Tietosuojaselvitys

A. Rekisterinpitäjä

Yleisen tietosuoja-asetuksen, muun Euroopan yhteisön jäsenmaan tietosuojalain tai muun tietosuojalainsäädäntöön liittyvän päätöksen mukaisesti rekisterinpitäjä on

BITO Storage Systems Nordic
Äyrtie 12 B
FI-01510 Vantaa
Tel. +358 1 0324 6510
Sähköposti: info@bito.fi
Verkkosivu: www.bito.com
Toimitusjohtaja: Winfried Schmuck

B. Tietosuojavaltuutettu

tekit Consult Bonn GmbH
Andreas Schmidt
TÜV Saarland Gruppe
Alexanderstraße 10, 53111 Bonn

C. Yleistä tietojen käsittelystä

Sivuston haltija suhtautuu henkilötietojenne suojaukseen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojanne luottamuksellisesti ja lainvoimaisten tietosuojamääräysten sekä tämän tietosuojaselvityksen mukaisesti.

Keräämme ja käytämme käyttäjiemme henkilötietoja lähtökohtaisesti vain, jos verkkosivustomme toiminta sitä edellyttää tai sisältömme ja palvelumme vaativat niiden käyttöä.

Henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen tapahtuu säännöllisesti vain asiakkaan suostumuksella. Poikkeuksia tehdään tapauksissa, joissa suostumuksen hankkiminen etukäteen ei käytännössä ole mahdollista ja tietoja käsitellään lainmukaisen toimenpiteen perusteella.

D. Oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle

Oikeusperusteena henkilötietojen käsittelylle toimii EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä: GDPR) artikla 6.

Artiklan yksityiskohdat:

Kun henkilötietoja käsitellään asianosaisen henkilön aiemmin antaman suostumuksen perusteella, on käsittelymenetelmän oikeudellinen peruste GDPR:n artikla 6, kohta a.

Kun käsitellään henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä sopimuksellisten tai esisopimuksellisten toimenpiteiden tekemiseksi ja joiden sopimusosapuolena asianosainen henkilö on, käsittelymenetelmän oikeudellinen peruste on GDPR:n artikla 6 I kohta b.

GDPR:n artikla 6 I kohta c on oikeudellisena perustana silloin, kun henkilötietoja käsitellään lain yritykseltämme edellyttämien toimenpiteiden suorittamiseksi. GDPR:n artikla 6 I kohta d on oikeudellisena perustana, kun asianosainen henkilön tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeät edut vaativat henkilötietojen käsittelyä.

Mikäli henkilötietojen käsittely on välttämätöntä yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen säilyttämiseksi, ja asianosaisen intressit, perusoikeudet tai perusvapaudet eivät ole mainittujen intressien suhteen etusijalla, oikeudellisena perustana tietojen käsittelylle on GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohta f.

Asianosaisen henkilötiedot poistetaan tai niiden käyttö estetään heti, kun tarve niiden tallennukselle päättyy. Tallennus voi tapahtua, kun eurooppalainen tai kansallinen viranomainen määrää näin sellaisen Yhteisön oikeuden, lain tai muun säännöksen perusteella, joiden alaisnen rekisterinpitäjä on. Tietojen estäminen tai poistaminen tapahtuu myös silloin, kun yleisten normien määräämä tallennusaika on päättynyt, olettaen, että tietojen tallentamisen jatkaminen ei ole välttämätöntä sopimuksen päättämiseksi tai täyttämiseksi.

1. Palvelimen lokitiedostot

Aina kun verkkosivustoamme käytetään, järjestelmämme vastaanottaa tietoja ja informaatiota sivun avanneen tietokoneen järjestelmästä. Sivujen tarjoaja kerää ja tallentaa automaattisesti niin kutsuttuihin palvelimen lokitiedostoihin informaatiota, jota selaimenne lähettää meille automaattisesti.

Seuraavat tiedot kerätään:

 • Selaintyyppi ja selaimen versio
 • Käytössä oleva käyttöjärjestelmä
 • Viitattu URL
 • Hakuun käytetyn tietokoneen isäntänimi
 • Palvelinkyselyn kellonaika

Tiedot tallennetaan järjestelmämme lokitiedostoihin.

Tämä ei vaikuta asiakkaan IP-osoitteisiin tai muihin tietoihin, jotka sallivat tietojen järjestämisen käyttäjää varten. Nämä tiedot eivät ole yhdistettävissä kehenkään tiettyyn henkilöön. Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjän muiden henkilötietojen kanssa.

 1. Oikeusperusteet

  Oikeusperusteet tietojen väliaikaiseen tallentamiseen ovat GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaiset.

 2. Tallennuksen tarkoitus

  Lokitiedostoihin tallentamisen tarkoitus on varmistaa verkkosivuston suorituskyky. Lisäksi yrityksemme käyttää tietoja verkkosivun optimointiin ja informaatioteknisen järjestelmämme turvallisuuden varmistamiseen. Tietoja ei tässä yhteydessä käytetä markkinointitarkoituksessa.

  Näihin käyttötarkoituksiin sisältyy myös oma, oikeutettu intressi tietojen käsittelyyn GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaisesti.

 3. Poistaminen

  Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita tarkoitukseensa. Verkkosivuston valmisteluun kerättävien tietojen tapauksessa tiedot poistetaan, kun kukin istunto on päättynyt. Lokitiedostoihin tallennetut tiedot poistetaan viimeistään seitsemän päivän kuluttua.

 4. Kieltämisoikeus

  Verkkosivun käytössä tietojen kerääminen verkkosivun valmistelemiseksi ja tietojen tallentaminen lokitiedostoihin on ehdottomasti välttämätöntä. Tästä syystä tässä tapauksessa käyttäjällä ei ole mahdollisuutta kieltää tietojen käyttöä.

2. Evästeet

Tämä verkkosivu käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka arkistoidaan käyttäjän tietokoneelle, ja jotka tallennetaan käyttäjän selaimeen. Evästeet eivät aiheuta vahinkoa käyttäjän tietokoneelle eivätkä sisällä viruksia. Kun käyttäjä avaa verkkosivun, käyttäjän käyttöjärjestelmään saatetaan tallentaa eväste. Tämä eväste sisältää yksilöllisen merkkijonon, joka mahdollistaa selaimen varman tunnistamisen, kun verkkosivu avataan uudelleen. Nämä evästeet siis mahdollistavat sen, että selain tunnistaa käyttäjän tietokoneen seuraavalla vierailukerralla.

Avatessaan verkkosivumme käyttäjä saa ilmoituksen analyysitarkoituksessa käyttämistämme evästeistä, ja häneltä pyydetään suostumusta tässä yhteydessä käytettyjen henkilötietojen käsittelyyn. Samalla viitataan tähän tietosuojaselvitykseen.

 1. Oikeusperusteet

  Oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle evästeiden käytössä ovat GDPR:n artiklan 6 I alakohdan f mukaiset. Oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle evästeiden käytön yhteydessä analyysitarkoituksessa ovat, käyttäjän antaessa tähän suostumuksensa, GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaiset.

 2. Käyttötarkoitus

  Evästeiden tarkoitus on yksinkertaistaa verkkosivujen toimintaa käyttäjää varten. Näihin käyttötarkoituksiin sisältyy myös oma, oikeutettu intressimme henkilötietojen käsittelyyn GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaisesti.

 3. Poistaminen ja käytöstä poisto

  Suurin osa käyttämistämme evästeistä on niin kutsuttuja “istuntokohtaisia evästeitä”. Ne poistetaan heti vierailun jälkeen. Muut evästeet tallentuvat päätelaitteellesi, kunnes ne poistetaan.

Selainasetuksista voi valita, että evästeiden tallennuksesta ilmoitetaan ja evästeiden tallentuminen sallitaan vain yksittäistapauksissa, evästeiden vastaanottaminen voidaan estää tietyissä tapauksissa tai yleisesti, ja evästeiden automaattisen poistamisen selaimen sulkeutuessa voi aktivoida. Jos evästeet poistetaan käytöstä, tämän verkkosivuston toiminta voi rajoittua.

3. Kolmannen osapuolen evästeet

Tämä verkkosivu käyttää kolmannen osapuolen evästeitä. Nämä ovat evästeitä, jotka ovat peräisin kolmannen osapuolen palveluntarjoajalta. Avatessaan verkkosivumme käyttäjä saa ilmoituksen analyysitarkoituksessa käyttämistämme kolmannen osapuolen evästeistä, ja häneltä pyydetään suostumusta tässä yhteydessä käytettyjen henkilötietojen käsittelyyn. Samalla viitataan tähän tietosuojaselvitykseen.

Seuraavat verkkosivuston käyttämät palvelut sisältävät kolmannen osapuolen evästeitä:

 1. Google Analytics
 2. Google Maps
 3. Userlike
 1. Google Analytics

  Tämä verkkosivu käyttää Google Analytics -verkkoanalyysipalvelun toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Google Analytics käyttää “evästeitä”. Ne ovat tekstitiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneellenne ja mahdollistavat verkkosivun käyttönne analysoinnin. Evästeen keräämät tiedot verkkosivun käytöstänne, kuten

  1. selaimen tyyppi/versio,
  2. käytössä oleva käyttöjärjestelmä,
  3. viitannut URL (edellinen sivusto),
  4. hakuun käytetyn tietokoneen isäntänimi (IP-osoite),
  5. palvelinkyselyn kellonaika,

  välitetään lähtökohtaisesti Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin, jonne ne tallentuvat.

  Oikeusperusteet kolmannen osapuolen evästeiden käyttöön ovat GDPR:n artiklan 6 I alakohdassa f.

  Google Analytics käyttää ”evästeitä”, jotka tallentuvat tietokoneellesi ja mahdollistavat verkkosivun käyttönne analysoinnin. Google Analyticsin selaimestasi välittämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen keräämiin tietoihin. Olemme laajentaneet verkkosivuillamme Google Analytics -palvelua koodilla ”anonymizeIP”. Tämä takaa IP-osoitteenne suojaamisen, jolloin kaikki tiedot kerätään anonyymisti. Varsinainen IP-osoite välittyy Googlelle Yhdysvaltoihin vain poikkeustapauksissa, ja silloin se lyhennetään kohteessa.

  Tämän palvelun tarkoitus on seuraava: Tämän verkkosivuston toimeksiannosta Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen verkkosivustomme käyttöänne, luodakseen raportteja verkkosivuaktiivisuudesta ja tuottaakseen uusia verkkosivuston käyttöön ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita verkkosivuston ylläpitäjälle. Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -palvelun ”demografiset tiedot” -toimintoa. Sen avulla voidaan luoda sisältöjä, jotka sisältävät aiheita sivuston käyttäjän ikään, sukupuoleen ja kiinnostuksen kohteisiin liittyen. Nämä sisällöt ovat Googlen intressikohtaisista mainoksista sekä kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kävijätiedoista. Näitä sisältöjä ei voi yhdistää yksittäisiin henkilöihin. Voitte aina poistaa tämän toiminnon käytöstä Google-tilinne mainosasetuksista, tai kieltämällä Google Analytics -palvelun tietojen keräämisen kuten kohdassa ”Tiedonkeruun kieltäminen”.

  Voitte estää evästeiden tallennuksen selaimenne vastaavista asetuksista. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että evästeiden estäminen saattaa estää teitä käyttämässä kaikkia tämän verkkosivun ominaisuuksia.

  Voitte estää verkkosivuston käyttöänne käsittelevien tietojen (sis. IP-osoite) keräämisen evästeillä Googlelle sekä Googlen näiden tietojen käsittelyn lataamalla seuraavasta linkistä saatavat selainlaajennuksen, ja asentamalla sen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi. Vaihtoehtona selainlaajennukselle, etenkin mobiililaitteilla selatessa, voitte estää Google Analytics -palvelun tietojenkeruun avaamalla tämän linkin. Laitteelle asentuu opt-out-eväste, joka estää tätä verkkosivua asentamasta evästeitä jatkossa. Opt-out-eväste on voimassa vain tässä selaimessa ja vain meidän verkkosivustollamme, ja se asennetaan laitteellenne. Jos poistatte selaimen evästeet, opt-out-eväste on asennettava uudestaan. [Huom. ohjeita opt-out-evästeen sitomiseen löydätte osoitteesta: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=fi#disable].

  Käytämme Google Analytics -palvelua myös hyödyntääksemme doubleclick-evästeitä ja AdWords-hakukonetta tilastotarkoituksiin. Jos haluatte estää tämän, voitte poistaa sen käytöstä mainosasetuksista (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=fi).

  Lisätietoja tietosuojasta ja Google Analytics -palvelusta löydätte muun muassa Google Analytics -ohjesivulta (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi).

 2. Google Maps

  Sivustomme sisältää Google Maps -komponentteja, jotka tuottaa Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, myöhemmin ”Google”. Aina Google Maps -komponentin käynnistyessä Google toimittaa evästeen, jonka avulla se käsittelee käyttäjäasetuksia ja -tietoja sen sivun näyttöön liittyen, johon Google Maps -komponentti on integroitu.

  Tätä evästettä ei poisteta säännönmukaisesti selaimesta sen sulkemisen yhteydessä, vaan se säilyy tietyn ajan, ellei sitä poisteta ennen kyseisen ajan päättymistä manuaalisesti.

  Jos ette hyväksy tietojenne käsittelyä, voitte poistaa käytöstä Google Maps -palvelun ja estää näin tietojen välittymisen Googlelle. Tätä varten teidän on poistettava käytöstä selaimenne Java-Script-toiminto. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että tässä tapauksessa ette voi käyttää Google Maps -toimintoa, tai sen käyttö voi olla rajoitettua. Google Maps -käytön ja Google Maps -palvelun kautta saatujen tietojen käyttäminen noudattaa Googlen palveluehtoja https://policies.google.com/terms?hl=fi&gl=fi sekä Google Maps -palvelun lisäkäyttöehtoja https://www.google.com/intl/fi_fi/help/terms_maps.html.

 3. Userlike

  Tällä verkkosivustolla käytetään Userlikea, Userlike UG:n (rajoitettu vastuu), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, live chat -ohjelmistoa. Userlike käyttää "evästeitä", tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joiden avulla voit käydä henkilökohtaisia reaaliaikaisia keskusteluja verkkosivustollasi. Kerättyjä tietoja ei käytetä kävijän henkilökohtaiseen tunnistamiseen eikä niitä yhdistetä salanimen haltijaa koskeviin henkilötietoihin. Lisätietoja on Userliken tietosuojakäytännössä osoitteessa https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy.

4. Verkkoanalyysipalvelut

Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Google Analytics -palvelun keräämät tiedot verkkosivun käytöstänne, kuten

 1. selaimen tyyppi/versio,
 2. käytössä oleva käyttöjärjestelmä,
 3. viitannut URL (edellinen sivusto),
 4. hakuun käytetyn tietokoneen isäntänimi (IP-osoite),
 5. palvelinkyselyn kellonaika,

välitetään lähtökohtaisesti Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin, jonne ne tallentuvat. Google Analytics on kolmannen osapuolen palveluntarjoaja. Verkkoanalyysipalveluiden käyttö edellyttää käyttäjän tietojen välittämisen kolmannen osapuolen tarjoajalle, Google Analyticsille.

 1. Oikeusperusteet

  Oikeusperusteet verkkoanalyysipalvelun käyttöön ovat GDPR:n artiklan 6 I alakohdassa f.

 2. Käyttötarkoitus

  Käytön tarkoitus on verkkosivustomme suorituskyvyn parantaminen. Tämän verkkosivuston toimeksiannosta Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen verkkosivustomme käyttöänne, luodakseen raportteja verkkosivustoaktiivisuudesta ja tuottaakseen uusia, verkkosivuston käyttöön ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita verkkosivuston ylläpitäjälle. Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -palvelun ”demografiset tiedot” -toimintoa. Sen avulla voidaan luoda sisältöjä, jotka sisältävät aiheita sivuston käyttäjän ikään, sukupuoleen ja kiinnostuksen kohteisiin liittyen. Nämä sisällöt ovat Googlen intressikohtaisista mainoksista sekä kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kävijätiedoista. Näitä sisältöjä ei voi yhdistää yksittäisiin henkilöihin. Voitte aina poistaa tämän toiminnon käytöstä Google-tilinne mainosasetuksista, tai kieltämällä Google Analytics -palvelun tietojen keräämisen kuten kohdassa ”Tiedonkeruun kieltäminen”.

  Tiedot välitetään pseudonyymeillä varustettuna.

 3. Estäminen

  Google Analytics asentaa koneellesi evästeitä. Voitte estää nämä seuraavasti:

  Voitte estää evästeiden tallennuksen selaimenne vastaavista asetuksista. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että evästeiden estäminen saattaa estää teitä käyttämässä kaikkia tämän verkkosivun ominaisuuksia.

  Voitte estää verkkosivuston käyttöänne käsittelevien tietojen (sis. IP-osoite) keräämisen evästeillä Googlelle sekä Googlen näiden tietojen käsittelyn lataamalla seuraavasta linkistä saatavat selainlaajennuksen ja asentamalla sen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi. Vaihtoehtona selainlaajennukselle, etenkin mobiililaitteilla selatessa, voitte estää Google Analytics -palvelun tietojenkeruun avaamalla tämän linkin. Laitteelle asentuu opt-out-eväste, joka estää tätä verkkosivua asentamasta evästeitä jatkossa. Opt-out-eväste on voimassa vain tässä selaimessa ja vain meidän verkkosivustollamme, ja se asennetaan laitteellenne. Jos poistatte selaimen evästeet, opt-out-eväste on asennettava uudestaan. [Huom. ohjeita opt-out-evästeen sitomiseen löydätte osoitteesta: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=fi#disable].

  Käytämme Google Analytics -palvelua myös hyödyntääksemme doubleclick-evästeitä ja AdWords-hakukonetta tilastotarkoituksiin. Jos haluatte estää tämän, voitte poistaa sen käytöstä mainosasetuksista (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=fi).

  Lisätietoja tietosuojasta ja Google Analytics -palvelusta löydätte muun muassa Google Analytics -ohjesivulta (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi).

Google Fonts

Näillä internetsivuilla käytetään ulkoisia fontteja, Google Fontsia. Google Fonts on palvelu, jonka tarjoaa Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Tämä välittää palvelimelle, millä internetsivuillamme olet vieraillut. Google tallentaa myös näiden verkkosivujen kävijän loppulaitteen selaimen IP-osoitteen. Lisätietoja on Googlen tietosuojakäytännössä, johon pääset tästä:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Lead Forensics

Tämä verkkosivu käyttää Lead Forensics -yhtiön seurantakoodeja, jotka mahdollistavat verkkokäyttäytymisen analysoinnin.

Vain kyselyn suorittaneen laitteen IP-osoite tallennetaan, muita henkilötietoja ei kerätä. Ehdottomasti mitään tietoja ei käytetä käyttäjän tunnistamistarkoitukseen.

Kyse on tiedoista, jotka ovat vapaasti saatavilla tekijänoikeudettomasti (public domain):

Tietoja ei anneta eteenpäin kolmannelle osapuolelle.

 1. Oikeusperusteet

  Oikeusperusteet verkkoanalyysipalvelun käyttöön ovat GDPR:n artiklan 6 I alakohdassa f.

 2. Käyttötarkoitus

  Käytön tarkoitus on verkkosivustomme suorituskyvyn parantaminen. Verkkosivuston hallinnoijana käytämme näitä tietoja,

 3. Estäminen
Poista Lead Forensics käytöstä

5. Yhteydenottolomake ja yhteydenpito sähköpostin avulla

Verkkosivuillamme on yhteydenottolomake, jota voidaan käyttää sähköisiin yhteydenottoihin. Jos käyttäjä hyväksyy tämän, syöttökenttiin annetut tiedot välitetään meille ja tallennetaan. Nämä tiedot ovat:

 1. Puhuttelu
 2. Nimi
 3. Yhtiö
 4. Sähköposti
 5. Osoite
 6. Asia

Viestin lähetyshetkellä myös käyttäjän IP-osoite ja rekisteröintihetken päivämäärä ja kellonaika.

Yhteydenoton lähetyksen yhteydessä pyydetään suostumusta tietojen käsittelyyn ja viitataan tähän tietosuojaselvitykseen. Käyttäjä voi ottaa yhteyttä yhtiöön myös yhteystiedoissa annetulla sähköpostiosoitteella. Tässä tapauksessa sähköpostitse välitettyjä henkilötietoja ei tallenneta.

Tässä yhteydessä mitään tietoja ei välitetä kolmannelle osapuolelle. Tietoja käytetään ainoastaan keskustelun käsittelyyn.

 1. Oikeusperusteet

  Oikeusperusteet tietojen käsittelyyn käyttäjän antaessa tähän suostumuksensa, ovat GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaiset. Oikeusperusteet sellaisten tietojen käsittelyyn, jotka välitetään eteenpäin sähköpostin toimittamista varten, ovat GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaiset. Jos sähköpostiyhteyden tarkoitus on sopimuksen päättäminen, tietojen käsittelyn uudet oikeudelliset perusteet ovat GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan b mukaiset.

 2. Käyttötarkoitus

  Yhteydenottolomakkeesta saatuja henkilötietoja käsitellään yhtiössämme vain kyseiseen yhteydenottoon liittyen. Sähköpostiyhteydenoton tapauksessa kyseessä on oikeutettu peruste tietojen käsittelyyn.

  Muita lähetyksen ohessa käsiteltyjä henkilötietoja käytetään estämään yhteydenottolomakkeen väärinkäyttöä ja varmistamaan informaatioteknisen järjestelmämme turvallisuus.

 3. Poistaminen

  Tiedot poistetaan yhteydenottolomakkeesta heti, kun niitä ei enää tarvita tarkoituksensa saavuttamiseksi. Yhteydenottolomakkeen syöttökenttiin annetut henkilötiedot ja ne, jotka on lähetetty sähköpostitse, poistetaan, kun kyseinen keskustelu käyttäjän kanssa on saatu päätökseen. Keskustelu katsotaan päättyneeksi, kun tilanteesta selviää, että asiasisältö on selvitetty tyhjentävästi.

  Lähetyksen aikana kerätyt ylimääräiset henkilötiedot poistetaan viimeistään seitsemän päivän kuluttua.

 4. Suostumuksen peruuttaminen

  Käyttäjä voi milloin vain peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.

  Jos käyttäjä ottaa yhtiöön yhteyden sähköpostitse, hän voi kieltää henkilötietojensa tallentamisen milloin tahansa. Tällaisessa tapauksessa keskustelu ja mahdollinen jatkosopimuksen käsittely ei voi jatkua.

  Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa muutakin kautta. Suostumus on voitu antaa myös suullisesti, esim. puhelimitse, tai kirjallisesti.

  Tällöin kaikki henkilötiedot, jotka tallennettiin yhteydenoton aikana, poistetaan.

6. Uutiskirje

Voitte tilata verkkosivuillamme maksuttoman uutiskirjeen. Tätä varten käyttäjän on kirjauduttava sisään. Kun rekisteröidytte uutiskirjeen vastaanottajaksi, syöttölomakkeelle täyttämänne tiedot välitetään yhtiöllemme. Näitä ovat:

 1. Puhuttelu
 2. Nimi
 3. Yhtiö
 4. Sähköposti
 5. Osoite

Näiden lisäksi kirjautumisen yhteydessä kerätään kyselyn tehneen tietokoneen IP-osoite sekä rekisteröintitapahtuman päivämäärä ja kellonaika. Kirjautumisen yhteydessä pyydetään suostumusta tietojen käsittelyyn ja viitataan tähän tietosuojaselvitykseen.

Kun tilaatte verkkosivuiltamme tuotteen tai palvelun ja luovutatte sähköpostiosoitteenne, voimme käyttää sitä uutiskirjeen lähettämiseen. Tässä tapauksessa uutiskirje sisältää suoramainontaa vastaavanlaisista tuotteista tai palveluista.

Uutiskirjeen lähettämiseen liittyvän tiedonkäsittelyn yhteydessä ei luovuteta tietoja kolmannelle osapuolelle. Tietoja käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen.

 1. Oikeusperusteet

  Jos käyttäjän kirjautumista verkkosivustolle seuraa uutiskirjeen lähettäminen, oikeudellisena perustana tietojen käsittelyyn uutiskirjeen tilauksen jälkeen, asiakkaan antaessa tähän suostumuksensa, on GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohta a.

  Oikeusperusteet uutiskirjeen lähettämiselle tuotteiden tai palveluiden oston seurauksena ovat Saksan markkinalain (UWG) pykälän 7 kohdan 3 mukaiset.

 2. Käyttötarkoitus

  Uutiskirjettä varten kerättyjen tietojen avulla lähetetään uutiskirje. Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä kerätyt muut henkilötiedot auttavat estämään palvelun tai käytetyn sähköpostiosoitteen väärinkäyttöä.

 3. Poistaminen

  Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita tarkoitukseensa. Käyttäjän sähköpostiosoite pysyy tallennettuna niin kauan, kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa.

  Muut kirjautumisen aikana kerätyt henkilötiedot poistetaan säännönmukaisesti seitsemän päivän kuluttua.

 4. Uutiskirjeen tilauksen peruuttaminen ja päättäminen

  Asianosainen käyttäjä voi halutessaan perua uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa. Tähän tarkoitukseen on jokaisessa uutiskirjeessä linkki.

  Sen kautta voitte myös perua suostumuksenne muiden tilauksen ohessa antamienne henkilötietojen tallennukseen.

Newsletter - Mailchimp

Uutiskirje lähetetään käyttäen lähetyspalveluntarjoajaa "MailChimp", joka on yhdysvaltalaisen palveluntarjoajan Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA, uutiskirjeiden lähetysalusta. Täältä voit lukea palveluntarjoajan tietosuojakäytännön: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp on toteuttanut kansainvälisten tiedonsiirtojen noudattamista koskevia toimenpiteitä. Näitä sääntöjä sovelletaan kaikkiin maailmanlaajuisiin toimintoihin, joissa Stripe käsittelee EU:ssa asuvien henkilöiden henkilötietoja. Nämä toimenpiteet perustuvat EU:n vakiosopimuslausekkeisiin. Lisätietoja on osoitteessa: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/ ja https://mailchimp.com/de/help/mailchimp-european-data-transfers/.

Palveluntarjoajaa tarjoajaa käytetään GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisten oikeutettujen etujemme ja GDPR:n 28 artiklan 3 kohdan 1 virkkeen mukaisen tilauksen käsittelysopimuksen perusteella.

Palveluntarjoaja voi käyttää vastaanottajien tietoja pseudonyymissä muodossa, eli ilman, että käyttäjää voidaan tunnistaa, omien palvelujensa optimoimiseksi tai parantamiseksi, esimerkiksi uutiskirjeen lähettämisen ja esitystavan tekniseen optimointiin tai tilastollisiin tarkoituksiin. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan käytä uutiskirjeen vastaanottajien tietoja kirjoittaakseen heille itse tai välittääkseen tietoja kolmansille osapuolille.

7. Rekisteröinti

Käyttäjällä on mahdollisuus rekisteröityä verkkosivuillemme luovuttamalla henkilötietoja. Tiedot annetaan syöttökenttiin, ja ne välitetään meille tallennettavaksi. Tietoja ei välitetä kolmannelle osapuolelle. Seuraavat tiedot kerätään rekisteröinnin yhteydessä:

 1. Käyttäjän IP-osoite
 2. Rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika
 3. Käyttäjän sähköpostiosoite

Rekisteröintiprosessin yhteydessä pyydetään käyttäjän suostumus kyseisten tietojen käyttämiseen.

Mahdollista tilausta varten pyydetään myös asianomaisen postitusosoite lähettämistä varten.

 1. Oikeusperusteet tietojenkäsittelylle

  Oikeusperusteet tietojen käsittelyyn käyttäjän antaessa tähän suostumuksensa, ovat GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaiset.

  Jos rekisteröinti vaaditaan sopimuksen täytäntöönpanoon, jonka sopimusosapuoli käyttäjä on, tai esisopimuksellisiin toimenpiteisiin, uudet oikeusperusteet tietojen käsittelyllä ovat GDPR:n artiklan. 6 kohdan 1 alakohdan b mukaiset.

 2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

  Käyttäjän rekisteröityminen on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi käyttäjän kanssa tai esisopimuksellisten toimenpiteiden suorittamiseksi.

  Sähköpostiosoitteen keruu vahvistaa tilauksen tilausprosessin päätteeksi, osoite on välttämätön lähetyksen takia.

 3. Tallennuksen kesto

  Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita tarkoitukseensa.

  Tämä pätee rekisteröinnin aikana sopimuksen täytäntöönpanon vuoksi tai esisopimuksellisten toimenpiteiden vuoksi kerättyjen tietojen suhteen, kun kyseisiä tietoja ei enää tarvita sopimuksen täytäntöönpanoon. Myös sopimuksen päättymisen jälkeen voi olla tarpeen säilyttää sopimuskumppanin henkilötietoja sopimuksellisten tai laillisten velvoitteiden noudattamiseksi.

 4. Peruuttamis- ja poisto-oikeus

  Käyttäjänä teillä on milloin tahansa mahdollisuus poistaa rekisteröity tilinne. Voitte muuttaa tallennettuja tietojanne milloin tahansa.

  Tämä onnistuu verkkosivuillamme/sähköpostitse osoitteeseen shop@bito.com

  Jos tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöönpanoon tai esisopimuksellisten toimenpiteiden suorittamiseen, tietojen ennenaikainen poistaminen on mahdollista vain, jos poistamisen tiellä ei ole sopimuksellisia tai laillisia velvoitteita.

8. Tietojen välittäminen

Henkilötietojanne ei välitetä kolmannelle osapuolelle muuten kuin seuraavissa käyttötarkoituksissa.

Luovutamme tietonne kolmannelle osapuolelle vain, kun:

 • olette antaneet GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 S. 1 alakohdan a mukaisesti suostumuksenne,
 • luovuttaminen on GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 S. 1 alakohdan f mukaisesti tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, eikä ole syytä olettaa, että teillä olisi hallitseva etu kieltää tietojenne luovutus. Varmistamme erityisesti osoitteenne ja maksukykynne Creditreformin avulla.
 • siinä tapauksessa, että GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 S. 1 alakohdan c mukaisesti luovuttamiseen on laillinen velvoite, sekä
 • laki sallii luovuttamisen, ja se on GDPR:n artiklan. 6 kohdan 1 S. 1 alakohdan b mukaisesti tarpeen sopimussuhteiden selvitystilan vuoksi.
 1. PayPal

  Keräämämme henkilötiedot luovutetaan sopimusselvityksen yhteydessä toimitusta varten nimetylle kuljetusyhtiölle, mikäli tämä on tarpeen tuotteen toimitusta varten. Tällöin luovutetaan vain tietoja, jotka ovat välttämättömiä tuotteen toimitusta varten.

  Oikeusperusteet tässä ovat GDPR:n artiklan. 6 I S 1 kohdan b mukaiset.

  Maksaessa PayPalin kautta, luottokortilla PayPalin kautta, tilisiirrolla PayPalin kautta tai – jos käytettävissä – ”Maksa laskulla” PayPalin kautta, luovutamme maksutietonne maksun yhteydessä yritykselle PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jatkossa “PayPal”). PayPal suorittaa maksukyvyn tarkastuksen maksettaessa PayPalin kautta, luottokortilla PayPalin kautta, tilisiirrolla PayPalin kautta tai – jos käytettävissä – ”Maksa laskulla” PayPalin kautta. PayPal käyttää maksukyvyn tarkastuksen tulosta maksujen keskeytymistilanteiden tilastointiin päättäessään kunkin maksutavan valmistelusta. Maksukyvyllä voi olla vaikutusta todennäköisyyksiin (ns. Score-arvo). Mikäli Score-arvo ylittää maksukykynne tuloksen, sen perusta on tieteellisesti tunnistetuissa matemaattis-tilastollisissa menetelmissä. Score-arvon laskelmissa huomioidaan muun muassa postiosoite. Lisää tietosuojaan liittyviä tietoja mm. käytetyistä tiedoista löydätte PayPalin tietosuojaselvityksestä: https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/privacy-full

 2. Trusted Shops

  Verkkosivustollamme on käytössä Trusted Shops -laatusinetti, joka näyttää mahdolliset arvostelut sekä tarjoukset muista Trusted Shop -tuotteista ostajan tilauksen jälkeen.

  Tämä on takuu tarkkaan punnituista oikeutetuista eduistamme tarjontamme optimaaliseen markkinointiin. Trustbadge-merkki ja siihen liittyvät palvelut tarjoaa Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

  Trustbadge-merkkiä kutsuttaessa verkkopalvelin tallentaa automaattisesti niin sanotun palvelimen lokitiedoston, joka sisältää esim. IP-osoitteenne, kyselyn päivämäärän ja kellonajan, siirtyneet tiedot ja kysyvän palveluntarjoajan (hakutiedot) sekä kyselyn tiedot. Näitä hakutietoja ei arvioida, ja niiden päälle kirjoitetaan automaattisesti viimeistään seitsemän päivää sivustovierailunne jälkeen.

  Muita henkilötietoja luovutetaan Trusted Shops -palvelulle vain, jos päätätte käyttää Trusted Shops -tuotteita tilauksen jälkeen, tai jos olette jo valmiiksi rekisteröitynyt käyttäjäksi. Tässä tapauksessa pätee teidän ja Trusted Shops -palvelun välinen sopimus.

  Seuraavat tiedot kerätään:

  • selaintyyppi ja selaimen versio
  • käytössä oleva käyttöjärjestelmä
  • viitattu URL
  • hakuun käytetyn tietokoneen isäntänimi
  • palvelinkyselyn kellonaika
  1. Oikeusperusteet

   Oikeusperusteet tietojen väliaikaiseen tallentamiseen ovat GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaiset.

  2. Tallennuksen tarkoitus

   Lokitiedostoihin tallentamisen tarkoitus on varmistaa verkkosivuston suorituskyky. Lisäksi yrityksemme käyttää tietoja verkkosivun optimointiin ja informaatioteknisen järjestelmämme turvallisuuden varmistamiseen. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksessa tässä yhteydessä.

   Näihin käyttötarkoituksiin sisältyy myös oma, oikeutettu intressi tietojen käsittelyyn GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaisesti.

  3. Poistaminen

   Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita tarkoitukseensa. Verkkosivuston valmisteluun kerättävien tietojen tapauksessa tiedot poistetaan, kun kukin istunto on päättynyt. Lokitiedostoihin tallennetut tiedot poistetaan viimeistään seitsemän päivän kuluttua.

  4. Kieltämisoikeus

   Verkkosivun käytössä tietojen kerääminen verkkosivun valmistelemiseksi ja tietojen tallentaminen lokitiedostoihin on ehdottomasti välttämätöntä. Tästä syystä tässä tapauksessa käyttäjällä ei ole mahdollisuutta kieltää tietojen käyttöä.

9. Sosiaalisen median laajennusten käyttö

Facebook-, Google+-, Twitter- ja Instagram-laajennusten käyttö
Verkkosivuillamme käytetään sosiaalisen median laajennuksia (”Laajennukset”) palveluille Facebook ja Google+, mikroblogipalvelulle Twitter sekä Instagram-palvelulle.

Nämä palvelut tarjoavat Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc. ja Instagram LLC. (“Tarjoaja”).

Facebookia ylläpitää Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irelanti (“Facebook”).
Yleiskatsaus Facebook-laajennuksiin ja niiden ulkoasuun löytyy täältä: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+:n ylläpitäjä on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.
Yleiskatsaus Googlen laajennuksiin ja niiden ulkoasuun löytyy täältä: https://developers.google.com/+/web/

Twitter-palvelua hallinnoi Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (”Twitter”).
Yleiskatsaus Twitter-painikkeisiin ja niiden ulkoasuun löytyy täältä: https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html

Instagramia ylläpitää Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irelanti („Instagram“).
Yleiskatsaus Instagram-painikkeisiin ja niiden ulkoasuun löytyy täältä: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Kun avaatte sivustomme sivun, joka sisältää yllä mainitun laajennuksen, selaimenne luo suoran yhteyden Facebookin, Googlen, Twitterin tai Instagramin palvelimelle. Tämän laajennuksen sisältö välittyy kultakin tarjoajalta suoraan selaimeenne ja yhdistää teidät sivustolle.

Laajennuksen yhdistämisen kautta tarjoaja saa tiedot siitä, että selaimenne on avannut vastaavan sivun verkkosivustoltamme, vaikka teillä ei olisi profiilia tai ette olisi kirjautunut sisään. Tämä tieto (mukaan lukien IP-osoitteenne) välittyy suoraan selaimeltanne kunkin tarjoajan palvelimelle Yhdysvaltoihin, jossa se tallennetaan.

Jos olette kirjautunut johonkin palveluista, tarjoaja saattaa liittää vierailunne verkkosivuillamme välittömästi Facebook, Google+, Twitter yms. -profiiliinne.

Jos olette vuorovaikutuksessa laajennusten kanssa, eli painatte esim. ”Tykkää” tai ”+1” tai ”Twiittaa” tai ”Instagram” -painiketta, vastaavat tiedot välitetään suoraan tarjoajan palvelimelle, jonne ne tallennetaan. Nämä tiedot julkaistaan lisäksi sosiaalisessa mediassa, Twitter- tai Instagram-tilillänne, ja näytetään yhteystiedoillenne.

Lisätietoja palveluntarjoajan tiedonkeruun tarkoituksesta ja laajuudesta sekä tulevasta käsittelystä ja käytöstä sekä omista oikeuksistanne tässä tapauksessa ja yksityisyytenne suojaamiseen liittyvistä asetusmahdollisuuksista löydätte palveluntarjoajan tietosuojaohjeista.

Facebookin tietosuojaohjeet: http://www.facebook.com/policy.php

Googlen tietosuojaohjeet: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitterin tietosuojaohjeet: https://twitter.com/privacy

Instagramin tietosuojaohjeet: https://help.instagram.com/155833707900388/

Jos ette halua, että Google, Facebook, Twitter tai Instagram yhdistää sivuiltamme kerättyä tietoa välittömästi kunkin palvelun profiiliinne, teidän on kirjauduttava ulos kyseisestä palvelusta, ennen kuin vierailette sivuillamme. Voitte myös estää laajennusten lataamisen selainlaajennuksella, kuten esim. “NoScript”-estäjällä (http://noscript.net/).

E. Asianosaisen oikeudet

Tämä sivuston haltija suhtautuu henkilötietojenne suojaukseen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojanne luottamuksellisesti ja lainvoimaisten tietosuojamääräysten sekä tämän tietosuojaselvityksen mukaisesti.

Kun henkilökohtaisia tietojanne käsitellään, olette asianosainen GDPR:n mukaisesti teillä on seuraavia oikeuksia rekisterinpitäjään nähden:

 1. Tiedonsaantioikeus

  Voitte vaatia rekisterinpitäjältä vahvistusta siitä, käsittelemmekö me teitä koskevia henkilökohtaisia tietoja.

  Jos käsittelemme, voitte vaatia rekisterinpitäjältä seuraavia tietoja:

  1. käyttötarkoitus käsitellyille henkilökohtaisille tiedoille,
  2. käsiteltyjen henkilötietojen kategoriat,
  3. vastaanottaja tai vastaanottajien kategoria, jolle kyseiset henkilötiedot ovat julkisia tai tulevat olemaan julkisia,
  4. teitä koskevien henkilötietojen tallennuksen suunniteltu kesto, tai jos tietoa tästä ei ole saatavilla, kriteerit tallennuksen keston määrittelylle,
  5. mahdollisuus oikeuteen korjata tai poistaa teitä koskevia henkilökohtaisia tietoja, oikeuteen rajoittaa rekisterinpitäjän käsittelyä tai käsittelyn kieltämiseen,
  6. mahdollisuus oikeuteen reklamoida valvontaviranomaiselle,
  7. kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä, kun henkilökohtaisia tietoja ei kerätä asianosaisen tapauksessa,
  8. automatisoidussa päätöksenteossa, johon kuuluu profilointi GDPR:n 22 artiklan 1 kohdan 4 alakohdan mukaisesti ja – ainakin tässä tapauksessa – ilmaisuvoimaiset tiedot asiaankuuluvasta logiikasta sekä laajuudesta ja tavoitellusta vaikutuksesta kyseisen kaltaiseen asianomaisen henkilön henkilötietojen käsittelyyn.

  Teillä on oikeus vaatia tietoja siitä, onko teitä koskevia henkilökohtaisia tietoja luovutettu kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle. Tässä yhteydessä voitte vaatia, että teille kerrotaan GDPR:n artiklan 46 mukaisesti tähän liittyvistä takuista.

 2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

  Teillä on oikeus velvoittaa rekisterinpitäjä korjaamiseen tai täydentämiseen mikäli käsitellyt henkilötiedot, jotka koskevat teitä, ovat virheelliset tai puutteelliset. Rekisterinpitäjän on suoritettava korjaukset viivytyksettä.

 3. Oikeus tietojenkäsittelyn rajoittamiseen

  Seuraavien ehtojen täyttyessä voitte vaatia teitä koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista:

  1. kun kiistätte teitä koskevien henkilötietojen oikeellisuuden ajoissa, jotta rekisterinpitäjällä on mahdollisuus tarkastaa henkilötietojen oikeellisuus.
  2. kun käsittely on lainvastaista ja kieltäydytte henkilötietojenne poistamisesta, ja sen sijaan vaaditte henkilötietojenne rajoitettua käyttöä.
  3. rekisterinpitäjä ei tarvitse henkilökohtaisia tietojanne enää käsittelyn tarkoitusta varten, mutta tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai
  4. kun olette vastustaneet käsittelyä GDPR:n artiklan 21 kohdan 1 mukaisesti, eikä ole vielä varmistettu, ovatko rekisterinpitäjän oikeudelliset perusteet vallitsevia teidän perusteisiinne nähden.

  Jos teitä koskevien henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan, näitä tietoja – tallennusta lukuun ottamatta – saa käsitellä vain teidän suostumuksestanne tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai toisen luonnollisen tai juridisen henkilön oikeuksien turvana tai Yhteisön tai jäsenvaltion tärkeän yleisen edun vuoksi.

  Jos käsittelyn rajoitus lopetetaan yllämainittujen ehtojen mukaisesti, rekisterinpitäjä ilmoittaa tästä ennen kuin poistaa rajoituksen.

 4. Oikeus poistamiseen
  1. Poistamisvelvollisuus

   Voitte edellyttää rekisterinpitäjää poistamaan viivyttelemättä teitä koskevat henkilötiedot, ja rekisterinpitäjä on velvoitettu poistamaan nämä tiedot viivyttelemättä, kun yksi seuraavista syistä on olemassa:

   1. Teitä koskevia henkilötietoja ei tarvita enää siihen käyttötarkoitukseen, jota varten ne on kerätty tai johon liittyen niitä on käsitelty.
   2. Peruutatte suostumuksenne, johon käsittely GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a tai artiklan 9 kohdan 2 alakohdan a mukaisesti nojautui, eikä käsittelyyn ole muita oikeudellisia perusteita.
   3. Vastustatte käsittelyä GDPR:n artiklan 21 kohdan 1 mukaisesti, eikä ensisijaista oikeudellista syytä käsittelylle ole, tai vastustatte käsittelyä GDPR:n artiklan 21 kohdan 2 mukaisesti.
   4. Teitä koskevia henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
   5. Teitä koskevien henkilötietojen poistaminen on tarpeen yhteisön oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
   6. Teitä koskevat henkilötiedot on kerätty tietoyhteyskunnan palveluihin liittyen GDPR:n artiklan 8 kohdan 1 mukaisesti.

   Jos rekisterinpitäjä on julkaissut teitä koskevat henkilötiedot ja on GDPR:n artiklan 17 kohdan 1 mukaisesti velvoitettu kyseiset tiedot poistamaan, se toteuttaa saatavilla olevan teknologian ja kustannukset huomioon ottaen toimenpiteet, myös tekniset, tiedottaakseen tietojenkäsittelystä vastaavalle, joka käsittelee henkilötietoja, että olette asianosaisena henkilönä vaatineen kaikkien henkilötietoihinne ohjaavien linkkien ja henkilötietojenne kopioiden ja jäljennösten poistamista.

   Oikeutta poistamiseen ei ole, jos käsittely on tarpeen

   1. sanan- ja tiedonvapauden oikeuden harjoittamiseen,
   2. laillisen velvoitteen täyttämiseen, joka edellyttää Yhteisön tai jäsenvaltion oikeuden alaisena toimivan rekisterinpitäjän tietojenkäsittelyn, tai sellaisen tehtävän toteuttamista, joka edustaa yleistä etua tai jota rekisterinpitäjää ohjaava julkinen vallankäyttö vaatii,
   3. yleisen edun puolesta yleisen terveyden alueella GDPR:n artiklan 9 kohdan 2 alakohdan h ja i sekä artiklan 9 kohdan 3 mukaisesti,
   4. yleistä etua edustavaa arkistointikäyttöön, tieteelliseen tai historialliseen tutkimuskäyttöön tai tilastolliseen käyttöön GDPR:n artiklan 89 kohdan 1 mukaisesti niin kauan, kun kohdassa a) mainittu oikeus tekee tämän tavoitteen saavuttamisesta todennäköisesti mahdottoman, tai haittaa sitä suuresti, tai
   5. oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 5. Oikeus tiedonsaantiin

  Jos käytätte oikeuttanne tietojen korjaamiseen, poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen rekisterinpitäjän suhteen, tämä on velvoitettu kertomaan tietojen korjaamisesta, poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta kaikille vastaanottajille, joille teitä koskevat henkilötiedot ovat saatavilla, ellei hän osoita tätä mahdottomaksi, tai ellei tästä aiheudu kohtuuttomia kustannuksia.

  Teillä on rekisterinpitäjän suhteen oikeus saada tältä tietoja näistä vastaanottajista.

 6. Oikeus tietojen siirrettävyyteen

  Teillä on oikeus saada rekisterinpitäjälle luovuttamanne teitä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, toiminnallisessa ja koneella luettavassa muodossa. Lisäksi teillä on oikeus välittää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle tiedot on luovutettu, edellyttäen, että

  1. käsittely tapahtuu suostumuksesta GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a tai GDPR:n artiklan 9 kohdan 2 alakohdan a mukaisesti, tai sopimuksen perusteella GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan b mukaisesti, ja
  2. käsittely suoritetaan automatisoidusti.

   Tätä oikeutta harjoittaessanne teillä on myös oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Muiden henkilöiden vapauksia ja oikeuksia ei saa loukata tässä yhteydessä.

  Oikeus tietojen siirrettävyyteen ei päde sellaisten henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn, jotka ovat välttämättömiä yleisen edun tehtävän suorittamiseen, tai jotka ovat osa rekisterinpitäjää ohjaavan julkisen vallan toimia.

 7. Vastustamisoikeus

  Teillä on oikeus, syistä, jotka johtuvat erityisestä tilanteestanne, vastustaa teitä koskevien henkilötietojen käsittelyä GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan e tai f mukaisesti; tämä pätee myös näihin määräyksiin nojautuvaan profilointiin.

  Rekisterinpitäjä ei käsittele enää teitä koskevia henkilötietoja, ellei hän pysty osoittamaan pakottavia, suojanarvoisia syitä käsittelylle, jotka ylittävät teidän etunne, oikeutenne ja vapautenne, tai ellei käsittely ole osa oikeudellisen vaateen laatimista, esittämistä tai puolustamista.

  Jos teitä koskevia henkilötietoja käytetään suoramarkkinointiin, teillä on milloin tahansa oikeus vastustaa vain teitä koskevien henkilötietojen käsittelyä kyseiseen tarkoitukseen; tämä pätee myös profilointiin, kunhan se on yhteydessä mainitunlaiseen suoramarkkinointiin.

  Jos vastustatte tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksessa, teitä koskevia henkilötietoja ei enää käytetä tähän tarkoitukseen.

  Direktiivistä 2002/58/EY huolimatta teillä on mahdollisuus käyttää vastustamisoikeuttanne tietoyhteiskuntapalveluiden käytön yhteydessä sellaista automatisoitua käsittelyä vastaan, jossa käytetään teknistä luettelointia.

 8. Oikeus peruuttaa tietosuojaoikeudellinen suostumus

  Teillä on oikeus milloin tahansa peruuttaa tietosuojaoikeudellinen suostumuksenne. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn oikeutukseen.

 9. Automatisoitu päätös yksittäistapauksessa, mukaan lukien profilointi

  Teillä on oikeus olla tyytymättä yksinomaan automatisoidun tiedonkäsittelyn – mukaan lukien profilointi – kautta tehtyyn päätökseen, jonka oikeusvaikutus on teitä vastaan tai haittaa teitä vastaavalla tavalla. Tämä ei päde, jos päätös

  1. on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten,
  2. on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa yhteisön oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tai
  3. perustuu teidän nimenomaiseen suostumukseenne

  Nämä päätökset eivät saa kuitenkaan nojata erityisiin henkilötietoryhmiin GDPR:n artiklan 9 kohdan 1 mukaisesti, paitsi jos sovelletaan GDPR:n artiklan 9 kohdan 2 alakohtaa a tai g, ja asianmukaiset toimenpiteet oikeuksienne ja vapauksienne sekä oikeutettujen etujenne suojaksi on toteutettu.

  Kohtiin (1) ja (3) viitaten rekisterinpitäjä toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet taatakseen oikeutenne ja vapautenne sekä oikeutetut etunne, joihin kuuluu vähintään oikeus vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeus esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

 10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  Teillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkanne tai työpaikkanne on tai jossa väitetty rikkomus on tapahtunut, jos katsotte, että teitä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan GDPR-asetusta.

  Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien GDPR:n artiklan 78 mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta.

BITO Uutiskirje