Milloin sinun kannattaisi käyttää varastossa staattisen sähkön varastointilaatikoita?

Varastointilaatikoiden ja muiden varastoteknisten ratkaisuiden tulee olla sähköstaattisilta purkauksilta suojaavia elektronisten ja sähkömekaanisten komponenttien kuljetuksessa ja varastoinnissa.

Oletko koskaan kävellyt tavaratalon eteismaton yli ja saanut sähköiskun, kun kosketat maadoitettua esinettä? Jos näin on tapahtunut, niin sinäkin olet joutunut staattisen sähkön purkauksen (ESD) uhriksi. Nämä purkaukset ovat yleisesti vaarattomia sinulle, paitsi jos lähelläsi on palavia nesteitä tai kaasuja. Tällainen vaaratilanne voi muodostua esimerkiksi huoltoasemilla tai teollisuusyrityksissä. Huoltoasemilla onkin siksi suositeltavaa koskettaa esim. bensiinipumppua lyhyesti ennen tankkauksen aloittamista, jotta purat oman staattisen sähkövarauksesi.

ESD voi vaurioittaa elektronisia komponentteja

Sähköiset, elektroniset, optoelektroniset ja myös monet sähkömekaaniset komponentit voivat hajota tai vahingoittua staattisen sähkön purkauksesta. ESD onkin yksi yleisimmistä vikojen aiheuttajista, etenkin puolijohteisiin perustuvien integroitujen piirien osalta. Tätä enemmän kannattaa kuitenkin pelätä piileviä vikoja, joissa komponentti läpäisee laatutestin, mutta hajoaakin lyhyen käyttöiän jälkeen. Tämä lisää olennaisesti kalliiden palveluiden tarvetta. 

ESD-vaurioiden välttäminen

Kaikki ESD-herkät komponentit ja kokoonpanot (esim. tietokonekomponentit) on käsiteltävä, pakattava ja varastoitava ympäristössä, joka on suojattu sähköstaattisilta purkauksilta (sähköstaattinen suojattu alue, EPA). Tällaiset ESD-työpisteet ja ESD-suojatut alueet hajottavat olemassa olevat sähköstaattiset varaukset hallitusti maata vastaan ja estävät varaukset, jotka yleensä muodostuvat kitkasähköstä. Tämä voidaan saavuttaa johtavilla työpinnoilla, antistaattisilla teipeillä ja kengillä ja lattialla, sopivilla huonekaluilla, vaatteilla, ionisoimalla ympäröivän tilan ilma ja kaikkien komponenttien maadoituksella. Suojaamiseksi sähköstaattisilta purkauksilta sovelletaan kahta perusperiaatetta: 

  1. Ihmisten, esineiden ja komponenttien varautuminen tulisi estää. Tämä tapahtuu johtamalla virta ja maadoittamalla vartalo. 

  2. Lisäksi nopea purkautuminen on estettävä ja olemassa olevat sähkövaraukset on hidastettava esim. suuren sähkövastuksen yli. 

Sopivien ESD-laatikoiden valinta

Kuljetus ja varastointilaatikot ovat usein valmistettu polypropeenista (PP). Sillä tällä materiaalilla on monia hyviä ominaisuuksia. PP:tä voidaan käyttää muun muassa virraneristeenä, koska se on käytännössä johtamaton. Tästä huolimatta polypropeenipinnalle voi syntyä sähkövarauksia. Vaatteen hankaaminen PP- pintaa vasten tai laatikoiden liikuttaminen rullaradoilla jne. voi aiheuttaa suhteellisen suuren jännityksen. Näitä jännitteitä voidaan vähentää eri tavoilla, kuten ilman ionisoinilla. Käytöstä riippuen voi myös olla järkevämpää lisätä itse polypropeenin johtavuutta keinotekoisesti. 

 

Johtavia tai dissipatiivisia ESD-astioita

Varastolaatikoiden materiaalia voidaan muokata suojaamaan ESD:ltä kahdella toimenpiteellä. ESD-säiliöiden polypropeeniin lisätään noesta valmistettuja johtavia hiukkasia. Tämän seurauksena laatikoiden materiaali muuttuu mustaksi, tiheys kasvaa ja sähkövastus on sitten noin <105Ohm. Varastointia ja kuljetusta varten valmistetut ESD-laatikot (johtava PP), vaativat lisäponnistuksia valmistusprosessin aikana, koska materiaalin työstö aiheuttaa epäpuhtautta laitteisiin. Tämä johtaa suurempiin puhdistuskustannuksiin. Lisäksi johtavaa PP:tä ei suositella käytettäväksi cleanroomissa, eli puhdastiloissa. 

Toinen tapa muokata PP:a ESDContainersista on resistanssin kasvattaminen noin 1011Ohm:iin. Materiaalia ei tällöin kutsuta johtavaksi, vaan dissipatiiviseksi. Jotkut yritykset suosittelevat tätä materiaalivarianttia, koska virtaa ei johdeta yhtäkkiä, vaan "kevyemmin". Tämä estää herkkien elektronisten komponenttien vaurioitumisen. Dissipatiivista materiaalia on saatavana eri perusväreinä. Se sopii myös puhdastiloihin. Kumpikaan näistä tässä käsitellyistä materiaaleista ei kuitenkaan sovellu kosketukseen ruuan kanssa. 

BITO:lla kaikki laatikot on saatavilla myös ESD -versioina, kuten esimerkiksi ESD Euro -laatikoita, ESD -säilytyslaatikoita, ESD KLT -laatikoita, ESD -pinoamislaatikoita, ESD -taittolaatikoita, ESD -kuormalavoja, ESD-hyllyjä, ESD -rullaratoja, ESD -kuljetusrullia ja paljon muuta.

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje