YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT

1. Tarjoukset / Hinnat

Ellei kirjallisesti toisin sovita, kaikki tarjoukset perustuvat voimassa oleviin hintoihin. Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia. Tarjouksissa voi olla kirjoitusvirheitä. Mitään BITO Storage Systems Nordic laatimia piirustuksia tai tarjouksia ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman BITO:n kirjallista lupaa. Piirustukset ovat BITO omaisuutta.

2. Toimitus

Ellei kirjallisesti toisin sovita, hinnat eivät sisällä rahtia (Ex Works Incoterms 2020). Kuljetus kuorma-autolla tapahtuu aina asiakkaan riskillä ja kustannuksella. Myös toimitushäiriöistä mahdollisesti syntyvä korvausvastuu kuuluu vastaanottajalle. Ellei kirjallisesti toisin sovita, toimitettaessa veloitetaan 10 euroa pakkaamisessa käytettyä EURO-lavaa kohden.

3. Asennus / kokoonpano

Ellei kirjallisesti toisin sovita, asennus tehdään normaalina työaikana. Sitä varten tilat on tyhjennettävä ja valmisteltava, ja asennuksen ajaksi on järjestettävä riittävästi varastotilaa. Asiakkaan on toimitettava tarvittaessa paikalle haarukkatrukki ja/tai henkilönostin.
Lattian tasaisuuden asennuskohteessa tulee täyttää DIN 18202, taulun 3 vaatimukset. Jos vaatimukset eivät täyty, mahdollisista lisätöistä ja -materiaaleista veloitetaan erikseen. Koska hyllyjärjestelmät kiinnitetään lattiaan, on asentajien saatava riittävät tiedot esimerkiksi enimmäisporaussyvyyteen liittyvistä rajoitteista.

4. Muutokset

Tilauksen jälkeen tehtävät muutokset voivat vaikuttaa toimitusaikaan. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, muutos toteutetaan voimassa olevilla hinnoilla. BITO pidättää oikeuden tuote- ja hintamuutoksiin ilman eri ilmoitusta, elleivät osapuolet kirjallisesti toisin sovi.

5. Reklamaatiot

Mahdolliset reklamaatiot on tehtävä välittömästi tuotteiden vastaanottamisen jälkeen, ja ne on kirjattava lähetysluetteloon. Pakattuja tuotteita koskevat reklamaatiot on tehtävä viiden päivän kuluessa niiden vastaanotosta. Reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti BITO. Reklamaatiot eivät vaikuta maksujen eräpäiviin.

6. Tuotepalautukset

Standardituotteiden palautus hyväksytään, jos siitä on sovittu ennakkoon BITO kanssa. Asiakkaalle hyvitettävästä summasta vähennetään käsittelymaksuina 20 %. Palautuksesta aiheutuvat kustannukset maksaa asiakas.

7. Takuu

Kaikilla BITO -tuotteilla on vuoden takuu, joka kattaa valmistusvirheet. Muovilaatikoilla on kuitenkin viiden vuoden takuu. Takuuvaateet on tehtävä kirjallisesti viimeistään 8 päivän kuluttua toimituksesta. Takuu ei ole voimassa, jos tuotteita käytetään väärin tai jos niiden korjauksen suorittaa BITO tuntematon henkilöstö ilman etukäteen annettua lupaa. Takuu koskee vain toimitettuja tuotteita ja palveluja, eikä BITO ole korvausvelvollinen muista vahingoista.

8. Maksuehdot

Ellei kirjallisesti toisin sovita, tuotteet maksetaan ostohetkellä käteisellä. Jos asiakas ei suorita maksua, hänen on maksettava muistutusmaksu sekä viivästyskorkoa 2,5 % jokaista alkavaa viivästyskuukautta kohden.

9. Force majeure

Ylivoimaisen esteen (Force majeure) sattuessa, kuten esimerkiksi lakot, työsulut, sota, tulivahingot, tuontirajoitukset, hätätilanteet kansanterveyteen jne. liittyen. varaamme oikeuden hinta- ja aikataulumuutoksiin.

Emme vastaa asiakkaalle koituvista suorista tai välillisistä kustannuksista tai vahingoista, jotka johtuvat yllä mainituista syistä tai niiden seurauksista.

10. Omistuksen säilyttäminen

Sovellettavan lain mukaisesti BITO säilyttää:

omistusoikeuden toimitettuihin tavaroihin, kunnes ostohinta on maksettu kokonaisuudessaan, minkä jälkeen omistusoikeus siirtyy ostajalle.

BITO Uutiskirje