Milloin varaston automatisointi on järkevää?

Automatisoitujen prosessien avulla varastointitehokkuutta voidaan parantaa, virheprosenttia pienentää ja toimitusaikoja lyhentää. Milloin automaatio sitten kannattaa?

Industry standard 4.0 aikakaudella monien yritysten on ajateltava logistiikkaa ja varastoautomaatioa. Jokaisen yrittäjän tulisi ensin kysyä itseltään kysymykset "Mitä odotan automaatiolta?" ja "Onko varaston automatisoinnilla jokaiselta kantilta tarkasteltaessa järkeä?” Gabler Wirtschaftslexikonin mukaan automatisoidun varaston tavoitteena on lisätä varastoinnin taloudellista tehokkuutta nopeuttamalla varaston kiertoa, pienentämällä varastosaldoja ja parantamalla varastotilojen käyttöastetta sekä lyhentämällä toimitusaikoja nopeamman keräilyn avulla. Toiminnan edellytyksenä on varastonhallintajärjestelmä (WMS) varastotoimintojen ohjaamiseksi. 

Manuaalisesti vai automaattisesti?

Yritysten sisäisessä logistiikassa varastot erotellaan manuaalisiin ja automatisoituihin. Näiden rajat voivat kuitenkin olla häilyviä, sillä on olemassa myös puoliautomaattisia varastoja. Ne käyttävät joitain markkinoilla olevista automatisoiduista varastoratkaisuista sekä varastonhallintajärjestelmää (WMS). Ei ole olemassa kiinteitä standardeja sen määrittämiseksi, onko varasto automatisoitu vai puoliautomaattinen. Joten ensimmäinen kysymys, jonka sinun pitäisi kysyä itseltäsi on: “Tarvitsetko automaatiota ollenkaan?” Mitkä ovat manuaalisen varaston edut ja haitat? Ja milloin automaatiosta on hyötyä?  

Manuaalisella varastolla on useita etuja: 

 • se on helposti skaalattavissa. Esimerkiksi vuokratyöntekijöitä voidaan palkata sesonkihuippujen aikana ja tämä lisää joustavuutta. 

 • prosessit ovat usein yksinkertaisempia, helpompia ymmärtää ja hallita. 

 • ihmiset tuovat prosesseihin mukanaan kognitiiviset taitonsa ja käytännön kokemuksensa 

 • se soveltuu erityisen hyvin pienille nimikemäärille ja voluumeille, alhaiselle varastokapasiteetille ja nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Se on myös helppo automatisoida osittain esim. kuljetinjärjestelmien avulla. 

Heikkoudet: 

 • esimerkiksi korkeat henkilöstökustannukset ja varaston kierron tai tehokkuuden heikentyminen työntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi. 

 • enemmän virheitä, johtuen esimerkiksi manuaalisesta keräilystä 

Halu tehostaa tilausten keräilyä ja vähentää keräilyvirheitä on yksi syy osittaiseen automaatioon. Tämä voidaan toteuttaa esim. automatisoidulla ajoneuvojärjestelmällä (AGV) tai jopa täydellisellä varastoautomaatioratkaisulla. Logistiikan parantuneen tehokkuuden ansiosta voidaan säästää käyttökustannuksissa ja automatisointiin käytetyt investoinnit maksavat itsensä takaisin. Joillakin aloilla (kuten autoteollisuudessa) automatisointiaste on jo erittäin korkea. 

Varastotekniikan automatisoinnilla yrityksessä on seuraavat edut: 

 • automatisoidun varaston käyttö on halvempaa, kuin manuaalisen varaston sen korkeamman tuotantokyvyn, koon ja käyttöajan (24/7) ansiosta. 

 • automatisointiin investoidaan yleensä kustannusten säästämiseksi, työajan vähentämiseksi, työturvallisuuden lisäämiseksi, virheiden minimoimiseksi tilausten käsittelyssä ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. 

 • (ammattitaitoisen) henkilöstön yhä heikomman saatavuuden vuoksi automatisoidut varastot ovat entistä houkuttelevampia. 

Heikkoudet: 

 • automaatioasteesta riippuen investointi voi olla melko suuri. Suuremman tehokkuuden ja käyttökustannussäästöjen ansiosta automaattinen varasto pystyy kuitenkin maksamaan itsensä takaisin jonkin ajan kuluttua. 

 • automatisointi käynnissä olevan laitoksen toiminnan aikana on suuri haaste. Huolellinen suunnittelu on välttämätöntä sujuvan muutoksen varmistamiseksi. 

 • monissa tapauksissa prosesseja voivat mukauttaa vain ohjelmoijat, joilla taas ei useinkaan ole parasta käytännön kokemusta logistiikasta. Tämä rajoittaa varaston joustavuutta ja muutoskykyä.  

 • Automatisoidun varaston skaalaaminen on usein vaikeaa. Järjestelmä on yleensä suunniteltu sesonkihuippuja varten, joten sitä ei käytetä täydellä kapasiteetilla muina vuodenaikoina. Tämä huonontaa kustannustehokkuutta. 

(Osittaista) automatisointia koskevat vaatimukset

Ihanteelliset olosuhteet varaston automatisaatiolle ovat: 

 • jatkuva käyttö (24/7) 

 • selkeät määritellyt prosessit 

 • pienet tai hyvin pienet kausivaihtelut 

 • pitkän ajan suunnittelun varmuus pakkauksille, erien ko’oille ja varaston kierrolle. 

Mitä enemmän olosuhteet poikkeavat tästä "ihanteellisesta automaattisesta varastosta", sitä enemmän joustavia ja manuaalisia prosesseja on integroitava. Tarjolla on kuitenkin yhä enemmän varastoratkaisuja, jotka tarjoavat joitakin manuaalisten varastojen etuja. Autostore-järjestelmä tarjoaa mm. skaalautuvuutta ja mukautettavuutta fyysiseen varastoympäristöön. Lisäksi se tarjoaa erittäin korkean tilan käyttöasteen ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden hyödyntää automaation kustannustehokkuutta myös pienille määrille. Myös sukkulavarastot (kompaktivarastot) ovat helposti skaalautuvia ja joustavasti laajennettavissa. Tallennus- ja hakukapasiteettia voidaan kasvattaa lisäämällä sukkuloita. Lisäksi pieniä määriä ja eri tyyppisiä esineitä voidaan varastoida tehokkaasti ei-valikoivalla tavalla. Skaalautuvuuden lisäksi AGV tarjoaa joustavaa mukautuvuutta materiaalivirtaan. 

Tiivistettynä

Automaatio raivaa tietään yhä enemmän sisäiseen logistiikkaan. Tulevaisuuden vaikuttajina eivät ole ainoastaan Industry standard 4.0 ja tehokkuusvaatimukset tai kustannusten minimointi, vaan erityisesti pätevän henkilöstön puute. Täysin automaattinen varasto ei ole välttämättömyys. Osittainen automaatio tai pienet joustavat ratkaisut, kuten vihivaunut (AGV), sukkulajärjestelmät tai robotit, ovat yhä varteenotettavia ratkaisuja. 

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje