Black Week: Optimeret ordreplukning i højsæsoner

Med prædiktiv salgsplanlægning og optimeret ordreplukning kan virksomheder forberede sig på spidsbelastningsperioder som Black Week.

Black Friday opstod oprindeligt i USA med det formål at øge detailsalget i starten af julehandelssæsonen, og den falder på fredagen efter Thanksgiving. Siden da har Black Friday spredt sig til mange andre lande og har også udvidet sig til at være Black Week. Salgsugen strækker sig nu fra mandag før Black Friday til den såkaldte Cyber Monday. I 2013 tog nogle danske webshops de indledende skridt til at indføre Black Friday i Danmark. I 2015 fik den for alvor sit gennembrud, hvor den slog rekord som den største handelsdag nogensinde i dansk historie målt på omsætning, og i 2018 var salget på knap DKK 2 mia. (1). Efterfølgende er dagen blevet den største dag for online shopping (2). 

Et hav af ordrer giver udfordringer på lageret

Som med andre højsæsoner giver Black Week enorme udfordringer for virksomhederne og deres logistik, som skal håndtere ordrestrømmen på kort tid. Hele logistikken og lageret påvirkes og især ordreplukningen (3). Det rejser naturligvis spørgsmålet om, hvordan lageret eller ordreplukningen kan klare en sådan pludselig stigning i ordreantal. Hvordan kan en virksomhed tilpasse sit salg i sammenlignelige spidsbelastningsperioder? Hvilke plukketyper og -metoder er velegnede? Hvordan kan virksomheden foretage lageroptimering? Hvad med automatisering af processerne generelt? 

Hvordan kan plukningen optimeres?

For at kunne klare den pludselige stigning i ordrer skal processerne i virksomheden og på lageret være let skalerbare. I det manuelle lager betyder det primært, at der er et behov for yderligere mandskab og eventuelt flere plukkestationer. Ekstra hænder ansættes ofte gennem vikarbureauer, men sådanne nye medarbejdere skal oplæres hurtigt, og det bidrager til flere ​​fejl på det manuelle lager eller under manuel plukning. 

Fordelene ved automatiserede processer og lagre er på den ene side ordrebehandlingshastigheden og den højere ordregennemstrømning samt lavere fejlrate og nem skalerbarhed. På det manuelle lager arbejdes efter mand-til-vare-princippet, hvilket giver øget fysisk belastning for medarbejderne. Automatiserede lagre arbejder efter vare-til-mand-princippet (det gør manuelle gennemløbsreoler også), og det giver betydeligt bedre ergonomi og aflaster derved medarbejderne. På den anden side så er området for e-handel dog ikke altid velegnet til fuld automatisering af lageret på grund af det store produktsortiment med varierende omsætningshastighed. En delvis automatisering af processerne ved hjælp af læsse- og plukkerobotter, cobots og førerløse transportsystemer (AGV) kan derimod ofte her være en bedre løsning til lageroptimering. 

Fordele ved et lagerstyringssystem (WMS)

Implementering af ​​et lagerstyringssystem (WMS) (4) er generelt en god idé og giver bedre lagergennemsigtighed og -optimering. Et WMS danner grundlag for automatiserede løsninger med fordele såsom forenklet, effektiv lagerstyring og -kontrol, øget effektivitet, reducerede fejlprocenter og øget procespålidelighed. Derudover fører det til hurtig dataudveksling, korte reaktionstider samt tilpasning af og fleksibilitet i forretningen. Endelig giver det mulighed for at aktivere netværk med filialer og datterselskaber samt optimal lagerafstemning. 

Valg af den rigtige plukkemetode

Når det gælder effektivitet i ​​plukkeprocessen, spiller minimering af plukketiderne (3, 5) gennem organisatoriske og tekniske tiltag en stor rolle. I vare-til-mand-systemerne er gåafstanden naturligvis nul. RFID-teknologi (radio frequency identification) bliver også i stigende grad brugt til ordreplukning. En årsag hertil er automatisering og digitalisering inden for rammerne af standarden for Industri 4.0. Plukkeløsninger som Pick-by-Light, Pick-by-Voice, Pick-by-Terminal, Pick-by-MDE og Pick-by-Point® (3) bruges efterhånden til ordreplukning. Især Pick-by-Light og Pick-by-Voice-systemerne giver stort optimeringspotentiale og bedre ergonomi for ordreplukkeren. Pick-by-Voice er et papirløst og stemmestyret plukkesystem. Løsningen sørger for, at plukkeren har hænderne fri og kan fokusere helt på plukningen. WMS sender plukkeordrerne via stemmestyring, og plukkeren bekræfter plukket, som rapporteres direkte tilbage til WMS. På den måde elimineres tidskrævende søgninger, fejlfrekvenser minimeres, og plukkeydelsen optimeres. 

Benytter man lagersystemer baseret på mand-til-vare-princippet, bør varerne arrangeres efter efterspørgsel. Hurtige varer skal opbevares så tæt på plukkestationerne som muligt. Generelt betaler lageroptimering sig (4, 6) samt at planlægge salget på forhånd (se nedenfor). Varerne bør også organiseres i produktklasser for at undgå lange søgetider. Hvis lageret allerede er organiseret og administreres med WMS, overtager systemet normalt ruteoptimeringen for effektiv plukning. 

Et- og totrinsplukning

Forskellige metoder anvendes til ordreplukning på lageret: Ordreorienteret seriel eller parallel (et-trinsplukning), serieorienteret parallel (to- eller flertrinsplukning). Der anvendes også manuelle eller automatiserede plukkesystemer. 

Serieorienteret/parallel plukning er særdeles velegnet ved mange ordrer (mere end 1000) med få varer (1 til 5) - altså specielt til e-handel. Med denne løsning kombineres identiske varer fra forskellige ordrer til serier og behandles parallelt i forskellige lagerzoner. Det reducerer drastisk antallet af varepluk samt gåafstanden i forbindelse med plukkeprocessen. Flere ordrer samles til én samlet ordre, som plukkes artikelorienteret, inden den distribueres og pakkes kundeorienteret. På den måde er det muligt at optimere ordreplukkerens plukkeruter for hver enkelt vare. Andre faktorer såsom lagerareal, vægt, volumen og stykantal tages også i betragtning. Varerne kan naturligvis også forsynes efter vare-til-mand-princippet eller plukkes med plukkerobotter. Efter plukning kræves en effektiv sorteringsproces, så hver vare kan returneres til den tilsvarende ordre. De påkrævede sorterings- og distributionssystemer er dog ret dyre. Effektiviteten af ​​to-trins- eller flertrinsplukning er betydeligt højere end ved et-trins plukning.

Prædiktiv salgsplanlægning med AI

Der findes softwareløsninger med kunstig intelligens (AI) til lageroptimering og tilpasning af lagerniveauerne ved svingende efterspørgsel. Baseret på salgstal fra tidligere år og ved hjælp af statistiske metoder beregnes den optimale ordremængde for en bestemt periode automatisk (prædiktiv planlægning og forecasting). Sæsonvariationer er med i prognosen, hvor spontane ændringer i efterspørgslen udjævnes af algoritmer. Hvis et større antal ordrer skal håndteres effektivt med kort varsel, skal bufferlageret være tilsvarende stort (5). Generelt giver dette en virksomhed mulighed for at tilpasse sig betydeligt bedre til højsæsoner. 

Litteratur:

1 Black Friday, Wikipedia, Link 

2 Pressemeddelelse fra Price Runner, Nye tal fra Black Friday, Sådan gik det, Link 

3 BITO Rådgivning, Højere effektivitet med papirløs ordreplukning, Link 

4 BITO-tjekliste "Tips til øget produktivitet og lagerpræstation" (på tysk), Link 

5 Ordreplukning, Luca Logistics Solutions (på engelsk), Link 

6 BITO Rådgivning, Optimer jeres leveringsydelse (på tysk), Link 

Følgende emner kunne måske også være interessante

BITO Newsletter