Selaa
01

Sopivin, kun ...

  • Haluat varastoida samaa tuottetta useita kuormalavoja.
  • Haluat selkeät logistiikkaprosessit ja toteuttaa FIFO-periaatteen suoraan hyllyssä
  • Haluat optimoida varastosi tilankäytön.
  • Haluat varmistaa, että tuotteille on jatkuvasti saatavilla täydennystä ja pääset niihin suoraan käsiksi.

Päteekö näistä kohdista useampi sinuun?

Lue lisää tai ota meihin yhteyttä henkilökohtaisesti:
+358 1 0324 6510

02

BITO Kuormalavojen läpivirtaushylly

Valitsemalla oikean varastointijärjestelmän yrityksesi säästää paljon aikaa ja kuluja. Toisiinsa täydellisesti sovitetut logistiikkaprosessit tukevat merkittävästi yrityksesi menestystä.

BITO PROflow -läpivirtaushylly mahdollistaa erittäin kompaktin ja selväpiirteisen varastoinnin. Prosessiaikoja lyhennetään, ja tuotevirrat on helpommin laskettavissa. Tämä ehkäisee seisokkiaikoja, varaston tuottavuus paranee ja varastointikulut laskevat.

Kuormalavojen läpivirtaushyllyjärjestelmissä ei tarvita kulkuväyliä, joten varastopinta-alaa säästyy kuormalavahyllyyn verrattuna 60 prosenttia.

Toisin kuin syväkuormaushyllyssä, kuormalavojen läpivirtaushyllyssä on aina suora pääsy kaikkiin varastopaikkoihin. Tämä tarjoaa joustavuutta ja vähentää keräilyyn käytettävää aikaa.

BITO PROflow toimii seuraavan kahden periaatteen mukaisesti:

FIFO-periaate
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 01
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 02
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 03
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 04
FIFO-periaate
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 01
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 02
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 03
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 04

FIFO-periaate

Kun varastoidaan FIFO-periaatteen mukaisesti (first in, first out), ensimmäiseksi varastoidut tuotteet poimitaan myös ensimmäiseksi. Jokainen rullarata täytetään kuormalavoilla lavojen syöttöpuolelta. Poiminta tapahtuu vastapäiseltä puolelta. Poimintapuolen paineenrajoitin varmistaa, että trukki voi poimia kuormalavan ilman seuraavien lavojen painetta. Tämä estää tuotteiden vahingoittumisen ja takaa turvallisen työympäristön.

LIFO-periaate
first in, first out
LIFO-periaate
first in, first out

LIFO-periaate

LIFO-periaatteessa (last in, first out) tuotteet, jotka on varastoitu viimeiseksi, poimitaan varastosta ensimmäisenä. Sekä tavaran syöttö että poiminta tapahtuvat samalta hyllyn sivulta. Kuormalavat työnnetään trukilla rullaradalle läpivirtaushyllyyn. Tästä syystä tätä hyllytyyppiä kutsutaan myös push-back -hyllyksi.

04

Etusi

Yleistä

  • Joustavuus ja tehokas ajankäyttö

  » Kun varastoidaan BITO PROflow -hyllystössä, kaikki keräilypaikat ovat hyllyn etuosassa suoraan saatavilla, toisin kuin perinteisessä kuormalavahyllyssä. Kulkumatkat niin keräilyssä kuin täytössäkin voidaan minimoida.

  • Varastointi FIFO-periaatteen mukaisesti

  » Ensimmäiseksi varastoitu poimitaan ensimmäiseksi: FIFO-periaate helpottaa säilyvyyspäivämäärien, erien tai tuotantosarjojen valvomista. Erottamalla syöttö- ja poimintapuoli voidaan lisäksi minimoida trukkien ajosta aiheutuvat vahingot. Tämä tekee varastosta työympäristönä turvallisemman.

  • Ylimääräiset käytävät ovat tarpeettomia

  » Kompakti varastointi ja tarpeettomien käytävien pois jääminen johtaa jopa 60 % tehokkaampaan varastopinta-alan hyödyntämiseen. Käytettävissä oleva varastopinta-ala voidaan siis hyödyntää tehokkaammin. Kulkumatkat lyhenevät merkittävästi - ajoaikoja voidaan lyhentää jopa 40 prosenttia. Näin minimoidaan tilausten läpivientiajat ja tuotantotehoa voidaan vastaavasti kasvattaa.

Suora pääsy kaikille keräilypaikoille

Verrattuna perinteiseen kuormalavahyllyyn läpivirtaushylly on kompaktimpi ja selkeämpi varastoratkaisu. Kaikki keräilypaikat ovat saatavilla suoraan hyllyn etuosasta. Jokainen tuote siirtyy itsenäisesti. Riittävällä reservivarastolla taataan tuotteiden jatkuva saatavuus. Kuvassa näkyvät kaksi varastoratkaisua 36 erilaiselle tuotteelle.

Varasto pinta-alan tehokkaampi hyödyntäminen

Kompaktin varastoinnin ja tarpeettomien käytävien pois jäämisen ansiosta varastopinta-ala voidaan hyödyntää jopa 60 % tehokkaammin. Tuotteiden syöttö- ja poimintapuolen selkeä erottaminen ehkäisee työnvaiheiden välisiä häiriöitä ja tuotteiden kiertonopeus kasvaa suuremman poimintatehon ansiosta. Lyhyet kuljetusajat lisäävät tuottavuutta erityisesti lähettämössä, jonne tuotteet ryhmitellään toimitusreitin mukaan.

Kuljetusmatkan lyheneminen

Tavallisten kuormalavahyllyjen ja BITO-läpivirtaushyllyjen tiedon kulkuun ja keräilyyn menevä aika pysyvät samoina, mutta kuljetusmatkoissa on selkeitä eroja. BITO PROflow lyhentää työskentelyaikaa merkittävästi.

05

Komponentit ja vaihtoehdot

BITO FlowStop -paineenrajoitin

BITO FlowStop -paineenrajoitin
BITO FlowStop -paineenrajoitin
 • Toisin kuin edellisen sukupolven paineenrajoittimet, BITO Flow-Stop –paineenrajoitin on niin etäällä ruollaradalla, ettei trukki pääse aiheuttamaan sille vaurioita. Varaston korjauskulut alenevat merkittävästi ja joustavuus paranee.

  Paineenrajoitin huolehtii lisäksi siitä, että kuormalava on aina oikeassa asennossa ja keräilijä voi poimia tuotteen hyllystä vaivattomasti ilman lavojen aiheuttamaa painetta.

  Hyllyjärjestelmää on turvallista ja mukavaa käyttää, eikä erillistä manuaalista vapautinta tarvita käsinkeräilytilanteessa lainkaan.

Pystyynnostettava rullarata

Palettendurchlaufregal PROflow mit hochklappbarer Rollenbahn
Palettendurchlaufregal PROflow mit hochklappbarer Rollenbahn
 • Läpivirtaushyllyn rullaradat voidaan toimittaa myös pystyynnostettavina. Näin lattian voi puhdistaa hyllyn alta nopeasti ja helposti. Tämä on erityisen tärkeää elintarvike- ja lääketeollisuuden yrityksissä, joissa varastoinnin hygienia ja puhtaus ovat erityisen tärkeää.

Modulaarinen järjestelmä

Modulaarinen järjestelmä
Modulaarinen järjestelmä
 • BITOn modulaarinen järjestelmä tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia läpivirtaushyllyn rakentamiseen. Korkea standardointiaste mahdollistaa vaihtelevat varastointiratkaisut ja takaavat sen, että voimme toimittaa ja asentaa järjestelmäsi todella nopeasti. Uuden varastointiratkaisusi joustavuuden ja nopean käyttöönoton hyöty on huomattava.

BITO Uutiskirje