XL-Motion: Täydellinen laatikko automatisoituun varastoon

Oikeiden laatikoiden käyttö automatisoiduissa pientavaravarastoissa voi lisätä tehokkuutta ja vähentää melutasoa. XL-Motion on suunniteltu erityisesti automaattista pientavaravarastointia varten.

Automaattiset pientavaravarasto-järjestelmät (AS/RS) ja sukkulajärjestelmät soveltuvat yrityksille, jotka haluavat varastoida ja poimia tehokkaasti suuren määrän pieniä osia. Näiden varastointijärjestelmien suurena etuna on suuri tilankäyttöaste eli varastotilan säästö sekä nopea automaattinen varastointi ja haku sekä pientavaroiden poiminta. Tällä tavoin voidaan saavuttaa erittäin korkea kiertonopeus. Automaattiset pientavaroiden varastointi- ja siirtojärjestelmät voidaan toteuttaa suljettuina järjestelminä, joihin on rajoitettu pääsy. Ne tarjoavat korkeatasoisen turvallisuuden ja tarkkuuden tilausten poiminnassa. 

Oikea laatikko ratkaisee

Oikea laatikoiden valinta automaattiseen pientavaravarastoon (1) tai sukkulavarastoon ei ainoastaan lisää koko varaston tehokkuutta. Lisäksi laatikot vaikuttavat myös varaston melutasoon ja siten työntekijöiden työergonomiaan. Laatikoiden suuri nettotilavuus (sisätilavuus) puolestaan määrittää tilan käyttöasteen ja sen, kuinka monta laatikkoa lopulta on käytettävä. Vaihto- ja automaattisten pientavaravarastojen laatikoiden on luonnollisesti oltava erityisen vakaita, jotta niitä voidaan käyttää kuljetinjärjestelmässä pitkään. Lisäksi laatikoiden on täytettävä tiukat toleranssit. BITO tarjoaa laajan valikoiman laatikoita. Näitä ovat BITO-Box MB, KLT ja XL, taittolaatikko EQ, U-Turn pinoamislaatikko, erilaiset lokerot ja BITO-Box XL-Motion (2). 

XL-Motion hiljainen juoksija

BITO-Box XL-Motion on suunniteltu erityisesti hiljaiseen toimintaan automaattisissa pientavaravarastoissa ja sukkulajärjestelmissä. Se vähentää huomattavasti työntekijöiden melutasoa. Tätä tarkoitusta varten laatikkoon on integroitu pyörivä kaksoislattia (astinlauta). Lattia ei taivu raskaiden kuormien alla vahvistetun pohjan ansiosta ja pysyy aina tasaisena ja sileänä sekä kulkee erityisen hiljaisesti kuljetustekniikassa. Alentunut melutaso vähentää myös sairauspoissaoloja ja lisää yrityksen työntekijöiden tyytyväisyyttä. Laatikot täyttävät EY-direktiivin 2003/10/EY ja sen kansallisen täytäntöönpanon, työpaikan melu- ja tärinäasetuksen (LärmVibrationsArbSchV), vaatimukset. Sivuseinien täysin pystysuoran muotoilun ansiosta sisäistä tilavuutta voidaan lisätä kolmesta kuuteen litraa. Myös paloturvallisuusvaatimukset on otettu huomioon. Tarvittaessa laatikot voidaan varustaa vedenpoistorei'illä sprinklerijärjestelmiä varten. Laatikot voidaan jakaa eri osastoihin pituussuuntaisilla ja poikittaisilla jakajilla, jolloin varastointitiheys kasvaa. Jäljitettävyyden varmistamiseksi laatikoihin voidaan integroida viivakoodeja tai RFID-tekniikkaa. Kestävyys (4) täyttyy myös automatisoiduissa pientavaravarastoissa. Laatikoiden kuiskaaja voidaan valmistaa sataprosenttisesti kierrätysmateriaalista. 

Kirjallisuus 

1 BITO-asiantuntemus, Miten löytää paras laatikko tarpeisiisi, Linkki 

2 BITO-asiantuntemus, BITO XL Motion, erityisen hiljainen laatikko, monipuolisella jakamisjärjestelmällä, Linkki

3 BITO-asiantuntemus, Muovien kierrätys on yhä tärkeämpää myös teollisuuslaatikoiden osalta Linkki (englanniksi) 

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje