Varastointilaatikko: avainasemassa materiaalivirtauksessa

Varastointilaatikoilla on merkittävä rooli materiaalivirran hallinnassa. Lastin kuljettajina ja informaation välittäjinä, niillä on tärkeä rooli myös prosessien optimoinnissa.

Keskeytymättömän materiaalivirran kannalta on erittäin tärkeää valita varastolaatikoita, joissa on toimiva muotoilu. Sillä laatikoiden rooli logistiikassa ei ole olla vain lastinkuljettajina, vaan samalla ne toimivat myös tiedon välittäjinä ja muodostavat siten Kanban-järjestelmän perustan.

Laatikoilla on myös merkittävä rooli yritysten prosessien optimoinnin kannalta. Varastointilaatikoiden hyvällä suunnittelulla on valtavat vaikutukset myös esimerkiksi kuljetusominaisuuksiin ja kuljetuslinjojen meluun. Ne ovat myös tärkeä osa työpisteiden viihtyisyyden suunnittelua.

Ei vain lastinkuljettajia

Materiaalivirta kattaa kaikki prosessit aina raaka-aineiden hankinnasta, jalostuksen kautta, jakeluun toimittajalle ja edelleen loppukäyttäjälle. Materiaalivirta sisältää myös kuljetuksen, logistiikan, varastoinnin, käytön ja testauksen prosessit. Jos nämä prosessit tapahtuvat yrityksen sisällä, puhutaan sisäisestä materiaalivirrasta. Näiden kanssa käsi kädessä kulkee käytännössä myös tietovirta, jota tallennetaan, kuljetetaan, käsitellään ja tulostetaan datan muodossa. Varastointilaatikoilla on tärkeä rooli niin varastoinnissa, kuljetuksessa kuin myös tiedonsiirrossa. Materiaalivirta voidaan kuitenkin automatisoida vain standardisoiduilla kuljetusyksiköillä. Kuljetusyksiköt kuten kuormalavat, laatikot, kontit jne. on standardisoitava, jotta kuljettimien ja automatiikkaratkaisuiden täysi potentiaali saadaan hyödynnettyä logistiikassa. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon eurolaatikot. Ne voidaankin käyttää uudelleen samojen prosessien mukaisesti.

Eurolaatikko kehitettiin autoteollisuuden logistiikkaketjun optimoimiseksi. Järjestelmä on suunniteltu modulaarisesti yhteensopivaksi 1200 × 800 mm (eurolava) ja 1200 × 1000 mm (ISO) pinta-aloille. Pientavaralaatikoiden pohjapinta-ala tuplaantuu kokojen välillä ja osien nimellismitat ovat 300 × 200 mm, 400 × 300 mm ja 600 × 400 mm. Nykyään eurolaatikoita käytetään niiden vakiomittojen vuoksi myös autoteollisuuden ulkopuolella. Laatikot toimivat myös tiedonsiirtovälineinä yksilöllisten tunnusnumeroiden ansiosta (tallennettu viivakoodiin, RFID). Varastonhallintajärjestelmässä (WMS) tämä tunnus on linkitetty tiettyyn nimikeeseen tai tilaukseen. Tämä mahdollistaa käsiteltävien laatikoiden ja varastossa olevien tavaroiden automaattisen tunnistamisen ja hallinnan.

Esimerkkejä toimivasta säilytyslaatikkosuunnittelusta

Nykyaikaisten laatikoiden mekaaniset ominaisuudet sallivat monipuolisen toiminnan logistiikassa. Esimerkiksi kuljetinradoilla tavaralaatikoiden tulisi liikkua mahdollisimman sujuvasti ja hiljaisesti. Laatikoiden pohjan taipumalta vaaditaan todella pientä toleranssia. Esimerkiksi BITO:n XL-Motion on suunniteltu erityisesti automatisoituihin varastoihin siten, että se täyttää optimaalisesti vaatimukset koskien tasaisuutta ja kitkakerrointa.  Laatikon uusi innovatiivinen pohjaratkaisu mahdollistaa tämän. Suuren kantokyvyn mahdollistamiseksi, sen sileä pohjarakenne on vahvistettu diagonaalisella tukirakenteella. Tämä kerrosrakenne estää pohjaa taipumasta suurissa kuormituksissa. Kuljetimilla XL-Motion toimii erittäin hiljaisesti kuljetinjärjestelmässä. Tämä varmistaa paljon miellyttävämmän työilmapiirin varastossa, koska hiljaisuus vähentää stressiä ja virheiden määrää lisäten samalla tyytyväisyyttä.

Tarjottimia käytetään automaattisissa pienvarastoissa kuljettimille kelvottomien tavaroiden, kuten esimerkiksi pahvilaatikoiden kuljettamisen ja varastoimisen mahdollistamiseksi. Ne on räätälöity erityisesti kuljetintekniikan vaatimuksiin. Automaattista lastaamista ja purkamista varten on olemassa nostotoiminto, joka erottaa tarjottimilla olevat tavarat tarjottimilta. Sitten voidaan esim. pinota tavarat lavoille.

Kanban-järjestelmä ja -säilytyslaatikot

Kanban on hajautetun tuotannonhallinnan menetelmä, jossa yksittäiset tuotantoprosessit ja logistiikkaprosessit käynnistetään datakorttien avulla – japaniksi kutsutaan Kanbaniksi. Kanban-menetelmän etuja ovat tuotannossa tarvittavien osien hajautettu hallinta, optimoitu varastointi (Lean varasto) ja oikea-aikainen (JIT) logistiikka.

Tärkeät tiedot, kuten tuotenumero, määrä, säilytyspaikka jne. merkitään korteille. Tuotanto voi siis esimerkiksi lähettää kokoonpanolle signaalin aikaisemmille tuotantoketjun vaiheille, uusien komponenttien tarpeesta.

Esimerkiksi osien täydentäminen tapahtuu lähettämällä säilytyslaatikko tietyn komponentin tilauskortilla (Lean) varastoon, josta toimitetaan täysi säilytyslaatikko tilalle. Varasto tietää sitten, että tätä nimikettä on tilattava tietty määrä ja lähettää tilauksen komponentin toimittajalle. Toimittaja täyttää tilauksen ja toimittaa varastoon halutun määrän vastaavaa komponenttia. Kanban-kortti toimii siis tuotannon tilauskorttina, joka laukaisee tietyn tuotantotilauksen. Kanban-järjestelmän avulla kenenkään ei tarvitse tuntea koko prosessiketjua. Avoimet Kanban-säilytyslaatikot vain täytetään tuotekohtaisissa täyttöpaikoissa. Järjestelmä on siis itseään säätelevä ja itsensä järjestävä ja se perustuu paikallisiin tietoihin ja yksinkertaisiin sääntöihin. Kanban-kortin sijasta käytetään nykyään tallennusvälineitä, kuten viivakoodeja tai RFID-siruja. Tiedot tai tuotantotilaus välitetään WIFI:n kautta varastonhallintajärjestelmään, ERP-järjestelmään tai vastaavalle komponenttitoimittajalle.

Lähtökohta prosessin optimoinnille

Erityisesti neljännen teollisen vallankumouksen aikana työnkulku ja prosessit tulisi optimoida ja virtaviivaistaa myös pienemmissä yrityksissä. Prosessien optimointi on hyvä aloittaa kuljetus- ja materiaalivirroista. Materiaalien ja tuotteiden läpimenoajat tulisi erityisesti tarkistaa. Tarpeettomien työvaiheiden läpikäyminen voi lyhentää prosessin läpimenoaikaa. Läpimenoaikojen lyhentäminen tarkoittaa suoraa kustannussäästöä. Käytetäänkö optimaalisia kuljetusvälineitä tuotannon jokaisessa pisteessä? Onko tarvetta rakenteiden muutoksille? Varastointilaatikot ovat tietysti myös tärkeitä. Käytetäänkö tuotteisiin, työasemiin ja prosesseihin oikeita varastointilaatikoita? Varastointi, kuljetus ja sisäinen logistiikka voidaan tässä ratkaisevasti rationalisoida, mikä voi vähentää kustannuksia.

Hyllyjen merkitys materiaalivirralle

Hyllyt ovat materiaalivirran perusta. Toisin sanoen, tavarat joko otetaan hyllyltä ja viedään materiaalivirtaan tai tavarat varastoidaan hyllyille tultuaan vastaanotosta tai tuotannosta. Joskus kuitenkin hyllyt ovat osa materiaalivirtaa, kuten esimerkiksi kuormalavojen tai varastointilaatikoiden läpivirtaushyllyt. Tämä voi olla joko täydennystoimi osana Kanban-järjestelmää tai täydennysohjaus osana keräilyä. Läpivirtaushyllyjärjestelmä takaa automaattisesti FIFO-periaatteen mukaisen liikkeen (ensimmäinen sisään, ensin ulos) johtuen sen virtaussuunnasta varastointipuolelta poistopuolelle. Välipuskurit ovat toinen toiminto materiaalivirrassa. Esimerkiksi monivaiheisessa keräilyssä jo tilaukseen täytetyt laatikot odottavat hyllyssä seuraavien tuotteiden keräilyä.

Haluatko tehdä materiaalivirtanne tehokkaammaksi? Voimme auttaa sinua tässä.

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje