide transportbanden worden geladen of gelost, moeten op de hoeken - ook bij doorgangen - worden beveiligd met een voldoende gedimensioneerde aanrijbeveiliging van ten minste 30 cm hoog, die niet is aangesloten op de magazijnstelling zelf en die voorzien is van een geel-zwarte markering „gevaar“.  

Dit is niet voor de binnenzijden van vaste eindstellingen voor mobiele magazijnsystemen. Een aanrijbeveiliging kan als voldoende worden beschouwd als deze een energie van ten minste 400 Nm kan absorberen. Lees voor meer informatie ook de verordening inzake ongevallenpreventie "Veiligheids- en gezondheidsbescherming op de werkplek" (BGV A8). 

Veiligheid van magazijnstellingen is van bijzonder belang voor de preventie van ongevallen. Onder punt 4.7 staat hier: 

"Op de hoeken van magazijnrekken die met niet-geleide transportmiddelen worden geladen of gelost, moet een aanrijdbeveiliging worden aangebracht die aan de vloer is verankerd en niet met de stellingsteunen mag worden verbonden. De hoogte van de botsbeveiliging moet minimaal 40 cm zijn". 

Onder punt 8 staat: "Verhoging van de veiligheid in het magazijn" beveelt stellingstaandersbeveiliging aan voor alle staanders: 

"In DIN EN 15512 zijn de veiligheidsfactoren voor verstelbare palletstellingen aanzienlijk verlaagd ten opzichte van de oorspronkelijk in Duitsland vastgestelde waarden, zodat het risico dat een rek instort - bijvoorbeeld wanneer een steun wordt geraakt - is toegenomen.  

Als een goede preventievemaatregel om schade aan stellingstaanders te voorkomen of in ieder geval te verminderen, zijn staanderbeschermers een goede oplossing.  

In tegenstelling tot de aanrijbeveiliging in de hoekzone van de stellingen kunnen staanderbescherming ook direct aan de staanders worden bevestigd. De meeste stellingfabrikanten bieden dergelijke bescherming aan. Om de veiligheid in het magazijn te verhogen, kan het „draagvermogen“ van de magazijnstellingen ook lager worden ingeschaald dan gespecifieerd, zodat ze nooit voor 100 procent worden belast". 

Welke maatregelen gelden voor de verschillende soorten magazijnstellingen?

In de eerste plaats geeft DGUV informatie 208-043 "Veiligheid van rekken"  

belangrijke informatie voor alle commercieel gebruikte staalsoorten.  

Het somt de belangrijkste Europese normen op met betrekking tot de bouw- en uitrustingsvoorschriften en gaat dieper in op de eisen van DIN EN 15 635 "Stalen vaste stellingen - Gebruik en onderhoud van opslagapparatuur".  

Het informatiedocument behandelt in het bijzonder de regelmatige inspectie van stalen stellingen op schade, personen die gekwalificeerd zijn om te inspecteren, de classificatie van schade, de toestand van de veiligheidsvoorzieningen (inclusief aanrijdbeveiliging), de belasting van de stellingen, de reparatie, de verhoging van de veiligheid in het magazijn, enz.  

Volgens DIN EN 15635 moeten de exploitanten de magazijnstellingen die geladen worden met heftrucks of in de nabijheid waarvan deze arbeidsmiddelen worden gebruikt, regelmatig inspecteren of jaarlijks door een bevoegd persoon laten inspecteren. Dit geldt voor inrijstellingen, doorrijstellingen, doorrolstellingen, legbordstellingen, draagarmstellingen, meerverdiepssystemen, palletstellingen en opslagplatforms. Uit deze inspectieprocedure moeten op een begrijpelijke manier beschermingsmaatregelen voor beschadigde stellingen kunnen worden afgeleid. Elektrisch bediende magazijnstellingen (mobiele stellingen) en hoogbouwmagazijnen (> 12 m) van staal vallen ook onder deze norm. 

DGUV-regelgeving 108-007 bevat aanvullende bepalingen voor bepaalde opslagfaciliteiten onder paragraaf 4.3.  

Bijvoorbeeld: „draagarmstellingen moeten zodanig zijn ontworpen dat de draagarmen niet buiten de buitenste steunpunten van de voetplaat uitsteken, tenzij de stabiliteit anders is gewaarborgd". 

En "bij draagarmstellingen voor de opslag van rond materiaal en lange goederen moet ervoor worden gezorgd dat de opgeslagen goederen er niet kunnen uitrollen.“  

De systeemspecifieke voordelen van de meerverdiepssystemen zijn veilige trappen en verdiepingen met stevige leunigen. Het draagvermogen en de belastbaarheid van de stellingen zijn bijzonder hoog door verstijvingsdwarsbalken en extra diagonale verbindingen. Dit verhoogt ook de stabiliteit van de stellingen.  

De DGUV-regeling 108-007 geeft hier exacte specificaties voor uitgangspunten voor de belasting, trappen, valbeveiliging voor personen, bescherming tegen vallende voorwerpen, enz. 

Welke soorten bescherming voor magazijnstellingen zijn er beschikbaar?

Aanrijd- en stootbeveiliging dienen als eenvoudige maar effectieve maatregelen voor meer veiligheid bij de operationele processen in de logistiek. Voorbeelden hiervan zijn: beschermhoeken voor magazijnstellingen, horizontale aanrijbalken met twee C-profiel aanrijbeveiligingshoeken, flexibele staander beschermers, kolombescherming in o-vorm rond de kolom, veiligheidsmarkeringen, barrièresystemen voor het scheiden van verkeers- en werkgebieden, brandbeveiligingssystemen …  

Zoals hierboven beschreven zijn bepaalde stootbeveiligingen, waarschuwings- en kolombeveiligingsprofielen en barrièresystemen „wettelijk verplicht“ op te nemen in je plan van magazijninrichting. Nog andere dienen in het algemeen ter verhoging van de veiligheid in het magazijn en voor de logistieke medewerkers. 

Veiligheidsvoorschriften stellingen kunnen zeer breed gaan naar gelang de omvang van je magazijn. Botsbescherming en waarschuwingsprofielen moeten verplicht oppvallen. Daarom zijn ze ontworpen in de geel/zwart en soms ook in rood/wit volgens DIN 4844 "grafische symbolen, veiligheidskleuren en veiligheidsborden". 

Volgens de Europese ongevallenpreventie verordening A8 moeten bedrijfs onroerende goederen worden voorzien van waarschuwingstekens met geel/zwarte diagonale strepen waar nodig om de veiligheid van medewerkers te garanderen. Transportwagens en bedrijfswagens volgens BGV met rood/witte diagonale strepen.  

Als extra kunnen de stootbeschermingsprofielen ook worden voorzien van lichtreflecterende folie om de zichtbaarheid ook bij slecht weer of donkere magazijnen te garanderen. Ze kunnen individueel op de gewenste lengte worden gesneden en zijn voorzien van zeer goede kleefstroken. Indien gewenst kunnen de stootbeschermingsprofielen worden vastgeschroefd en ook met klemmen worden bevestigd. In principe geldt: hoe meer stootbescherming, veiligheidsmarkeringen enz. hoe beter de werknemers en goederen beschermd zijn. 

Welke producten zijn geschikt voor een hoge veiligheidsstandaard?

De Europese ongevallenpreventie verordening pleit voor meer veiligheid bij magazijninrichting en ter bescherming van de medewerkers. Vooral dit laatste is belangrijk want wist je dat bij een lichamelijk (dodelijk) ongeval de verzekeringsmaatschappij een onderneming kan schrappen! En als je medewerkers niet verzekerd zijn mag je niet operationeel in functie zijn, dit komt neer op bedrijf sluiten. Daarom mag je op beveiliging niet besparen! BITO heeft diverse beveiligingsproducten in haar gamma die je gemmakkelijk via de webshop kan bestellen zoals scheidingswanden, afbakening van de werkplek, verkeerskegels, waarschuwingsborden, afzetlint met muurbevestiging, hoogtebegrenzer … 

Maar ook op het gebied van brandbeveiliging zoals de water- en luchtdoorlatende brandbeveiligingsvloer GRID, die vooral in magazijnen met sprinklersystemen kan worden gebruikt. De magazijnexperts adviseren in principe om meer dan het wettelijk vereiste minimumpakket aan veiligheidsaccessoires te gebruiken. Ook moet rekening worden gehouden met de omloopsnelheid in het magazijn en het kwalificatieniveau van de medewerkers. 

Voor veilige onderhoudswerkzaamheden aan doorrolstellingen voor pallets is de BITO PDS Access Kit geschikt.  

Misschien bent u ook geïnteresseerd in deze onderwerpen:

BITO Newsletter