Varaston pysyvä inventaario

Varaston pysyvä inventaario mahdollistaa paremman yleiskuvan varastotasoista, toimitukset ilman viivästyksiä, korkean asiakastyytyväisyyden, puutteiden minimoinnin ja optimoidun logistiikan.

Reaaliaikainen inventointi mahdollistaa yrityksessä niin sanotun ikuisen inventaarion tai reaaliaikaisen inventaarion. Kun perinteinen manuaalinen tai fyysinen inventaario tiettynä päivänä antaa tietoa vain tavaravarastosta, artikkelityypeistä ja puutteista kyseisenä päivänä, (automatisoitu) pysyvä inventaario mahdollistaa reaaliaikaisen varastotietojen, kuten tietyn tavaran sijainnin ja määrän saatavuuden, tallentamisen ja kyselyn yrityksessä. 

Pysyvän inventaarion edut

Sen lisäksi, että pysyvä inventaario antaa jatkuvaa tietoa varastotasoista, se johtaa yleensä myös siihen, että puutteet yrityksessä minimoidaan. Tämä tarkoittaa, että kaikki tilaukset voidaan käsitellä ja lähettää ajoissa, mikä puolestaan johtaa korkeaan asiakastyytyväisyyteen ja yleensä myös jatkotilauksiin. Reaaliaikaisen inventaarion avulla voidaan myös kehittää ja toteuttaa parempaa logistiikkaa tai reittioptimointia varastointia ja noutoa varten sekä varastossa sovellettavaa poiminta- ja varastopaikkojen sijoittelustrategiaa, mikä optimoi myös koko myöhemmän toimitusketjun. Varastotasojen seuranta ja reaaliaikainen inventointi johtavat syvempään näkemykseen varastoista ja tavaroista. Yksittäisten tuotteiden tavaroiden kierto ja siten jako nopeasti, keskinopeasti ja hitaasti liikkuviin tuotteisiin ja niiden järjestäminen varastossa voidaan helposti tunnistaa ja toteuttaa. Lisäksi yksittäisille tavaroille voidaan kehittää parempia hankintastrategioita. Yleisesti ottaen reaaliaikainen inventointi johtaa varaston prosessien optimointiin ja siten suuriin kustannussäästöihin. 

Mahdollisuudet reaaliaikaisen inventaarion toteuttamiseen

Varastonhallintajärjestelmän (WMS) avulla tehtävä pysyvä inventointi voi olla vain niin hyvä kuin käytettävissä olevien tietojen laatu. Varastonhallintajärjestelmässä ja todellisessa varastossa olevien tavaroiden varastomäärät poikkeavat kuitenkin usein toisistaan. Vahingossa tehdyt nostot väärästä osastosta, virheelliset skannaukset, puutteelliset prosessit, luvattomat nostot jne. johtavat usein puuttuviin määriin. 

Yleensä työntekijät käyttävät WMS-järjestelmää radiopäätteillä tai pöytätietokoneilla, jolloin varastossa työskentelevät työntekijät kirjaavat varastoidut ja noudetut tavarat viivakoodien, QR-koodien tai RFID-tunnisteiden avulla skannereita käyttäen (1). Erityisesti RFID-tekniikka pelaa vahvuuksiaan tavaroiden täydellisessä inventoinnissa reaaliajassa ja massatallennuksessa. WMS noudattaa tiettyjä varastostrategioita ja määrittää varastopaikat. Jopa tilauspoiminnan aikana poistetut tavarat kirjataan ja kirjataan WMS-järjestelmään. Nykyaikaisella paperittomalla poimintajärjestelmällä tai -prosessilla, kuten pick-by-light- tai pick-by-voice-järjestelmällä, voidaan minimoida varastovajeet (2). 

Muita mahdollisuuksia varastonhallintaan ja pysyvään inventointiin ovat esimerkiksi järjestelmät, joissa on reaaliaikainen paikannusjärjestelmä ja videotallennus, sekä järjestelmät, joissa varastopaikoissa on antureiden avulla suoritettu kappaletarkka painonmittaus ja integroitu radiotekniikka. 

Reaaliaikainen inventointi RFID:n avulla

RFID:n (radiotaajuustunnistus) avulla tavarat voidaan tunnistaa automaattisesti ilman kosketusta sähkömagneettisten aaltojen avulla ja jopa paikantaa transpondereiden avulla. RFID-ratkaisu koostuu siis RFID-transponderista (jossa on antennikela, virtapiirit ja muisti), jossa on tunnistenumero tai elektroninen tuotekoodi (EPC), lukulaitteesta, jonka avulla tiedot voidaan lukea, ja lähetinyksiköstä tiedonsiirtoa varten (3). Tavaroiden seurantaa ja pysyvää inventaariota varten sijaintitiedot ja EPC-koodi lähetetään lukijalaitteeseen ja sen jälkeen WMS-järjestelmään. RFID-tekniikan suurena etuna yritysten jatkuvassa inventoinnissa on se, että se mahdollistaa useiden erien samanaikaisen ja pitkän matkan mittaisen massatallennuksen ja suuren tehokkuuden. Lisäksi tietovälineet ovat uudelleenkirjoitettavia. Esimerkiksi kontit voidaan merkitä uudella tilausnumerolla niiden käytön mukaan ilman, että uutta etikettiä tarvitsee tulostaa. RFID:n avulla voidaan kattaa aivan uusia sovellusalueita. Esimerkiksi autoteollisuuden komponentit voidaan tunnistaa koko niiden käyttöiän ajan, ja jokainen käsittelyvaihe voidaan dokumentoida transponderilla. Koska RFID-tekniikka ja transponderien asentaminen kuhunkin tuotteeseen on suhteellisen kallista verrattuna viivakoodeihin ja QR-koodeihin, se soveltuu lähinnä arvokkaiden tavaroiden seurantaan. 

Reaaliaikainen paikannusjärjestelmä ja videotallennus

Toinen ratkaisu yritysten reaaliaikaiseen inventointiin ja varastojen seurantaan on RFID-tunnistimilla varustettujen mobiiliskannerien ja niin sanottujen ankkuritunnistimien käyttö varastossa (4). Ankkuritransponderit toimivat GPS-satelliittien roolissa. Kunkin tavaran sijainti voidaan määrittää reaaliajassa skannerin ja ankkuritransponderien välisten radioaaltojen kulkuaikojen perusteella. Suurena etuna on, että vain skannerit on varustettava transpondereilla eikä jokaista yksittäistä tuotetta, mikä aiheuttaisi suuria kustannuksia. Yrityksessä asennetaan myös videojärjestelmä, jotta tavaroita voidaan seurata saumattomasti. Videotallenteet on yhdistetty skannaus- ja paikannustietoihin. Koko videomateriaali voidaan näin suodattaa automaattisesti paikannustietojen mukaan ja hakuaikaa voidaan lyhentää huomattavasti. Näin yrityksen varastossa olevat puutteet voidaan paljastaa nopeasti. 

Pysyvä inventaario painoantureilla

Toinen käytännön esimerkki varastonhallinnasta ja reaaliaikaisesta inventoinnista on TeDaLoS-ratkaisu, jossa on varastointipaikoissa painosensorit, integroitu radiolähetys pilviohjelmistoon ja verkkonäyttö (5). Anturiyksikkö koostuu anturitekniikasta tarkkaa painonmittausta varten, radiotekniikasta ja energianlähteestä. Käytännössä yksiköt voidaan sijoittaa optimaalisesti mihin tahansa kuorman kantajiin, varastointipaikkoihin tai jopa konttien alle. Päivää ja varastointipaikkaa kohti tuotetaan noin 12 000 datapistettä, jotka pilviohjelmisto purkaa, tulkitsee ja validoi. Tietoja tai varastoja voidaan tarkastella älypuhelimella tai kotitoimistosta käsin. Varastonhallinta- ja ikuisen varaston ratkaisu tarjoaa monia etuja perinteiseen fyysiseen inventointiin verrattuna, kuten automaattisten tilausten käynnistämisen, kun tuotetta on jäljellä vain tietty vähimmäismäärä. Kanban-hyllystön avulla varastojen uudelleentilaus voidaan tehdä juuri oikeaan aikaan. Varastovajeen ja varkausepäilyjen sattuessa voidaan myös kutsua turvamiehet automaattisesti paikalle. Jos ratkaisu asennetaan yrityksen asiakkaisiin, se voi mahdollistaa ennakoivan kysynnän arvioinnin. Koska kysyntä ja tuotetyyppi ilmoitetaan heti, kun tavarat on kulutettu, palvelua ja logistiikkaa voidaan optimoida tämän perusteella. TeDaLos-teknologia voidaan asentaa nopeasti ja helposti jälkiasennuksena varastoihin tai kuorman kantajiin ja varastointipaikkoihin, ja se tuottaa välittömästi varasto-, kulutus- ja sijaintitiedot pysyvää inventointia varten. Fyysinen inventointi on näin ollen mennyttä aikaa. 

Kirjallisuus 

1 Seuranta logistiikassa: Brother International GmbH, Linkki (saksaksi) 

2 BITO-asiantuntemus, Mitä on tilauspoiminta?,Linkki 

3 BITO-asiantuntemus, valkoinen paperi, Seuranta intralogistiikassa tai varastossa, Linkki 

4 Saumaton tavaranseuranta reaaliaikaisen paikannusjärjestelmän (RTLS) ja videon avulla, Solcon Systemtechnik GmbH, Linkki (saksaksi) 

5 BITO-asiantuntemus, Automatisoitu varastonhallinta manuaalisissa varastoissa, Linkki 

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje