Rendementsberekening van kunststof verpakkingen voor meermalig gebruik

Herbruikbare kunststof bakken verdienen zich in vergelijking met kartonnen dozen relatief snel terug, onder meer door een lange levensduur. Het bewijs wordt geleverd door een kostenvergelijking en afschrijvingsberekening.

Voor het gebruik van herbruikbare verpakkingen is het belangrijk een economische doelmatigheidsanalyse uit te voeren. In de meeste gevallen zijn herbruikbare verpakkingen bedoeld ter vervanging van wegwerpverpakkingen of kartonnen dozen. Met een rentabiliteitsanalyse (1) of rentabiliteitsberekening (2) kan worden nagegaan hoe economisch herbruikbare verpakkingen zijn in vergelijking met kartonnen dozen. Met name moet worden berekend na hoeveel tijd een investering in herbruikbare verpakkingen zichzelf terugverdient. 

Wat is precies een rentabiliteitsanalyse of -berekening?

In het algemeen wordt de rentabiliteit van een project of een product bepaald door middel van een rentabiliteitsanalyse. Wil een project of product rendabel zijn, dan moet het aan drie voorwaarden voldoen. Allereerst moet het toegevoegde waarde bieden of nodig zijn. Bovendien moet het eenvoudig, praktisch en economisch rendabel zijn (1). Of een investering in het betreffende project of product de moeite waard is, wordt bepaald met een terugverdientijdberekening, investeringsberekening of kostenvergelijkingsberekening. Uiteraard moet precies worden bepaald hoe het product of project moet worden geëvalueerd. 

De eenvoudigste definitie van een rentabiliteitsberekening (2) is het quotiënt van inkomsten en uitgaven. Het rendement kan ook worden aangeduid als output en de inspanning als input. Een betere economische efficiëntie kan bijvoorbeeld ook worden bereikt door de input te verminderen bij eenzelfde output. Statische en dynamische methoden worden gebruikt bij de berekening van de economische efficiëntie. Statische procedures zijn bijvoorbeeld kostenvergelijking en afschrijvingsberekening. Dynamische procedures zijn de berekening van de netto contante waarde en de anuïteit. Bij de kostenvergelijking of winstvergelijkingsberekening worden de kosten vergeleken die bij verschillende investeringen zouden worden gemaakt. Het doel is te bepalen welke investering de laagste kosten veroorzaakt. De winstvergelijkingsberekening berekent de verwachte winst van alternatieve investeringen in verschillende oplossingen. De amortisatieberekening berekent hoe lang het duurt totdat het break-even-punt is bereikt en de investering is terugbetaald. 

Een berekening van de winstgevendheid van de projecten en producten van een onderneming is cruciaal voor haar voortbestaan en concurrentievermogen. Daarom mag geen enkele onderneming het zonder doen. 

Procedure voor de berekening van de economische doeltreffendheid van kunststof verpakkingen voor meermalig gebruik

In het volgende voorbeeld wordt de berekening van de afschrijving en kostenvergelijking toegepast op plastic herbruikbare containers versus kartonnen wegwerpdozen. 

Een onderneming staat voor de beslissing of zij voor het vervoer van haar producten van A naar B herbruikbare kunststof bakken of kartonnen wegwerpdozen zal gebruiken. Om een kostenvergelijking of afschrijvingsberekening uit te voeren, moeten belangrijke kerngegevens bekend zijn. 

Belangrijkste gegevens:

  Kartonnen dozen Herbruikbare kunststof bakken met deksel
Transportkosten per pallet 50 Eu 50 Eu
Transportkosten per lege pallet 50 Eu 50 Eu
Aantal gevulde verpakking dat op een pallet kan worden vervoerd 16 24
Aantal lege verpakking dat op een pallet kan worden vervoerd (gevouwen of genest) 350 68
Transportkosten per gevulde verpakking 50 Eu/16= 3,13 Eu 50 Eu/24= 2,08 Eu
Werkdagen per jaar 220 220
Duur van een transportcyclus / 28
Mogelijke transportcycli per verpakking 1 200
Prijs van een verpakking 0,66 Eu 16 Eu
Kosten per cyclus 0,66 Eu 16 Eu/200= 0,08 Eu
Kosten voor het ophalen van een verpaking 0 Eu 0,74 Eu
Aantal zendingen per dag 500 500
Aantal zendingen per jaar 500 x 220 (days)) = 110000 11000

De voordelen van herbruikbare kunststof bakken liggen hier voor de hand. Herbruikbare plastic bakken zijn duurder in aankoop, maar kunnen gedurende 200 transportcycli worden gebruikt (kartonnen dozen slechts één keer). Dit betekent dat bij een aankoopprijs van 16 euro en 200 transportcycli voor de herbruikbare bakken slechts 0,08 euro per cyclus wordt uitgegeven.  

Met de eenmalige kartonnen doos is de totale aankoopprijs 0,66 euro per cyclus. Afgezien daarvan zijn herbruikbare bakken natuurlijk duurzamer en milieuvriendelijker dan kartonnen dozen. 

Aangezien de kunstof bakken stabieler en stapelbaar zijn, kunnen meer gevulde kunststofbakken (24 tegenover 16 kartonnen dozen) op één pallet worden vervoerd. Daarom zijn de vervoerskosten per herbruikbare bakken lager (€ 2,08 in vergelijking met € 3,13 voor kartonnen dozen). Kartonnen dozen voor eenmalig gebruik hoeven natuurlijk niet te worden teruggebracht. Hier wordt € 0,74 per herbruikbare bakken gemaakt. 

Andere kosten:

  Kartonnen dozen Herbruikbare kunststof bakken met deksel
Aantal aan te schaffen verpakkingen 110000 per jaar 14000 unieke
Investeringskosten in 5 jaar 110000 x 5 x 0,66 Eu= 363000 Eu 14000 x 16 Eu= 224000 Eu
Verlies van kunststof bakken door diefstal enz. 0 5 % or 700 700 x 16 Eu= 11200 Eu
Transportschade 5000 Eu 1000 Eu
Opslag    
Aantal gebonden palletplaatsen tijdens opslag 31 7
Kosten voor één palletplaats 30 Eu 30 Eu
Aantal pallets met gevulde bakken per dag 31,3 20,8
Inkoop    
Bestelkosten voor bakken/jaar 5 x 150 Eu= 750 Eu 1 x 150 Eu= 150 Eu (Herschikking van verloren bakken)
Kosten/inkomsten voor afvalverwijdering of recycling 0,01 Eu meer kosten per kartonnen doos -0,10 Eu (inkomsten per bak)
Kosten voor blindering 0 Eu 8800 Eu
Kosten voor montage/ jaar 110000 shipments x 0,25 Eu= 27500 Eu 0 Eu

In termen van investeringskosten in 5 jaar zijn de plastic herbruikbare bakken met 224.000 euro evenveel goedkoper dan de kartonnen bakken met 363.000 euro. Ongeveer vijf procent van de herbruikbare bakken gaat echter verloren, bijvoorbeeld door diefstal, wat resulteert in extra vervangingskosten van 11.200 euro. Aangezien kartonnen bakken gemakkelijk kunnen worden beschadigd, leidt dit tot kosten van 5.000 euro door transportschade. Met herbruikbare bakken is dit slechts 1000 euro. Daarnaast moet rekening worden gehouden met verschillende andere posten, zoals kosten voor vastgebonden palletplaatsen, bestelkosten voor dozen, kosten voor montage van kartonnen bakken en verzegeling van herbruikbare dozen, alsmede de kosten voor afvalverwijdering van wegwerpverpakkingen of de opbrengst van recycling van herbruikbare dozen.

Wanneer renderen kunststof bakken?

Tenslotte worden alle kosten per jaar samengevoegd in de rentabiliteitsberekening of terugverdientijdberekening. Hieruit blijkt dan de besparing per jaar van de invoering van herbruikbare containers voor het goederenvervoer, waarmee de terugverdientijd kan worden berekend. Hieruit blijkt duidelijk de betere economische efficiëntie van (stapelbare) plastic bakken voor hergebruik met deksel. 

Berekening van de afschrijving:

Kosten per cyclus Kartonnen dozen Herbruikbare bakken met deksel
Herverpakkingskosten (indien geen Pick & Pack) 0,063 Eu 0 Eu
Kosten voor bak 0,66 Eu 0,08 Eu
Verzegelingen / verpakkingsmaterialen 0,05 Eu 0,04 Eu
Proceskosten voor assemblage 0,25 Eu 0 Eu
Transportkosten naar de klant 3,13 Eu 2,08 Eu
Transportkosten voor ophalen 0 Eu 0,74 Eu
Verlies van containers 0 Eu 0,004 Eu
Transportschade 0,045 Eu 0,009 Eu
Inkoopkosten 0,007 Eu 0,001 Eu
Kosten voor afvalverwijdering 0,010 Eu 0 Eu (Er zijn hier zelfs inkomsten, maar die werden niet in aanmerking genomen in de factuur)
Kosten voor ladingzekering van de pallet per container 0,125 Eu 0,021Eu
Opslagkosten 0,009 Eu 0,002 Eu
     
Kosten per cyclus 4,343 Eu 2,976 Eu
     
Kosten per jaar 110000 zendingen x 4,343 Eu= 477730 Eu 220 dagen/28 dagen x 14000 bakken x 2,976 Eu= 327360 Eu
Besparing per jaar   150370 Eu
Terugverdientijd   224000 Eu (investeringskosten)/ 150370 Eu (besparing per jaar) = 1,49 jaar ongeveer 1,5 jaar

Na berekening van de respectieve kosten per cyclus voor zowel de wegwerpverpakking als de herbruikbare bak, kunnen de kosten per jaar worden bepaald. Met 220 werkdagen en een cyclusduur van 28 dagen zorgt een plastic bak voor ongeveer 7,86 cycli per werkjaar. Met 14000 bakken en cycluskosten van 2,976 €ontstaan kosten van 327360 € per jaar. Als men deze kosten aftrekt van de kosten per jaar voor de wegwerpbakken (477730 €), verkrijgt men een besparing per jaar door het gebruik van herbruikbare bakken van 150370 €. Door de investeringskosten (input) te delen door de besparing per jaar (output) krijgt men een terugverdientijd van ongeveer 1,5 jaar. 

Literatuur:

1 Wolter Daniel, What is a Profitability Analysis?, September 2021, HubSpot, Inc., Link 

2 Economic efficiency calculation, IPH - Institut für Integrierte Produktion Hannover, IPH gGmbH, Link 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in deze onderwerpen:

BITO Newsletter