Trends magazijninrichting in de modelogistiek

AI, digital twins, voorspellende analyse en voorspellende logistiek worden steeds vaker gebruikt voor de zeer complexe modellogistiek.

De mode-industrie wordt beschouwd als een uiterst snel evoluerende sector. Enerzijds zijn er steeds nieuwe seizoensgebonden modetrends die de sector sturen. Anderzijds moeten bedrijven in de modebranche in hun bedrijfsmodel en bij het ontwerp van hun magazijninrichting rekening houden met een complex SKU-beheer in de buffer palletstellingen en doorrolstellingen. Voorbeelden van de complexiteit zijn e-fashion en omnichannel logistiek. Maar ook reconditionering, leveringen dezelfde dag, digitalisering en batchgrootte 1, extreem hoge retourpercentages en duurzaamheid.

Logistiek, een belangrijke spilfunctie in de e-fashion supply chain

Vooral in de kledingbranche is logistiek een enorm belangrijke spilfunctie om een succesvol bedrijf te zijn. Door de steeds toenemende e-commerce zijn de verwachtingen van de klant inzake snelheid van levering toegenomen. Levering op dezelfde dag van bestelde modeartikelen is standaard geworden. Daarnaast is er een extreem hoog retourpercentage van ongeveer 56 % waarvoor uw magazijninrichting optimaal moet uitgerust zijn met de juiste palletrekken, legbordstellingen of doorrolstellingen voor dozen. Omnichannelmodellen leiden tot een complexe verwerking van retourzendingen, waarvoor gespecialiseerde retourlogistiek en geautomatiseerde sorteersystemen nodig zijn. Omnichannelmodellen combineren online en offline verkoopkanalen. Vooral modeartikelen die rechtstreeks van de klant naar het logistieke centrum worden teruggestuurd, veroorzaken problemen omdat belangrijke gegevens, zoals de reden voor de retourzending, vaak ontbreken. Retourzendingen moeten natuurlijk niet worden aangemoedigd. Toch kunnen ook uit retourzendingen belangrijke gegevens over de behoeften van de klant worden verkregen, die de basis kunnen vormen voor toekomstige verkopen en minder retourzendingen. Zelfs wat de klant niet wil, verbetert het suggestiemechanisme door geïntegreerde AI.

Geavanceerde omnichannel logistiek

In het verleden werden online bestellingen vaak apart verwerkt naast de offline bestellingen in de filialen of modewinkels. Daarvoor was een apart logistiek centrum voor e-fashion nodig met een aangepaste magazijninrichting. Vandaag zijn beide meestal geïntegreerd in één logistiek centrum. Ook Click & Collect, Click & Reserve, Endless Aisle. Het retourneren van goederen in de winkel vormen een uitdaging voor de fashion logistiek. Dit alles vereist een bijzonder flexibel en geautomatiseerd magazijnsysteem met een voorraadbeheersysteem (ERP) en een magazijnbeheersysteem (WMS). Vaak worden hier in het goederen-naar-de-man-systeem shuttle opslagsystemen gebruikt, die de doorlooptijd van orders verhogen of de picktijd uit de magazijnrekken verkorten. Bovendien vindt de volgende automatiseringsgolf in de moderne fashion logistics al plaats via "collega-robots". Robots en automatisch geleide voertuigen (AGV's) nemen het picken uit de magazijnrekken, het transport en het sorteren van goederen over. Drones en leveringsrobots worden ingezet bij de levering van pakjes (2).

Digitalisatie en batchgrootte 1 in de kledingbranche

Industrie 4.0 met de noodzakelijke digitalisering en automatisering maken het magazijn van de toekomst mogelijk. Machines en systemen met geïntegreerde cyberfysische systemen communiceren met elkaar via het Industrial Internet of Things (IIdD). Met behulp van 3D-printen kan de productie worden ingesteld op batchgrootte 1. Dit betekent dat geïndividualiseerde massaproductie kan worden gerealiseerd. Voorbeelden zijn sportschoenenfabrikanten als Adidas, die volledig geïndividualiseerde schoenmodellen produceren. Klanten kunnen online hun eigen sportschoen configureren.

Digital twin voor de simulatie van logistieke processen

Niet alleen de volledige slimme fabriek en productie in de mode-industrie, maar ook de logistieke processen kunnen worden weergegeven in een zogenaamde digital twin (3). Met een digitale weergave van reële processen kunnen scenario's worden doorlopen en processen worden geoptimaliseerd. Aangezien we vaak te maken hebben met complexe en soms ondoorzichtige logistieke systemen en grote hoeveelheden data (big data), is data-gedreven analyse met behulp van AI op een gedetailleerd digitaal model hier ideaal. Dit maakt complexe besluitvorming in de logistiek uiterst eenvoudig. Digital twins kunnen worden gemaakt voor zeer verschillende objecten en systemen binnen en buiten het bedrijf. Voorbeelden zijn digital twins voor vorkheftrucks, magazijnen, voor hele branches in de mode-industrie of bijvoorbeeld ook voor systemen in de inkooplogistiek (inkoopstrategieën) en de route-optimalisatie van een AGV-systeem in real time. Hier kunnen de logistieke digital twins worden ingedeeld op basis van hun prestaties: monitoring, operationeel, voorspellend, lerend (intelligent) en autonome controle.

AI en Big Data zorgen voor voorspelbare logistiek

Met voorspellende logistiek kunnen toestanden van het logistieke netwerk in de toekomst worden voorspeld (4). Dit is ook een toepassing van de digital twins. Met andere woorden, er wordt een digitale tweeling van het logistieke netwerk gecreëerd. Sinds enkele jaren is de trend om het koopgedrag van klanten te evalueren met behulp van Big Data en AI. In de historische gegevens kunnen patronen worden herkend die het mogelijk maken om bepaalde gebeurtenissen (bestelgedrag, enz.) met een bepaalde waarschijnlijkheid te laten plaatsvinden door gebruik te maken van de Digital Twin en Predictive Analysis. Voorspellende analyse vormt de basis voor het simuleren van toekomstige toestanden van de toeleveringsketen van bedrijven in de mode-industrie met behulp van een digital twin.

Totstandbrenging van veerkrachtige bevoorradingsketen

Een andere uitdaging, niet alleen voor de mode-industrie, is de ontwikkeling van een veerkrachtige toeleveringsketen. Met name de Coronapandemie heeft aangetoond hoe gevoelig logistieke processen en toeleveringsketens zijn. Ook werd pijnlijk duidelijk hoe groot de afhankelijkheid is van toeleveranciers uit onder meer China, Bangladesh, India en Cambodja. Belangrijke lessen uit de crisis zijn dan ook de noodzaak om de toeleveringsketen van de mode te diversifiëren en ook om digitale platforms te bouwen om de transparantie van de toeleveringsketens van bedrijven te vergroten. De mode-industrie moet haar toeleveringsketens verkorten en meer regionaal inkopen of produceren (near-shoring, 6). Dit kan bijvoorbeeld in landen als Turkije en Marokko of in Oost-Europa (Polen, Servië, Kroatië, Bulgarije,). Actieve netwerk- en toeleveringsketenplanning, digitale voorraadprognoses en voorraadplanning en een uitgebreide planning van de logistieke capaciteit moeten in de toekomst zorgen voor meer crisisbestendige toeleveringsketens. Bovendien moeten de sterk fluctuerende vrachttarieven in tijden van crisis altijd transparant worden gepresenteerd op digitale platforms.

Duurzaamheid en de toeleveringsketen

De trend naar milieuvriendelijkheid en duurzaamheid van producten en bedrijven staat in het middelpunt van de belangstelling van het publiek en de consumenten. Volgens het Klimaatakkoord van Parijs en het "Klimaatbeschermingsplan 2050" van de Duitse regering moet de vervoerssector zijn broeikasgasemissies tegen 2030 met 40 tot 42 procent verminderen ten opzichte van 1990. Tegen 2050 wil Duitsland grotendeels broeikasgas- of CO2-neutraal worden (7). Logistieke bedrijven worden aangemoedigd om hun bedrijven, processen en wagenparken energie-efficiënt en CO2-neutraal te maken. Voordat uiteindelijk wordt overgeschakeld op elektrische aandrijving, moeten de gebruikte voertuigen eerst energiezuiniger worden. In logistieke centra moet worden gezorgd voor een CO2-neutrale energievoorziening en een efficiënt energiegebruik zoals bijvoorbeeld led-lampen tussen de magazijn rekken. Er moet een holistische visie op de energiebehoeften en de energiekringlopen in het logistieke centrum worden ontwikkeld. Op 1 januari 2023 treedt de zogeheten “Supply Chain Act” definitief in werking. Op de naleving van de wet zal dan worden toegezien door het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr (BAFA) van de federale regering. Ook in de mode-industrie worden steeds weer zwarte schapen opgemerkt die in Europa, maar ook wereldwijd, de arbeids- en mensenrechten schenden (8). De “Supply Chain Act” is bedoeld om Duitse en internationale bedrijven (gevestigd in Duitsland) te verplichten verantwoordelijkheid te nemen voor hun gehele toeleveringsketen en due diligence te betrachten op het gebied van mensenrechten volgens de gegeven beïnvloedingsmogelijkheden (9). Modebedrijven moeten nu in actie komen en onder meer een beleidsverklaring over de eerbiediging van de mensenrechten opstellen. Bovendien moet een risicoanalyse worden uitgevoerd met betrekking tot de negatieve gevolgen van de praktijken van de onderneming voor de mensenrechten.

Literatuur: 

1 E-fulfilment decentraal wordt steeds meer de norm, Link

2 Textile Industry Insights, Omnichannel Logistics, Link

3 Straube Frank Prof. Dr.-Ing., Typologies and application benefits of digital twins in logistics systems, Logistikpraxisseminar 2021: Digitale Zwillinge von Logistiksystemen: Typologies, Applications and Future Benefits, Link

4 Bito Expertise, Possible uses of AI in logistics, Link

5 Lessons from Covid: 5 ways the COVID-19 pandemic has changed the supply chain, Link

6 Fashion industry: One in four suppliers in financial distress due to COVID-19, McKinsey & Company, May 2020, Link

7 Bito expertise, CO2-neutral logistics, Link

8 Exploitation Made in Europe, Report on human rights abuses in production for German fashion brands in: Ukraine, Serbia, Croatia and Bulgaria, Clean Clothes Campaign and Bread for the World, April 2020, Link

9 More corporate responsibility: Supply chain law “Due diligence”, Link

Misschien bent u ook geïnteresseerd in deze onderwerpen:

BITO Newsletter