Miten valita oikea keräilymenetelmä?

Asiakkaat tilaavat päivittäin tavaroita, jotka keräilijät sitten valmistelevat toimitusta varten. Mitä keräysmenetelmiä ja -prosesseja sitten onkaan olemassa?

Asiakkaat tilaavat päivittäin tavaroita, jotka keräilijät sitten toimittavat varastosta tilauksen mukaisesti ja laittavat ne valmiiksi toimitusta varten. Lyhyesti sanottuna keräileminen tarkoittaa tuotteiden ja nimikkeiden kokoamista tilauksien mukaisesti tietystä kokonaisvalikoimasta. Siitä seuraa joko yksivaiheinen tai monivaiheinen keräilyprosessi. Keräilytoimeksianto toimitetaan joko paperisena keräilylistana tai sähköisessä muodossa keräilijälle, joka voi olla ihminen tai robotti.

Keräilyprosessin vaiheet

VDI-standardin mukaan keräilyprosessi koostuu seuraavista vaiheista:

 • Lähete/keräilylista (tavaroita ja / tai keräilijöitä varten)
 • Tavaroiden kuljetus keräilypaikkaan
 • Tavaroiden keräily
 • Keräilijän liikkuminen keräilypaikalle
 • Poimintatiedon erittely
 • Tuotteen poiminta keräilijän toimesta
 • Poiminnan toimittaminen
 • Poiminnan kuittaaminen
 • Keräysyksikön (yksiköiden) kuljetus toimitusta varten
 • Kuljetustietojen erittely kuljetusyksiköittäin

Tavaroiden ja varaston tyyppi määrää keräilytavan

FIFO-prosessi (First In First Out) tarkoittaa, että ensin varastoidut tavarat kerätään ja toimitetaan ensin ulos. Vastaavasti viimeisimmäksi saapuneet tavarat varastoidaan takaosaan ja aikaisemmin saapuneet varastoidaan/säilytetään hyllyn edessä/etuosassa. FEFO-menettelyä (First Expired, First Out) käytetään, kun tuotteella on viimeinen voimassaolopäivä ja siksi vanhimmat tuotteet on toimitettava ensin. Mikäli pidemmällä varastointiajalla ei ole vaikutusta tavaroiden laatuun, kuten esimerkiksi metallituotteissa (ruuvit tai naulat) tai tietyissä irtotavaroissa (hiekka, kivihiili tai sora) sovelletaan kuitenkin LIFO-periaatetta (viimeisin erä ensimmäisenä ulos).

Kaksi keräysmenetelmää

1. Puoliautomaattinen keräily (Goods to man)

Tavarat tuodaan suoraan keräilijälle kuljetintekniikkaa hyödyntäen. Tämän jälkeen keräilijä poimii varastonhallintajärjestelmän määrittämän määrän tavaroita keräilypaikalta. Lopuksi tyhjät tai jäännösmääräiset säilytyslaatikot varastoidaan takaisin samaa kuljetinta käyttäen.

 • Edut

  • korkea keräilytehokkuus (säästetään kuljettuun reittiin käytettyä aikaa)
  • mahdollistaa suuren tuotevalikoiman
  • matala virheaste
  • säilystyslaatikot kuljetetaan takaisin helposti ja automaattisesti
  • mahdollistaa ergonomisen työskentelypisteen rakentamisen

  Haitat

  • suhteellisen korkeat investointikustannukset automatisoituihin telineisiin ja kuljetin/poimintajärjestelmiin
  • vähemmän joustavuutta keräilypaikkojen kiinteän määrän vuoksi
  • konevian sattuessa varaston toimituskyky voi pysähtyä/vaarantua
  • keräilijällä ei joustomahdollisuuksia vaatimusten vaihdellessa (esim. kiinteään työpisteeseen sitoutuminen)

Esimerkit

Karuselliautomaatti, Paternoster- automaatti, Hissiautomaatti, Automaattivarasto laatikoille (AKS), Läpivirtausjärjestelmä automaattisella syötöllä (RFZ), Automaattivarasto kuormalavoille (RFZ)

2. Manuaalinen keräily (Man to goods)

Keräilijä menee varastoalueelle ja poimii tarvittavat tavarat niille määritellyiltä keräilypaikoilta. Tämä tehdään yleensä ilman automaattisia apuvälineitä. Tämän tyyppinen keräily soveltuu siksi erityisen hyvin pienille tilauksille ja kevyille tavaroille. Kun käytetään monivaiheista keräilyä (katso alla), tätä keräilytapaa voidaan käyttää taloudellisesti myös suurissa jakelukeskuksissa.

 • Edut

  • vaaditaan vähän investointeja
  • optimoitu keräilyreitti mahdollistaa korkean keräilytehokkuuden

  Haitat

  • keräililijän korkeampi fyysinen kuormitus
  • pidemmät keräilyreitit ja niihin käytetty aika
  • ergonomisen työskentelyn suunnittelu on vaikeampaa

Yksivaiheinen keräily

Yksivaiheisella keräilyllä jokaisen asiakkaan tilaus kootaan erikseen. Keräysmenetelminä käytetään tilauslähtöistä rinnakkais- ja tilauslähtöistä sarjakeräilyä. Rinnakkaisessa keräilyssä tilaukset jaetaan erillisiin keräilyalueisiin ja ne kerätään samanaikaisesti. Heti kun kaikki osatilaukset on kerätty, ne yhdistetään keskenään kokonaistilauksen muodostamiseksi. Tämä lyhentää kuljetun reitin pituutta ja samalla tilausten käsittelyaikaa. Osatilausten yhdistämiseksi tarvitaan kuitenkin yhdistämispiste. Koko prosessi on koordinoitava ja hallittava varastonhallintajärjestelmän avulla.

Sarjakeräilyllä tilauksen tilausrivit käsitellään peräkkäin. Keräilijä joko liikkuu kaikkien varastoalueiden läpi tai tilaus siirretään tietyltä keräilijältä ja vyöhykkeeltä seuraavalle, kunnes koko tilaus on valmis. Kuljetut etäisyydet ovat suhteellisen pieniä, koska yksittäinen keräilijä liikkuu pienellä keräilyalueella. Koska tilausta ei jaotella vaan siirretään eteenpäin, yhdistämispisteitä ei tarvita. Haittana on, että eri vaiheiden siirtopisteissä tarvitaan välivarastointia. Tämä voi johtaa myös epätasaiseen tilausten työkuormaan eri keräilijöille.

Kaksivaiheinen tai monivaiheinen keräily

Kaksivaiheisella keräilyllä tilauksen kaikki tuotteet voidaan noutaa samanaikaisesti tai tietty tuote samanaikaisesti useille tilauksille. Kosketuksien määrä per tuote laskee rajusti (parhaassa tapauksessa vain kerran), kuten myös kuljetun reitin osuus keräilyprosessissa. Useat tilaukset niputetaan yhdeksi toimeksiannoksi, ensin kerätään tuoteorientoidusti ja lopuksi pakataan tilausorientoidusti. Lajittelulaitteiston (automaattinen tai manuaalinen) käyttö mahdollistaa tarvittaessa tilausviitteistä luopumisen keräilyssä.

Kaksivaiheista keräilyä kutsutaan myös sarjakeskeiseksi – rinnakkaiseksi keräilyksi. Nykyään jopa 10 000 tuotetta on niputettu yhteen erään. Suuri etu on, että yksittäisten säilytyslaatikoiden käyttötiheys laskee ja kuljettimien suorituskykyrajat tulevat harvemmin vastaan. Kun useimmat tilauksissa koostuvat muutamasta useampaan nimikkeeseen, kuten esim. lääkkeiden tukkumyynnissä, soveltuu kaksivaiheinen keräily parhaiten käytäntöön.

Keräilymenetelmät/järjestelmät

 • Pick-by-Light

  Tämä on optinen, paperiton keräilyprosessi. Helposti luettavat valot, jotka on kiinnitetty suoraan varastointipaikkaan, osoittavat, mistä seuraava nimike keräillään. Näyttö näyttää myös kerättävien yksiköiden määrän. Kun tuote on poimittu, keräilijä vahvistaa prosessin painamalla painiketta ja signaali sammuu. Pick-by-Light - menetelmää käytetään suuren keräilynopeuden prosesseissa, joissa on pieni virheiden mahdollisuus.

 • Pick-by-Voice

  Tämä on ääniohjattu, paperiton keräilyprosessi. Keräilijä voi pitää kädet vapaana ja keskittyä keräilyyn häiriöttömästi. Varastonhallintajärjestelmä välittää tilaukset keräilijälle ääniohjelman kautta ja keräilijä kuittaa kerätyt kappaleet takaisin varastonhallintajärjestelmälle heti, kun tuote on poimittu. Aikaa vievä etsiminen vähenee, virheiden osuus pienenee ja keräilyn suorituskyky paranee.

 • Pick-by-Terminal

  Tiedot lähetetään langattomasti terminaalinäyttöön, joka on kiinteästi asennettu trukkiin. Tämä keräysprosessi on suosittu yrityksissä, jotka käsittelevät enimmäkseen suuria ja paljon tilaa vaativia tavaroita. Jos päätelaitteiden käyttö on helppoa, on keräilijöiden koulutustarve vähäinen. Virhemarginaali on erittäin alhainen, mutta työntekijöiden kielitaidottomuudesta voi tulla virheitä aiheuttava tekijä.

 • Pick-by-MDE / Pick-by-Scan

  Pick-by-Scan-keräilyssä työntekijät käyttävät mobiili- tai trukkiterminaaleja tiedon siirtoon. Varastonhallintajärjestelmä välittää keräilylistan tiedot suoraan keräilijän mobiililaitteeseen. Kerätyt tuotteet kuitataan laitteeseen ja samalla myös vajaat määrät tai nollasaldot voidaan syöttää laitteen kautta järjestelmään. Keräilyprosessin reaaliaikaista tilannetta voidaan seurata varastonhallintajärjestelmästä. Edut ovat esimerkiksi lyhyempi etsimiseen kulunut aika ja pienempi virheiden osuus keräilyssä. Haittoja ovat suhteellisen korkeat alkuinvestoinnit (jopa 2000 euroa laitetta kohti) sekä se, että kädet eivät ole täysin vapaina keräilytyöhön.

Haluatko tietää enemmän varastosuunnittelusta, keräilystä, keräysmenetelmistä ja -järjestelmistä? Ota yhteyttä Bito-varastoasiantuntijaamme. Bito.fi:n asiantuntijat tarjoavat kattavasti neuvoja ja laajan valikoiman palveluita suoraan juuri sinun yrityksellesi.

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje