Taskulajittelijat ovat yhä suositumpia

Taskulajittelujärjestelmällä on monia etuja, erityisesti verkkokaupassa. Suuret määrät nimikkeitä online- ja offline-myynnistä voidaan helposti lajitella ja sekvensoida. Se soveltuu myös tavarapuskuriksi.

Yläpuoliset taskulajittelijat ovat yhä suositumpia verkkokaupan vuoksi. Muotilogistiikassa, autonvalmistuksessa ja sanomalehtituotannossa katto-ohjatulle kuljetintekniikkalle on jo pitkään ollut kysyntää monien etujensa vuoksi. Erityisesti monikanavaisessa ympäristössä (1) se tarjoaa tarvittavan joustavuuden. Järjestelmää voidaan käyttää tilauskoosta riippumatta ja monenlaisiin tuotteisiin. Tilaukset voidaan jakaa ja sekvensoida. Kaikki pienempien ja suurempien tilausten tuotteet voidaan käsitellä koordinoidussa työnkulussa ja poimia erittäin tehokkaasti. Lisäksi taskulajittelija soveltuu erityisen hyvin myös suurille palautusmäärille ja puskurivarastoksi. 

Palautusten tehokas käsittely

Verkkokaupassa 50–80 prosenttia palautuksista myydään uudelleen samana päivänä. Tämä tarkoittaa sitä, että tavaroita ei kannata säilyttää uudelleen. Saapuvien palautettujen tavaroiden kuntotarkastuksen ja positiivisen arvioinnin sekä pussikapasiteetin jälkeen jokainen tuote pakataan pussilajittelijan pussiin ja varustetaan viivakoodilla tai RFID-sirulla. Tämä tekee tavaroista täysin tunnistettavia varastonhallintajärjestelmän (WMS) kautta. Palautukset yksinkertaisesti kiertävät taskulajittelijassa, kunnes ne myydään uudelleen ja poimitaan. Jos toista tilaukselle vaadittua artikkelia ei ole varastossa taskulajittelijan dynaamisessa puskurissa, se yksinkertaisesti poimitaan varastosta. Nämä tavarat lastataan sitten myös pusseihin. Palautukset ja uudet tavarat lajitellaan lajittelumoduulien kautta siten, että ne saapuvat kulloisellekin keräily- ja pakkausasemalle oikeassa järjestyksessä. Ratkaisu mahdollistaa myös online- ja offline-myynnin yhdistämisen helposti. Kaikki tavarat, riippumatta siitä, onko ne tilattu verkossa vai offline-tilassa, yksinkertaisesti esilajillaan tai ripustetaan pusseihin lajittelijassa. Järjestelmä lajittelee ja järjestyksessä tilaukset. Työ- ja pakkausasemilla työntekijä purkaa tavarat halutussa järjestyksessä. Koska tavarat kuljetetaan pusseissa roikkuen, henkilökunnalla on runsaasti tilaa lisäarvopalveluille.  

Taskulajittelujärjestelmän rakentaminen

Taskulajittelujärjestelmän esimerkillinen rakenne voidaan rakentaa seuraavasti (2): 

• Monien tuotteiden esilajittelu Kapp-lajittelulaitteilla ja -linjoilla 

• Dynaaminen puskurivarasto (voidaan syöttää usean lajittelijan kautta) 

• Pakkausasemat, joissa on pakkausmoduulit tavaroiden pakkaamista varten 

• Tyhjä taskuvarasto: ruuhka-aikoina dynaamista puskuria voidaan käyttää myös tyhjänä taskuvarastona. 

Huolellinen kuljetus ja korkea tilankäyttö

Taskulajittelijoiden suuri etu on erityisen arvokkaiden riippuvien ja litteiden tavaroiden huolellinen kuljetus. Tämä tarkoittaa, että tavarat eivät vaurioidu, mikä lisää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi järjestelmä säästää valtavasti tilaa, koska pystysuora taskujärjestely mahdollistaa esineiden säilyttämisen paljon tiheämmin. Tehokas ratkaisu säästää myös muihin prosesseihin tarvittavaa hallin lattiatilaa, sillä järjestelmä asennetaan usein suoraan katon alle. 

Skaalautuvuus ja joustava laajennus

Etenkin verkkokaupassa järjestelmien tulee pystyä pysymään tilausmäärien tai koko järjestelmän nopean kasvun mukana. Yksi suurista eduista on taskulajitteluratkaisujen skaalautuvuus. Järjestelmää voidaan laajentaa modulaarisesti. Erityinen skaalautuvuus syntyy dynaamisesta puskurista, jota voidaan laajentaa modulaarisesti ja liittää useisiin lajittelijoihin. Tietenkin on myös yleisesti mahdollista lisätä taskujen määrää sekä tyhjässä taskuvarastossa että dynaamisessa puskurissa ja siten myös artikkelien määrää. Ratkaisu hoitaa siten jopa useiden kymmenien tuhansien artikkelien lajittelun ja järjestyksen tunnissa. Suurilla ratkaisuilla saavutetaan jopa 700 000 osan pakkauskapasiteetti päivässä (3). Näitä palveluita ei voida saavuttaa maapohjaisella kuljetintekniikalla. Esilajittelussa vain lajittelurivien määrää on lisättävä. Muita pakkausasemia voidaan myös integroida. Käytössä järjestelmä kuluttaa vähän energiaa, koska liikkuva massa on kevytkuljetintekniikan ansiosta varsin pieni. Prosessien tehokkuuden ansiosta suurin osa energiasta kuitenkin säästyy käytön aikana. Tämä sisältää älykkään, innovatiivisen tarpeen mukaan sammumisen järjestelmän osista, jotka eivät ole tällä hetkellä käytössä, sekä gradienttien käytön järjestelmän hallinnassa. 

Pitkäaikainen korkea saatavuus

Modulaarinen rakenne, erilliset elementit ja pieni määrä komponentteja varmistavat ratkaisun korkean käytettävyyden. Komponentit voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti. Lajittelijan elinkaari mietitään huolellisesti. Käyttämällä pieniä taajuusmuuttajia ja korkeaa hyötysuhdetta taskulajittelijat kuluttavat vähän sähköä. Lajittelijan nopea lastaus, minimaaliset huoltovaatimukset ja korkea käytettävyys takaavat jatkuvasti korkean asiakastyytyväisyyden. 

Taskulajittelija sopii yleensä tavaroille, jotka pysyvät varastossa vain lyhyen aikaa - kuten sähköisessä kaupankäynnissä (palautukset, nopeasti liikkuvat tuotteet). Tässä taskulajittelijoiden ja perinteisen kuljetin- ja varastointitekniikan käyttö on erityisen kannattavaa. 

Kirjallisuus:

1 BITO-osaaminen, monikanavastrategia ja logistiikka, Linkki 

2 Esimerkki taskulajitteluratkaisusta, Linkki 

3 Taskulajittelija, laita kaikki muu taskuusi, MM Logistik, Linkki (saksaksi) 

4 (Riippuva) taskulajittelija, logistiikkaosaaja, Linkki (englanniksi) 

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje