• Volg

  Vychystávací regálový systém BITO na skladovanie a vychystávanie širokej palety výrobkov

Prejsť nižšie

O zákazníkovi

Spoločnosť Volg Konsumwaren AG, Švajčiarsko, zásobuje približne 550 predajní Volg na vidieku, 290 voľných predajcov a viac než 70 predajní na čerpacích staniciach Agrola. V predajniach na vidieku je v ponuke v závislosti od veľkosti predajne od 2 500 do 5 000 výrobkov – predovšetkým čerstvých výrobkov ako ovocie, zelenina, chlieb, mliečne a mliekarenské výrobky a mäso z prírode blízkych prevádzok. Okrem toho však ponúka aj tovar do zásoby, mnohé ďalšie potraviny a rôzne výrobky z oblasti domácich potrieb a starostlivosti o telo. Distribučná centrála vo Winterthure zásobuje všetky predajné miesta sortimentov výrobkov z oblasti food/nearfood. Úsek čerstvých výrobkov v Landquarte je expedičným centrom čerstvých výrobkov.

Požiadavka zákazníka

  • Požiadavka efektívneho riešenia skladovania a vychystávania, aby bolo možné zásobovať obchody s rozlohou od 60 m2 do 400 m2
  • Menšie zákazky sa musia dať vychystávať a expedovať v stanovenom termíne
  • Veľká rozmanitosť položiek: vychystávanie prebieha z 1 550 čerstvých výrobkov s rôznou obrátkovosťou.
  • Každý vychystávací pracovník musí mať denne prístup k cca 1 050 druhom tovaru
  • Čerstvé výrobky sa nesmú skladovať dlhšie ako dva dni
  • Skladovací systém musí byť vhodný na použitie v potravinárskom sektore a v chladiarňach

Riešenie BITO

  • Komplexný systém BITO

  » Paletové regály BITO, doplnené o spádové priebežné regály BITO na kusový tovar a bezskrutkové regály BITO - ako regály na skladovanie, zásoby a vychystávanie

  • Ideálne skladovanie zásob

  » Paletové regály v jednoduchom vyhotovení na skladovanie zásob.

  • Nehlučná a vysoko funkčná preprava

  » Paletové regály v dvojitom vyhotovení s nehlučnými valčekovými dráhami, vybavenými stabilnými kovovými valčekmi po celej dĺžke, osadenými v úzkom rastri

Použitie zo strany zákazníka

  • Spoločnosť Volg Konsumwaren AG skladuje svoje rôzne čerstvé výrobky v závislosti od ich obratu v rôznych kompletačných zónach
  • Kompletovanie prebieha na základe jednotlivých položiek (zo samostatných miest) alebo celých obalových jednotiek (z paliet)
  • Vyššie úrovne regálov slúžia ako sklad zásob na bezproblémový prísun tovaru
  • Veľká časť s čerstvým tovarom s regálmi na skladovanie, zásoby a vychystávanie

Výhody pre zákazníka

  • S týmto riešením BITO možno bezpečne prijať a uskladniť tovar od cca 80 dodávateľov
  • Oddelené navážanie a odber umožňuje súčasný príjem a vychystávanie bez prekážok
  • Vysoká funkčnosť a dostupnosť systému sú rozhodujúcim faktorom na zvýšenie produktivity a hospodárne spracovanie malých objednávok; počet zákazníkov, ktorých zásobujeme z distribučného centra, sa zvýšil o 25 %
  • Pre rôzne frekventovaný tovar sa používajú vhodné skladovacie a vychystávacie systémy
  • Čerstvý výrobok sa zaručene neskladuje dlhšie ako dva dni a odchádza do výdaja čerstvý
  • Policové regály z ocele zabezpečujú dodržanie dôležitých hygienických predpisov

Vyjadrenie nášho zákazníka

„Inštalované regálové zostavy sú veľmi spoľahlivé. Osobitnú pochvalu si zaslúžia oceľové valčekové dráhy a ich ľahká pohyblivosť. Tá je mimoriadne dôležitá pre bezpečný a tichý presun ťažkého a ľahkého tovaru.“

Erich Ackermann, vedúci úseku čerstvého tovaru a vedúci nového distribučného centra spoločnosti Volg AG, Švajčiarsko.

Presvedčili sme vás?

V tom prípade sa tešíme na váš dopyt:
+421 (0) 38 760 00 86