• Electrolux

    BITO PROflow – bezpečné výrobné procesy na základe princípu FIFO

Prejsť nižšie

O zákazníkovi

Spoločnosť Electrolux je jedným zo svetových výrobcov domácich a kuchynských spotrebičov. Podnik, ktorý bol založený v roku 1919 vo Švédsku, patrí k najinovatívnejším firmám v tomto odvetví. Spoločnosť Electrolux je zastúpená v Nemecku od roku 1925 a v súčasnosti má cca 2 000 zamestnancov, z toho 1 300 v závode Rothenburg ob der Tauber.

Východisková situácia a požiadavky zákazníka

    • Na regáloch sa má skladovať a vychystávať 16 rôznych výrobkov kategórie B
    • Vychystávanie tovaru musí prebiehať v celom výrobnom procese na základe princípu FIFO
    • Skladovacie plochy a prepravné trasy sa musia optimálne využívať

Riešenie BITO

    • Princíp FIFO

    » Použitie spádových priebežných regálov BITO PROflow na vychystávanie tovaru na princípe FIFO

Použitie zo strany zákazníka

    • Všetkých 16 druhov tovaru sa môže skladovať v cca 60 boxoch na každý artikel
    • Boxy sa prepravujú na montážnej linke vo vychystávacej zóne metódou Milk-Run v bezprostrednej blízkosti PROflow BITO

Výhody pre zákazníka

    • Priestorové náklady sa dajú znížiť vďaka minimálnej potrebnej ploche
    • Safety First: Vysoká bezpečnosť pri obsluhe regálov, veľmi nízke riziko úrazov
    • Prejdené vzdialenosti sú kratšie a prepravné náklady nižšie
    • Záruka bezpečného priebehu procesu – žiadna odstávka na montážnej linke

Presvedčili sme vás?

V tom prípade sa tešíme na váš dopyt:
+421 (0) 38 760 00 86