Kestävä kehitys

Kestävä hallintotapa on yksi keskeisistä vakaumuksistamme.

  • Ilmastoneutraali yritys
  • Kestävät tuotteet ja ratkaisut
  • Vastuu työntekijöistä ja yhteiskunnasta

Hieno tilaisuus meille kaikille

BITO on viime vuosina ottanut käyttöön monenlaisia ekologisen kestävyyden käytäntöjä. Taloudellista, ekologista ja sosiaalista vastuuta ei pitäisi pitää velvollisuutena, vaan suurena mahdollisuutena. Hyvät johtamis- ja työkäytännöt sekä rehellinen ja avoin vuorovaikutus silmien tasolla, maanläheisyys sekä prosessien ja rakenteiden pitäminen yksinkertaisina ovat tärkeitä keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Kun BITO haki ilmastoneutraalisuussertifiointia, se ei tehnyt sitä vain ulkoista imagoamme silmällä pitäen, vaan myös sisäistä käsitystämme silmällä pitäen. Meille on tärkeää, että myös työntekijämme samaistuvat tähän tavoitteeseen.

Winfried Schmuck, BITO-Lagertechnikin toimitusjohtaja

Tarvitaan muutos ajattelussa ja toiminnassa.

Kestävä kehitys edellyttää uutta ajattelutapaa, joka vaikuttaa kaikkiin yritystoiminnan aloihin. Innovatiivisten teknologioiden ja prosessien ansiosta kestävää hallintoa voidaan toteuttaa koko toimitus- ja arvoketjussa. Uskomme, että raaka-aineiden huolellinen valinta, resurssi- ja ympäristöystävällinen käsittely, kestävien materiaalien valinta, tehokkaampi logistiikka ja asiakkaidemme osallistuminen ovat tärkeitä edellytyksiä.

Kuten kokemus osoittaa, kestävä kehitys ja talouskasvu eivät ole ristiriidassa keskenään. Päinvastoin, ne edistävät innovatiivisuutta ja suorituskykyä, auttavat saavuttamaan tasapainoisen hinta-laatusuhteen, edistävät oikeudenmukaisuutta liiketoiminnassa henkilöstöä, toimittajia ja asiakkaita kohtaan sekä luovat tietoisuutta ympäristö- ja sosiaalisista huolenaiheista.

TÜV Rheinlandin "Ilmastoneutraali yritys" -sertifikaatti

Ympäristönsuojelun ja resurssien kestävän käytön osalta olemme asettaneet korkeat tavoitteet. Meille ilmastoneutraalin yrityksen sertifiointi on looginen askel jatkuvassa prosessissa.

Syyskuusta 2021 lähtien BITO-Lagertechnikillä on ollut "Ilmastoneutraali yritys" -sertifikaatti, jonka myöntää maailmanlaajuisesti johtava teknisten palvelujen tarjoaja TÜV Rheinland Group. Sertifikaatti vahvistaa, että BITO kompensoi tarkastetut hiilidioksidipäästönsä ilmastonsuojelutoimenpiteillä. Sertifikaatti perustuu yrityksen laskettuun hiilijalanjälkeen. Olemme virallisesti ilmastoneutraaleja, sillä 100 prosenttia Scope 1+2 -sähkönkulutuksestamme on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Scope 3 -päästöjen neutraloimiseksi teemme yhteistyötä hiilidioksidipäästöjen kompensointihankkeiden tarjoajan, kuten GOLDSTANDARDin tai myclimate-yhtiön kanssa.

”Nykyään yrityksen johtaminen on paljon muutakin kuin voiton tuottamista. Käytämme luonnonvaroja nopeammin kuin koskaan, vaikka monia raaka-aineita on saatavilla vain rajoitetusti. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen on jo pitkään ollut mahdotonta sivuuttaa.

Kestävä yritysjohtaminen ei tarkoita ainoastaan toimimista sopusoinnussa luonnon kanssa, vaan myös niiden ihmisten kanssa, jotka työskentelevät yrityksessä ja sen kanssa, ja siten sosiaalisen vastuun kantamista elämisen arvoisesta tulevaisuudesta.”

Winfried SchmuckBITO-Lagertechnikin toimitusjohtaja

Sertifikaatit

Kaikkia BITOn toimipaikkoja valvotaan ja sertifioidaan riippumattomasti. Näin BITO voi taata korkeatasoiset prosessistandardit laadun, turvallisuuden ja kestävyyden osalta.

Löydä oma yhteyshenkilösi.

Odotamme yhteydenottoanne:
+358 1 0324 6510

BITO Uutiskirje