Automaattista varaston hallintaa manuaalisessa varastossa

Reaaliaikaiset, luotettavat ja tarkat varastosaldot ovat iso etu varastonhallinnassa, inventoinnissa sekä tilausten keräilyssä. TeDaLoS -järjestelmä tuo tähän ratkaisun hyödyntäen painoantureita, langatonta datansiirtoa pilviohjelmistolle sekä online seurannalla.

Yritysten ja yhdistysten tilinpäätökseen ja taseeseen liittyy inventaario ja se ei ole tärkeä ainoastaan siksi, että kirjanpitolaki sitä vaatii. Tilinpäätös on tärkeä myös siksi, että sen sisällön perusteella voidaan tehdä analyysejä yrityksen sen hetkisestä tilasta ja lukujen avulla voidaan myös ennakoida yrityksen tulevaa talouskehitystä sekä seurata kannattavuutta. Inventaario on sen hetkinen tilannekuva omasta varastosta ja tärkeä osa yrityksen tasetta. Varastonhallintajärjestelmän mukaiset ja todelliset varastossa olevien tavaroiden varastomäärät poikkeavat usein toisistaan. Syitä tähän ovat esimerkiksi tahaton väärien tuotteiden keräily, virheelliset skannaukset ja prosessit sekä näpistykset jne. Varastonhallinta varastonhallintajärjestelmällä (WMS) voi kuitenkin olla vain niin hyvä, kuin tarjolla olevan datan laatu. 

Luotettavien tietojen automaattinen poiminta

Varastosaldojen reaaliaikainen seuranta on suotavaa, mikä parantaa varastohallinnan luotettavuutta ja kappaletarkkuutta. Varastosaldojen jatkuva laskeminen manuaalisesti ei kuitenkaan ole järkevää, koska se vie paljon aikaa ja on siten kallista. Tämän vuoksi saldoja kannattaa valvoa automaattisesti asianmukaisen anturijärjestelmän avulla. Varastosaldoja voidaan käyttää mm. oletus/todellinen-vertailuun varastonhallintajärjestelmässä (WMS) sekä automaattisiin ja tehokkaisiin just-in-time (JIT) -tilauksiin esimerkiksi C-osien uudelleen tilauksissa. 

Reaaliaikaista varastonhallintaa antureiden avulla

TeDaLoS-mobiilijärjestelmä soveltuu yksinkertaiseen digitaaliseen ja pilvipohjaiseen varastonvalvontaan. Järjestelmä ratkaisee tämän tehtävän käyttämällä: lukuisia langattomia älykkäitä painoantureita tavaroiden varastopaikoissa tai laatikoissa, langattomalla lähetyksellä pilviohjelmistoon ja online seuranalla. Tietokone ja palvelin, joihin pilvipalvelun komponentit (liitännät ulkoisiin IT-järjestelmiin, kuten WMS- ja ERP-järjestelmiin) on asennettu, sijaitsevat turvallisuusyistä EU:ssa. Tämä tarkoittaa riippumattomuutta Googlen tai Amazonin pilvipalveluista. 

Anturiyksikkö koostuu kappaletarkkaan painonmittaukseen suunnitellusta anturitekniikasta, langattomasta lähettimestä (pilviyhteys) sekä virtalähteestä. Tämä yksikkö sijoitetaan mihin tahansa kuorma-alustaan, varastointipaikkaan tai laatikon pohjaan. Pilviohjelmisto purkaa, tulkitsee ja validoi tallennetut tiedot. Yksi varastopaikka kerää päivässä 12 000 datapistettä, jotka voidaan lopulta tiivistää yhteen tai kahteen suoritettavaan toimenpiteeseen – kuten "tilauksen käynnistäminen" tai "vartijan kutsuminen". 

Järjestelmällä on monia etuja

TeDaLos -järjestelmä voidaan asentaa jälkiasennuksena varastoihin sekä liikkuvan tavaran kuljetusyksiköihin muutamassa minuutissa, ilman ulkopuolisia resursseja ja se tuottaa välittömästi tuloksia automatisoidusti. Langattoman verkon kautta tapahtuva salattu tiedonsiirto mahdollistaa käyttöönoton missä tahansa yrityksessä tai jopa asiakkaan varastossa. Tavarantoimittajat tietävät reaaliajassa, millaisia täydennyksiä heidän asiakkaansa tarvitsevat, koska menekki päivittyy jo kulutushetkellä. Tämän ansiosta palvelun ja logistiikan optimointi on mahdollista. Lisäksi on mahdollista rajata, kenellä on oikeus tarkastella varastosaldoja verkossa; koskien varastopaikkoja tai tavararyhmiä sekä kenelle lähetetään ilmoitus tarvittavista täydennyksistä.  

Tekninen yhteys varastotekniikkaan tai yrityksen omaan tietotekniikkaan ei ole enää välttämätöntä. Varastonhallinta tehostuu kosketuksettoman ja automaattisen varastonvalvonnan ansiosta ilman, että se on sidottu jäykkiin prosesseihin tai kiinteästi asennettuun tekniikkaan ja tietotekniikkaan. Tämä helpottaa huomattavasti varaston- ja tuotantopäälliköiden, ostopäälliköiden ja talousosaston työtä. 

Toinen etu on se, että jos materiaalia siirretään kulutuspaikkojen välillä, kulutus voidaan kirjata nopeasti ja havaita varastosaldojen muutokset realiajassa. Samoin kuin myös materiaalin näpistämisen havaitseminen ja siihen liittyviin asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhtyminen. Kahden laatikon Kanban -järjestelmän avulla voidaan noudattaa FIFO -periaatetta ja seurata kulutusta laatikkokohtaisesti. 

Sovellusskenaariot

Tavoite/todellisuusvertailu WMS:n kanssa 

Fyysisia varastosaldoja voidaan verrata automaattisesti WMS-järjestelmän saldoihin pilviohjelmiston avulla. Varastopuutteet ja -poikkeamat ovat tässä yhteydessä arkipäivää ja syyt tähän ovat moninaisia, kuten esimerkiksi tahaton keräily väärästä lokerosta, virheelliset skannaukset ja prosessit sekä näpistäminen jne. Pahimmassa tapauksessa nämä poikkeamat voivat merkitä asiakkaan menettämistä, jos esimerkiksi on syntynyt huomaamatta "out of stock" -tilanne. Tämä vakava virhe varastonvalvonnassa tarkoittaa, että luvattuja toimitusaikoja ei pystytä noudattamaan, mikä voi pahimmassa tapauksessa johtaa sopimussakkoon ja/tai asiakkaan menettämiseen. TeDaLos-järjestelmällä vältetään tällaiset kalliit “worst case scenariot”. 

Automaattiset täydennystilaukset 

TeDaLos mahdollistaa nimikkeiden tehokkaat just-in-time (JIT) -täydennystilaukset. Esimerkiksi C-osien manuaalinen tilaustarpeen tunnistaminen ja täydennyksen tilaaminen on usein kalliimpaa kuin itse nimikkeet ja sen vuoksi prosessia olisi vältettävä. Tällöin järjestelmä ottaa hoitaakseen automaattisen varastonvalvonnan ja vastaavien osien uudelleen tilaamisen. 

Älykkäitä anturiyksiköitä on saatavana 5 kg:n ja 20 kg:n versioina "single" tai "double" yksikköinä. Niiden ominaisuuksia ja etuja ovat: minimaalinen tilantarve sekä keveys, ei vaadi kiinteää asennusta tai IT-integraatiota/ohjelmointia, akkujen kesto useita vuosia, salattu ja langaton datansiirto pilviohjelmistolle. EU:n sisäinen pilvipalvelin, tarjoaa reaaliaikaisen varastonseurannan sekä hälytykset ja raportit, tuotevaraston määrityksen, kappalekohtaisen mittauksen. Lisäksi on saatavana erityisesti suunniteltuja anturiyksiköitä kuormalavoille ja (pientavara)laatikoille.  

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje