• Tuotannon logistiikka

  Innovatiivisia ratkaisuja sisälogistiikkaan ja tuotantologistiikkaan

Selaa

Faktat ja haasteet

Tuotantologistiikan päätehtävänä on varmistaa optimaalinen ja sujuva materiaalivirta raaka-ainevarastosta tuotantoprosessien kautta valmiiden tavaroiden varastoon. Valmistuslogistiikka yhdistää hankintalogistiikan ja jakelulogistiikan. Koska jokaisen valmistusyrityksen on virtaviivaistettava ja ohjattava materiaalivirtaa lisäarvoa tuottavien prosessiensa avulla, valmistuslogistiikkaa ei pidetä omana toimialanaan. Valmistuslogistiikka ei ole vain tarvikkeiden ja tavaroiden kuljettamista osastojen välillä, vaan se sisältää myös prosessin suunnittelun, ohjauksen ja toteuttamisen. Tämä varmistaa, että jokaiseen koneeseen ja työasemaan syötetään oikeaan aikaan oikea määrä raaka-aineita ja osakoonnoksia. Termejä valmistus/tuotantologistiikka ja intralogistiikka käytetään joskus synonyymeinä.

Tuotantologistiikka ja teollisuus 4.0

Tuotantologistiikka on suuressa muutoksessa vallitsevan automaation, digitalisaation ja toimialastandardin 4.0 vuoksi. Yhä useammin erikokoon 1 asti toimivien yritysten tuotevalikoima on yksilöllistymässä ja tuotteen elinkaari lyhenee jatkuvasti. Älykkäässä tehtaassa käytetään jo uusia valmistustekniikoita, kuten nopeaa prototyyppien valmistusta ja lisäävää laservalmistusta. Verkottunut tuotanto tekee tarvittavasta intralogistiikasta yhä monimutkaisempaa. Yritykset luottavat toimitusketjun hallintajärjestelmiin voidakseen suunnitella kaikki nämä prosessit ja hallita niitä ilman virheitä. Kun arvoketjut ja toimitusketjut kehittyvät yhä monimutkaisemmiksi verkoiksi, suunnittelun ja valvonnan ratkaisu voi olla vain digitalisoinnissa.

Järjestelmien automatisoinnin ja digitalisoinnin jälkeen, seuraava looginen aste on verkottaa ne teollisuus 4.0:n mukaisesti. Teollisuus 4.0:n aikakaudella räätälöity kertaluonteinen tuotanto vaikuttaa sekä tuotanto- että jakelulogistiikkaan. Tuotannon aikana erikoismateriaalit ja mittatilaustyönä valmistetut osat on toimitettava juuri oikeaan aikaan (JIT). Tämä tekee intralogistiikasta ja tietojenkäsittelystä paljon monimutkaisempaa. Yksittäisessä tuotannossa pyritään pienentämään varastointi absoluuttiseen minimiin.

Syntyy monia yksittäisiä transaktioita, joissa monet eri osat on toimitettava useille tuotantokoneille määrättyinä aikoina. Tämä tarkoittaa, että varastointi- ja materiaalinkäsittelytekniikan tulee olla riittävän joustavaa ja automatisoitua. Materiaalin toimittaminen trukilla on tässä skenaariossa melko kannattamatonta. Materiaalien toimittaminen tuotantolaitoksiin on paljon helpompaa AGV:n avulla. Yksilöllisessä massatuotannossa komponentit on merkittävä selkeästi koko arvoketjun matkalla esimerkiksi RFID-tunnisteiden avulla. Tietoa tulee vaihtaa koko toimitusketjussa reaaliajassa yksittäisten työasemien ja valvontajärjestelmän välillä. Tuotannon komponenttien kysyntä voi muuttua hyvin nopeasti eräkoolla 1. Tähän logistiikan on reagoitava välittömästi. Tätä tarkoitusta varten järjestelmien on kyettävä kommunikoimaan keskenään, ja tietoja vaihdetaan esineiden Internetin kautta.

Monet asiakkaat haluavat laajan valikoiman muunnelmia, matalilla kustannuksilla ja nopeilla toimitusajoilla. Tämä voidaan saavuttaa vain yksilöllisellä pientuotannolla. Vastaus on Ketterä valmistus, jossa komponentteja ja muunnelmia voidaan valmistaa myös joustavasti eräkoossa 1.

Automatisoidut järjestelmät

Materiaalien vastaanotto- ja seurantaprosessin automatisoimiseksi monet intralogistiikkajärjestelmät on jo automatisoitu. Esimerkkejä automatisoiduista järjestelmistä ovat automatisoidut hyllyjärjestelmät ja kuljetinjärjestelmät, kobotit (kollegarobotit), lisätty todellisuus, seurantajärjestelmät, pilvisovellukset, IT-järjestelmät, automatisoidut teollisuushuoltotrukit ja automaattisesti ohjautuvat ajoneuvot (AGV). Saksalaisen kuriiri-, paketti- ja pikapostipalvelun DHL:n tekemässä tutkimuksessa 63 prosenttia osallistujista mainitsi robotiikan ja seuraavaksi autonomiset ajoneuvot (40 prosenttia) tärkeimpänä fyysisenä teknologiana.
Teollisuus 4.0 johtaa lopulta arvoketjujen täydelliseen digitalisointiin ja lopulta niiden autonomisoitumiseen.

Trendit

  • Teollisuus 4.0 tuo digitalisaation, kauaskantoisen automaation sekä koneiden ja järjestelmien verkottumisen.
  • Älykkäässä tehtaassa hallitsevat uudet valmistustekniikat, kuten nopea prototyyppitys ja laservalmistus.
  • Asiakkaat haluavat yhä enemmän yksilöllistä massatuotantoa eräkokoon 1 asti. Ketterät tuotantosolut ovat vastaus tähän.
  • Tuotteiden elinkaari lyhenee jatkuvasti.
  • Räätälöidyn massatuotannon tarpeen lisäännyttyä intralogistiikan ja tuotantologistiikan prosessit ovat yhä monimutkaisempia. Tämän kehityksen seurantaan tarvitaan digitalisoituja, automatisoituja ja verkotettuja järjestelmiä.
  • Tärkeimmät fyysiset tekniikat ovat robotiikka ja autonomiset ajoneuvot eli AGV:t.
  • Viime kädessä teollisuus 4.0 muuttaa koko arvoketjun ja johtaa täysin digitalisoituihin ja automatisoituihin prosesseihin.

Vaatimukset logistiikan hallintajärjestelmille

Kuten jo mainittiin, sisälogistiikka ja tuotantologistiikka ovat yhä monimutkaisempia uusien älykkäiden valmistusteknologioiden seurauksena. Robotit ja automaattitrukit määrittävät logistisia prosesseja ja päivittäisiä tuotantorutiineita. Kaikki toimitus- ja kuljetusketjun prosessit kommunikoivat keskenään. Moniin optimointia suunnitellessa nouseviin kysymyksiin voidaan vastata BIG Data -analyysiä käyttävien algoritmien avulla. Lohkoketjujärjestelmät mahdollistavat tuotteen seurannan sen alkuperään ja toimitusketjun jokaisessa vaiheessa (aitouden).

Automaattitrukkeja käytetään yhä enemmän tuotanto-, kokoonpano- tai keräilyalueiden yhdistämiseen ja materiaalivirtojen automatisointiin. LEO Locativen avulla BITO on lanseerannut erityisen innovatiivisen ja edullisen AGV:n, joka toimii ilman Wifiä tai keskustietokonetta. LEO-ajoneuvoa ohjaavat lattiaan kiinnitetyt optiset reitit ja koodimerkit.

LEO on heti käyttövalmis (plug and play) LEO:n reitti voidaan mukauttaa nopeasti uusiin vaatimuksiin. LEO:n kanssa voi kommunikoida myös tabletin välityksellä. Matkallaan kohteeseen LEO noudattaa lattiamerkintöihin koodattuja ohjeita. LEO-järjestelmä yhdistää LEO-ajoneuvon ja LEO-työasemat. Se on hanteellinen kaikkiin sovelluksiin, joissa materiaaleja on siirrettävä tiettyihin pisteisiin samoja reittejä pitkin x- kertaa päivässä. LEO säästää useita kilometrejä matkustusreiteissä, jotka muutoin työntekijät joutuisivat kulkemaan. Tämä parantaa osaltaan myös työergonomiaa. Lisäämällä, vähentämällä tai siirtämällä minkä tahansa määrän LEO-ajoneuvoja ja LEO-työasemia järjestelmä mukautuu täydellisesti materiaalivirtavaatimuksiisi.

Tuotevalikoimaamme kuuluu myös automatisoituja hylly- ja keräilyjärjestelmiä sekä erilaisia korkealaatuisia muovilaatikoita. Tarjoamme myös kattavan palvelupaketin, joka auttaa sinua sisälogistiikan ja tuotantologistiikan automatisointiin liittyvissä suunnitelmissasi ja kysymyksissäsi.

Saimmeko sinut vakuuttuneeksi?

Odotamme yhteydenottoasi:
+358 1 0324 6510

BITO Uutiskirje