Który pojemnik magazynowy najbardziej odpowiada Twoim potrzebom?

Właściwy wybór pojemnika ma kluczowe znaczenie dla optymalnego przepływu materiałów oraz ochrony towarów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Dokonując wyboru, należy wziąć pod uwagę wiele kryteriów.

Pojemniki magazynowe i transportowe można wykorzystywać na wiele różnych sposobów. W niemal każdej branży pojemniki takie muszą spełniać specjalne wymogi. Na przykład w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym obowiązują szczególne przepisy dotyczące transportu w kontrolowanej temperaturze. Transport i magazynowanie komponentów elektronicznych i elektromechanicznych wymaga stosowania pojemników i innych technologii magazynowania, które chronią przed wyładowaniami elektrostatycznymi (tzw. pojemników ESD). Do magazynowania i transportu substancji niebezpiecznych potrzebne są przetestowane pojemniki transportowe i magazynowe, zapewniające szczególne bezpieczeństwo. 

Co należy wziąć pod uwagę?

Przed zakupem pojemników lub skrzynek magazynowych, należy dokładnie określić cel, w jakim będą one wykorzystywane. Może to być na przykład ochrona przed zabrudzeniem i zniszczeniem podczas magazynowania i/lub transportu lub komisjonowanie. Czy pojemniki będą wykorzystywane również na przenośnikach transportowych? Jeśli tak, winny charakteryzować się stabilnością wymiarową i cechami zapewniającymi sprawne przemieszczanie. W jakich obszarach mają być stosowane (np. magazyn, produkcja, zakład produkcyjny, kompletacja, transport)? Ważną rolę odgrywa również materiał. Do wyboru są różnego rodzaju tworzywa sztuczne, materiały pochodzące z recyklingu, stal itd. Inne specjalne cechy, jakie należy brać pod uwagę, to zapewnienie bezpieczeństwa żywności, odporność na temperaturę, przystosowanie do ciężkich ładunków, do kontaktu z olejami, kwasami lub zasadami, oszczędność miejsca podczas magazynowania i transportu zwrotnego (rozkładane, składane, do gniazdowania, do sztaplowania) oraz łatwość utrzymania w czystości. Przy wyborze należy również uwzględnić przystosowanie do wewnętrznego transportu na rolkach lub przy użyciu ręcznego wózka paletowego lub podnośnika widłowego (pojemnik na płozach). Po ustaleniu obszaru zastosowania i specjalnych wymogów, należy dokładnie określić wymiary wewnętrzne i zewnętrzne, pojemność oraz system wymiarowy pojemnika magazynowego. Na przykład czy powinien to być pojemnik Euronorm? System wymiarowy europojemników jest modułowy i dostosowany do wymiarów podstawowych: 1200 × 800 mm (europaleta) i 1200 × 1000 mm (ISO). Powierzchnia dna kolejnych pojemników z danego systemu wymiarowego podwaja się, a ich wymiary nominalne wynoszą 300 × 200 mm, 400 × 300 mm i 600 × 400 mm. Jak często i jak długo mają być wykorzystywane pojemniki magazynowe? Ile lat pojemniki mają być eksploatowane? 

Ostatnią, lecz nie mniej ważną, kwestią jest uwzględnienie możliwości wyposażenia pojemników we wkłady i akumulatory chłodzące na potrzeby transportu w kontrolowanej temperaturze. Wkłady mogą być również wykorzystywane w celu zapewnienia bezpiecznego transportu sprzętu IT o wysokiej wartości, takiego jak laptopy, tablety i odnośne wyposażenie, jak np. akumulatory. W takim przypadku dostępne są wkłady piankowe lub wkłady z arkuszy formowanych termicznie lub z EPS. Do podziału i zabezpieczenia, dostępne są również przegrody wzdłużne i poprzeczne, przegrody wkładane i pojemniki wkładane. 

Poproś o ten dokument teraz

Optymalizacja logistyki

Lista kontrolna: Pojemniki BITO

Szczegółowe informacje pomocne w wyborze właściwego pojemnika znajdują się w naszej liście kontrolnej „Pojemniki“.

Rodzaje pojemników magazynowych i transportowych

Właściwa konstrukcja oraz właściwy dobór pojemników są niezwykle ważne dla zapewnienia niezakłóconego przepływu materiałów w przedsiębiorstwie. W logistyce pełnią one funkcję nie tylko nośników ładunków, ale także przekaźników informacji, stanowiąc tym samym podstawę systemów Kanban. Pojemniki można również podzielić na nośniki małych ładunków i nośniki dużych ładunków (GLT, a ponadto palety, pojemniki siatkowe i duże pojemniki). Nośniki małych ładunków (KLT) – znane również jako skrzynie Euro, pojemniki Euronorm lub skrzynki Euronorm – to skrzynie transportowe i magazynowe wykonane z polipropylenu w określonych kolorach i znormalizowane przez Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA). Poniżej znajduje się lista pojemników magazynowych, pojemników transportowych, pojemników z tworzywa sztucznego, pojemników do sztaplowania, skrzynek magazynowych itp. 

 

Pojemniki do magazynowania części drobnych

Do magazynowania części drobnych często stosuje się otwarte z przodu skrzynki magazynowe, pojemniki regałowe i pojemniki do magazynowania części C. Pojemniki otwarte z przodu są szczególnie dobrze przystosowane do kontroli zapasów, nawet w przypadku sztaplowania, i do szybkiego komisjonowania. Pojemniki regałowe są często wykorzystywane do magazynowania części drobnych wykorzystywanych w procesie produkcji lub do komisjonowania. Pojemniki do magazynowania części C łączą w sobie zalety pojemników regałowych i pojemników otwartych z przodu, ponieważ są idealnie dostosowane do typowych wymiarów regałów, a także posiadają otwór zapewniający wygodny wgląd i wyjmowanie. 

Skrzynki magazynowe Euronorm

Pojemniki Euro do sztaplowania to pojemniki z tworzywa sztucznego wykonane zgodnie z normą europejską, o dużej pojemności, do różnych zastosowań w obszarze magazynowania i produkcji. Są one przystosowane do przechowywania części drobnych, pojedynczych elementów lub małych pojemników. Pojemniki te, gdy są puste, mogą być z łatwością wsuwane jeden w drugi i przechowywane w sposób zapewniający oszczędność powierzchni magazynowej. Pojemniki z tworzywa sztucznego są dostępne w różnych rozmiarach, wysokościach i wariantach. Ich wymiary są dostosowane do wymiarów europalety. Do zamykania pojemników stosowane są różnego rodzaju pokrywy, które chronią ich zawartość przed kurzem i wilgocią. 

Pojemnik zapewniający oszczędność miejsca

Pojemniki wielokrotnego użytku MB (do gniazdowania), pojemniki składane EQ i obrotowe pojemniki do sztaplowania U-Turn (do gniazdowania) to zapewniające oszczędność miejsca pojemniki z tworzywa sztucznego, których objętość po zagnieżdżeniu lub złożeniu na potrzeby magazynowania lub transportu zwrotnego znacznie się zmniejsza. Dzięki temu można istotnie ograniczyć koszty magazynowania i transportu. Pojemniki takie są często wykorzystywane do kompletacji zamówień, jako pojemniki magazynowe i transportowe, do przechowywania ładunków o dużej wartości oraz jako alternatywa dla opakowań niezwrotnych. 

Pojemniki z tworzywa sztucznego do zautomatyzowanych magazynów

Pojemniki systemowe XL Motion, pojemniki do magazynowania części drobnych KLT, pojemniki wielokrotnego użytku MB, pojemniki składane EQ oraz pojemniki Euro do sztaplowania XL są przystosowane do płynnego, cichego i ergonomicznego przemieszczania na przenośnikach transportowych. Zwłaszcza pojemnik XL Motion został zaprojektowany z myślą o cichym i stabilnym przemieszczaniu na przenośnikach transportowych. Ten wykonany z tworzywa sztucznego pojemnik posiada obrotowe podwójne dno nowego typu, z gładką powierzchnią przesuwu. Powyższe pojemniki magazynowe są dostępne w niskich cenach, można je również nabyć w wersji z pokrywą. 

Pojemniki na potrzeby określonych branż

Kompletne rozwiązanie na potrzeby produktów farmaceutycznych, handlu elektronicznego i transportu cennych ładunków 

Pojemnik PharmaBox z zestawem do izolacji termicznej jest doskonale przystosowany do potrzeb logistyki produktów farmaceutycznych oraz towarów wrażliwych na temperaturę, takich jak leki, szczepionki itp. Zestaw do izolacji gwarantuje utrzymanie temperatury w zakresie od dwóch do ośmiu stopni przez co najmniej dwanaście godzin. Jest to możliwe dzięki wkładowi wykonanemu z pianki Neopor, zapewniającemu bardzo dobrą izolacyjność, oraz trzem elementom chłodzącym typu Icecatch Solid Isolated. Są one wyposażone w zintegrowaną, hydrofobową warstwę izolacyjną, która zapobiega zamarzaniu transportowanych towarów. W celu zapewnienia niezawodnego monitorowania temperatury, ten pojemnik z tworzywa sztucznego może zostać wyposażony w SmartTracker. Inne parametry, które mogą być monitorowane przez SmartTracker to m.in. drgania, lokalizacja GPS i wilgotność. Niezawodny i uniwersalny SmartLock nie tylko zapewnia bezpieczeństwo, ale także oferuje inteligentne funkcje, takie jak inteligentna sygnalizacja stanu (temperatura, wilgotność), czujnik położenia i prędkości, inteligentna logistyka (automatyczny alarm i raportowanie, zdalny dostęp do zamka, spersonalizowana kontrola dostępu, integracja API) i wiele więcej. Dzięki tym zaletom PharmaBox jest szczególnie dobrze dostosowany do potrzeb sektora cennych ładunków oraz odpowiedni do przesyłania cennych lub wrażliwych na temperaturę towarów wysokiej jakości, np. w handlu elektronicznym. 

Pojemnik na żywność 

System BITOBOX MB Food & Delivery obejmuje różne warianty pojemników, modułowe wkłady izolacyjne, akumulatory chłodzące oraz przegrody. System ten można wykorzystywać do transportu różnego rodzaju żywności w sposób zapewniający oszczędność przestrzeni ładunkowej. Pojemniki z tworzywa sztucznego są dostępne w wielu różnych konfiguracjach. Na przykład różne wkłady izolacyjne z rozszerzalnego polipropylenu (EPP) pozwalają na zastosowanie w różnych obszarach suchego składowania lub chłodniach. Ponadto, dzięki temu, że wkłady są dostępne w różnych rozmiarach, w jednym pojemniku mogą być wyodrębnione dwie strefy zapewniające różne parametry świeżości i temperatury. Prawidłowa temperatura chłodzenia jest utrzymywana za pomocą akumulatorów chłodzących. 

Branża informatyczna i elektryczna 

Transport i magazynowanie komponentów elektronicznych i elektromechanicznych wymaga stosowania pojemników i innych systemów magazynowania chroniących przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). W celu ochrony przed ESD, materiał, z którego wykonywane są pojemniki magazynowe i transportowe, może być modyfikowany na dwa sposoby. Po pierwsze, polipropylenowi (PP), z którego wykonywane są pojemniki ESD, nadawane są właściwości przewodzące, poprzez dodanie np. cząsteczek sadzy. Sprawia to, że kolor materiału na takie pojemniki zmienia się na czarny, jego gęstość wzrasta, a oporność elektryczna zmniejsza się do wartości < 105 Ω. Drugim sposobem modyfikacji PP, z którego wykonywane są pojemniki ESD, jest zwiększenie oporności do około 1011 Ω. Zmodyfikowany w ten sposób PP nie jest już materiałem przewodzącym, a rozpraszającym ładunki elektrostatyczne. Ten wariant materiału jest preferowany przez niektóre przedsiębiorstwa, ponieważ ładunki elektryczne nie są rozpraszane w sposób nagły, lecz bardziej łagodnie. Zapobiega to uszkodzeniu wrażliwych komponentów elektronicznych. Materiał rozpraszający ładunki elektrostatyczne jest dostępny w różnych kolorach podstawowych. BITO oferuje pojemniki Euro ESD, przezroczyste pojemniki magazynowe ESD, pojemniki ESD KLT, pojemniki ESD do sztaplowania, składane pojemniki ESD, skrzynie ESD, pojemniki ESD o dużej ładowności, palety ESD, regały ESD, listwy rolkowe ESD, wózki transportowe ESD i wiele innych. 

Pojemnik na towary niebezpieczne

Pojemnik wielokrotnego użytku MB z tworzywa sztucznego może być również wykorzystywany do bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych. Uzyskał on aprobatę niemieckiego Federalnego Instytutu Badań i Testowania Materiałów (BAM) jako zewnętrzne opakowanie do transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych z grup pakowania II i III. Wszystkie pojemniki MB z tworzywa sztucznego na towary niebezpieczne są oznaczone kodem UN 4H2/Y25/S/18/D/BAM6107-BITO. Pojemnik magazynowy MB jest oferowany z wciskaną pokrywą i metalowymi zamkami, w kolorze purpurowo-czerwonym. Pojemnik jest dostępny w różnych podstawowych wymiarach i wysokościach.

Duży pojemnik

Duże pojemniki są przystosowane do dużych i ciężkich towarów i do wszystkich obszarów zastosowań, takich jak produkcja, magazynowanie i kompletacja zamówień. Mają one dużą ładowność. Te pojemniki z tworzywa sztucznego są dostępne z klapą do pobierania materiałów, otworem do pobierania materiałów lub z pełnymi ściankami bocznymi. Dzięki wyposażeniu w płozy, pojemnik magazynowy można łatwo podnosić i transportować przy użyciu wózka paletowego lub podnośnika widłowego. Wymiary dna pojemnika magazynowego odpowiadają połowie powierzchni europalety. Specjalnie opracowana koncepcja kolorystyczna ułatwia kodowanie dużych pojemników i magazynowanego towaru.

Regały

Tace są wykorzystywane przy zautomatyzowanym magazynowaniu części drobnych, w celu transportowania i przechowywania towarów w opakowaniach nieprzystosowanych do przemieszczania na przenośnikach transportowych, takich jak pudełka kartonowe. Są one dostosowane do wymogów poszczególnych rodzajów przenośników. Na potrzeby automatycznego załadunku i rozładunku, przewidziano funkcję podnoszenia, umożliwiającą oddzielenie od tacy towarów znajdujących się na niej. Po takiej operacji towary mogą zostać na przykład ułożone w stosach na paletach. BITO oferuje tace systemowe, tace dystrybucyjne, tace Euro i tace projektowe. Jeżeli do zautomatyzowanych systemów logistycznych konieczne jest wprowadzenie kartonów lub pojemników o specjalnych wymiarach, należy zastosować tace o indywidualnych rozmiarach lub właściwościach. Aby Klient mógł bezpiecznie i sprawnie przemieszczać ładunki w nietypowym rozmiarze, wykonywane są tace projektowe zgodne z określonymi przez niego wymogami. 

Poproś o ten dokument teraz

Optymalizacja logistyki

Lista kontrolna: Pojemniki BITO

Szczegółowe informacje pomocne w wyborze właściwego pojemnika znajdują się w naszej liście kontrolnej „Pojemniki“.

Te tematy mogą Cię również zainteresować

BITO Newsletter