Muotilogistiikan tulevaisuuden trendit

Tekoälyn, digitaalisten kaksosten, ennakoivan analyysin ja ennakoivan logistiikan menetelmiä käytetään yhä enemmän monimutkaiseen muotilogistiikkaan. Tekoäly auttaa myös parantamaan toimitusketjujen häiriönsietokykyä.

Muotiteollisuutta pidetään erittäin nopeatempoisena teollisuudenalana, jota uudet kausiluonteiset muotitrendit ohjaavat jatkuvasti. Toisaalta muotiteollisuuden yritysten on otettava huomioon erilaisia tulevia trendejä liiketoimintamallissaan ja mukauduttava yhä uudestaan ja uudestaan. Muotiteollisuuden logistiikassa korostuvat verkkokauppa ja monikanavalogistiikka, yhden päivän toimitus, digitalisaatio, eräkoko 1, erittäin korkeat tuottoprosentit ja ympäristöystävällisyys. 

Logistiikka: tärkeä muodin verkkokaupan ydin

Erityisesti muotiteollisuudessa logistiikka on menestyvän yrityksen sydän. Verkkokaupan asiakkaiden odotukset toimitusnopeudesta ovat kasvaneet jatkuvasti. Tilattujen muotituotteiden toimitus samana päivänä on jo nyt olemassa oleva toimintamalli. Lisäksi erittäin korkea tuottoaste, noin 56 prosenttia, on osa liiketoimintamallia (1). Monikanavamallit johtavat monimutkaiseen palautusten käsittelyyn, jotka vaativat erikoistuneita käänteisiä logistiikka- ja lajittelujärjestelmiä. Erityisesti suoraan asiakkaalta logistiikkakeskukseen lähetetyt tuotteet aiheuttavat ongelmia, koska tärkeitä tietoja, kuten palautuksen syy, usein puuttuu. Yleensä palautuksia ei tietenkään pitäisi välttämättä edistää. Palautuksista voidaan kuitenkin saada tärkeitä tietoja asiakkaiden tarpeista. voivat muodostaa perustan lisääntyneelle tulevalle myynnille ja vähemmän palautuksille. Jopa se, mitä asiakas ei halua, parantaa ehdotusmekanismia integroidun tekoälyn (AI) avulla. 

Hienostunut monikanavalogistiikka

Aiemmin verkkotilaukset käsiteltiin usein erillään sivuliikkeiden tai muotiliikkeiden offline-tilauksista. Tämä edellytti erillistä verkkokaupan logistiikkakeskusta. Nykyään molemmat on yleensä integroitu yhteen logistiikkakeskukseen. Click & Collect, Click & Reserve, Endless aisle-käytävät ja tavaroiden palauttaminen kauppaan ovat myös haaste muotilogistiikalle. Kaikki tämä edellyttää erityisen joustavaa ja automatisoitua logistiikkajärjestelmää, jossa on toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) ja varastonhallintajärjestelmä (WMS). Usein täällä käytetään tuotteet keräilijälle-järjestelmiä, jotka lisäävät tilausten läpikulkunopeutta tai lyhentävät keräysaikaa. Seuraava automaatioaalto tulee tapahtumaan “kollegarobottien” kautta. Robotit ja automatisoidut automaattitrukit ja robotit (AGV) ottavat haltuunsa tavaroiden keräilyn, kuljetuksen ja lajittelun. Droneja ja jakelurobotteja käytetään jo pakettitoimituksissa (2).  

Digitalisaatio ja eräkoko 1

Teollisuus 4.0, digitalisaatio ja automaatio mahdollistavat tulevaisuuden tehtaan. Koneet ja järjestelmät, joissa on integroidut kyberfysiikkajärjestelmät, kommunikoivat keskenään teollisen esineiden internetin (IIdD) kautta. Lisäainevalmistuksella eli 3D painatuksella tuotanto voidaan määrittää eräkokoon 1. Tämä mahdollistaa yksilöllisen massatuotannon. Esimerkkejä ovat urheilukenkien valmistajat, kuten Adidas, jotka tuottavat täysin yksilöllisiä kenkämalleja. Asiakkaat voivat koota oman urheilukenkänsä verkossa.  

Digitaalinen kaksonen logististen prosessien simulointiin

Koko älykäs tehdas, muotiteollisuuden tuotanto, ja logistiset prosessit voidaan esittää niin sanotulla digitaalisella kaksosella (3). Todellisten prosessien digitaalinen esitys mahdollistaa skenaarioiden läpikäymisen ja prosessien optimoinnin. Käsittelemme usein monimutkaisia ja joskus läpinäkymättömiä logistiikkajärjestelmiä ja suuria tietomääriä (massadata). Tämän takia yksityiskohtainen digitaalinen ja tekoälyn tuottamaan dataan perustuva analyysi on tarpeen. Tämä helpottaa merkittävästi päätöksentekoa monimutkaisessalogistiikassa. Digitaaliset kaksoset voidaan luoda hyvin erilaisille esineille ja järjestelmille yrityksessä ja sen ulkopuolella. Esimerkkejä ovat digitaaliset kaksoset trukeille, varastoille, kokonaisille muotiteollisuuden toimialoille tai myös esimerkiksi hankintajärjestelmille. Logistiikan kaksoset voidaan luokitella niiden toimintojen mukaan: seuranta, toiminnallinen, ennakoiva, oppiminen (älykäs) ja autonominen ohjaus. 

Tekoäly, massadata ja ennakoiva logistiikka

Ennakoivan logistiikan avulla logistiikkaverkoston tiloja voidaan ennustaa tulevaisuudessa (4). Tämä on myös digitaalisen kaksosen sovellus. Toisin sanoen luodaan   logistiikkaverkoston digitaalinen kaksonen. Jo muutaman vuoden ajan trendinä on ollut asiakkaiden ostokäyttäytymisen arviointi hyödyntämällä big dataa ja tekoälyä. Käyttäytymishistoriasta voidaan tunnistaa malleja, jotka mahdollistavat tiettyjen tapahtumien esiintymisen (tilauskäyttäytyminen jne.) tietyllä todennäköisyydellä. Tähän käytetään digitaalista kaksosta ja ennakoivaa analyysiä.  

Kestävien toimitusketjujen rakentaminen

Toinen haaste on niin sanottujen joustavien toimitusketjujen kehittäminen. Erityisesti koronapandemia on osoittanut, kuinka herkkiä logistiset prosessit ja toimitusketjut voivat olla. Myös toimitusketjujen suuri riippuvuus toimittajista muun muassa Kiinasta, Bangladeshista, Intiasta ja Kambodžasta tuli tuskallisen selväksi. Kriisin tärkeitä opetuksia ovat siis olleet tarve monipuolistaa muodin toimitusketjua ja rakentaa digitaalisia alustoja yritysten toimitusketjujen läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Aktiivisella verkko- ja toimitusketjun suunnittelulla, digitaalisen varaston ennustamisella ja aikataulutuksella sekä kattavalla logistiikkakapasiteetin suunnittelulla voidaan varmistaa kriisisuojattu toimitusketju. Lisäksi kriisiaikoina erittäin vaihtelevat rahtimaksut on aina esitettävä avoimesti digitaalisilla alustoilla. 

Kirjallisuus: 

1 Bito-asiantuntemus, hajautettu palautusten käsittely muotilogistiikan alalla, linkki 

2 Tekstiiliteollisuuden oivalluksia, monikanavalogistiikka, linkki 

3 Straube Frank Prof. Dr.-Ing.,  Digitaalisten kaksosten typologiat ja  sovellushyödyt logistiikkajärjestelmissä, Logistikpraxisseminar 2021: Digitale Zwillinge von Logistiksystemen: Typologies, Applications and Future Benefits, linkki 

4 Bito-asiantuntemus, tekoälyn mahdollinen käyttö logistiikassa, linkki 

5 Bito-asiantuntemusta, oppitunteja koronasta: Kriisinkestävä toimitusketju ja materiaalihuolto, linkki 

8 Exploitation Made in Europe, Raportti ihmisoikeusloukkauksista saksalaisten muotimerkkien tuotannossa: Ukraina, Serbia, Kroatia ja Bulgaria, Clean Clothes Campaign and Bread for the World, huhtikuu 2020, linkki 

9 Bito-osaamista, lisää yritysvastuuta: Toimitusketjulaki hyväksytty, linkki 

Muotiteollisuus: Joka neljäs toimittaja taloudellisessa ahdingossa COVID-19: n vuoksi, McKinsey & Company, toukokuu 2020, linkki  

Bito-osaamista, CO2-neutraali logistiikka, linkki  

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje