Kestävä kehitys

Kestävä kehitys liiketoiminnassa - Sosiaalinen sitoutuminen

 • Meillä on velvollisuus aluettamme ja täällä asuvia ihmisiä kohtaan.
 • Olemme houkutteleva ja sitoutunut työnantaja
 • Pidämme kiinni sosiaalisesta vastuullisuudestamme

Valmiina tulevaisuuteen

BITO on kotonaan materiaalien varastoinnin ja käsittelyn maailmassa - ja kotonaan luonnonrikkaalla alueella. Koemme olevamme hyvin sidoksissa kotiseutuumme. Erittäin vihreä alue, jolle ovat ominaisia metsät, maatalous ja viininviljely. Tämän luonnonrikkauden säilyttämiseksi olemme aina tunteneet velvollisuudeksemme auttaa pitämään se sellaisena.

Meille kestävyys tarkoittaa myös vastuun kantamista täällä asuvista ihmisistä ja siten sen varmistamista, että alueella ja sen asukkailla on lupaava tulevaisuus.

 

Lisätietoja BITOsta työnantajana

Vastuu työntekijöistämme ja alueesta

Olemme alueemme suurin työnantaja

Perinteisenä, keskisuurena ja tulevaisuuteen suuntautuneena perheyrityksenä toimimme globaalisti ja silti hyvin lähellä kotiseutuamme. Siitä lähtien, kun BITO perustettiin vuonna 1845, yrityksen pääkonttori, mukaan lukien tutkimus- ja kehitystoiminta sekä tuotantolaitokset, on sijainnut alueellamme. Yhtenä alueemme suurimmista työnantajista meillä on erityinen velvollisuus. Siksi pysymme vahvasti juurtuneina kotiseudullemme ja sidoksissa sinne.

Emme olisi sitä mitä olemme ilman henkilökuntaamme. Tietämyksellään, kokemuksellaan, innovatiivisilla ideoillaan, visioillaan, vastuullisuudellaan, suorituskyvyllään, hauskuudellaan työssä ja pitämällä kiinni yhteisistä arvoistamme he pitävät visioidemme elinvoimaisina sekä itselleen että meille. Olemme ylpeitä siitä, että suurin osa työntekijöistämme on ollut palveluksessamme useita vuosia.

  • BITO Academy edistää ammatillista kehitystä

  Työntekijöiden ammatillisen ja henkilökohtaisen kehityksen edistäminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme. BITO Academy tarjoaa erilaisia ammatillisia ja henkilökohtaisia koulutuskursseja. Jatkuva ammatillinen koulutus parantaa yleistä työsuoritusta, itsetunnon, motivaation ja luovuuden kaltaisten asenteiden kehittämisellä on myös suuri merkitys siinä, että työtä tehdään aiempaa paremmin.

  • Laaja valikoima koulutusmahdollisuuksia

  Ammattikoulutustarjontamme sisältää monia erilaisia koulutuksia sekä kaupallisella että teknisellä alalla - oppisopimuskoulutuksesta yliopisto-opintoihin. Näin voimme antaa alueemme nuorille mahdollisuuden saada pätevää ammatillista koulutusta ja samalla tarjota koulutusta ammattitaitoisille työntekijöillemme. Olemme aina kiinnostuneita ottamaan harjoittelijoitamme vakituisiksi työntekijöiksi.

  • Eläkejärjestelyt

  Väestörakenteen muutos vaikuttaa yhä enemmän vanhustenhoitoon. BITO-eläkemallilla annamme merkittävän panoksen työntekijöidemme toimeentulon turvaamiseksi eläkkeellä.

BITTMANN-säätiö

Pysyvän muutoksen aikaansaaminen

Vastuu alueemme asukkaista.

Nuoret ovat tulevaisuutemme. Siksi Bittmann-säätiö edistää osana sosiaalista vastuutaan intohimoisesti lasten ja nuorten henkistä ja fyysistä kehitystä koulutuksen, tieteen, urheilun ja kulttuurin aloilla erilaisilla toiminnoilla.

Perustamisestaan vuonna 2008 lähtien säätiömme on sponsoroinut lukuisia hyväntekeväisyyshankkeita, kuten urheiluseurojen, koulujen ja päiväkotien varustamista, sekä antanut taloudellista tukea kulttuuritapahtumille.

Antaaksemme arvokkaita virikkeitä alueellemme säätiömme järjestää myös luentosarjoja, joihin kutsumme nimekkäitä puhujia.

 

 

”Säätiömme avulla haluamme ottaa vastuun alueestamme ja auttaa vaikuttamaan pysyvästi.

Halumme ja huolemme on antaa jotain itsestämme muille ja tukea mielekkäitä hankkeita, jotka antavat arvokkaita sysäyksiä erityisesti nuorille, jotka ovat alueemme tulevia johtajia.”

Fritz BittmannBittmann-säätiön perustaja

Löydä oma yhteyshenkilösi.

Odotamme yhteydenottoanne:
+358 1 0324 6510

BITO Uutiskirje