• Juomien tukkukauppa

  Materiaalinkäsittelyratkaisut juomien tukkukaupan ja juomalogistiikan tarpeisiin

Selaa

Faktat ja haasteet

Hans Böcklerin säätiön mukaan juomateollisuus on elintarvike- ja ylellisyyselintarviketeollisuuden kolmanneksi suurin sektori, jonka osuus myynnistä on noin kahdeksan prosenttia. Sen ydin on noin 800 panimoa (yli 1 400 panimopaikkaa) ja yli 300 alkoholittomien virvoitusjuomien ja vesien valmistajaa. Juomien erikoistunut tukkukauppa toimii juomien jakelijana vähittäiskaupalle (elintarvikkeiden vähittäiskauppa ja gastronomia). Saksan juomamarkkinat ovat hyvin heterogeeniset ja jakautuvat moniin paikallisiin ja alueellisiin alamarkkinoihin. Vähittäiskauppa on juomien pääasiallinen myyntikanava. Esimerkiksi oluen vähittäismyynnin osuus on viime vuosina noussut noin 80 prosenttiin. Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels e. V. (Saksan liittovaltion juomatukkukauppiaiden liitto) laski 3 563 juomien erikoistunutta tukkukauppaa, joiden vuotuinen liikevaihto oli lähes 22 miljardia euroa vuonna 2017. Ihannetapauksessa kuluttajat palauttavat panttipullot jälleenmyyjälle, joka palauttaa ne valmistajalle. Siellä pullot tarkastetaan, puhdistetaan ja täytetään uudelleen. Voidaan huomata, että virvoitusjuomiin käytettävien kertakäyttöisten PET-pullojen määrä kasvaa jatkuvasti.

Lisääntyvä automaatio ja teollisuus 4.0 eivät pysähdy juomateollisuuteen. Lisäksi juomien kulutus on muuttunut jo muutaman vuoden ajan. Oluen kulutus on vähentynyt jo vuosia (tällä hetkellä noin 106 litraa asukasta kohti vuodessa), mutta veden kulutus on viime aikoina kasvanut merkittävästi (noin 149 litraa asukasta kohti vuodessa). Juomamarkkinoihin kohdistuu suuria paineita kustannusten ja hintojen alentamiseksi kuluttajien muuttuvan käyttäytymisen ja elintarvikkeiden vähittäiskauppiaiden (halpakauppiaiden) vahvan aseman vuoksi. Olutmarkkinat ja alkoholittomien juomien markkinat jakautuvat moniin paikallisiin ja alueellisiin alamarkkinoihin. Laajamittaista konsolidoitumista ei ole odotettavissa lähivuosina, mikä voisi johtaa kilpailijoiden määrän jyrkkään vähenemiseen. Toinen viime vuosina havaittu kehitys on se, että elintarvikkeiden vähittäiskauppa on ostanut juomien tuottajia. Schwarz Group (Lidl, Kaufland), joka osti kivennäisvesiyhtiö MEG:n vuonna 2008, on klassinen esimerkki tästä kehityksestä. Juomien myynti verkossa voi myös olla tulevaisuudessa kasvava myyntikanava alennusmyymälöille. Verkkokaupan tuotevalikoima on kuitenkin yleensä rajallinen, ja toimitukset tehdään usein vain suuriin kaupunkeihin ja suurkaupunkialueille, koska logistiikkakustannukset ovat korkeat. Juomateollisuudelle on ominaista myyntilukujen voimakas kausivaihtelu.

Tourenbereitstellung aus PDS in den LKW
Beschickung des Regals

Juomien tukkukaupan suuntaukset

  • Väestönkehitys ja sosiokulttuurinen kehitys kiihtyvät, mikä johtaa juomien kulutuksen muuttumiseen entisestään. Oluen ja mehujen kulutus vähenee Virvoitusjuomamarkkinat ovat pienentyneet Kivennäisvesien kysyntä kasvaa jatkuvasti
  • Juomantuottajien lukumäärän jatkuva väheneminen (kasvu konsolidoitumisen kautta) Viennin yleinen kasvuvauhti on liian alhainen kompensoimaan kotimaisen kulutuksen vähenemistä pitkällä aikavälillä.
  • Elintarvikkeiden vähittäismyyjillä/halpahintakauppiailla on edelleen suuri vaikutusvalta hinnoitteluun niiden valtavan markkinavoiman vuoksi.
  • Panttipalautusjärjestelmiin kohdistuu yhä enemmän paineita ekologisesti epäystävällisten kertakäyttöpullojen yleistymisen vuoksi.
  • Juomien uudet jakelukanavat (verkkokauppa, virtuaaliset vähittäismyyntihyllyt).
  • Teollisuus 4.0:n käyttöönotto ja digitalisaatio etenevät.
  • Suuri optimointipotentiaali automaation ja uusien varastotekniikoiden avulla.

Vaatimukset

Juomalogistiikalle on ominaista voimakas vaihtelu. Myyntimäärät voivat vaihdella jopa 40 prosenttia sesongista riippuen. Kysyntä on huomattavasti suurempaa kesällä. Lisäksi tarvikkeet on täytettävä nopeasti - hyvin lyhyet, 24-36 tunnin vasteajat ovat yleisiä tällä alalla. Tämä edellyttää erittäin joustavaa ja tehokasta materiaalin käsittelyä ja varastointia. Useimmissa tapauksissa työaikataulut suunnitellaan käytettävissä olevien trukkien ja poimijoiden, edellisen vuoden lukujen, lomien ja viikonloppujen sekä sääennusteiden perusteella, ja tilaushuiput tasataan etukäteen. Menestys riippuu toimitusketjun eri toimijoiden saumattomasta yhteydestä. Erityisesti juomalogistiikassa on valtavasti optimointipotentiaalia. Juomavarastoja voidaan automatisoida, esimerkiksi ottamalla käyttöön tehokkaampia varastonhallinta- ja valvontajärjestelmiä. Tuottavuuden parantamiseksi voidaan perustaa erillisiä poiminta-alueita tai varastoja, joita voidaan tehostaa esimerkiksi pick-by-voice-tekniikalla, tai ottaa käyttöön tilausten lajitteluasemia. Juomalavat on usein pinottu varaston lattialle. Tämä varastointitapa vaatii paljon tilaa. Kuormalavahyllyillä on kuitenkin mahdollista paitsi lisätä merkittävästi kuormalavapaikkojen määrää ja läpimenon nopeutta myös erottaa sisään tulevat ja ulos menevät tavarat toisistaan. Näin se toimii: Kuormalavoille varastoidut juomalaatikot toimitetaan tavarankuljetusajoneuvoilla varastolle. Sen jälkeen lavat puretaan trukilla ja hyllyt täytetään takaa. Tavara kulkee rullaradoilla painovoimaisesti keräilypaikalle. Kaistat on asennettu siten, että ne laskevat hieman alaspäin tavaran vastaanottopuolelta poiminta-alueelle. Painovoiman liikuttamina kuormalavat kulkevat kuljettimella, joka on asetettu kiinteään kaltevuuteen. Tämä varastointimenetelmä mahdollistaa tiiviin varastoinnin kaistoilla ja tarjoaa riittävän puskurin kysynnän tasaamiseksi. Kuormalavojen nopeutta säädellään jarrurullien avulla, jotka varmistavat, etteivät kuormalavat törmää toisiinsa. Yleensä kuormalavavirtajärjestelmiin, jotka tunnetaan myös nimellä painovoimainen virtaus tai painovoimaisesti syötettävät hyllyt (GFR), sijoitetaan irtotavaroita, joiden vaihtuvuus on nopeaa, kuten kivennäisvedet. Sen lisäksi, että varastointi tapahtuu FIFO-järjestyksessä, käyttäjät hyötyvät sujuvasta ja turvallisesta työnkulusta. Saapuva ja lähtevä tavara on selvästi erotettu toisistaan, eivätkä trukkien kuljettajat joudu toistensa tielle, koska he työskentelevät hyllyjen vastakkaisilla puolilla.

BITO Uutiskirje