• Elintarvikkeiden tukkukauppa

  Materiaalinkäsittelyratkaisut elintarvikkeiden tukkukaupan varastointiin ja jakeluun

Selaa

Faktat ja haasteet

Elintarviketeollisuus, joka koostuu muun muassa elintarvikevalmistajista, vähittäis- ja tukkukaupoista sekä ateriapalveluista, on kokenut viime vuosina suuria muutoksia. Digitalisaation ja teollisuus 4.0:n vaikutus muutti liiketoimintamalleja ja johti elintarvikkeiden verkkokaupan ja kotiinkuljetuspalvelujen syntyyn. Nämä mallit muokkaavat sekä elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppaa että elintarvikelogistiikkaa. Perinteisten tekijöiden, kuten kasvavan tuotevalikoiman, vaihtelevan kysynnän, logistiikkatoimintojen rajallisen tilantarpeen, yhä pienempien myyntialueiden ja lisääntyvän kaupungistumisen lisäksi on havaittavissa myös kuluttajakäyttäytymisen muuttuminen, todetaan Berliinin teknillisen korkeakoulun tutkimuksessa "Future Trends in Food Logistics".

Handelsreport Lebensmittel 2018 -raportin mukaan tukkukauppa on merkittävässä määrin mukana elintarvikkeiden arvoketjussa. Vuonna 2017 sen myynnin määrä oli 248,9 miljardia euroa, mikä ylittää elintarvikkeiden vähittäiskaupan määrän 158,3 miljardilla eurolla. Elintarviketeollisuudella on monia muita vaihtoehtoja tuotteidensa myyntiin kuin elintarvikkeiden vähittäismyyntikanava. Näitä ovat esimerkiksi erikoistuneet vähittäismyyjät, puhelinmyynti, myyntiautomaatit, kiertävät vähittäismyyjät ja suoramyynti sekä suurkuluttajaliiketoiminta (mukaan lukien hotellit, ravintolat, catering), teolliset jalostajat ja vienti. Kokonaismyynnin kannalta vaihtoehtoiset myyntikanavat ovat tärkeämpiä kuin elintarvikkeiden vähittäiskauppa.

Sähköinen kaupankäynti ja elintarvikkeiden tukkukauppa

Verkkokauppaa tukkuasiakkaille ja myös yksityisasiakkaille. Ne ovat usein etulyöntiasemassa vähittäiskauppiaisiin, kuten supermarketteihin ja apteekkiketjuihin nähden, koska niillä on jo kokemusta nopeista toimituksista ravintoloihin, huoltoasemille ja kioskeihin. Asiantuntijat ovat samaa mieltä: Elintarvikkeiden verkkokaupalla on lupaava tulevaisuus heti, kun "viimeisen mailin" toimituskysymys on ratkaistu. Tällä hetkellä testataan noutoasemia tai joillakin suurkaupunkialueilla saman päivän toimitusmalleja. Tuotevalikoimaan kuuluvat kaikki päivittäiseen käyttöön tarkoitetut elintarvikkeet, kuten liha, vihannekset, tuoreet hedelmät, tee, alkoholittomat ja alkoholijuomat, kahvi, herkut ja luomutuotteet. On varmistettava, että kylmäketju ei katkea lämpötilaherkkiä elintarvikkeita käsiteltäessä. Kysymys siitä, voiko verkkokauppa toimia kannattavasti vai ei, ratkaistaan yleensä varastossa, koska poimintakustannukset ovat usein hyvin korkeat (noin 70 senttiä kappaleelta). Näin ollen vain ne, jotka trimmaavat prosessinsa mahdollisimman tehokkaiksi, pystyvät lähitulevaisuudessa tekemään voittoa ruoan verkkotoimituksista. Yksi esimerkki menestyksestä on brittiläinen verkkokauppa Ocado. Käyttämällä optimaalisia ohjelmistoja ja teknologiaa, kuten robotteja, jotka vievät tavarat poimijalle, tilaukset voidaan koota alle viidessä minuutissa, mikä alentaa huomattavasti tilauskohtaisia kustannuksia.

Elintarvikkeiden tukkukaupan suuntaukset

  • Voidaan huomata, että kuluttajien käyttäytyminen on muuttumassa, mikä vaikuttaa luonnollisesti myös elintarvikkeiden tukkukauppaan. Esimerkiksi juomien, kuten pienpanimo oluiden valikoima on nykyään laajempi, valmisruokatuotteiden ja alueellisten tuotteiden kysyntä on kasvussa, uusia makuja on tarjolla jne.
  • Kasvava tuotevalikoima, vaihteleva kysyntä, logistiikkatilojen rajallisuus ja myyntitilojen pienentynyt pinta-ala, kaupungistumisen lisääntyminen.
  • Tukkukauppiaat kokeilevat uusia liiketoimintamalleja, verkkokauppa on avattu yksityisasiakkaille.
  • Uudet toimitusmallit: keräyslaatikot, jakelu samana päivänä
  • Erilliset varastot verkkotilausten sekä B2B- ja B2C-tilausten käsittelyä varten.
  • Koska yksinasuvien kotitalouksien määrä kasvaa jatkuvasti, pakastetuotteiden markkinat kasvavat nopeasti. Tämä tarkoittaa, että tuoreiden ja pakastettujen elintarvikkeiden varastointiin tarvitaan enemmän energiaa vaativia tiloja. Mikä puolestaan johtaa energiatehokkaiden varastointitekniikoiden ja -laitteiden sekä hyvän rakennussuunnittelun kasvavaan kysyntään.
  • Keräilyyn ja jakeluun (kapasiteetti ja tehokkuus) liittyvät vaatimukset kasvavat jatkuvasti.
  • Lisääntyneet vaatimukset varastonhallinnalle, jotta tavarat ovat saatavilla oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa (esim. Noutolaatikot).

Mitkä ovat tehokkaan logistiikan vaatimukset?

Koskaan aiemmin ei ole ollut yhtä tärkeää kuin nyt järjestää logistiikkaprosessit koko toimitusketjussa mahdollisimman tehokkaasti. Elintarvikebisneksessä kylmäketjujen valvonta ja parasta ennen -päivämäärien noudattaminen ovat yhtä tärkeitä kuin nopeat vasteajat vähittäismyyjien, ravintoloiden ja pitopalveluiden tai yksityisasiakkaiden tilauksiin. Etenkin pakasteteollisuudessa on voimakas hintapaine, joka johtuu korkeista energiakustannuksista. Varastointi- ja keräilyjärjestelmien on kestettävä kylmää. Lisäksi on suositeltavaa hyödyntää käytettävissä oleva varastotila täysimääräisesti. Lisäksi valtava tuotevalikoima ja vaatimus siitä, että tavaroiden on oltava jatkuvasti saatavilla, tekevät varastointi- ja keräilyvaatimuksista yhä monimutkaisempia. Elintarvikkeiden tukkukaupalle on ominaista ennen kaikkea monitahoinen ja laaja asiakaskunta. Joka päivä on lähetettävä suuri määrä tilauksia, joissa on erilaisia viiterivejä monille asiakkaille, mikä edellyttää tehokasta varastonhallintajärjestelmää.

Elintarvikkeiden verkkokaupan kasvaessa jatkuvasti etsitään ja testataan käytännössä paitsi logistisia "viimeisen mailin" ratkaisuja. Lisäksi intralogistiikka-alalla on suuria haasteita sen varmistamisessa, että asiakkaille voidaan toimittaa tuoreita tuotteita mahdollisuuksien mukaan samana päivänä. Kustannustehokkuuden vuoksi vähittäis- ja tukkukauppiaat säilyttävät sähköisen kaupankäynnin tarvikkeita erityisesti tähän tarkoitukseen suunnitelluissa varastoissa, joissa ne voivat pitää paljon suurempia varastoja ja poimia tavaroita tehokkaammin. Tietyn kriittisen tason yläpuolella logistiikkakustannuksia voidaan alentaa huomattavasti verrattuna toimipistekohtaiseen lähestymistapaan edellyttäen, että kaikki prosessit on suunniteltu tehokkaasti.

Tilaa säästävä elintarvikkeiden varastointi sopivassa säilytyslämpötilassa on olennaisen tärkeää menestyksen kannalta päivittäistavarakaupan verkkokaupassa. Kartonki- ja kuormalavavarastot eivät ainoastaan mahdollista kompaktia varastointia, vaan ne myös varmistavat, että saapuvat tavarat ovat selkeästi erillään lähetystä varten valmistelluista elintarvikkeista. Lisäksi siisti varastointi FIFO-järjestyksessä auttaa lyhentämään tilausten käsittelyaikoja. Tuoreiden elintarvikkeiden, kuten alueellisten tuottajien salaattien osalta, jotka lähtevät varastoista yleensä toimituspäivänä, fyysinen varastointi ei yleensä kannata. On parempi varastoida nämä tuotteet väliaikaisesti erilliselle poiminta-alueelle, telakoida ne ristiin muiden varastossa säilytettävien tuotteiden kanssa ja lähettää ne sitten yhdessä.

Läpimenoaikoja voidaan edelleen lyhentää pitämällä B2B- ja B2C-tuotteet erillisissä varastoissa, sillä B2B-liiketoiminnassa kuormalavoja tai suurempia varastoyksiköitä käsitellään yleensä trukilla. B2C-sektorilla taas poimijat käsittelevät melko pieniä määriä poimintakärryillä. Ne, jotka haluavat palvella molempia kohderyhmiä samasta varastosta käsin, tekevät elämästä tarpeettoman vaikeaa.

Lopputulos on se, että kaikkien online-elintarvikealalla toimivien on pohdittava perusteellisesti, miten logistiikkaprosessit suunnitellaan ja optimoidaan.

BITO Uutiskirje