Selaa
01

Sopivin, kun ...

  • Haluat taata jatkuvan saatavuuden kaikkiin valikoiman tuotteisiin.
  • Haluat saavuttaa erittäin korkean poimintatehon suurelle määrälle pienikokoisia tuotteita.
  • Haluat hyödyntää pinta-alaltaan pienen varastotilan tilavuutta ja käyttää korkeaa hyllyratkaisua.
  • Haluat hallita tuotevalikoimaasi nykyaikaisilla varaston ohjausjärjestelmillä.

Päteekö näistä kohdista useampi sinuun?

Lue lisää tai ota meihin yhteyttä henkilökohtaisesti:
+358 1 0324 6510

02

Automatisoitu pientavaravarasto

Nykyaikaiset jakelukeskukset käsittelevät jatkuvasti suuria määriä tilauksia. Tämä edellyttää varastojärjestelmää, joka varmistaa häiriöttömän tuotteiden saatavuuden.

Automatisoitu pientavaravarasto mahdollistaa tuotteiden kompaktin varastoinnin ja täysin automaattisen varastoinnin. Tällöin saavutetaan tehokas keräily suurelle määrälle pientavaroita. "Tuote henkilölle" -periaatteen mukaan tuotteet siirretään automaattisesti aktiivipaikoille.

Kiertonopeudesta ja kuljettimesta riippuen tämä järjestelmä on saatavana yksi- ja monipaikkajärjestelmänä. Tuotteiden varastointi ja keräily tapahtuu hyllystöhisseillä.

Korkeahyllystön ansiosta automatisoitu pientavaravarasto vaatii suhteellisen pienen pinta-alan. Nykyaikaiset hyllystöhissit ja sukkulat kulkevat äärimmäisen kapeilla käytävillä, minkä ansiosta varastotila voidaan hyödyntää tehokkaasti.

Automatisoitu pientavaravarasto koostuu tavallisesti yhdestä tai useammasta hyllyrivistä, kuljettimista, rullaradoista, laatikoista sekä varaston ohjausjärjestelmästä, joka takaa prosessin toimivuuden ja yksittäisten tuotteiden saatavuuden.

BITO optimoi automatisoidun pientavaravaraston tarpeittesi mukaan, huomioiden tuotteiden painon, poimintatavan ja kiertonopeuden. Turvallisuuden takaamiseksi BITO-hyllyt valmistetaan tiukimpien standardien mukaisesti.

 • Automatisches Kleinteilelager AKL mit Einplatzstellsystem, Zeichnung

  Yksipaikkainen järjestelmä

  Yksipaikkainen varastointi on yleisin järjestelmäratkaisu. Tässä järjestelmässä laatikko, tarjotin tai pahvipakkaus varastoidaan L-palkkeille.

 • Automatisches Kleinteilelager AKL mit Mehrplatzstellsystem, Zeichnung

  Monipaikkainen järjestelmä

  Tässä järjestelmässä useita laatikoita varastoidaan hyllylle yhteen tai kahteen riviin. Monipaikkaista järjestelmää käytetään usein varastoissa, joissa varastoidaa nyksittäisiä keskipainoisia tavaroita.

 • Integroitu puskurivarasto

  Integroitu puskurivarasto

  Automatisoidussa pientavaravarastossa alemmalla tasolla on keräilyn aktiivipaikat. Ylemillä tasoilla oleva puskurivarasto varmistaa tuotteiden jatkuvan saatavuuden keräilyyn. Tuotteiden painosta, laadusta tai kuljettimista riippuen järjestelmä voidaan suunnitella yksi- tai monipaikkaiseksi järjestelmäksi.

 • Sukkularatkaisut automaattinen pienvarasto

  Sukkularatkaisut

  Nykyaikaisissa poiminta-, jakelu- tai konsolidointivarastoissa käytetään yhä useammin sukkulakuljetinta. Tällä huipputeknisellä ja erittäin dynaamisella ratkaisulla voit kasvattaa tuotevirtaa monin tavoin. Virtaa voidaan kasvattaa myös lisäämällä sukkuloiden määrää.

03

Etusi

Yleiset edut

  • ”Tuote henkilölle” -periaate

  » Tuotteet kuljetetaan kuljettimien avulla laatikoissa tai vastaavissa ratkaisuissa poiminta-asemille. Tämä lyhentää kävelymatkoja ja tuotteiden fyysisiä nosto- ja laskuaikoja. Myös tuotteiden saatavuusaika lyhenee huomattavasti.

  • Jatkuva inventointi

  » Jos varastonhallintaohjelmisto yhdistetään automatisoituun pientavaravarastoon, varaston jatkuva inventointi on mahdollista.

  • Suljettu järjestelmä

  » Automatisoinnin takia poiminta- ja varastointialueet on rakennettu kokonaan toisistaan erilleen. Tämä estää luvattoman pääsyn tuotteisiin.

  • Kaikki yhdeltä toimittajalta

  » Kehitämme ja valmistamme sekä hyllyratkaisuja että laatikoita automatisoituihin järjestelmiin. Tämä auttaa meitä yhdistämään toisiinsa kaikki automatisoiduissa pientavaravarastoissa tarvittavat tärkeät komponentit.

Hyvä tehokkuus

Hyvä tehokkuus automaattinen pienvarasto
Flächeneinsparung mit Automatischem Kleinteilelager AKL im Vergleich zum Fachbodenregal 02
Hyvä tehokkuus automaattinen pienvarasto
Flächeneinsparung mit Automatischem Kleinteilelager AKL im Vergleich zum Fachbodenregal 02
  • Pinta-alan säästö

  » Automatisoidun pientavaravaraston tilantarve on huomattavasti pienempi, kun sama määrä varastopaikkoja toteutetaan kaksikerroshyllyjärjestelmällä.

  » Tässä esimerkkitapauksessa käytetään laatikkoa, joka on mitoiltaan 600 x 400 x 220 mm. Sekä staattisessa varastossa että automatisoidussa pientavaravarastossa varastopaikkoja on 3 700.

  » Automaattisessa pientavaravarastossa hyllystöt ovat tuplasyviä, toisin kuin kaksikerroshyllyvarastossa.

  » Kompakti varastoratkaisu vaatii vähemmän käytäviä ja tilan korkeus voidaan hyödyntää täysin, joten automatisoiduissa varastossa päästään jopa 20 prosentin tilansäästöön.

Säästöjä kulkuajassa automaattinen pienvarasto
Säästöjä kulkuajassa automaattinen pienvarasto
  • Säästöjä kulkuajassa

  » Automaattisen pientavaravaraston edessä sijaitseva poiminta-alue on hyvin ergonominen, ja se tarjoaa hyvän yleiskuvan tuotevalikoimasta. Tämä antaa valtavia etuja tuotteiden tarkistamiseen ja keräilyyn, verrattuna kaksikerroksiseen, manuaaliseen, hyllyjärjestelmään. Myös  kulkumatkat– ja aika voidaan minimoida automaattisessa pientavaravarastossa.

04

Komponentit ja vaihtoehdot

 • Pystyrakenteet automaattinen pienvarasto

  Pystyrakenteet

  Järjestelmä sallii jopa 25 metriä korkeat pystyrakenteet. Kantavuudesta ja muista tarpeistasi riippuen käytetään 50 mm, 60 mm tai 80 mm leveitä teräspylväitä. Varaston käytettävissä oleva pinta-ala voidaan siis hyödyntää maksimaalisesti, ja samalla varastokapasiteetti kasvaa.

 • Tukiprofiilit automaattinen pienvarasto

  Tukiprofiilit

  Laatikoiden tai tarjottimien tukien vakioleveys on 70 mm. Tukipalkit voidaan kiinnittää 6,25 mm korotuksin. Tukiin kuuluu takapysäyttimet. Määrittelemme myös materiaalin lujuuden tarpeittesi mukaan. Tuplasyvään hyllyyn on saatavilla keskipysäytin, jotta tuotteet voidaan varastoida turvallisesti.

 • Tukirakenne automaattinen pienvarasto

  Tukirakenne

  Jotta automatisoitu pienosavarastointi toimisi täydellisesti, hyllyssä pitää olla vaaka- ja pystysuuntaiset jäykistimet. Tähän käytetään teräsprofiileja.

 • Syöttöradat automaattinen pienvarasto

  Syöttöradat

  Kun automaattista pientavaravarastoa käytetään suoraan keräilyyn, asennetaan keräilykorkeudella oleville tukiprofiileille riullakiskot, jotka tuovat tarvittavan laatikon keräilijälle hyllyn lävitse.

Saimmeko sinut vakuuttuneeksi?

Odotamme yhteydenottoasi:
+358 1 0324 6510

BITO Uutiskirje