Pakkausten optimointi kappaletavaralogistiikassa

Pakkauksiin ja pakkaamiseen liittyviä prosesseja optimoimalla voidaan saavuttaa mittavia kustannussäästöjä, parantaa kilpailukykyä ja samalla suojella ympäristöä. Aiheen lähestyminen vaatii kauaskatseisuutta.

Monet yritykset lähettävät päivittäin yksittäisiä paketteja tai kuormalavoille koottua rahtia. Nämä ovat joko yrityksen valmistamia tuotteita tai esim. verkkokauppojen myytäviä tuotteita. Tavarat lähetetään lähinnä pikarahtina tai olemassa olevien yleisten rahtiverkostojen kautta. Optimoimalla yrityksen prosesseja, rahaa voidaan säästää pakkauskustannuksissa sekä samalla parantaa kilpailukykyä ja suojella ympäristöä. Optimoinnissa on otettava huomioon mm. pakkausten suunnittelu ja käsittely, pakkausvalikoima, tilankäyttö ja varastot, laatuvaatimukset, pakkauksen materiaali ja elinkaariarviointi (kertakäyttöinen vai uudelleenkäytettävä). Usein yksittäisten pakkaustyyppien ja kuormalavojen tilavuuden ja pinta-alan käyttöasteet ovat hyvin vähäisiä. Muita optimoinnin mahdollisuuksia ovat pakkausten standardointi (valikoiman rajoittaminen), yhtenäisen painatuksen valinta, tilausmäärien niputtaminen, tehokkaiden pakkauskoneiden käyttö, keräilypaikkojen optimointi ja johdonmukainen tuotetiedonhallinta yli toimipisterajojen (varastonhallintajärjestelmä). Yhteenvedettynä voidaankin todeta, että pakkauksiin liittyvien prosessien ja pakkausten optimointi vaatii kauaskatseista johtamista yli osastorajojen.

Kappaletavaralogistiikan erityispiirteet

Toisin kuin suorissa kuljetuksissa, kappaletavarakuljetuksissa olevia tavaroita käsitellään useita kertoja. Lähettäjältä kuljetus kulkee yleensä ensin huolitsijan terminaaliin ja siellä eri lähetykset yhdistetään runkoreittiä varten. Tavarat jaetaan kuorma-autoille, jotka sitten toimittavat ne asiakkaille. Tämä tarkoittaa, että lähetettyjä tavaroita käsitellään vähintään kaksi kertaa. Kappaletavaraksi määritellään tavarat, joiden pituus on enintään 2,40 m, joka on samalla kuorma-auton vähimmäisleveys. Kaikkea eurolavan kokoa ylittävää pidetään kuitenkin haastavana. Monet kuljetusyritykset käyttävät pääsääntöisesti kuorma-autoissa kahteen tasoon lastaamista voidakseen hyödyntää auton tilavuuden paremmin. Kuorma-autot lastataan ja puretaan yleensä vain perästä. Kuljetusyritykset jotka käyttävät yksinomaan sivulastausta, ovat erittäin harvinaisia. 

Pakkaukset tavarakuljetuksiin

Jotta kappaletavaratoimituksien sujuvuus huolitsijan terminaalissa voidaan taata parhaiten, tavarat tulisi pakata kuormalavoille, mielellään joka sivulta käsiteltäville. Eurolavat tms. ovat tyypillisiä, mutta käytössä on myös samankokoisia kertakäyttöisiä kuormalavoja. Modulaaristen mittojensa ansiosta nämä kuormalavat sopivat yhtälailla erinomaisesti kuorma-autoon ja ne voidaan lastata pitkittäin tai poikittain. Irtotavara tai isot tuotteet (pitkät tavarat, litteät tuotteet) häiritsevät prosessia ja ne myös vahingoittuvat herkemmin. Kuormalavat on pakattava siten, että niiden sivujen tulisi olla mahdollisimman sileät ja suorat. Pinottavuuden mahdollistamiseksi pakkauksen on oltava myös riittävän tukeva. Tuotepakkausten, myyntipakkausten ja kuljetuspakkausten käyttötarkoitusten eron ymmärtäminen on tärkeää. Tuotepakkausten tarkoituksena on suojata tuotetta itseään ja myyntipakkausten tarkoituksena on tehdä tuotteesta ostajalle houkutteleva, mutta kuljetuspakkausten päätehtävä on tuotteen sekä myyntipakkausten suojaaminen. Kuljetuspakkausten yleisin materiaali on aaltopahvi. Usein tuotteita yhdistetään myös yhdeksi valmiiksi kuljetusyksiköksi, kuten myyntidisplayksi. Käyttökohteesta riippuen myös puuta käytetään kuljetuspakkauksissa. Teräksen käyttö taas on erittäin harvinaista kappaletavaratoimituksissa. 

Pakkausmateriaalien edut ja haitat

Luonnollisesti kuljetuspakkauksen valmistusmateriaalilla on suuri merkitys tuotteen suojauksen kannalta. Merkityksellistä on myös pakkauksen itsensä kestävyys ja sen paino. Lisäksi millaiset ovat pakkausten käsittely- ja kierrätyskustannukset? Kuljetuspakkaukset on perinteisesti suunniteltu pääsääntöisesti kertakäyttöisiksi. Tulevaisuudessa turhan muovin käyttö kuitenkin koko ajan vähenee ja uudelleenkäytettävyys vastaavasti lisääntyy. 

Esimerkkejä pakkausten optimoinnista?

Pakkaustekniikan alalla on useita optimointivaihtoehtoja. Uudelleenkäytettävien pakkausten käyttö on mahdollista säännöllisille kaksisuuntaisille kuljetuksille, joita voidaan järjestää lähettäjän ja vastaanottajan välille. Pienentämällä palautettavien pakkausten tilavuutta (esim. taittelemalla tai pinoamalla) prosessi optimoituu ja tehostuu. Jos käytetään kertakäyttöisiä pakkauksia, tulisi niiden olla optimaalisiksi suunniteltuja, eli huomioiden mm. riittävä kantokyky sekä voidaan taata riittävä suoja.

Pakkaukset tulisi mukauttaa nimikkeisiin ja kuljetusyksiköihin (kuten euro-lavat) parhaalla mahdollisella tavalla, jotta täyttö- ja pakkausmateriaaleja voidaan vähentää ja kuljetusyksikkö hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Kuplamuovi helpottaa särkyvien tuotteiden pakkaamista. Pakkausmuovilla voidaan sitoa tuotteita esim. aaltopahvitelineisiin tai pakkauksiin, jolla pystytään vähentämään kuplamuovin tms. erilaisten täytteiden käyttömääriä. Pakkausmuovilla voidaan myös sitoa pahvilaatikot kiinni kuormalavaan. Markkinoilta ei aina löydy valmiita ja toimivia pakkausratkaisuja, jolloin riittävää optimointia ei pystytä tekemään riittävän hyvin. Tällöin kannattaa hyödyntää pakkaustuotesuunniteluun erikoistunutta osaajaa. 

Säästä pakkausmateriaalikustannuksia

Kuljetusketjun kokonaisvaltaisessa suunnitellessa on erityisen tärkeää huomioida tuotteiden erityisominaisuudet. Esiin nousee useita kysymyksiä, kuten: Kuinka jämäköitä kuljetuspakkausten on oltava? Mitä materiaaleja niihin käytetään ja missä säästöjä voidaan kotiuttaa? Miten pakkauksia voidaan optimoida? Tarvitaanko pakkausten suunnitteluun erityisosaamista? Missä ja miten prosesseja voidaan optimoida? Onko pakkauskoneiden hankinta kannattavaa? Mitä kuljetusketjua ja kuljetusyksiköitä tulisi käyttää? Ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä: Ovatko sijoitukset kannattavia? 

Laskemalla sijoitetun pääoman tuottoaste (ROI) voidaan arvioida, kuinka paljon yritykseen sijoitettu pääoma on tuottanut. 

ROI = (Tuotto - Sijoitettu pääoma) / Sijoitettu pääoma  

Tuotto = Lisääntyneet tulot + Vähennykset kustannuksissa  

Sijoitettu pääoma = aika, resurssit, ihmiset, koneet 

Jos sijoitetut pääomat ovat suurempia kuin kasvaneet tuotot plus kustannusten alennukset, tulos on negatiivinen. Investoinnit aikaan, resursseihin, materiaaleihin, ihmisiin ja koneisiin on siksi otettava huomioon ja laskettava huolellisesti. 

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje