Varaosalogistiikka autoteollisuudessa

Autoteollisuuden varaosalogistiikkaa pidetään erittäin monimutkaisena. Tuhansia eri osia monille eri automalleille on pystyttävä varastoimaan asianmukaisesti ja toimittamaan ajallaan.

Autoteollisuuden varaosalogistiikkaa ei syyttä kutsuta logistiikan kuningaslajiksi. Pitäähän eri automallien varaosia, mukaan lukien klassikkoautot olla saatavilla valtakunnallisesti tai jopa maailmanlaajuisesti. Varaosavalikoima koostuu nopeasti kiertävistä ja erittäin harvoin kysytyistä tuotteista. Logistiikan tehtävä on siis aikakriittistä ja samalla erittäin monimutkaista. Varaosalogistiikan tavoitteena on tasapainoilla kustannusten, palvelu- ja varastotasojen optimoinnin sekä maksimaalisen saatavuuden ja luotettavuuden välillä. Tavoitteiden välillä vallitsee ristiriita riittävän varastotason ja saatavuuden sekä minimaalisen sidotun pääoman välillä. Jakelun suunnittelussa otetaan nykyään huomioon myös hiilijalanjälki.

Varaosalogistiikan varastointi

Autoteollisuuden varastointia ja jakelua varten vaaditaan pitkälle mietittyjä ja räätälöityjä ratkaisuja sekä eriytettyä ja realistista varaosien tarvemäärittelyä. Yritysten jakelujärjestelmä muodostuu eri tasoista, joita ovat keskus-, alue- ja jälleenmyyjätasot. Tämä mahdollistaa sen, että asiakastilauksiin voidaan vastata eri nopeuksilla. Tällä tavoin järjestetyssä logistiikkaverkostossa hitaasti liikkuvat osat varastoidaan keskitetysti ja jatkuvasti kysyttyjä tavaroita varastoidaan hajautetusti lähellä tavaroiden myyntipaikkoja. Keskusvaraston ei tarvitse olla fyysisesti yhdessä keskeisessä paikassa. Hitaasti kiertäviä tuotteita voidaan varastoida kustannustehokkaissa ulkovarastoissa, joilla on tarpeeseen nähden riittävän keskeinen sijainti. Myös tuotteiden koko ja tyyppi on tarpeellista ottaa huomioon varastoinnissa. Varastoja johdetaan keskitetysti tietotekniikan avulla ja ne muodostavat siten virtuaalisen keskusvaraston. Varastosaldojen läpinäkyvyyden ylläpitämiseksi on toimitusketjun kaikkien varastojen oltava linkitetty toisiinsa ja visualisoitu. (1) Erilaiset ​​elektroniset komponentit ovat esimerkiksi vain rajoitetusti varastoitavissa. Tuotteilla on niin sanotusti parasta ennen – päiväys, mikä pitää ottaa varastoinnissa ja logistiikassa huomioon.

Asiakasuskollisuus ja tehokkuuden lisääminen

Varaosat eivät tänä päivänä enää myy itseään riippuvuudesta autonvalmistajaan tai jälleenmyyjään. Nykyään asiakkaat yrittävät saada varaosia halvemmalta ulkopuolisilta toimittajilta internetin kautta. Autoteollisuuden OEM-alalla (Original Equipment Manufacturer) on syntynyt armoton kilpailu. Jotkut autonvalmistajat - kuten FIAT - ovatkin perustaneet paikallisia jakelukeskuksia varmistaakseen, että jälleenmyyjät pystyvät toimittamaan varaosia nopeammin ja paremmin. Lisäksi osien saatavuuden läpinäkyvyyttä on parannettava. Jälleenmyyjät haluavat myös vähentää varastointiaan ja siksi varaosalogistiikassa onkin välttämätöntä pystyä nopeisiin toimituksiin – mieluiten samana päivänä. Varaosalogistiikassa on osa-alueita, joilla on paljon potentiaalia lisätä tehokkuuttaan. Näitä ovat tarvittavien varaosien tunnistaminen, tilausprosessin käynnistäminen ja toimitusaikojen minimointi.

3D-tulostus tulevaisuuden trendinä

Sen sijaan että komponentteja lähettäisiin alueellisesta tai keskusvarastosta toisinaan tuhansien kilometrien pituiselle matkalle, voidaankin varaosat yksinkertaisesti tulostaa nopeasti paikan päällä 3D-tulostuksen avulla. Tähän tarpeeseen vastaa esimerkiksi Laser sintraus, joka on yksi materiaalia lisäävän valmistuksen (Additive Manufacturing, AM) muoto. Edellytys on, että komponenttien kolmiulotteiset CAD-tiedot ovat olemassa ja ne voidaan näin ollen siirtää 3D-tulostimeen. Materiaalia lisäävä valmistus (AM) on syntynyt vähitellen viime vuosikymmenten aikana prototyyppien valmistuksesta omaksi valmistusmenetelmäksi. Prototyyppien valmistuksessa käytetään pääasiassa muoveja, kun taas AM käyttää monia erilaisia ​​materiaaleja (mukaan lukien jalometallit, titaani, kompleksiset seokset jne.). Etuna on, että myös elinkaaren lopussa oleville tuotteille voidaan valmistaa varaosia. AM sopii erityisen hyvin komponenttien tai varaosien yksittäiseen tuotantoon. Monien varaosien kalliista varastoinnista voitaisiin päästä eroon tämän tekniikan avulla. Ja toisaalta myös minimoitaisiin ajoneuvojen seisonta-aika. Toinen lasersintrauksen mahdollisuus on komponenttien nopea korjaus, minkä vuoksi niitä ei enää tarvitse korvata kokonaan. 3D-tulostus ja AM ovat nousussa ja ne korvaavat todennäköisesti varaosalogistiikan kalliin varastoinnin ja jakelun muutamassa vuodessa.

Varastotekniikkaa varaosalogistiikalle

Autoteollisuuden varaosalogistiikan varastojen on tarjottava lukuisia varastointimahdollisuuksia mitä erilaisimmille osille. Valikoima käsittää suuria osia kuten moottoreita ja korin osia, auton ikkunoita, renkaita, pieniä osia tai herkkää elektroniikkaa. Näille hyvin erilaisille tavaroille on oltava sopivat säilytysmahdollisuudet. Auton varaosavaraston on oltava toiminnallinen ja selkeä ja sen on pystyttävä suorittamaan varastotoiminnot sulavasti. Tässä käytetään usein yhdistettyjä ratkaisuja.  Näitä ovat esimerkiksi automaattinen pienosien varastointi nopeasti liikkuville esineille, monitasoinen hyllyjärjestelmä hitaasti liikkuville esineille ja kuormalavavarastointi kokonaisten lavojen täydentämistä varten. Näissä varastoissa tarvitaan usein myös tynnyritelineitä öljyjen, jarrunesteiden ja muiden vaarallisten aineiden varastointia varten. Niille asetetaan yleensä korkeat vaatimukset.

Varaosalogistiikassa käytetään usein myös tilaa säästäviä ja uudelleen käytettäviä muovilaatikoita (pinottavat, sisäkkäiset tai taitettavat laatikot). Niitä käytetään kuljetuksiin keskusvarastosta paikallisiin jakelukeskuksiin tai suoraan autokauppiaille ja takaisin keskusvarastoon. BITO:lla on valikoimassa useita tilaa säätäviä laatikoita, kuten kasaantaittuvia (EQ), sisäkkäin pinottavia (MB), sekä kääntäen pinottavia (U-Turn) laatikoita.

Kirjallisuus:

(1) Florian Klug, Logistikmanagement in der Automobilindustrie: Grundlagen der Logistik im Automobilbau, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje