Optimaalinen varaston suunnittelu

Varasto on usein yrityksen sydän ja on pidettävä järjestyksessä. Miten varasto suunnitellaan ja toteutetaan menestyksekkäästi?

1. Mikä on varasto ja miten se suunnitellaan?

1.1 Varaston määritelmä

Varasto on tarpeellinen, kun materiaalin virtaus tehtaan tai oston ja myynnin välissä keskeytyy, joka tarkoittaa, että tavaroita on varastoitava sopivalla tavalla määrittelemättömän ajanjakson ajan. Tämä vaatii varaston, joka voi olla yhdessä tai useammassa rakennuksessa. Tärkeä osa varastoa on varaston sisustus, eli oikea varastointitapa, kuten hyllyt, kaapit, laatikot, lavat ja lisävarusteet. 

1.2 Eri varastoja

Varastosuunnittelun kriittinen osa on varaston valinta ja tilan jako. Varasto jaetaan staattiseen ja dynaamiseen varastointiin, ja on erikseen kiinteitä ja dynaamisia varastopaikkoja. 

1. Varastopaikkojen kiinteä ja dynaaminen jako 

Kiinteää varastopaikanjakoa suositellaan, kun ei ole suurta variaatiota varastoitavien tavaroiden määrissä ja tyypeissä. Silloin varataan paikka varastosta jokaiselle artikkelille. Näin varasto säilyy hallinnassa. Dynaaminen varastopaikanjako mahdollistaa joustavamman tilan käytön jakamalla vapaata tilaa sisään tuleville tuotteille. Varastopaikat on dokumentoitava – yleensä ERP-järjestelmään. On myös tärkeää huomioida, että tuotteiden ulosvienti ei vaikeudu uusien tuotteiden paikan vuoksi. 

2. Staattinen ja dynaaminen varastotuote 

Staattista varastotuotetta ei voi siirtää asennuksen jälkeen. Nämä tuotteet ovat yleensä hyllyt, kaapit ja kontit. Dynaamisia varastotuotteita voi siirtää, esimerkiksi mobiilihyllyjärjestelmät ja varastoautomaatit. 

1.3 Valintakriteerit

Sopiva varastokaluste riippuu kriteereistä. Staattisen tai dynaamisen varustuksen lisäksi seuraavat on otettava huomioon: 

● Rakennus- ja rakennusolosuhteet: Miten paljon tilaa on? Voiko varaston osat sijoittaa järkevästi? 

● Tuotteiden tyyppi, paino ja koko. Tämä määrittää mitä kuormankantovälineitä ja hyllyrakenteita tarvitaan.  

● Menetelmä sisään tuleville ja ulosmeneville tuotteille. Tämä määrittää varastointikorkeuden ja trukkikäytävän leveyden. 

● Varaston kustannus 

1.4 Varastosuunnittelun ensimmäiset askeleet

Kun olet huomioinut yllä olevat huomiot ja luonut yleiskatsauksen mahdollisista varastointimahdollisuuksista, tee alustava luonnos, jossa aiemmat suunnitelmat ja ideat huomioidaan. 

Tämän jälkeen on valittava dynaaminen tai staattinen varastointi. Piirrä tarpeelliset varastotuotteet suurin piirtein, samalla kun yrität olla mahdollisimman skaalassa. Ota huomioon kaapelit, ovet, ikkunat, jäähdyttimet, lamput, pilarit ja raput – kaikki mikä voi estää varastotuotteiden asennuksen. 

Viimeiseksi tarkista seuraavat kriteerit piirustuksesta:  

● Onko varaston koko ja vakaus mukautettu tuotteisiin, joita varastoidaan? 

● Missä järjestyksessä tuotteet poimitaan? 

Viimeinen kysymys tuo usein suuria haasteita. Pääsääntöisesti ensin varastoidut tavarat on poimittava ensin – eli First In, First Out periaatteen mukaan (FIFO). On olemassa useita ratkaisuja jotka mahdollistavat tämän periaatteen mukaisen varastoinnin varastossa. 

1.5 Logistiikka

Optimaalinen valinta tavaroiden varastointiin, keräilyyn ja toimitukseen on ratkaiseva tekijä varaston intralogistiikkaan. Myös tuotteiden tyyppi ja ominaisuudet vaikuttavat tähän, sekä mikäli trukkeja, portaita ja poimintavaunuja tarvitaan.  

1.6 Hyllytyypit

Hyllyjen avulla varastopinta-alan käyttöaste optimoidaan. Hyllytyypit, joita yleensä käytetään varastossa ovat:  

Pientavarahylly, jossa hyllytaso on teräksestä tai lastulevystä valmistettu, usein myös taka- tai sivuseinillä. 

Kuormalavahylly on tuotteiden varastointiin kuormalavoilla. Järjestelmä koostuu päädyistä ja vaakapalkeista. Tasot voidaan myös tarjota puu-, teräs- tai verkkotasolla. 

Läpivirtaushylly teräsrullilla. Järjestelmää voidaan käyttää lavojen tai kappaletavaran varastointiin. Tämä on tavoitettavissa molemmilta puolilta, joka mahdollistaa FIFO-periaatteen mukaisen varastoinnin (First-In, First-Out). 

Ulokehylly kantavilla ulokkeilla, jotka on kiinnitetty tolppaan. Ulokehyllyä käytetään pitkien tavaroiden varastointiin, kuten puutavaraa, putkia sekä mattorullia. 

Mobiilialustainen hyllystöiikkuu lattiakiskoilla ja voidaan siirtää manuaalisesti tai automaattisesti. Tämä voidaan tehdä kuormalavahyllylle, ulokehyllylle tai pientavarahyllylle. 

Syväkuormaushylly koostuu kuormalavahyllystä, jonka lastaus ja poiminta on mahdollinen ainoastaan yhdeltä puolelta trukilla. 

2. Turvallisuus varastotilassa

Työnantaja on lain mukaan vastuussa turvallisista työolosuhteista, jotta työntekijät välttyvät tapaturmilta. Tästä syystä riskiarviointi on yhtä tärkeä varastossa kuin säännöllinen hyllytarkastus. 

2.1 Hyllytarkastukset

Hyllyt ja hyllystöt varastossa on tarkastettava visuaalisesti viikoittain, sekä asiantuntijan tarkastettava vuosittain. Koulutettu henkilökunta voi tehdä visuaalisen tarkastuksen, mutta asiantuntijan on tehtävä vuosittainen tarkastus. Asiantuntijan tarkastuksen jälkeen varastoon kiinnitetään tarkastusmerkki, joka näyttää, että hyllyt on tarkastettu nykyisten määräysten mukaan. BITO auttaa mielellään vuosittaisen hyllytarkastuksen kanssa (lue lisää). 

3. Varaston periaatteet

Huolellinen suunnittelu ja kustannusarvio on välttämättömien varastolaitteiden onnistuneen hankinnan edellytys. Tilaolosuhteet, tuotteiden tyyppi ja määrä, sekä varastointiperiaate on huomioitava. Periaatteet sopivaan varastointiin ovat seuraavat: 

● Turvallisuus- ja hygieniamääräysten noudattaminen. 

● Oikea riskinarviointi ja tarkastus. 

● Huolellinen dokumentaatio. 

● Säännöllinen inventointi. 

● Varastoitujen tavaroiden selkeä merkintä. 

4. Varaston tarkastuslista

Varmistaaksesi, että kaikki otetaan huomioon varastoasennuksessa, on suositeltavaa käydä seuraavat kohdat uudelleen läpi ja kirjoittaa tulokset muistiin:  

● Millaisia tavaroita varastoidaan? 

● Onko tavaroilla erityisiä merkintävaatimuksia? 

● Mitä periaatetta tavaroiden varastoinnissa ja poiminnassa tulee noudattaa varastossa? 

● Mitkä tavarat vaativat usein pääsyn (helposti saatavilla oleva varastotila) ja mitä tarvitaan harvemmin? 

● Pitääkö tietyt tavarat säilyttää erikseen (esimerkiksi luomu- ja tavanomaisesti viljellyt vihannekset)? 

● Onko tarvetta alueelle, josta asiakkaat voivat itse noutaa tavarat? 

● Missä vahingoittuneet ja likaiset tavarat voidaan varastoida väliaikaisesti? 

● Miten inventaarion dokumentoinnin tulisi tapahtua? 

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje