Kuinka voit tunnistaa hyllyjärjestelmien laadun?

Teollisuustelineen laatu määräytyy monien ominaisuuksien perusteella. Näitä ovat valmistusprosessi, valmistuskokemus, materiaali ja pinnan viimeistely sekä sertifioitu laadunhallinta.

Yrittäjänä sinun tulee ehdottomasti kiinnittää huomiota haluttujen hyllyjärjestelmien korkeaan laatuun ostaessasi. Ei kuitenkaan ole aina helppoa arvioida, mikä on "todellista" laatua. Termi "laatu" on usein hyvin sumea. Pohjimmiltaan sitä käytetään kuitenkin arvioimaan kohteen, järjestelmän tai prosessin kaikkien ominaisuuksien laatua. Hyllyjärjestelmien laatu ei määräydy vain korkealaatuisen materiaalin valinnasta. Lisäksi laatuun vaikuttaa valmistusprosessi ja valmistajan ammattitaito, hyllyjen käsittely ja pintakäsittely, laadunhallinta (sertifiointi), hyllyjärjestelmän laajennettavuus, ammattimainen hyllykokoonpano tarjottuihin hyllytesteihin asti. 

Laadukkaat materiaalit

Ensiluokkaisten materiaalien käyttö on erityisen tärkeää korkealaatuisten teollisuushyllyjen, kuten varastohyllyjen, kuormalavahyllyjen, raskaiden hyllyjen, ulokehyllyjen jne., valmistuksessa. Terästä käytetään yleensä teollisuushyllyihin. Näitä hyllyjä kutsutaan synonyymeiksi teräs- tai metallihyllyiksi (1). Vaikka metallit, kuten rauta, esiintyvät luonnollisesti, teräkset ovat raudan ja hiilen (enintään 2 prosenttia) ja muiden alkuaineiden tekoseoksia. Hiilipitoisuus ja muut seosaineet saavuttavat tiettyjä mekaanisia ominaisuuksia teräksessä. Esimerkiksi ruostumaton teräs on erittäin korroosionkestävää. Standardit EN 10027-1 ja 10027-2 määrittelevät terästyyppien nimitykset Euroopassa. Esimerkkejä ovat seostamattomat, mikroseostetut, niukkaseosteiset ja korkeaseosteiset teräkset ja käyttötarkoituksesta riippuen (teräsrakentamiseen tarkoitetut teräkset, konepajateollisuus). BITO valitsee luonnollisesti vain korkealaatuisia teräksiä hyllyjärjestelmiinsä, varastohyllyihinsä ja teollisuushyllyihinsä. Tästä valinnasta alkaa DIN ISO 9001 -sertifioidun varastotekniikan asiantuntijan laadunhallinta. 

Käsittely ja pintakäsittely

Teollisten hylly- tai hyllyjärjestelmien olemassaolo varastointia varten alkaa nauhateräksenä. Teräsnauharullat (kelat) asetetaan kääntökeloille ja puretaan. Sorvausrullat on varustettu nauhanpään hitsauslaitteilla jatkuvan työnkulun varmistamiseksi. Suoristuskoneessa teräsnauhan epätasaisuudet ja kireys poistetaan optimaalista myöhempää käsittelyä varten. Suoristettu teräsnauha syötetään sitten automaattiseen lävistyskoneeseen, joka voidaan kytkeä päälle erikseen, tai profilointikoneeseen. Täällä valmistetaan teollisuushyllyjen hyllyt, profiilit, tuet ja poikkipalkit. Hyllyjärjestelmien tuet ja poikkipalkit leikataan oikean pituisiksi lentävillä katkaisusahoilla. Tämän jälkeen hyllykomponentit puhdistetaan ja jauhemaalataan RAL-väreillä tai kuumasinkitään (Sendzimir-galvanointi tai nauhasinkitys) standardin DIN EN 10142 mukaisesti isku- ja korroosiosuojauksen ja korkean mekaanisen kantavuuden varmistamiseksi. Kuumasinkityksessä hyllykomponentit kastetaan kuumaan nestemäiseen sinkkiin. Komponentit tunnistaa myöhemmin kiiltävästä hopeanharmaasta ja hieman mattapintaisesta pinnasta. 

Profiloidut pystytuet kootaan valmiiksi pystykehykseksi, johon hyllyt, ritilät jne. lopuksi asennetaan. Periaatteessa kaikissa BITO-teollisuushyllyissä, varastohyllyissä, hyllyjärjestelmissä ja raskaissa hyllyissä ei ole teräviä reunoja. On sanomattakin selvää, että optimaalista laatua seurataan jatkuvasti koko teollisen valmistusprosessin ajan. Laadunvarmistus ja laadunhallinta suoritetaan DIN EN ISO 9000 -standardin mukaisesti. 

Hyllyjärjestelmien laajennettavuus

Teollisuuden hyllyjärjestelmiä tavaroiden varastointiin voidaan laajentaa ruuvi- tai pistokejärjestelmillä. Hyllyjärjestelmiin on myös laaja valikoima lisävarusteita. Plug-in-järjestelmän teollisuuden hylly- ja hyllyjärjestelmät voidaan koota nopeasti ja helposti liu'uttamalla ne toisiinsa. Ne tarjoavat myös suunnittelun joustavuuden. Ruuvijärjestelmässä metallihyllyt, teollisuushyllyt, raskaat hyllyt ja hyllyt pidetään yhdessä ruuvaamalla hyllykomponentit yhteen. 

Periaatteessa teollisuuden hyllyjärjestelmiin voidaan toteuttaa monia erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja. Esimerkiksi monikerroksiset järjestelmät (MGA) tarjoavat korkean tilankäytön ja erityisesti varaston korkeuden. MGA:lla on monia etuja tallennukseen. Tavaroita voidaan varastoida eri tasoilla liikevaihdon tiheydestä riippuen. MGA:t ovat helposti laajennettavissa ja mukautettavissa monenlaisiin tuotetyyppeihin ja työmäärähuippuihin (2). Näitä hyllystöjärjestelmiä voidaan laajentaa myös portailla, kaiteilla, kierreportailla, hisseillä jne. 

BITO:n laadukkaiden hyllyjen avulla saat tukea taitavilta varastotekniikan asiantuntijoilta suunnittelusta kokoonpanoon ja hyllyjen tarkastukseen. 

Ammattimainen kokoonpano

Varastointitelineiden ja telinejärjestelmien rakentamiseen ja kokoonpanoon teollisuudessa sovelletaan monenlaisia määräyksiä. Telinekokoonpanot ja tarkastukset suoritetaan standardin DIN EN 15635 onnettomuuksien ehkäisymääräysten mukaisesti. BITO-varastotekniikan asiantuntijat ovat erittäin tietoisia työvälineiden säilytystelineiden turvallisuuden tärkeydestä. Siksi kaikkia toimenpiteitä ja testejä käytetään suojaamaan asiakasta vaurioilta ja korkeilta kustannuksilta. 

Hyllystöjärjestelmien korkean kokoonpanolaadun kriteerit 

Um eine hohe Montagequalität zu erreichen, folgen die BITO-Experten generell folgenden Anforderungen, Kriterien und Montagevorschriften für Metallregale, Lagerregale, Fachbodenregale, Industrieregale, Schwerlastregale, etc.: 

  •  Korkean kokoonpanolaadun saavuttamiseksi BITO-asiantuntijat noudattavat seuraavia vaatimuksia, kriteerejä ja asennusohjeita metallihyllyille, varastohyllyille, teollisuushyllyille, raskaille hyllyille jne.: 

  • Huolellinen menettely vastaavien DIN-standardien ja kokoonpanomääräysten mukaisesti 

  • Suoritetun työn laadunvarmistus ja laadunhallinta: mahdollisesti lisäkoulutuksen järjestäminen kokoonpanotiimeille (teoria ja käytäntö), kokoonpanotyön ja mahdollisten virhelähteiden selonteko tulevan kokoonpanotyön helpottamiseksi ja laadun varmistamiseksi. Saadut tiedot jaetaan talon sisällä ja lähetetään kaikille kokoonpanotiimeille (myös kansainvälisissä tytäryhtiöissä). Jatkuva tiedonkulku varmistetaan. 

  • Asiantuntijan suorittama lopputarkastus standardin DIN EN 15635 mukaisesti. Varaston ammattimaisen tarkastuksen jälkeen kiinnitetään tarkastustarrat, joista käy ilmi, milloin varasto on tarkastettu määräysten mukaisesti. Kokoonpanotarkastuksen suorittavat kokoonpanon valvojamme paikan päällä.  

Tarjolla hyllytestejä

Pätevien henkilöiden on tarkastettava säännöllisesti teollisuuden hyllyjärjestelmät. Tarkastusten tarkoituksena on ensisijaisesti estää onnettomuuksia varastossa ja varmistaa työntekijöiden turvallisuus. Prosessissa kaikki vauriot on kirjattava, mitattava ja dokumentoitava. Tarkastusten perustana ovat myös eurooppalainen standardi DIN EN 15635 (ohjeet turvalliseen työskentelyyn). 

Telineiden tarkastukset on tehtävä vähintään 12 kuukauden välein pätevän henkilön toimesta. Usein esiintyvät vauriot ovat törmäysvaurioita päätyjen ja palkkien alaosassa. Tällaiset vauriot voivat jopa johtaa hyllystöjärjestelmän romahtamiseen varastossa. Säännöllisten hyllytarkastusten tulisi havaita ja poistaa tällaiset vauriot. Tarkastuksen suorittaa koulutettu hyllytarkastaja, jolla on oikeus suorittaa tarkastuksia itsenäisesti ja joka tuntee siten asiaankuuluvat lait ja määräykset, työnantajien vastuuvakuutusyhdistyksen säännöt sekä asiaankuuluvat standardit ja standardiluonnokset. 

 

Kokemus ja sertifikaati

BITO:lla kaikki teollisuuden hyllyt on hyväksytty DIN: n ja TÜV: n mukaisesti, mutta myös koko varastointitekniikan asiantuntijan laadunhallinta on sertifioitu DIN EN ISO 9001 -standardin mukaisesti. Standardi takaa jatkuvasti korkean yksilöllisen tuotteiden ja palvelun laadun ja määrittelee siten perustan tehokkaalle ja yksilölliselle laadunhallinnalle. Yhtiön vastuullisuus ja ilmastoneutraalius on sertifioitu TÜV Rheinlandin toimesta, jota seurataan säännöllisesti. 

BITO:lla on myös vuosikymmenien kokemus varastointitekniikasta ja hyllystöjärjestelmistä. 

Kirjallisuus:

1 BITO-osaaminen rautahyllyistä teräshyllyihin, Linkki (englanniksi) 

2 BITO-tuotteet Kompaktia varastointia useammassa tasossa, Linkki 

3 Hyllytarkastukset, Linkki 

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje