Selaa
01

Sopivin, kun ...

  • Haluat käyttää varastotilasi mahdollisimman tehokkaasti, mutta säilyttää kuitenkin pääsyn jokaiseen lavapaikkaan.
  • Varaston energiakustannukset ovat kannattavuuden kannalta merkittävät (pakkasvarasto).
  • Haluat varastoida tasaisen kiertonopeuden omaavia tuotteita tai kausivaihtelutuotteita.

Päteekö näistä kohdista useampi sinuun?

Lue lisää tai ota meihin yhteyttä henkilökohtaisesti:
+358 1 0324 6510

02

Mobiilihyllystöt

PROmobile

Siirrettävä BITO PROmobile on kuormalavahylly pyörillä. Kuormalavahyllystö on asennettu liikkuville vaunuille, joita liikutellaan sähköisesti. Vaunut kulkevat alustaan upotetuilla kiskoilla.

Järjestelmää ohjataan manuaalisesti tai kaukosäätimellä. Hyllystön ohjaus on mahdollista integroida varastonohjausjärjestelmääsi.

Mobiilihyllystö vähentää kalliin varastotilan tarvetta. Hyllyjen liikkuvuuden ansiosta riittää, että avaa yhden käytävän trukille keräilyä varten, tällöin muu alue voidaan hyödyntää optimaalisesti kuormalavahyllyjä varten. Kaikkia kuormalavahyllyjä voidaan siirtää, joten pääsy kaikille lavapaikoille on mahdollista milloin tahansa. Yhden leveän käytävän sijaan voidaan tarvittaessa avata useita, kapeita keräilykäytäviä.

Siirrettävä kuormalavajärjestelmä voidaan integroida suoraan uuteen rakennukseen tai jälkiasentaa olemassa olevaan varastoon.

PROmobile synchro

Siirrettävä BITO PROmobile synchro eroaa BITO PROmobilesta etäisyysvalvonnallaan. Se varmistaa koko kuormalavahyllyn liikkumisen ajan, että hyllyrivit ovat yhdensuuntaiset riippumatta kuormituksen painoeroista tai epätasaisuudesta. Järjestelmä toimii sähköisesti, ja se varmistaa hyllyrivien liikkumisen aina yhdensuuntaisesti toisiinsa nähden. Käytävien leveys voidaan siten suunnitella muutaman millimetrin tarkkuudella.

03

Videot

04

Etuja

Yleistä

 • varastointikapasiteetti
  • Tilansäästö

  » Suurin mahdollinen varastointikapasiteetti pinta-alan ja tilavuuden optimoinnilla: kun rakennetaan uusia varastoja, voidaan niihin suunnitella vähemmän varastointitilaa. Tämä vähentää huomattavasti rakennuskustannuksia. Vaihtoehtoisesti saadaan lisää tilaa laajentumiselle.

 • Mobiilialustainen kuormalavahyllystö kapasiteetin kasvu
  • Kapasiteetin kasvu

  » Nykyisten (staattisten) hyllyjärjestelmien varastointikapasiteettia voi kasvaa merkittävästi jälkiasentamalla mobiilialustainen kuormalavahyllystö.

PROmobile synchron etuja

  • Pysyvästi alhaiset käyttökustannukset

  » Kulun ohjaus vähentää pyörien ja kiskojen kulumista. Järjestelmä kestää kauemmin, ja ylläpitokustannukset pienenevät.

  • Epätasainenkin kuormaus on sallittua!

  » BITO PROmobile synchron kulunohjaus takaa hyllystön käytön myös epätasaisilla kuormilla. Tuotteet voidaan jakaa hyllylle yrityksellesi parhaalla tavalla ilman, että otetaan huomioon niiden painoa.

  • Optimoidut kulkureitit

  » BITO PROmobile synchro mahdollistaa tuotteiden varastoinnin optimaalisesti. Nopeasti kulkevat A-tuotteet hyllystön etuosaan, C-tuotteet vaunun loppuosaan. Tämä laskee varastointi- ja keräilykustannuksia.

05

BITO-kuljetusjärjestelmän ominaisuudet

  • Automaatiinen vaunujen etäisyysvalvonta

  Perinteisissä järjestelmissä vaunujen etäisyyydet suurenevat tai pienenevät varastotuotteiden painosta riippuen. Tämä aiheuttaa aukkoja tai jopa törmäyksiä liian lähellä toisiaan kulkevien hyllyjen takia. Työntekijöiden on sitten säädettävä etäisyydet käsin. Olemme integroineet itsesäätyvät etäisyysmittarit vaunujemme vakiovarusteeksi. Käyttäjä säätää etäisyyden käyttöpäätteeltä yhden kerran. Se säilyy samana riippumatta vaunun kuormituksesta. Tämä säästää aikaa ja vähentää järjestelmän vaurioita.

 • Selkäreppupaikat
  • Selkäreppupaikat

  Selkäreppupaikat ovat hyllypaikkoja, jotka voidaan asentaa vaunun alkuun tai loppuun. Tämä antaa lisää säilytystilaa poistumisreiteille tai trukkiväylille. Näin myös koko varaston tilavuus voidaan käyttää paremmin.

 • Erillinen ohjauspaneeli bito kuljetusjärjestelmä
  • Erillinen ohjauspaneeli

  Ohjauspaneeli ohjauslaitteineen sijaitsee kytkentäkaapissa. Kauko-ohjauspaneelin voit sijoittaa mihin tahansa paikkaan, esimerkiksi lähelle poiminta-asemaa. Tämä lyhentää matkaa ohjauslaitteelle ja säästää aikaa merkittävästi.

 • Vaunun pistorasiat
  • Vaunun pistorasiat

  Yksinkertaisesti älykästä. Vaunun pistorasiat helpottavat merkittävästi säännöllistä puhdistustyötä.

BITO Uutiskirje