Teollisuussiivous varastossa

Teollisuussiivoukseen voi sisältyä märkä- ja kuivapesu sekä mahdollisesti käytettyjen öljyjen, ongelma- ja muiden jätteiden hävittäminen. Siivouspalvelujen ulkoistamista on kannattavaa harkita.

Teollisuussiivousyritykset pystyvät tekemään myös vaativampaa siivousta: tehdashalleissa/varastoissa, teknisissätiloissa, tuotantokoneille sekä teollisuuden lasipinnoille. Muita tehtäviä voivat olla käytetyn öljyn, ongelma- ja muiden jätteiden hävittäminen. On erityisen tärkeää, että tuotannon keskeytyksiä sekä vahinkoja ehkäistään, turvallisuus varmistetaan ja laitosten tekniset erityisvaatimukset otetaan huomioon. Teollisuus- ja rakennussiivouksella on hyvin erilaisia vaatimuksia toimialasta johtuen, kun sitä verrataan vaikkapa auto- tai elintarviketeollisuuteen. 

Erityisesti elintarvikealalla on monia säännöksiä, kuten määräykset (EG) nro 852/2004 (elintarvikehygienia) ja (EG) nro 853/2004 (eläinperäisiä elintarvikkeita koskevat erityiset hygieniasäännöt). Tästä syystä siivouksessa on oltava erityisen huolellinen. Varastointitavasta, varastotyypistä, varastoidusta tuotteista ja varastointilämpötilasta riippuen on siivouksessa otettava huomioon monia asioita. Esimerkiksi pakkasvarastojen lämpötila on vähintään -18 °C, yleensä kuitenkin -20 ...-35 °C. Ne täytyy kuivasiivota, koska märkäsiivous ei ole mahdollinen. 

Mitä työkaluja käytetään?

Teollisessa siivouksessa käytetään monenlaisia siivouskoneita, laitteita, välineitä ja puhdistusaineita. Näitä ovat pesu-, lakaisu- ja imulakaisukoneet, märkä- ja kuivaimurit, painepesurit, magneettiset harjat, ikkunapesurit jne. 

Markkinoilla on paljon erilaisia siivouskoneita (päältä ajettavia ja työnnettäviä) ja kaikkien on oltava helposti liikkuvia ja ohjattavia. Kaiken kaikkiaan märkäpuhdistus on tehokkaampaa, kuin kuivapuhdistus. Se vie kuitenkin enemmän aikaa ja siksi siinä usein käytetään apuna siivouskoneita. Siivouksesta aiheutuu likaista vettä, jonka kone imee ja se tulee myöhemmin hävittää asianmukaisesti. Samalla lattia kuivataan onnettomuuksien ja niistä aiheutuvien suurten kulujen välttämiseksi. Yleensä puhdistukseen käytetään kemiallista puhdistusainetta. Lakaisukoneet (kuiva) saavuttavat hyviä tuloksia tietyillä varastoalueilla. Pyörivät harjat tai telat keräävät lian ja pölyhiukkaset ja siirtävät ne koneeseen. Myös lakaisukoneiden on oltava helposti liikkuvia ja ohjattavia ja niitä on saatavana myös päältä ajettavina tai työnnettävinä versioina. Pienissä varastoissa, varastohalleissa ja pajoissa siivous tehdään usein myös luudalla. Pölynsidonta-aineita voidaan myös käyttää sitomaan pölyä, joka helpottaa varaston puhtauden ylläpitoa.  

Siivoustiheydelle ei ole olemassa yleistä nyrkkisääntöjä, koska olosuhteet vaikuttavat olennaisesti lian määrään. Monissa varastoissa on osoittautunut tehokkaaksi puhdistaa koko varastointialue kerran viikossa märällä lakaisukoneella. Jos pölyn lisäksi kerääntyy säännöllisesti myös muuta likaa (pakkausjäämiä, pieniä osia tai vastaavaa), niin silloin päivittäinen puhdistus (esim. kuivalla lakaisukoneella) on välttämätöntä. 

Mitä tulee ottaa huomioon varastoa puhdistettaessa?

Lähes kaikissa varastoissa pölyn ja lian määrä on lisääntynyt. Tavallisen pölyn lisäksi  likaa tulee myös trukkien renkaiden, pahvilaatikkojen ja muiden pakkausmateriaalien kulumisesta jne. Jos varasto sijaitsee tuotantolaitosten yhteydessä, ne voivat aiheuttaa ylimääräistä likaa. Hyllyihin, tuotteisiin, varaosiin ja materiaaleihin voi kerääntyä paksu pölykerros viikkojen ja kuukausien aikana, joten myös hyllyjen puhdistamisesta on huolehdittava säännöllisesti. Pakkauksen tulisi suojata tuotetta paitsi vaurioilta niin myös lialta. Jos tavarat varastoidaan vähittäiskaupan myyntipakkauksissa, niiden tulisi olla toisen laatikon sisällä. Tämä vähentää merkittävästi tuotteiden likaantumista ja säästää näin ollen siivouskustannuksissa. 

Jo rakentamisen aikana varastorakennus tulisi suunnitella siten, että sinne syntyvää pölyä ja likaa voidaan hallita mahdollisimman hyvin. Tämä on mahdollista esimerkiksi erottamalla tuotantotilat, sulkemalla rakennuksen ovi- ja ikkuna-aukot, valitsemalla hankausta kestävät ja sileät lattiat sekä trukkeihin hankausta kestävät renkaat.[Textflussumbruch] 

Riippuen varastoitavista tuotteista ja yleisistä olosuhteista on laadittava oma siivoussuunnitelma ja noudatettava sitä. On myös tärkeää, että pöly ja lika siivotaan säännöllisesti.  Vasta siten voidaan taata, että tavaroiden ja hyllyjen likaantuminen/pölyyntyminen voidaan minimoida. Järjestys ja puhtaus ovat tärkeä kriteeri virheettömälle ja laadukkaalle työlle varastossa tai varastoinnissa. Tämä koskee sekä manuaalisia että automaattisia varastoja. Automaattivarastoissa tilannetta pahentaa se, että toiminnan kannalta tarpeelliset anturit voivat likaantua ja tämä voi johtaa ikäviin jo ennalta ehkäistäviin toimintahäiriöihin. 

Pitäisikö teollisuussiivous ulkoistaa?

Myös teollisuus- tai rakennussiivouksen voi ostaa palveluna siihen erikoistuneelta yritykseltä. Jos siivous ulkoistetaan sen etuna on, että siivoukseen ei tarvita omia koneita, työntekijöitä tai muita resursseja. Ulkoistettujen palvelujen kustannuksia kannattaa kuitenkin tarkastella säännöllisesti, jotta ne eivät karkaa käsistä. Esimerkiksi kemianteollisuuden puhtaanapito on vahvasti riippuvainen erikoislaitteista. Markkinoilla oleville harvoille palveluntarjoajille muodostuu helposti vahva markkina-asema, mikä voi johtaa korkeisiin kustannuksiin.  

Strateginen ostoprosessi ja yhteistyö kumppanin kanssa voivat auttaa säästämään paljon rahaa. Jos siivous on hyvälaatuista, yritys voi vain keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa, kun taas siivous tapahtuu huomaamattomasti taustalla. Joten ei ole olemassa selkeää vastausta ulkoistamiseen ja sen etuihin. Jokaisen yrityksen on löydettävä itselleen sopiva malli mahdollisuuksiensa ja omien reunaehtojen mukaan. Yleisesti myös yrityksen omien työntekijöiden tulisi kantaa vastuunsa varaston järjestyksestä ja siisteydestä. 

Kuinka löydät oikean teollisuussiivousyrityksen?

Jos siivouspalvelut on tarkoitus ulkoistaa, on laadittava tarjouspyyntöön yksityiskohtainen erittely laskutettavista töistä. Seuraavaa menettelyä suositellaan tarjouskilpailumenettelyyn: 

  • Markkinatutkimus: Mitkä siivousyritykset tarjoavat haluamiasi palveluja alueellasi? 

  • Palvelutarjooman kartoitus ja yritysten valinta tarjouskilpailua varten 

  • Tarjouspyynnln lähettäminen sisältäen tarkemmat palvelukuvaukset  

  • Tarjousten vertailu 

  • Vierailu palveluntarjoajan referenssikohteissa 

  • Lopullinen neuvottelu ja palveluntarjoajan valinta 

  • Selkeästi muotoiltu sopimuksen sisältäen oikeudet ja velvollisuudet 

  • Työhön perehdytys paikan päällä 

Varaston siisteydellä ja järjestyksellä ei ole ainoastaan suoraa vaikutusta työn laatuun, vaan myös siihen, minkälaisen vaikutelman heidän asiakkaansa saavat kyseisestä yrityksestä. Edellä mainittujen arvonalenemisten lisäksi esimerkiksi varastossa likaantuminen voi vaikuttaa myös tavaroiden käytettävyyteen 

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje