Lyhennä keräilyreittejä varastossa - 5 ideaa nopeasti toteutettaviin toimenpiteisiin

Nopeus ja innovatiivisuus ovat kaksi ratkaisevaa tekijää yrityksille, kun kyse on kilpailukyvystä. Tämä koskee poikkeuksetta kaikkia toimialoja, mutta erityisesti yrityksiä, joilla on logistiikkaosasto. Logistiikassa on suurin potentiaali lisätä työprosessien tehokkuutta ja nopeutta ja siten viedä koko yritystä eteenpäin. Ennen kaikkea varaston keräilyreiteillä on merkittävin vaikutus tehokkaaseen työhön. Tästä artikkelissa voit lukea miksi näin on ja mitä tulee huomioida varastosi optimaalisten reittien suunnittelussa.

Nopeus ja innovatiivisuus ovat kaksi ratkaisevaa tekijää yrityksille, kun kyse on kilpailukyvystä. Tämä koskee poikkeuksetta kaikkia toimialoja, mutta erityisesti yrityksiä, joilla on logistiikkaosasto. Logistiikassa on suurin potentiaali lisätä työprosessien tehokkuutta ja nopeutta ja siten viedä koko yritystä eteenpäin. Ennen kaikkea varaston keräilyreiteillä on merkittävin vaikutus tehokkaaseen työhön. Tästä artikkelissa voit lukea miksi näin on ja mitä tulee huomioida varastosi optimaalisten reittien suunnittelussa.

Logistiikka ja keräily kustannustekijänä

Kaikkien työprosessien sujuminen mahdollisimman ongelmattomasti on välttämätöntä toimivan logistiikkaosaston kannalta. Varsinkaan varaston prosesseissa ei saisi olla ongelmia. Logistiikkaosaston keskeisin tehtävä on keräileminen ja siihen liittyvillä keräilyreiteillä on suuri merkitys koko yrityksen taloudelliselle menestykselle, sillä suurin osa virheistä syntyy juuri keräilyssä. Münchenin teknillisen yliopiston tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että keräilyn virheprosentti on noin 0,3 prosenttia. Samanaikaisesti noin puolet kaikista varastointikustannuksista muodostuu keräilyn osa-alueesta. Siksi on erityisen tärkeää välttää keräilyyn liittyvät tarpeettomat lisäkustannukset, koska niiden taloudelliset seuraukset voivat olla merkittäviä. Kehitettäessä tilausten keräilyä ja muuta logistista työtä koko yrityksen hyväksi, mottona kannattaa pitää: optimoi ja lyhennä keräilyreittejä. Seuraavat viisi toimenpidettä osoittavat, kuinka tämä voidaan tehdä nopeasti ja ennen kaikkea helposti.

1. Luo rakenne ja strategia

Mikään ei syö varastotyöntekijöiltä enemmän aikaa kuin huonosti järjestelty varasto. Jos kävelet paikasta toiseen ilman erityistä suunnitelmaa ja sinulla ei ole loogista strategiaa reiteillesi, tuhlaat aikaa. Siksi sinun tulisi välttää liian suuria, sekavia ja huonosti suunniteltuja varastoja. Siellä varastoidut nimikkeet sekoittuvat nopeasti sekavaksi massaksi. Optimaalisen reitin löytäminen on vaikeaa ja keräilemisestä tulee ennemmin tai myöhemmin todellinen aikasyöppö, koska hyllyjen välisillä reiteillä kuuluu liian pitkiä aikoja. Siksi on erityisen tärkeää valita sopiva varastointimenetelmä etukäteen, kuten FIFO- tai LIFO-periaate. Valintaan vaikuttavat esimerkiksi nimikkeet ja liikevaihto. Varastointi- tai keräilymenetelmän analysointi voi olla avuksi.

Varastotilan minimointi logististen poisto ja toimitusstrategioiden avulla tai vähäisenkin ajan investointi tehokkaan varastostrategian suunnitteluun voi auttaa. Suunnittelemalla varastojärjestys uudelleen, voidaan luoda selkeät rakenteet ja lyhyet etäisyydet. Tämä on yhdenmukaista tehokkaan varastotehokkuuden ja optimaalisten keräilyreittien suunnittelun kanssa. Tuottamattomat, mutta samalla väistämättömät hukka-ajat, joita syntyy keräilyssä mm. valmistelu- ja viimeistelytoimintojen kautta, on myös otettava huomioon. Hukka-aika tarkoittaa esimerkiksi esineen varastointipaikan etsimistä tai tunnistamista. Joten varmista, että pidät tämän hukka-ajan mahdollisimman lyhyenä. Tämä hyödyttää koko yritystäsi.

2. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Perustatko ja täytät varaston ilman suunnitelmaa? Lähetetätkö työntekijät vain matkaan, jotta he voivat etsiä tavarat mistä ne sitten sattuvatkaan löytymään? Merkitsetkö keräilytiedot ylös vain paperilapuille? Mikään näistä ei ole hyvä idea, koska huonolla ja mahdollisesti manuaalisella valmistelulla ei pysty koskaan luomaan tehokasta varastoa. Tehokkaiden ja optimaalisten reittien suunnittelua varten on suositeltavaa käyttää ohjelmistoja, jotka on erityisesti suunniteltu varastologistiikkaa varten. Tämä auttaa sinua suunnittelemaan parhaat keräilyreitit jokaiselle työntekijälle ja jokaiselle tilaukselle. Digitaalisilla keräilylistoilla säästät paitsi paperia, estät listojen katoamisen ja samalla säästät myös luonnonvaroja.

Joten jos luotat tehokkaaseen varastonhallintajärjestelmään optimaalisia keräilyreittejä suunnitellessasi, edistät samalla työntekijöidesi tuottavuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Mitä sujuvampaa logistiikkatyö on varastossa, sitä nopeammin tilauksia voidaan käsitellä. Tällä on luonnollisesti positiivinen vaikutus koko yritykseesi. Tähän on kuitenkin oltava myös oikeat edellytykset. Ohjelmistoista ei ole hyötyä, jos keräilijöiden on silti kuljettava liian pitkiä matkoja. Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että varastointimenetelmän on sovittava toimitusreitteihin ja päinvastoin.

3. Tarkista säännöllisesti prosessit ja reitit

Luottamus on tärkeää, mutta kontrolli vieläkin tärkeämpää – tämä lausahdus sisältääkin totuuden jyväsen. Koska kaikkien varastoprosessien hallinta on ratkaisevan tärkeää, etenkin optimaalisten keräilyreittien suunnittelun ja käytön osalta. Kuinka usein työntekijät kulkevat mihinkin? Kuinka kauan heidän on kuljettava yksittäisten poimintojen välillä? Kuinka monta keräilyvirhettä tapahtuu? Ja kuinka usein jokin nimike poimitaan? Nämä kysymykset ja niiden tarkat vastaukset ovat välttämättömiä, jos haluat tehdä varastosi keräilyreiteistä mahdollisimman tehokkaita. Tarkkaile läpimenoaikaa, kirjaa yksittäiset poiminnat ja analysoi kaikki keräilyn tiedot yksityiskohtaisesti. Tällä tavoin erotat nopeasti sen, mitkä reitit eivät ole optimaalisia. Ne on suunniteltava uudelleen.

4. Vältä sotkua

Järjestys on onnistumisen edellytys logistiikassa. Liian suuret varastotilat ja -saldot ovat asioita, joita hyvin toimivassa varastossa ei ole. Liian suuret varastointialueet johtavat helposti ylisuuriin varastosaldoihin, mikä puolestaan lisää helposti nimikkeiden toisilleen aiheuttamia vaurioita. Tällä on kielteinen vaikutus tilausten keräykseen, sillä se vaikeuttaa työntekijöidesi työtä mm. tukkeutuneilla kulkureiteillä.

Tästä syystä kannattaa säännöllisesti kontrolloida varastosaldoja ja käyttää tarpeeksi aikaa tavaroiden järjestelyyn – pidä kulkureitit vapaina. Tässäkin kontrollilla on suuri merkitys: säännölliset tehokkuutta ja rationalisointimahdollisuuksia koskevat tarkistukset ovat välttämättömiä. Kulkureiteistä saadaan mahdollisimman tehokkaita vain, jos kaikki logistiikan parissa työskentelevät ovat mukana keräilyn organisoinnissa. Tässä onkin suurin potentiaali pitkäaikaiseen taloudelliseen menestykseen ja keräilyreittien optimaaliseen layoutiin.

5. Merkitse kampanjatavarat ja uutuudet erikseen

Sinun tulee sisällyttää myös mainostuotteet ja uutuudet optimaalisesti keräilyreittien varrelle. Niiden kysyntä vaihtelee paljon: ollen ensin lyhytaikaisesti suurta ja vastaavasti ne voivat poistua varastosta nopeastikin. Tästä syystä niiden tulisi olla strategisesti ja loogisesti sijoitettuja ja saavutettavissa lyhyillä keräilyreiteillä. Tämä mahdollistaa sen, että voit reagoida nopeastikin asiakkaiden tarpeisiin lyhyellä varoitusajalla ja käsitellä nopeasti myös spontaanit tilaukset.

Rakenne ja strategia, perusteellinen valmistelu ja säännöllinen valvonta sekä sotkuisuuden välttäminen ja myynninedistämistarkoituksessa käytettävien tuotteiden erityiskäsittely ovat ne viisi tärkeää tekijää, jotka sinun tulee ottaa huomioon optimaalisia reittejä suunnitellessasi. Tämä kaikki on ratkaisevan tärkeää kilpailukyvyllesi. Nopeasti tavaransa saavat asiakkaat ovat tyytyväisiä asiakkaita – ja tyytyväiset asiakkaat ovat varmasti asiakkaitasi pitkään. Maksimaalisen nopeuden saavuttamiseksi kannattaa ottaa työntekijät mukaan optimaalisten reittien suunnitteluun. Kysy työntekijöiltäsi, miten voi lyhentää keräilyreittejä? Ota ulkopuolinen konsultti mukaan ja anna hänen arvioida varastointiolosuhteitasi. Mieti yhdessä hänen kanssaan, voidaanko keräilyreittejä jopa jättää kokonaan pois tietyiltä alueilta? AGV- autot (esim. Kuljettajaton kuljetusjärjestelmä LEO Locative) voivat auttaa tässä, jolloin voidaan joustavasti yhdistää tiettyjä varastopaikkoja. Tämä voi lisätä merkittävästi varastosi tehokkuutta.

Fotoquelle Titelbild: © Flamingo Images/shutterstock.com

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje