Yleiset myynti- ja toimitusehdot

BITO Storage Systems Nordic VAT-No. FI25647695

 1. Tarjoukset / Hinnat

  Ellei kirjallisesti toisin sovita, kaikki tarjoukset perustuvat voimassaoleviin hintoihin. Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Mitään BITO Storage Systems Nordic laatimia piirustuksia tai tarjouksia ei saa jakaa kolmansille osapuolille, ja piirustukset ovat BITO Storage Systems Nordic omaisuutta.

 2. Toimitus

  Ellei kirjallisesti toisin sovita, hinnat eivät sisällä rahtia. Kuljetus kuorma-autolla tapahtuu aina asiakkaan riskillä ja kustannuksella. Myös toimitushäiriöistä mahdollisesti syntyvä korvausvastuu kuuluu vastaanottajalle. Ellei kirjallisesti toisin sovita, toimitettaessa veloitetaan 10 euroa pakkaamisessa käytettyä EURO-lavaa kohden.

 3. Asennus / kokoonpano

  Ellei kirjallisesti toisin sovita, asennus tehdään normaalina työaikana. Sitä varten tilat on tyhjennettävä ja valmisteltava, ja asennuksen ajaksi on järjestettävä riittävästi varastotilaa. Asiakkaan on toimitettava tarvittaessa paikalle haarukkatrukki ja/tai henkilönostin.

  Lattian tasaisuuden asennuskohteessa tulee täyttää DIN 18202, taulun 3 vaatimukset. Jos vaatimukset eivät täyty, mahdollisista lisätöistä ja -materiaaleista veloitetaan erikseen. Koska hyllyjärjestelmät kiinnitetään lattiaan, on asentajien saatava riittävät tiedot esimerkiksi enimmäisporaussyvyyteen liittyvistä rajoitteista.

 4. Muutokset

  Tilauksen jälkeen tehtävät muutokset voivat vaikuttaa toimitusaikaan. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, muutos toteutetaan voimassa olevilla hinnoilla. BITO Storage Systems Nordic pidättää oikeuden tuote- ja hintamuutoksiin ilman eri ilmoitusta, elleivät osapuolet kirjallisesti toisin sovi.

 5. Reklamaatiot

  Mahdolliset reklamaatiot on tehtävä välittömästi tuotteiden vastaanottamisen jälkeen, ja ne on kirjattava lähetysluetteloon. Pakattuja tuotteita koskevat reklamaatiot on tehtävä viiden päivän kuluessa niiden vastaanotosta. Reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti BITO Storage Systems Nordic. Reklamaatiot eivät vaikuta maksujen eräpäiviin.

 6. Tuotepalautukset

  Standardituotteiden palautus hyväksytään, jos siitä on sovittu ennakkoon BITO Storage Systems Nordic kanssa. Asiakkaalle hyvitettävästä summasta vähennetään käsittelymaksuina 20 %. Palautuksesta aiheutuvat kustannukset maksaa asiakas.

 7. Takuu

  Kaikilla BITO -tuotteilla on vuoden takuu, joka kattaa valmistusvirheet. Muovilaatikoilla on kuitenkin viiden vuoden takuu. Takuuvaateet on tehtävä kirjallisesti viimeistään 8 päivän kuluttua toimituksesta. Takuu ei ole voimassa, jos tuotteita käytetään väärin tai jos niiden korjauksen suorittaa BITO Storage Systems Nordic tuntematon henkilöstö ilman etukäteen annettua lupaa. Takuu koskee vain toimitettuja tuotteita ja palveluja, eikä BITO Storage Systems Nordic ole korvausvelvollinen muista vahingoista.

 8. Maksuehdot

  Ellei kirjallisesti toisin sovita, tuotteet maksetaan ostohetkellä käteisellä. Jos asiakas ei suorita maksua, hänen on maksettava muistutusmaksu sekä viivästyskorkoa 2,5 % jokaista alkavaa viivästyskuukautta kohden.

 9. COVID-19

  Haluamme tiedottaa kaikille asiakkaillemme mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä, joka liittyy koronapandemiaan ja siitä johtuviin toimiin ja rajoituksiin. Varaamme oikeuden hinta- ja aikataulumuutoksiin mahdollisista koronaviruspandemian aiheuttamista esteistä johtuen. Tälläiset esteet voivat olla muun muassa viranomaisten määräämät rajoitukset, ohjeistukset, oman tai yhteistyökumppaneiden henkilöstön sairastumiset tai karanteenitoimet.

  Emme voi välttämättä taata toimitustemme oikea- aikaisuutta ja ennustettavuutta poikkeustilan jatkuessa. Teemme luonnollisesti parhaamme asiakkaidemme etujen turvaamiseksi kaikissa oloissa. Emme vastaa asiakkaalle koituvista suorista tai välillisistä kustannuksista tai vahingoista, jotka johtuvat yllä mainituista syistä tai niiden seurauksista.

Marraskuu 2020

Asennuspaikan soveltuvuus käyttötarkoitukseensa on asiakkaan vastuulla. BITO Storage Systems Nordic ei vastaa rakennusten tai asennuspaikan kantavuudesta tai muista rakenteista, joihin tuotteitamme asennetaan.

BITO Uutiskirje