• Pfenning

  Paletový regál BITO PRO pre vysoko moderné multi-user logistické centrum

Prejsť nižšie

O zákazníkovi

Spoločnosť pfenning logistics sa nasťahovala so svojím multicube rhein-neckar v severo-bádenskom meste Heddesheim v centre regiónu Rýn-Neckar v roku 2013 do novej podnikovej centrály na približne 200 000 m2 veľkom pozemku. Vzniklo vysoko moderné multi-user logistické centrum, ktoré už zďaleka priťahuje pohľady so svojou vonkajšou fasádou z modrých, červených, žltých a oranžových štvorcov. Logistická spoločnosť, ktorú založil v roku 1932 Johann Pfennig ako prepravca kanví na mlieko, sa špecializovala na skladové hospodárstvo, distribúciu a prepravu pre rôzne odvetvia, ako chémia a Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), medzi nimi potraviny a iný spotrebný tovar Je to naďalej rodinný podnik a dnes zamestnáva v celom Nemecku cca 1 650 zamestnancov na 40 pracoviskách.

Požiadavka zákazníka

  • Pretože logistické centrum pracuje aj pre potravinársky priemysel, je potrebné dodržiavať špeciálne hygienické predpisy
  • Podmienkou bolo optimálne využitie priestoru veľkého skladu
  • Poskytovateľ logistických služieb potrebuje regálový systém, ktorý umožňuje jednoduchú prestavbu na základe mnohostranných a flexibilných požiadaviek
  • Vychystávanie tovaru musí byť možné zo spodných úrovní regálového systému
  • Skrátenie doby nakladania kamiónov a zvýšenie miery odbavovania kamiónov sa má dosiahnuť urýchlením procesov nakladania a vykladania
  • Na optimálne využitie obrovskej skladovacej plochy a súčasný rýchly a flexibilný prístup ku všetkým skladovaným druhom tovaru hľadal poskytovateľ logistických služieb kompetentného partnera so systémovou kompetenciou, ktorý sa zameriava na hľadanie riešenia

Riešenie BITO

  • Ideálna kombinácia

  » Kombinácia paletového regála BITO PRO a paletového regála so spádovým priebežným systémom BITO PDS je ideálnym systémovým riešením pre zariadenie mimoriadne veľkých skladovacích plôch, ponúka miesto pre cca 140 000 paliet

  • Optimálne využitie priestoru

  » Pri príjme a výdaji tovaru boli inštalované paletové regály BITO PRO ako výškový regálový sklad s úzkymi uličkami

  • Premyslené vychystávanie tovaru na rozvoz

  » Pri vychystávaní tovaru na rozvoz na výdaji tovaru sa používajú paletové regály so spádovým priebežným systémom typu PDS

Použitie zo strany zákazníka

  • Flexibilne sa skladujú palety rôznych rozmerov
  • Vodiace koľajnice na podlahe umožňujú jazdu vysokozdvižných vozíkov pri vyšších rýchlostiach
  • Pri vychystávaní tovaru na rozvoz na výdaji tovaru sa používajú paletové regály so spádovým priebežným systémom typu PDS
  • Z hygienických dôvodov sa nachádza spodný regál 200 mm nad podlahou

Výhody pre zákazníka

  • Úzkouličkové regály ponúkajú miesto pre kompaktné, flexibilné skladovanie
  • Vďaka integrovaným zónam so zásobami vo forme spádových priebežných regálov je zabezpečený rýchla obrátkovosť v sklade
  • V novom logistickom centre sa môže odbavovať až 175 kamiónov za deň
  • Nakladanie a vykladanie kamiónov prebieha výrazne rýchlejšie
  • Dodatočnú prestavbu možno zrealizovať jednoduchým prevesením nosníkov
  • Použitie štandardných prvkov paletového regálového systému BITO výrazne uľahčuje servisné práce
  • Podlahy pod posledným regálom sa dajú optimálne čistiť vďaka výškovému odstupu 200 mm

Vyjadrenie nášho zákazníka

Prostredníctvom multicube sme vytvorili pokrokový logistický systém. Mohlo sa to stať len so správnymi partnermi.

Christopher Granath, vedúci oddelenia procesného inžinierstva

Presvedčili sme vás?

V tom prípade sa tešíme na váš dopyt:
+421 (0) 38 760 00 86