• DMK - Deutsches Milchkontor

  Efektívne vychystávanie tovaru na rozvoz pomocou paletového regálu BITO so spádovým priebežným systémom

Prejsť nižšie

O zákazníkovi

Ako veľká nemecká mliekareň zamestnáva DMK 7 400 pracovníkov v 26 závodoch v desiatich spolkových krajinách. Podnik, ktorý vznikol zlúčením firiem Humana a Nordmilch, spracováva ročne 6,8 miliardy kilogramov mlieka od približne 8 900 aktívnych výrobcov mlieka na vysokokvalitné mliečne výrobky. Do portfólia zákazníkov DMK patria národné a medzinárodné obchodné spoločnosti, výrobcovia potravín a veľkospotrebitelia. Podnik im ponúka širokú paletu výrobkov, ktorá sa rozprestiera od základných mliečnych výrobkov a syra cez prísady na mliečnej báze na výrobu potravín až po detskú výživu, zmrzlinu a výrobky pre zdravie. So značkami, ako napr. MILRAM, Humana, Biolabor a NORMI je DMK v Nemecku a približne stovke ďalších krajín sveta významnou kapacitou pre obchodníkov a spotrebiteľov.

Požiadavky

  • Dostupná skladovacia kapacita sa má rozšíriť o približne 500 miest
  • V súčasnom závode sa musí optimalizovať využitie priestoru tak, aby sa vyhlo novostavbe
  • Vychystávanie tovaru na rozvoz musí prebiehať priamo v regáli pri výdaji tovaru, aby sa znížili kompletačné časy
  • V zmiešanej prevádzke sa musia dať skladovať EURO palety a aj plastové palety H1
Die Durchlaufkanäle werden von der Rückseite bestückt.
Tourenbereitstellung aus dem Palettendurchlaufregal heraus zum Beladen der LKW.

Riešenie BITO

  • Viac úrovní

  » Na rozšírenie skladu a optimálne využitie dostupného skladovacieho priestoru sa použil paletový regál BITO so spádovým priebežným systémom - systém so 4 úrovňami

Použitie zo strany zákazníka

  • Vyrobený tovar sa uskladní na regáloch so spádovým priebežným systémom ako kompletný tovar určený na rozvoz
  • Vychystávanie tovaru na rozvoz prebieha v paletovom regáli BITO so spádovým priebežným systémom priamo na regáli v nakladacej zóne
  • Skladovanie možno realizovať na princípe FIFO
  • Spodná časť regálového systému slúži na vychystávanie tovaru na rozvoz; vodiči si môžu svoj vychystaný tovar zobrať sami a naložiť ho
  • Palety sa dajú odoberať elektrickými paletovými vozíkmi
  • Vrchné časti regálov slúžia ako sklady zásob, takže sa efektívne využije aj objem skladu vo výške
  • Valčekovú dráhu možno dimenzovať v zmiešanej prevádzke na EURO palety a plastové palety H1

Výhody pre zákazníka

  • Požadované rozšírenie kapacity na súčasnej ploche sa dalo realizovať pomocou paletového regála BITO so spádovým priebežným systémom
  • Nebola nutná drahá prístavba
  • Vychystávanie tovaru na rozvoz prebieha oveľa efektívnejšie.
  • Vieme sa vyhnúť čakacím dobám kamiónov, pretože vychystaný tovar bol už vopred kompletovaný
  • Výrazne sa znížia časy hľadania, prepravné a manipulačné časy

Presvedčili sme vás?

V tom prípade sa tešíme na váš dopyt:
+421 (0) 38 760 00 86